Return to Video

Internet: IP-adresser och DNS

 • 0:02 - 0:09
  Internet: IP-adresser och DNS
 • 0:10 - 0:14
  Hej! Jag heter Paola
  och jag är programvaruingenjör
 • 0:14 - 0:20
  på Microsoft. Låt oss prata om internet.
  Mitt jobb är beroende av att nätverk kan
 • 0:20 - 0:26
  prata med varandra, men på 1970-talet
  fanns ingen standardmetod för det.
 • 0:26 - 0:33
  Det var Vint Cerf och Bob Kahn som
  uppfann internetworking-protokollet för
 • 0:33 - 0:39
  att möjliggöra kommunikation. Uppfinningen
  lade grunden för det vi nu kallar
 • 0:39 - 0:44
  internet. Det är ett nätverk av nätverk.
  Det kopplar samman miljarder enheter
 • 0:44 - 0:51
  jorden runt. Kanske är du ansluten med en
  bärbar dator eller telefon via wifi, då
 • 0:51 - 0:57
  ansluter wifi till en internettjänste-
  leverantör (ISP), och att ISP:n ansluter
 • 0:57 - 1:02
  dig till många miljarder enheter runt om i
  världen genom hundratusentals
 • 1:02 - 1:09
  nätverk som alla är sammankopplade. En
  sak som de flesta inte uppskattar är att
 • 1:09 - 1:16
  internet verkligen är en designfilosofi
  och arkitektur uttryckt i en uppsättning
 • 1:16 - 1:20
  protokoll. Ett protokoll är en välkänd
  uppsättning regler och standarder, som gör
 • 1:20 - 1:26
  det möjligt för alla att kommunicera utan
  problem. Hur internet faktiskt
 • 1:26 - 1:32
  fungerar fysiskt är mindre viktigt än det
  faktum att denna designfilosofi gör att
 • 1:32 - 1:38
  internet kan att anpassa och absorbera
  ny kommunikationsteknik. Det beror på att
 • 1:38 - 1:43
  ny teknik måste känna till vilka protokoll
  den ska använda för att kunna
 • 1:43 - 1:49
  använda internet. Alla enheter på
  Internet har unika adresser. En adress
 • 1:49 - 1:54
  på internet är bara ett nummer, liknande
  ett telefonnummer eller en postadress
 • 1:54 - 2:00
  den är unik för varje dator eller enhet på
  nätverket. På samma sätt som
 • 2:00 - 2:05
  de flesta hem och företag har en post
  -adress, måste du inte känna en person för
 • 2:05 - 2:09
  att skicka brev till dem, men du
  måste känna till adressen och hur man
 • 2:09 - 2:14
  skriver adressen ordentligt så att brevet
  kan komma fram till destinationen.
 • 2:14 - 2:20
  Internets adresseringssystem för datorer
  liknar det och utgör en del av ett
 • 2:20 - 2:25
  av de viktigaste protokollen som används i
  kommunikation på internet kallas för IP
 • 2:25 - 2:32
  En dators adress kallas för IP-adress.
  Att besöka en webbplats innebär
 • 2:32 - 2:37
  att din dator begär information från en
  annan dator. Datorn skickar ett meddelande
 • 2:37 - 2:41
  till den andra datorns IP-adress och den
  skickar också sin ursprungsadress, så
 • 2:41 - 2:48
  den andra dator vet vart den ska skicka
  svaret. Du kanske har sett en IP-adress.
 • 2:48 - 2:55
  Det är ett gäng nummer som är organiserade
  i en hierarki. Precis som postadresser har
 • 2:55 - 3:02
  land, stad, gata och gatunummer, har
  en IP-adress många delar. Precis som alla
 • 3:02 - 3:10
  digitala data är dessa nummer bitar.
  Traditionella IP-adresser är 32 bitar
 • 3:10 - 3:16
  med 8 bitar för varje del. De första
  siffrorna identifierar vanligtvis landet
 • 3:16 - 3:22
  och enhetens regionala nätverk. Sedan
  kommer subnäten och slutligen adressen
 • 3:22 - 3:30
  till den specifika enheten. Den versionen
  av IP-adress kallas för IPv4. Den skapades
 • 3:30 - 3:36
  1973 och antogs i stor utsträckning tidigt
  på 80-talet och omfattar över 4 miljarder
 • 3:36 - 3:41
  unika adresser till enheter som ansluter
  till internet. Men internet har blivit
 • 3:41 - 3:47
  mycket mer populärt än till och med Vint
  Cerf föreställde sig och 4 miljarder unika
 • 3:47 - 3:53
  adresser räcker inte. Vi är nu mitt i en
  övergång till ett längre IP-adress-
 • 3:53 - 4:04
  format - IPv6 - som använder 128 bitar per
  adress och omfattar över 340 undecillion
 • 4:04 - 4:09
  unika adresser. Det är mer än tillräckligt
  för varje sandkorn på jorden att ha sin
 • 4:09 - 4:16
  egen IP-adress. De flesta användare ser
  eller bryr sig aldrig om internetadresser.
 • 4:16 - 4:23
  Domännamnsystemet eller DNS associerar
  namn som www.exempel.com med motsvarande
 • 4:23 - 4:29
  adresser. Din dator använder DNS för att
  slå upp domännamn och hämta tillhörande
 • 4:29 - 4:33
  IP-adress för att ansluta din dator
  till destinationen på internet. Och det
 • 4:33 - 4:38
  fungerar ungefär så här: (röst 1)
  "Hej hej, jag vill gå till www.code.org."
 • 4:38 - 4:50
  (röst 2) "Hmm.. jag vet inte IP-adressen
  till den domänen, jag frågar. Hej, vet du
 • 4:50 - 4:59
  hur jag hittar code.org?" (röst 3) "Ja,
  här får du 174.129.14.120."
 • 4:59 - 5:04
  (röst 2) "Åh okej, bra, tack. Jag ska
  skriva ner den och spara den i fall
 • 5:04 - 5:14
  Jag behöver den igen. Hej här får du
  adressen. (röst 1) "Fantastiskt! Tack."
 • 5:14 - 5:20
  Hur utformar vi ett system för miljarder
  enheter för att hitta en av de många
 • 5:20 - 5:28
  webbplatserna? En DNS-server kan inte
  hantera alla begäranden från alla enheter.
 • 5:28 - 5:33
  Svaret är att DNS-servrar är anslutna
  i en distribuerad hierarki och är indelade
 • 5:33 - 5:41
  i zoner, vilket delar upp ansvaret för de
  viktigaste domänerna som .org, .com, .net,
 • 5:41 - 5:48
  osv. DNS skapades från början som ett
  öppet kommunikationsprotokoll för staten
 • 5:48 - 5:55
  och utbildningsorgan. Eftersom det är
  öppet är DNS är sårbart för cyberangrepp.
 • 5:55 - 6:03
  Ett exempel är DNS-spoofing. En hacker
  ansluter till en DNS-server och ändrar
 • 6:03 - 6:09
  den för att matcha ett domännamn med fel
  IP-adress. Då skickar angriparen användare
 • 6:09 - 6:16
  till en annan webbplats. Om det händer blir du
  sårbar för många problem
 • 6:16 - 6:24
  eftersom du använder en falska webbplats.
  Internet är enormt stort och växer
 • 6:24 - 6:31
  varje dag. Men domännamnsystemet
  och internetprotokoll är skalbara
 • 6:31 - 6:35
  oavsett hur mycket internet växer.
Title:
Internet: IP-adresser och DNS
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
06:45

Swedish subtitles

Revisions