Return to Video

The Monopoly Markup

 • 0:00 - 0:06
  [Nhạc nền]
 • 0:09 - 0:12
  [Alex] Trong một nền kinh tế cạnh tranh,
  chúng ta đều biết rằng giá bán
 • 0:12 - 0:14
  bằng với chi phí cận biên và có sự cân
  bằng thị trường
 • 0:14 - 0:17
  Trong nền kinh tế độc quyền, chúng ta
  giờ đây biết rằng giá bán
 • 0:17 - 0:20
  sẽ cao hơn chi phí cận biên
 • 0:20 - 0:23
  Nhưng nhiều hơn là bao nhiêu?
  Điều gì khiến giá cao hơn?
 • 0:23 - 0:25
  Điều mà chúng tôi muốn truyền tải
  trong buổi talkshow ngày hôm nay
 • 0:25 - 0:28
  chính là sự tăng giá trong nền kinh tế
  độc quyền phụ thuộc vào
 • 0:28 - 0:30
  sự co giãn của cầu.
 • 0:35 - 0:38
  Ok, hãy tóm gọn sơ qua kiến thức của bài hôm trước nào.
 • 0:38 - 0:41
  Mọi thứ trên biểu đồ này chúng ta hẳn
  phải quen thuộc rồi.
 • 0:41 - 0:43
  Chúng ta đã biết cách tìm ra đường
  doanh thu cận biên
 • 0:43 - 0:46
  là một đường cong xuất phát từ trục tung
 • 0:46 - 0:47
  từ chung một điểm trên đường cầu
 • 0:47 - 0:49
  với độ dốc gấp 2
 • 0:49 - 0:51
  Chúng ta cũng biết được rằng
  tối đa hóa lợi nhuận theo sản lượng
 • 0:51 - 0:53
  là khi doanh thu cận biên bằng với chi phí cận biên
 • 0:53 - 0:57
  Và chúng ta hiểu rằng điểm tối đa hóa
  lợi nhuận theo giá
 • 0:57 - 1:00
  là mức giá cao nhất mà người mua
  sẵn lòng chi trả
 • 1:00 - 1:03
  cho mỗi sản phẩm với số lượng kể trên,
  trong trường hợp này giá bán là 12,5 đô
 • 1:04 - 1:07
  Sự tăng giá trong thị trường độc quyền
  là sự chênh lệch giữa giá
 • 1:07 - 1:09
  và chi phí cận biên
 • 1:09 - 1:11
  Chúng ta hiểu rằng nền kinh tế cạnh tranh
 • 1:11 - 1:13
  giá bằng với chi phí cận biên
 • 1:13 - 1:16
  Và đây khi thị trường cân bằng
  giá bán đã cao hơn
 • 1:16 - 1:19
  so với chi phí cận biên,
  đó là sự tăng giá trong thị trường độc quyền
 • 1:19 - 1:22
  và đọc từ biểu đồ chúng ta thấy,
 • 1:22 - 1:26
  tổng lợi nhuận của nhà độc quyền
  cao hơn so với lợi nhuận thông thường
 • 1:26 - 1:29
  và lợi nhuận là sự chênh lệch giữa
  giá bán và chi phí trung bình
 • 1:29 - 1:32
  nhân với số lượng,
  sẽ ra phần tô đậm này.
 • 1:32 - 1:34
  Được rồi, đó là phần ôn tập.
 • 1:34 - 1:39
  Giờ là phần đưa ra một số bao quát
  về điều gì sẽ đo lường kích thước
 • 1:39 - 1:41
  của sự tăng lên về giá trong nền kinh tế độc quyền
 • 1:43 - 1:46
  Về trực quan, hãy xét tới trường hợp của
  các công ty dược
 • 1:46 - 1:50
  Hai hiệu ứng sẽ làm tăng lên
  yếu tố độc quyền trong trường hợp này
 • 1:50 - 1:53
  Thứ nhất, hiệu ứng "bạn không thể mang
  theo được gì sang thế giới bên kia"
 • 1:53 - 1:55
  cụ thể là, người có bệnh nan y
 • 1:55 - 2:00
  sẽ tương đối không nhạy cảm lắm về giá
 • 2:00 - 2:02
  về những loại thuốc có thể chữa được
  bệnh của họ
 • 2:02 - 2:04
  Chết sẽ không mang theo được nên
  hãy tiêu hết những gì bạn có
 • 2:04 - 2:06
  miễn sao cứu được mạng sống của bạn
 • 2:06 - 2:09
  Nếu giá bán loại thuốc có thể cứu sống
  được họ tăng lên
 • 2:09 - 2:14
  lượng cầu cũng vẫn sẽ không giảm đáng kể
 • 2:15 - 2:18
  Vì người mua không nhạy cảm với giá
 • 2:18 - 2:21
  những nhà độc quyền sẽ nói rằng:
  "Này, tôi có thể tăng giá bán
 • 2:21 - 2:24
  và họ vẫn sẽ mua, nên tôi có nên
  tăng giá bán
 • 2:24 - 2:28
  nó sẽ giúp tôi tối đa hóa lợi nhuận
  nếu làm thế"
 • 2:29 - 2:32
  Và hiệu ứng "tiền không phải mình trả"
 • 2:32 - 2:35
  Nếu người nào đó không phải mình
  trả tiền thuốc men
 • 2:35 - 2:38
  người sử dụng hay người tiêu thụ sẽ bớt
  nhạy cảm về giá
 • 2:38 - 2:41
  Và chúng ta đều biết rằng trong ngành dược,
  những công ty bảo hiểm
 • 2:41 - 2:44
  dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người già, người nghèo
  hay các chương trình của chính phủ
 • 2:44 - 2:46
  họ sẽ trả tiền thuốc men
 • 2:46 - 2:49
  vậy nên những người có nhu cầu về dược phẩm,
 • 2:49 - 2:50
  họ sẽ không phải trả tiền
 • 2:50 - 2:54
  Kể cả giá bán có tăng đi chăng nữa
  họ cũng sẽ yêu cầu tiếp tục sử dụng
 • 2:54 - 2:56
  thuốc và lượng cầu
 • 2:56 - 2:58
  vẫn không giảm nhiều lắm
 • 2:58 - 3:00
  Vậy có thể kết luận rằng
 • 3:00 - 3:05
  càng ít nhạy cảm của cầu theo giá
 • 3:05 - 3:08
  giá bán lại càng tăng lên
 • 3:08 - 3:10
  Nếu người mua không nhạy cảm với giá
 • 3:10 - 3:13
  những người độc quyền sẽ nói rằng:
  "Tuyệt, tôi có thể tăng giá bán
 • 3:13 - 3:17
  mà vẫn bán được lượng gần tương đương
  với trước đây"
 • 3:17 - 3:22
  Nói cách khác, đường cầu càng ít co giãn
 • 3:22 - 3:25
  giá càng tăng.
  Và đó là bài học cơ bản của chúng ta
 • 3:26 - 3:29
  Giờ chúng ta đã có trực quan về vấn đề này rồi,
  hãy thử lên một số biểu đồ nhé
 • 3:29 - 3:30
  vài đường cầu
 • 3:30 - 3:32
  Hiện tại ta có 2 đường cầu
 • 3:32 - 3:34
  Cái nào co giãn hơn, cái bên phải
 • 3:34 - 3:36
  hay là phía bên trái?
 • 3:37 - 3:41
  Đường cầu bên trái sẽ co giãn hơn,
 • 3:41 - 3:45
  đường cầu bên phải sẽ ít co giãn hơn
 • 3:45 - 3:50
  Vậy từ trực giác của mình, chúng ta sẽ có kì vọng
  tăng giá ít hơn
 • 3:50 - 3:53
  sẽ ở bên trái và tăng giá mạnh hơn sẽ ở bên phải
 • 3:54 - 3:56
  Chúng ta đã biết tối đa hóa lợi nhuận theo giá
 • 3:56 - 3:59
  và sản lượng thế nào rồi nên
  hãy tính nhé.
 • 3:59 - 4:01
  Bắt đầu với đường cầu bên trái
 • 4:01 - 4:03
  Những gì ta thấy là khi đường cầu
 • 4:03 - 4:08
  tương đối co giãn,
  có sự tăng lên một chút về giá
 • 4:08 - 4:10
  so với chi phí cận biên
 • 4:10 - 4:12
  Vậy còn bên phải thì sao?
 • 4:12 - 4:16
  Giờ đây chúng ta có một đường cầu tương đối
  không co giãn
 • 4:16 - 4:20
  Và chúng ta thấy rằng giá bán khá cao so với
  chi phí cận biên
 • 4:20 - 4:22
  Chúng ta đã thấy một đường cầu tương đối
  không giãn nở
 • 4:22 - 4:25
  và có sự tăng lên đáng kể về giá
 • 4:25 - 4:30
  Để ý rằng chi phí cận biên của 2 thị trường đều như nhau
 • 4:31 - 4:35
  chỉ có khác ở chỗ đường cầu bên phải
 • 4:35 - 4:37
  ít co giãn hơn
 • 4:37 - 4:41
  Nhớ tới lập luận rằng
  những nhà độc quyền coi khách hàng
 • 4:41 - 4:43
  không nhạy cảm với giá
 • 4:43 - 4:47
  Vậy rút ra rằng
  nếu tăng giá
 • 4:47 - 4:50
  lượng cầu cũng chỉ giảm một chút
 • 4:50 - 4:53
  Do đó, sự tăng về giá cũng sẽ dẫn tới
 • 4:53 - 4:56
  tăng lợi nhuận của các nhà độc quyền,
  điều mà họ mong muốn
 • 4:56 - 4:58
  vậy nên các nhà độc quyền khi tăng giá bán
 • 4:58 - 5:02
  bạn sẽ chịu một khoản giá tăng đáng kể
  so với chi phí cận biên
 • 5:02 - 5:06
  Đối với doanh nghiệp cạnh tranh cũng vậy
 • 5:06 - 5:10
  Nhu cầu về sản phẩm của họ rất co giãn
 • 5:10 - 5:14
  và trong trường hợp đó, giá bán ngang với
  chi phí cận biên
 • 5:14 - 5:15
  Vậy có thể hiểu được
 • 5:15 - 5:18
  rằng đường cầu càng co giãn
 • 5:18 - 5:21
  quyết định về giá của các nhà độc quyền
 • 5:21 - 5:24
  càng gần hơn với doanh nghiệp cạnh tranh.
 • 5:25 - 5:27
  Vậy nên nhu cầu đối với nhà độc quyền
 • 5:27 - 5:30
  càng co giãn, giá sẽ gần hơn với
 • 5:30 - 5:32
  chi phí cận biên.
 • 5:32 - 5:35
  Đường cầu càng co giãn
 • 5:35 - 5:36
  đối với nhà độc quyền,
 • 5:36 - 5:41
  tối đa hóa lợi nhuận đầu ra khiến giá
 • 5:41 - 5:43
  gần ngang với các công ty cạnh tranh
 • 5:43 - 5:45
  Giá sẽ càng gần với chi phí cận biên
 • 5:45 - 5:46
  Được rồi, rất tốt.
 • 5:46 - 5:50
  Hãy nhớ lại, bài học quan trọng,
  cầu càng ít co giãn
 • 5:50 - 5:51
  giá bán sản phẩm càng cao
 • 5:52 - 5:55
  Giờ hãy thử vận dụng lý thuyết xem có thể
 • 5:55 - 5:57
  giải bài toán về giá bán này không nhé
 • 5:57 - 5:59
  Tôi gần đây hay để ý một vài chuyến bay hãng American Airlines
 • 6:00 - 6:04
  và phát hiện ra một chuyến bay Washington-Dallas
 • 6:04 - 6:09
  có giá cao hơn một chuyến bay từ Washington tới San Francisco
 • 6:09 - 6:12
  Giờ, có 2 vấn đề cần làm rõ
 • 6:12 - 6:16
  Đầu tiên, San Francisco rõ ràng xa hơn từ Washington
 • 6:16 - 6:18
  so với Dallas
  Vậy nên bạn sẽ nghĩ rằng chi phí
 • 6:18 - 6:21
  nhiên liệu và các chi phí khác
  sẽ cao hơn
 • 6:21 - 6:25
  Thứ hai, mọi việc có vẻ phức tạp hơn bởi chuyến bay từ Washington
 • 6:25 - 6:29
  tới San Francisco đi qua Dallas
 • 6:29 - 6:33
  Thực tế, quãng đường từ Washington tới Dallas
 • 6:33 - 6:35
  của chuyến đi từ Washington tới San Francisco
 • 6:35 - 6:40
  y hệt với chuyến bay từ Washington tới Dallas
 • 6:41 - 6:44
  Vậy tại sao quãng đường từ Washington
 • 6:44 - 6:47
  tới San Francisco lại đắt hơn
 • 6:47 - 6:49
  toàn bộ chuyến bay?
 • 6:50 - 6:54
  Đáp án còn đòi hỏi một chút kiến thức về ngàng hàng không
 • 6:54 - 6:56
  được xây dựng ở Mỹ
 • 6:56 - 6:59
  Hầu hết các công ty hàng không có sân bay trung tâm
 • 6:59 - 7:01
  thường gần trung tâm của nước đó,
 • 7:01 - 7:03
  được thống trị bởi 1 hãng hàng không cụ thể
 • 7:04 - 7:06
  Trong trường hợp của American Airlines, là Dallas
 • 7:06 - 7:08
  Của hãng United là Chicago
 • 7:08 - 7:12
  Northwest thì thống trị Minnesota,
  St. Paul,..
 • 7:12 - 7:15
  Điều đó nghĩa là nếu bạn muốn bay tới Dallas
 • 7:15 - 7:18
  với thời gian thuận tiện cho bạn,
  bạn sẽ phải tìm
 • 7:18 - 7:23
  một chuyến bay giờ tốt của hãng American Airlines
  hơn là các hãng hàng không khác
 • 7:23 - 7:25
  Và nếu bạn muốn bay tới Minneapolis, St. Paul,
 • 7:25 - 7:27
  Sẽ thuân tiện hơn
 • 7:27 - 7:29
  nếu bay của hãng Northwest
 • 7:29 - 7:34
  Được rồi, bạn đã có ý tưởng gì về việc giải quyết thắc mắc này chưa?
 • 7:35 - 7:37
  Hãy nghĩ một người bay từ Washington tới Dallas
 • 7:37 - 7:40
  Họ sẽ có những lựa chọn gì?
 • 7:40 - 7:43
  Không nhiều.
  Chỉ có số ít sự thay thế
 • 7:43 - 7:47
  Và it sự thay thế nghĩa là cầu ít co giãn
 • 7:48 - 7:52
  Giờ hãy nghĩ tới một người bay từ Washington tới San Francisco
 • 7:52 - 7:55
  Họ có những lựa chọn nào?
  Chà, rất nhiều ấy chứ.
 • 7:55 - 7:59
  Họ có thể bay qua Chicago hay qua Denver
 • 7:59 - 8:03
  hoặc Minneapolis, St. Paul hay là bay thẳng
 • 8:03 - 8:06
  Có rất nhiều lựa chọn tốt cho việc bay
 • 8:06 - 8:09
  từ Washington tới San Francisco, vì San Francisco
 • 8:09 - 8:12
  không phải là một thành phố trung tâm
 • 8:12 - 8:13
  Vậy chúng ta có thể thấy được gì?
 • 8:13 - 8:16
  Chà, chúng ta có thể thấy lượng cầu các chuyến bay từ Washington
 • 8:16 - 8:20
  tới San Francisco khá co giãn
 • 8:20 - 8:23
  và lượng cầu các chuyến bay từ Washington tới Dallas
 • 8:23 - 8:25
  tương đối không co giãn
 • 8:25 - 8:29
  Và trên lý thuyết mách chúng ta rằng cầu co giãn
 • 8:29 - 8:32
  chúng ta sẽ nhận mức giá tăng ít hơn
 • 8:32 - 8:36
  Với cầu không co giãn, chúng ta sẽ chịu mức giá tăng nhiều
 • 8:36 - 8:38
  Như vậy lý thuyết hoàn toàn nhất quán với
 • 8:38 - 8:41
  câu đố về giá và giải thích bài toán.
 • 8:42 - 8:44
  Nếu bạn muốn kiểm tra kiến thức
 • 8:44 - 8:46
  hãy nhấn vào " Practice Questions"
 • 8:46 - 8:50
  Hoặc nếu bạn đã sẵn sàng học bài kế tiếp, nhấn vào Video kế tiếp
 • 8:50 - 8:54
  [nhạc nền]
Title:
The Monopoly Markup
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Marginal Revolution University
Project:
Micro
Duration:
08:55

Vietnamese subtitles

Revisions