Return to Video

The Internet: IP Addresses and DNS

 • 0:02 - 0:09
  Ang Internet: Ang mga IP Address at DNS
 • 0:10 - 0:14
  Magandang araw! Ako si Paola,
  at ako ang software engineer
 • 0:14 - 0:20
  sa Microsoft. Pag-usapan natin kung paano
  gumagana ang internet. Umaasa ang trabaho ko sa mga network
 • 0:20 - 0:26
  na nakikipag-usap sa isa't isa, pero noong 1970s walang
  standard na paraan para gawin ito.
 • 0:26 - 0:33
  Umabot sa trabaho nina Vint Cerf at Bob Kahn
  na imbentuhin ang internetworking protocol, upang
 • 0:33 - 0:39
  gawing posible ang komunikasyon. Ang imbensiyong ito
  ang naglatag sa kung ano ang matatawag ngayon na
 • 0:39 - 0:44
  internet. Ang internet ay isang network ng mga network.
  Pinag-uugnay nito ang bilyong device nang sama-sama
 • 0:44 - 0:51
  sa buong mundo. Kaya baka nakakonekta ka
  sa isang laptop o telepono sa pamamagitan ng wifi, saka
 • 0:51 - 0:57
  ang koneksiyong wifi na iyan ang kumokonekta sa internet
  service provider (o ISP), at na ikonokonekta ka ng ISP
 • 0:57 - 1:02
  sa bilyong bilyong device sa buong mundo sa
  pamamagitan ng daan-daang libo ng
 • 1:02 - 1:09
  mga network na lahat ay interkonektado. Isang
  bagay na hindi pinahahalagahan ng karamihan sa mga tao ay
 • 1:09 - 1:16
  na ang internet ay talagang isang pilosopiya ng disenyo
  at isang arkitektura na inihayag sa isang hanay ng
 • 1:16 - 1:20
  mga protocol. Ang isang protocol ay kilalang hanay
  ng mga alituntunin at standard, na kung sumang-ayon
 • 1:20 - 1:26
  ang lahat ng panig hinahayaan nito sila na makipag-usap
  na walang hirap. Paano totoong pisikal na gumagana
 • 1:26 - 1:32
  ang internet ay hindi gaanong mahalaga kaysa ang
  katotohanan na ang pilosopiya ng disenyo na ito ay hinayaan
 • 1:32 - 1:38
  ang internet na makiangkop at gamitin ang mga teknolohiya
  ng bagong komunikasyon. Ito ay dahil para
 • 1:38 - 1:43
  magamit ng isang bagong teknolohiya ang internet sa ilang
  paraan, kailangan lang nitong malaman kung aling mga protocol
 • 1:43 - 1:49
  ang gagamitin. Lahat ng iba't ibang device sa
  internet ay may mga katangi-tanging address. Ang isang address
 • 1:49 - 1:54
  sa internet ay isa lang numero, katulad
  ng numero ng telepono o isang uri ng address sa kalye,
 • 1:54 - 2:00
  na katangi-tangi sa bawat computer o device sa
  gilid ng network. Katulad nito ang
 • 2:00 - 2:05
  kung paano nagkakaroon ang mga tahanan at negosyo ng
  address sa koreo. Hindi mo kailangang alamin ang tao upang
 • 2:05 - 2:09
  magpadala sa kanila ng liham sa koreo, pero kailangan mong
  malaman ang kanilang address at paano isulat
 • 2:09 - 2:14
  ang address nang tama para maihatid ang
  liham sa pamamagitan ng sistema ng koreo sa patutunguhan nito.
 • 2:14 - 2:20
  Ang sistema ng pag-address ng mga computer sa
  internet ay magkatulad at bumubuo ito bilang bahagi ng isa
 • 2:20 - 2:25
  sa mga pinakamahalagang protocol na ginamit sa komunikasyon
  ng internet na simpleng tinatawag na internet protocol
 • 2:25 - 2:32
  o IP. Ang address ng isang computer kung gayon ay tinatawag
  na IP address nito. Ang pagbisita sa isang website ay paghingi
 • 2:32 - 2:37
  lang talaga ng computer mo sa isa pang computer ng
  impormasyon. Ipinapadala ng computer mo ang isang mensahe
 • 2:37 - 2:41
  sa IP address ng ibang computer at nagpapadala
  rin ito kasama ang address ng pinagmulan nito, para
 • 2:41 - 2:48
  malaman ng ibang computer kung saan ipapadala ang tugon nito. Maaaring nakakita ka na ng IP address. Isa lang itong
 • 2:48 - 2:55
  bungkos ng mga numero! Ang mga numerong ito ay inorganisa
  sa isang hirarkiya. Tulad lang ng address sa bahay na may
 • 2:55 - 3:02
  bansa, lungsod, kalye at numero ng bahay, ang isang IP address
  ay may maraming bahagi. Tulad lang ng lahat
 • 3:02 - 3:10
  ng digital na datos, bawat isa sa mga numerong ito ay kinatawan
  sa mga bit. Ang mga tradisyonal na IP address ay 32 bit
 • 3:10 - 3:16
  ang haba na may 8 bit sa bawat bahagi ng address.
  Ang mga naunang numero ay madalas na kumikilala sa bansa
 • 3:16 - 3:22
  at rehiyonal na network ng device. Saka sunod ang
  mga subnetwork at saka panghuli ang address
 • 3:22 - 3:30
  ng espesipikong device. Ang bersiyong ito ng pag-
  address ng IP ay tinatawag na IPv4. Idinisenyo ito
 • 3:30 - 3:36
  noong 1973 at malawak na ginamit sa maagang
  80s at nagbibigay ng mahigit 4 bilyong
 • 3:36 - 3:41
  katangi-tanging address para sa mga device na kumokonekta sa
  internet. Pero naging mas sikat ang internet
 • 3:41 - 3:47
  kaysa sa naisip ni Vint Cerf at ang 4 bilyong
  katangi-tanging address
 • 3:47 - 3:53
  ay hindi sasapat. Nasa gitna tayo ng
  maraming taong transisyon sa mas mahabang IP address
 • 3:53 - 4:04
  format na tinatawag na IPv6 na gumagamit ng 128 bit kada
  address at nagbibigay ng mahigit 340 undecillion na
 • 4:04 - 4:09
  katangi-tanging address. Iyan ay higit pa sa sapat
  para sa bawat butil ng buhangin sa Daigdig na magkaroon
 • 4:09 - 4:16
  ng sarili nitong IP address. Karamihan sa mga gumagamit ay
  hindi kailanman nakakita o nag-aalala sa mga internet address. Ang isang sistema na tinatawag
 • 4:16 - 4:23
  na domain name system o DNS ay nag-uugnay sa mga pangalan tulad ng www.example.com sa mga naaayong
 • 4:23 - 4:29
  address. Gumagamit ang computer mo ng DNS upang tingnan
  ang mga pangalan ng domain at kumuha ng kaugnay na IP
 • 4:29 - 4:33
  address na dating kumokonekta sa computer mo papunta sa patutunguhan sa internet. At makikita ito
 • 4:33 - 4:38
  sa ganitong paraan: (boses
  1) "Hoy, kumusta ka diyan, gusto kong pumunta sa www.code.org."
 • 4:38 - 4:50
  (boses 2) "hm...oo hindi ko alam ang IP address
  ng domain na iyan magtatanong ako. Oy alam ninyo ba
 • 4:50 - 4:59
  kung paano pumunta sa code.org?" (boses 3)
  "Oo, nakuha ko ito mismo dito ito ay 174.129.14.120."
 • 4:59 - 5:04
  (boses 2)"Oh okey, magaling, salamat Isusulat ko
  iyan at itabi ito para sa kinalaunan sa pagkakataong
 • 5:04 - 5:14
  kailangan ko ulit ito. Kumusta, narito ang address na iyan na gusto mo." (boses 1) "Ang galing! Salamat." Kaya
 • 5:14 - 5:20
  paano tayo magdidisenyo para sa bilyon-bilyong
  device upang humanap ng anuman sa bilyon-bilyong iba't ibang
 • 5:20 - 5:28
  website? Hindi makakaya ng isang DNS server na
  pangasiwaan ang lahat ng mga hiling sa lahat ng mga device.
 • 5:28 - 5:33
  Ang sagot ay na ang mga DNS server ay konektado sa isang naipamahaging hirarkiya at hinahati
 • 5:33 - 5:41
  sa mga sona, hinahati ang responsabilidad para
  sa mga pangunahing domain tulad ng .org, .com, .net,
 • 5:41 - 5:48
  atbp. Orihinal na nilikha ang DNS upang maging protocol sa komunikasyong bukas at pampubliko para sa mga institusyon
 • 5:48 - 5:55
  sa pamahalaan at edukasyon. Dahil sa pagiging bukas nito,
  madaling gawin ang mga cyber na atake sa DNS.
 • 5:55 - 6:03
  Isang halimbawang atake ang DNS spoofing. Iyan ay nangyayari
  kapag gumagamit ang hacker ng DNS server at binabago nito
 • 6:03 - 6:09
  upang tumugma sa pangalan ng domain sa maling IP
  address. Hinahayaan nito ang umaatake na maihatid ang mga tao
 • 6:09 - 6:16
  sa isang pekeng website. Kung nangyayari ito, bulnerable ka para sa mas maraming programa
 • 6:16 - 6:24
  dahil gumagamit ka ng pekeng website na iyan para ba
  itong totoo. Ang internet ay malaki at
 • 6:24 - 6:31
  lumalaki pa sa araw-araw. Pero ang sistema ng pangalan ng domain at internet protocol ay idinisenyo ayon sa laki,
 • 6:31 - 6:35
  na hindi inaalintana kung gaano ang paglaki ng internet.
Title:
The Internet: IP Addresses and DNS
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
06:45

Tagalog subtitles

Revisions