YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Turkish subtitles

← 06-30 Örnekler

06-30 Örnekler

Get Embed Code
11 Languages

Showing Revision 3 created 12/27/2015 by Turkish_Editor_AK.

 1. İş modeli kanvasının müşteri segmenti
  kısmındaki materyallerin çoğunu bitirdik.
 2. Yapılması gereken işlerden bahsettik.
  Sıkıntılardan ve kazanımlardan bahsettik.
 3. Çok taraflı piyasalardan bahsettik
  ve son olarak pazar türlerine değindik.
 4. Sizlere, gerçekten müşteri
  segmentlerini tanımlamaya çalışan...
 5. ...birkaç girişimi örnek vermek istiyorum.
 6. Bunlardan birisini görüyorsunuz.
  Bu girişim aslında üniversitelerdeki...
 7. ...yabancı öğrencileri nasıl bulacağını
  anlamaya çalışıyordu. Bunun için...
 8. ..prototiplerini belirlediler ve bu sadece
  öğrencinin bir tanıtımıydı.
 9. İşte kim olduklarını görüyorsunuz, ailevi
  bilgileri var, bu da ABD'ye ilk gelişleri.
 10. Bu girişim yabancı öğrencilere finansal
  hizmetler sunmakla ilgili olduğu için...
 11. ...bu kişilerin kredi puanını,
  sosyal güvenlik numaralarını...
 12. ...ABD'deki adreslerini, akademik ve
  finansal açıdan...
 13. ...güvenilir olup olmadıklarını...
 14. ...ve sosyal çevrelerinin güvenilir
  olup olmadığını öğrendiler.
 15. Müşteri segmentleri için bir diğer örnekse
  uçurtma sörfü ekipmanları yapan bir kişi.
 16. Müşteriler: Profesyonel uçurtma
  sörfçüleri.
 17. Sadece performansla ilgileniyorlar.
  Ama başka bir segment daha vardı:
 18. Ortalama uçurtma sörfçüleri.
 19. Üçüncü bir segment de: Müstakbel
  uçurtma sörfçüleri. O kadar genç...
 20. ...olmamalarına rağmen pazarı nasıl
  segmentlere ayıracaklarını ve her...
 21. ...segmentin performans ihtiyaçlarını
  anlamaya çalıştılar.
 22. Hatırlarsınız, müşteri segmentlerinde
  yapmak istediğimiz diğer...
 23. ...bir şey de müşterinin hayatındaki bir
  günü anlamaya çalışmaktır.
 24. Kimi zaman, müşterilerin zamanını nasıl
  geçirdiği şekillere dökülebilir.
 25. Ve bu da, bir tasarımcının mimari
  bir ürünü oluştururken zamanını...
 26. ..nasıl harcadığını gösteriyor. 1. aşamada
  ve ardından prototip oluşturma,...
 27. ...imalat ve nihai ürün için ne kadar
  zaman harcadıkları görülüyor.
 28. Bu, müşterinin neye benzediğine
  dair fikir veriyor ve bu sayede kişilere..
 29. ..."Ürünümüz tam olarak buraya uyuyor, bu
  da nedeni" diye açıklama yapabiliyorlar.
 30. Diğer örnek de, ülkenin farklı yakalarında
  veya birbirinden uzakta...
 31. ...olan çiftlerle ilgili müşteri sorununu
  anlamaya çalışan birine ait.
 32. Bu çiftlerin sorunlarının neler olduğunu
  anlamaya çalışıyorlardı ve tüm kilit...
 33. ...parçaları dile getirip ve bir şekilde
  önceliklere göre sıralayabildiler.
 34. Bunun, sorunu grafiğe dökmenin
  harika bir yolu olduğunu düşündüm.
 35. Bir başka örnekte de, bir müşteri
  grubunun ayrıntılı bir prototipini...
 36. ...çıkaran bir ekip vardı.
 37. Prototiplerine Profesyonel Pat adını
  verdiler.
 38. Pat'in kim olduğunu belirlediler: gelecek
  vadeden bir profesyoneldi. Maaşını...
 39. ..ne yaptığını, ne kadar para harcadığını,
  demografik ve karakter özelliklerini...
 40. ...onu motive eden unsurları, kaç adet
  olduklarını, nerede çalışıp...
 41. ...nerede alışveriş yaptığını, vs.
  belirlediler.
 42. Bunun, çalışan ve sık sık internetten
  alışveriş yapan bir tüketiciye...
 43. ...harika bir örnek olduğunu düşündüm.
 44. Tıbbi cihazlar alanındaki bir başka
  örnekte, onkologlar ve patologlar...
 45. ...adlı iki segmenti anlamaya çalışmışlar.
  Neler yaptıkları, neleri önemsedikleri,
 46. ...ve daha önemlisi, nasıl
  ödendikleri burada görülüyor.
 47. Hastaneden nasıl ödeme aldıkları ve
  aldıkları geri ödeme de burada.
 48. Bir diğer örnekte, bir mamografi ürünü
  görülüyor.
 49. Bir hastane içerisinde hasta bakımının
  nasıl işlediğini ve insanlara nasıl...
 50. ... geri ödeme yapıldığını görebilirsiniz.
 51. Aşağıdaki linkte, bu örnekleri ve
  daha fazlasını bulabilirsiniz.