Return to Video

Internet: IP adresy a DNS

 • 0:02 - 0:09
  Internet: IP adresy a DNS
 • 0:10 - 0:14
  Ahoj, som Paola a som
  softvérová inžinierka v Microsofte.
 • 0:14 - 0:20
  Poďme sa porozprávať o tom, ako internet
  funguje. V mojej práci sa spolieham na
 • 0:20 - 0:26
  možnosť komunikovať s ľuďmi. V 70. rokoch
  taká možnosť neexistovala. Až dovtedy, kým
 • 0:26 - 0:33
  Vint Cerf a Bob Kahn nevymysleli protokol
  medzinárodnej siete, ktorý takúto
 • 0:33 - 0:39
  komunikáciu umožnil. Tento vynález
  položil základy pre to, čomu sa teraz
 • 0:39 - 0:44
  hovorí internet. Internet je sieť sietí.
  Spája miliardy zariadení po celom svete.
 • 0:44 - 0:51
  Keď sa z notebooku alebo mobilu
  pripojíš k Wi-Fi, Wi-Fi sa pripojí
 • 0:51 - 0:57
  k poskytovateľovi internetových služieb
  (alebo ISP) a ten ťa pripojí k miliardám
 • 0:57 - 1:02
  a miliardám zariadení vo svete cez stovky
  tisíc sietí, ktoré sú navzájom prepojené.
 • 1:02 - 1:09
  Jedna vec, ktorú väčšina z nás neocení,
  je, že internet je vlastne filozofiou
 • 1:09 - 1:16
  dizajnu a architektúry vyjadrenou
  v súbore protokolov.
 • 1:16 - 1:20
  Protokol je dobre známy súbor pravidiel
  a noriem, ktorý, ak sa všetky strany
 • 1:20 - 1:26
  dohodnú na jeho použití, umožní
  bezproblémovú komunikáciu. Ako internet
 • 1:26 - 1:32
  fyzicky funguje, je menej dôležité ako
  skutočnosť, že táto filozofia dizajnu
 • 1:32 - 1:38
  umožnila internetu prispôsobiť sa
  a absorbovať nové komunikačné technológie.
 • 1:38 - 1:43
  Je to preto, že ak má nová technológia
  nejakým spôsobom využívať internet,
 • 1:43 - 1:49
  musí vedieť, s ktorými protokolmi bude
  pracovať. Všetky zariadenia na internete
 • 1:49 - 1:54
  majú jedinečné adresy. Adresa na internete
  je iba číslo podobné telefónnemu číslu
 • 1:54 - 2:00
  alebo názvu ulice, jedinečná pre každý
  počítač alebo zariadenie na okraji siete.
 • 2:00 - 2:05
  Podobá sa poštovej adrese väčšiny
  domácností a firiem. Nemusíte poznať
 • 2:05 - 2:09
  osobu, ktorej poštou posielate list,
  ale musíte poznať jej adresu a vedieť,
 • 2:09 - 2:14
  ako správne napísať adresu, aby mohol byť
  list poštou doručený na miesto určenia.
 • 2:14 - 2:20
  Systém adries pre počítače na internete
  je podobný a je súčasťou jedného
 • 2:20 - 2:25
  z najdôležitejších protokolov používaných
  v internetovej komunikácii, ktorý sa volá
 • 2:25 - 2:32
  internetový protokol alebo IP. Adresa
  počítača sa potom nazýva jeho IP adresa.
 • 2:32 - 2:37
  Návštevou webovej stránky tvoj počítač
  len žiada iný počítač o informácie. Tvoj
 • 2:37 - 2:41
  počítač odošle správu na IP adresu iného
  počítača a pošle tiež svoju pôvodnú
 • 2:41 - 2:48
  adresu, takže druhý počítač vie, kam má
  odoslať svoju odpoveď. Možno už vieš,
 • 2:48 - 2:55
  ako IP adresa vyzerá. Sú to hierarchicky
  usporiadané videli. Rovnako ako poštová
 • 2:55 - 3:02
  adresa obsahuje krajinu, mesto, ulicu
  a číslo domu. IP adresa má veľa častí.
 • 3:02 - 3:10
  Ako všetky digitálne údaje, každé z týchto
  čísel je vyjadrené v bitoch. Tradičné IP
 • 3:10 - 3:16
  adresy majú 32 bitov, každá časť má
  8 bitov. Prvé čísla obvykle označujú
 • 3:16 - 3:22
  krajinu a regionálnu sieť zariadenia.
  Potom sú to podsiete, nakoniec
 • 3:22 - 3:30
  adresa konkrétneho zariadenia. Táto verzia
  IP adresy sa nazýva IPv4. Bola navrhnutá
 • 3:30 - 3:36
  v roku 1973, stala sa populárnou začiatkom
  80. rokov a poskytuje viac ako 4 miliardy
 • 3:36 - 3:41
  jedinečných adries pre zariadenia
  pripojené k internetu. Internet sa
 • 3:41 - 3:47
  však stal oveľa populárnejším, ako si
  Vint Cerf predstavoval, a 4 miliardy
 • 3:47 - 3:53
  jedinečných adries nebude stačiť. Už sme
  na polceste viacročného prechodu na dlhší
 • 3:53 - 4:04
  formát adresy IP s názvom IPv6, ktorý
  používa 128 bitov na adresu a poskytuje
 • 4:04 - 4:09
  viac ako 340 undeciliónov jedinečných
  adries. Je to dosť na to, aby každé zrnko
 • 4:09 - 4:16
  piesku na Zemi malo svoju IP adresu.
  Väčšinu používateľov tieto adresy nemusia
 • 4:16 - 4:23
  zaujímať. Systém s názvom „systém názvov
  domén“, alebo DNS, spája názvy domén,
 • 4:23 - 4:29
  napríklad www.example.com s ich adresami.
  Počítač používa DNS na vyhľadávanie názvov
 • 4:29 - 4:33
  domén a získanie priradenej IP adresy,
  ktorá sa používa na pripojenie počítača
 • 4:33 - 4:38
  k cieľu. Prebieha to asi takto: (hlas
  1): „Ahoj, chcem ísť na www.code.org.“
 • 4:38 - 4:50
  (hlas 2): „Hm... neviem IP adresu tejto
  domény, opýtam sa. Viete, ako sa
 • 4:50 - 4:59
  dostať na code.org?“ (hlas 3): „ Áno, mám
  to tu, je to 174.129.14.120.“
 • 4:59 - 5:04
  (hlas 2): „Skvelé, ďakujem. Zapíšem si ju
  a uložím pre prípad, že by som ju znova
 • 5:04 - 5:14
  potreboval. Tu je adresa, ktorú si chcel.“
  (hlas 1): „Úžasné! Ďakujem.“
 • 5:14 - 5:20
  Ako teda navrhneme systém pre miliardy
  zariadení, aby sme našli jeden z miliárd
 • 5:20 - 5:28
  webov? Jeden server DNS nedokáže spracovať
  všetky požiadavky zo všetkých zariadení.
 • 5:28 - 5:33
  Odpoveď znie, že DNS servery sú spojené
  distribuovanej hierarchii a sú rozdelené
 • 5:33 - 5:41
  do zón, čím sa delí zodpovednosť za hlavné
  domény, ako sú .org, .com, .net atď.
 • 5:41 - 5:48
  DNS bol pôvodne vytvorený ako otvorený
  a verejný komunikačný protokol pre vládne
 • 5:48 - 5:55
  a vzdelávacie inštitúcie. DNS je pre svoju
  otvorenosť náchylný na kybernetické útoky.
 • 5:55 - 6:03
  Príkladom útoku je DNS spoofing, keď sa
  hacker pripojí k DNS serveru a zmení ho
 • 6:03 - 6:09
  tak, aby bol názov domén priradený
  k nesprávnej IP adrese. To umožňuje
 • 6:09 - 6:16
  útočníkovi poslať ľudí na podvodný web.
  Ak sa ti to stane, môžeš očakávať ďalšie
 • 6:16 - 6:24
  problémy, pretože falošný web používaš,
  akoby bol skutočný. Internet je obrovský
 • 6:24 - 6:31
  a každým dňom sa zväčšuje. Ale systém
  názvov domén a internetový protokol sú
 • 6:31 - 6:35
  navrhnuté tak, aby rástli spolu
  s internetom.
Title:
Internet: IP adresy a DNS
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
06:45

Slovak subtitles

Revisions Compare revisions