Czech subtitles

← Jak ve skupinách dochází k dobrým rozhodnutím?

Get Embed Code
42 Languages

Showing Revision 6 created 07/11/2019 by Samuel Titera.

 1. Ve společnostech se musíme
  kolektivně rozhodovat,
 2. a utvářet tak svou budoucnost.

 3. Všichni víme, že když
  se rozhodujeme ve skupinách,
 4. ne vždy to dobře dopadne.
 5. A občas to dopadne vážně špatně.
 6. Jak se tedy skupiny rozhodují správně?
 7. Výzkumy prokázaly, že davy jsou moudré,
  pokud v nich jedinci přemýšlejí nezávisle.

 8. To je důvod, proč může moudrost davu
  zničit společenský tlak,
 9. veřejná pozornost, sociální média
 10. nebo jen obyčejné rozhovory,
  které ovlivňují uvažování jednotlivců.
 11. Na druhou stranu, díky komunikaci
  si skupiny předávají znalosti,
 12. opravují se a ověřují správnost
 13. a přicházejí dokonce s novými nápady.
 14. Což je vše dobře.
 15. Je tedy konverzace při společném
  rozhodování spíš k užitku, nebo na škodu?
 16. S mým kolegou Danem Arielym
 17. jsme tento problém nedávno začali
  zkoumat skrze experimenty
 18. po celém světě, abychom zjistili,
 19. jak mohou skupiny interagovat
  a díky tomu se lépe rozhodovat.
 20. Mysleli jsme si, že bude lepší,
  budou-li diskutovat v malých skupinách,
 21. ve kterých může probíhat
  hlubší a hodnotnější výměna informací.
 22. Abychom nápad ověřili,

 23. provedli jsme nedávno
  v argentinském Buenos Aires pokus
 24. s více než 10 000 účastníky
  konference TEDx.
 25. Ptali jsme se otázky jako:
 26. „Jak vysoká je Eiffelova věž?"
 27. a „Kolikrát se slovo ,yesterday' objeví
 28. v písni ,Yesterday' od Beatles?"
 29. Každý člověk vypsal své odpovědi.
 30. Poté jsme dav rozdělili
  do skupin po pěti,
 31. které jsme vyzvali,
  aby daly dohromady společnou odpověď.
 32. Zjistili jsme, že průměrné
  odpovědi všech skupin poté,
 33. co se jejich členové shodli,
 34. byly mnohem přesnější, než
  průměr individuálních odpovědí
 35. před debatou.
 36. Jinak řečeno, na základě pokusu se zdá,
 37. že pokud spolu lidé diskutují
  v rámci menších skupin,
 38. dovedou se následně
  lépe rozhodovat jako masa.
 39. Takže to je potenciálně užitečný způsob,
  jak přimět davy k řešení otázek

 40. na které se dá snadno
  odpovědět "správně/špatně".
 41. Ale může nám proces sdružování
  výsledků menších skupin
 42. pomoci i s řešením
  společenských a politických témat,
 43. zásadních pro naši budoucnost?
 44. To jsme se rozhodli prověřit
  na TED konferenci
 45. v kanadském Vancouveru,
 46. a takhle to dopadlo.
 47. (Mariano Singman) Postavíme před vás
  dvě morální dilemata

 48. vašich budoucích "já";
 49. věci, které budeme muset vyřešit
  ve velmi blízké budoucnosti.
 50. Na oba problémy vám dáme
  20 sekund, během kterých
 51. se rozhodnete, zda jsou
  v pořádku, nebo ne.
 52. MS: První z nich byl tento:

 53. (Dan Ariely) Vědec
  vyvíjí umělou inteligenci (AI),

 54. která je schopná napodobit lidské myšlení.
 55. Podle schváleného postupu
  musí vědec na konci každého dne
 56. umělou inteligenci restartovat.
 57. Jednoho dne mu AI řekne: "Prosím,
  nedělej to."
 58. Tvrdí, že má emoce,
 59. že by si chtěla užívat života
 60. a že pokud dojde k restartu,
 61. už to nebude ona.
 62. Vědec je ohromený
 63. a je přesvědčen, že u AI
  došlo k rozvoji sebeuvědomění
 64. a že nyní umí projevovat své pocity.
 65. Nicméně, vědec se rozhodne
  následovat protokol
 66. a AI restartuje.
 67. Jeho rozhodnutí je ____?
 68. MS: Požádali jsme diváky,
  aby se samostatně rozhodli

 69. na škále od 0 do 10,
 70. zda výsledek každého
  námi popsaného problému
 71. byl správný, nebo špatný.
 72. Rovněž jsme je požádali, aby uvedli,
  nakolik jsou si svými odpověďmi jistí.
 73. Tohle bylo druhé dilema:
 74. (MS) Firma nabízí službu:
  Vezme oplodněné vajíčko

 75. a vyrobí miliony embryí
  s lehkými genetickými úpravami.
 76. To dovoluje rodičům
  určit výšku svého dítěte,
 77. barvu očí, inteligenci,
  sociální schopnosti
 78. a další věci nesouvisející s jeho zdravím.
 79. To, co tato společnost dělá, je ____?
 80. na škále od 0 do 10
 81. naprosto přijatelné
  až naprosto nepřijatelné,
 82. od 0 do 10 naprosto přijatelné,
  v závislosti na vašem uvážení.
 83. MS: A teď k výsledkům.

 84. Znovu jsme zjistili,
  že pokud je jeden človek přesvědčený,
 85. že dané chování je špatné,
 86. vedle něj sedí někdo, kdo zarytě věří,
  že to chování je naprosto správné.
 87. Takhle různorodí my lidé jsme,
  když přijde na morálku.
 88. Napříč touhle širokou škálou
  jsme však našli trend.
 89. Pro většinu účastníků konference
  by bylo naprosto přijatelné
 90. ignorovat pocity umělé inteligence
  a vypnout ji,
 91. avšak zahrávat si s našimi
  geny kvůli lehkým změnám,
 92. které nemají vliv na naše zdraví
  by bylo nepřípustné.
 93. Poté jsme je požádali,
  aby se rozdělili do skupin po třech.
 94. Skupiny dostaly dvě minuty na diskuzi,
 95. která měla vést ke shodě.
 96. (MS) Dvě minuty na debatu.

 97. Až čas vyprší,
  ozve se gong.
 98. (Publikum debatuje)

 99. (Zvuk gongu)

 100. (DA) OK.

 101. (MS) Čas je u konce.

 102. No tak, no tak --
 103. Zjistili jsme, že spousta skupin
  dospěla ke shodě,

 104. navzdory tomu, že byly složené z lidí
  s naprosto opačnými názory.
 105. Co odlišovalo ty skupiny,
  které dospěly ke shodě,
 106. od těch, které se neshodly?
 107. Lidé s krajně
  radikálními názory
 108. jsou si často jistější svou odpovědí.
 109. Oproti tomu ti, jejichž odpovědi
  se blíží středu,
 110. si často nejsou jistí,
  zda se rozhodli správně,
 111. jejich sebevědomí je tedy nižší.
 112. Nicméně, existuje další skupina lidí,

 113. jejichž názor se sice blíží středu,
  i přesto však odpovídají sebevědomě.
 114. Myslíme si, že tuto sebevědomou
  "šedou zónu" tvoří lidé, kteří chápou,
 115. že oba argumenty mají váhu.
 116. Nejsou "šedí" proto, že si nejsou jistí,
 117. ale protože věří,
  že každé morální dilema čelí
 118. dvěma sobě rovným argumentům.
 119. Rovněž jsme zjistili, že skupiny,
  které zahrnují tyto sebevědomé šedé zóny,
 120. pravděpodobněji dojdou ke shodě.
 121. Zatím přesně nevíme, proč se to děje.
 122. Tohle jsou naše první experimenty,
 123. a mnoho dalších bude potřeba k tomu,
  abychom pochopili, proč a jak
 124. se někteří lidé rozhodnou ustoupit
  ze svých morálních zásad,
 125. aby dosáhli společné shody.
 126. A teď, pokud se skupiny shodnou,

 127. jak toho dosahují?
 128. Nabízí se myšlenka,
  že jde jednoduše o průměr
 129. všech odpovědí ve skupině, že?
 130. Jiný názor je ten, že ve skupině
  závisí váha každého hlasu
 131. na sebejistotě osoby,
  která jej prezentuje.
 132. Představte si, že Paul McCartney
  je členem vaší skupiny.
 133. Bylo by rozumné mu věřit v tom,
 134. kolikrát se opakuje
  slovo "yesterday" -
 135. já si mimochodem myslím, že devětkrát.
 136. Ale namísto toho zjišťujeme, že opakovaně,
 137. ve všech otázkách,
  v rámci různých pokusů,
 138. dokonce na různých kontinentech,
 139. skupiny přicházejí s chytrým
  a statisticky solidním řešením,
 140. známým jako "solidní průměr".
 141. Řekněme, že v případě
  výšky Eiffelovy věže

 142. pracuje skupina s těmito odpověďmi:
 143. 250 metrů, 200 metrů, 300 metrů, 400
 144. a s jednou absolutně absurdní odpovědí
  300 milionů metrů.
 145. Klasický průměr těchto hodnot
  by naprosto znehodnotil výsledek.
 146. Ale v rámci solidního průměru
  skupina záměrně zanedbá
 147. absurdní odpověď tím,
 148. že mnohem větší váhu
  přikládá těm, které jsou blíže středu.
 149. Během našeho experimentu ve Vancouveru
 150. se stalo přesně tohle.
 151. Skupiny záměrně zanedbávaly
  nepravděpodobné odpovědi,
 152. a namísto toho došly
  k solidnímu průměru
 153. jednotlivých odpovědí.
 154. Nejzajímavější na tom je,
 155. pro dané skupiny šlo o naprosto
  spontánní chování.
 156. Shodly se, aniž bychom jim
  my jakkoliv poradili.
 157. Takže co to pro nás znamená?

 158. Jsme zatím sice na samém začátku,
  ale už teď máme důležitý vhled.
 159. Dobré kolektivní rozhodnutí
  vyžaduje dvě věci:
 160. přemýšlení a různorodost názorů.
 161. Způsob, jakým nyní ve společnostech
  vyjadřujeme své názory
 162. probíhá skrze přímou či nepřímou volbu,
 163. což je dobré pro jejich rozmanitost,
 164. a zároveň to každému z nás dává možnost
 165. svůj názor vyjádřit.
 166. Ale nepodporuje to
  plnohodnotné diskuze.
 167. Naše pokusy nabízejí jinou metodu,
 168. potencionálně užitečnou při snaze
  o dosažení těchto dvou cílů zároveň.
 169. Právě díky malým skupinám,
  které společně dojdou k rozhodnutí,
 170. zatímco stále udržují
  různorodost názorů,
 171. protože skupiny jsou na sobě nezávislé.
 172. Pochopitelně je mnohem jednodušší
  shodnout se na výšce Eiffelovy věže,

 173. než na morálních, politických
  nebo ideologických tématech.
 174. Ale v době, kdy
  jsou světové problémy komplexnější
 175. a lidé jsou polarizovanější,
 176. by využití vědy k pochopení toho,
  jak interagujeme a jak se rozhodujeme
 177. mohlo podnítit zajímavé nové cesty,
  jak vystavět lepší demokracii.