Return to Video

The Internet: IP Addresses and DNS

 • 0:02 - 0:09
  Internet: IP-osoitteet ja DNS
 • 0:10 - 0:14
  Hei! Nimeni on Paola ja olen olen
  ohjelmistoinsinööri Microsoftilla.
 • 0:14 - 0:22
  Puhutaan siitä, miten internet toimii.
  Työni riippuu verkostoista ja yhteyksistä,
 • 0:22 - 0:30
  mutta 1970-luvulla tähän ei ollut hyvää
  tapaa. Vint Cerf ja Bob Kahn keksivät
 • 0:30 - 0:35
  Internet-yhteyskäytännön ja kommunikaation
  mahdollistamisen.
 • 0:35 - 0:39
  Tämä keksintö loi perustukset internetille.
 • 0:39 - 0:46
  Internet on verkkojen verkosto. Se yhdistää
  miljardit laitteet toisiinsa ympäri maailmaa.
 • 0:47 - 0:51
  Olet saattanut liittyä nettiin tietokoneesi
  tai puhelimesi wifillä, mikä sitten
 • 0:51 - 0:58
  liittyy internetin palvelutarjoajaan (tai ISP)
  mikä puolestaan liittyy miljardeihin
 • 0:58 - 1:02
  laitteisiin ympäri maailmaa satojen
  tuhansien verkkojen avulla, jotka
 • 1:02 - 1:08
  ovat yhteydessä toisiinsa. Yksi
  asia mitä ihmiset eivät arvosta
 • 1:08 - 1:15
  on se, että internet on suunnittelufilosofia
  ja arkkitehtuuri, mikä ilmaistaan
 • 1:15 - 1:20
  protokollien avulla. Protokolla on
  sarja sääntöjä ja standardeja, jotka
 • 1:20 - 1:25
  sallivat yhteyden ylläpitämisen, jos
  kaikki osapuolet siihen hyväksyvät.
 • 1:25 - 1:31
  Internetin fyysinen toimintatapa ei
  ole yhtä tärkeää kuin sen suunnittelufilosofia
 • 1:31 - 1:38
  on sallinut sen mukauttaa ja omaksua
  uusia viestintätekniikoita. Jotta uusi
 • 1:38 - 1:42
  teknologia voisi käyttää internettiä,
  sen tulee ymmärtää minkä
 • 1:42 - 1:48
  protokollan kanssa sen tulee tehdä työtä.
  Eri laitteilla on erityiset osoitteet.
 • 1:48 - 1:54
  Internetissä osoite on vain puhelinnumeron
  kaltainen numero, mikä on
 • 1:54 - 2:00
  ainutlaatuinen jokaiselle verkoston
  tietokoneelle tai laitteelle. Tätä voi
 • 2:00 - 2:05
  verrata kotisi postiosoitteeseen.
  Sinun ei tarvitse tuntea henkilöä
 • 2:05 - 2:08
  lähettääksesi hänelle kirjeen postissa.
  Mutta sinun tulee tietää heidän osoitteensa
 • 2:08 - 2:14
  sen kirjoittamiseksi kirjeeseen, jotta Posti
  tietää minne se tulee kuljettaa.
 • 2:14 - 2:20
  Tietokoneiden internetin osoitesysteemi
  toimii samalla tavalla ja muodostaa osan
 • 2:20 - 2:27
  yhtä internetin yhteyden pidot tärkeimmistä
  protokollista, internetin protokollan tai IP:n.
 • 2:27 - 2:32
  Tietokoneen osoitetta kutsutaan
  IP-osoitteeksi. Kun vierailet nettisivulla,
 • 2:32 - 2:37
  tietokoneesi pyytää tietoa toiselta
  koneelta. Tietokoneesi lähettää toisen koneen
 • 2:37 - 2:42
  IP-osoitteelle viestin alkuperäisen ositteen
  kanssa, jotta kone tietää minne vastaus
 • 2:42 - 2:49
  lähetetään. Olet saattanut nähdä
  IP-osoitteen. Se on vain sarja numeroita!
 • 2:49 - 2:55
  Nämä numerot ovat hierarkisessa
  järjestyksessä, samalla tavalla kuin
 • 2:55 - 2:59
  kotiosoite joissa on maa, kaupunki,
  kadun nimi ja talon numero.
 • 2:59 - 3:04
  Myös IP-osoitteella on monta osaa.
  Muun digitaalisen tiedon tavoin jokaista
 • 3:04 - 3:14
  numeroa edustetaan biteillä. Osoitteen
  pituus on noin 32 bittiä, 8 bittiä per osa.
 • 3:14 - 3:19
  Ensimmäiset numerot edustavat yleensä
  laitteen verkoston maata tai aluetta.
 • 3:19 - 3:25
  Sen jälkeen subverkostot ja lopuksi
  laitteen oma osoite. Tätä IP-osoitteen
 • 3:25 - 3:32
  versiota kutsutaan nimellä IPv4. Se
  suunniteltiin vuonna 1973 ja käytettiin
 • 3:32 - 3:38
  laajasti 80-luvun alussa. Se tarjoaa
  yli 4 miljardia ainutlaatuista internettiin
 • 3:38 - 3:44
  liittyvien laitteiden osoitetta. Mutta internet
  on tullut suositummaksi kuin Vint ja Cerf
 • 3:44 - 3:50
  osasivat ikinä kuvitella, eikä 4 miljardia
  osoitetta ole tarpeeksi. Olemme tällä
 • 3:50 - 3:54
  hetkellä keskellä usean vuoden kestävää
  pidempiin IP-osoitteisiin siirtymistä nimeltä
 • 3:54 - 4:04
  IPv6, mikä käyttää 128 bittiä osoitetta kohti
  ja tarjoaa yli 340 sekstiljoonaa ainutlaatuista
 • 4:04 - 4:11
  osoitetta. Näin vaikka maapallon
  jokaisella hiekanjyvälle löytyy IP-osoite.
 • 4:11 - 4:17
  Useimmat käyttäjät eivät näe tai välitä
  internet-osoitteista. Verkkotunnusjärjestelmä
 • 4:17 - 4:25
  tai DNS liittää nimen, kuten www.esimerkki.fi
  vastaavaan osoitteeseen. Sinun tietokoneesi
 • 4:25 - 4:30
  käyttää DNS-järjestelmää verkkotunnusten
  ja IP-osoitteiden näkemiseksi liittyäkseen
 • 4:30 - 4:36
  haluamaasi kohteeseen verkossa. Se
  menee näin: (1 ääni) "Hei siellä, haluan
 • 4:36 - 4:45
  mennä osoitteeseen www.koodi.org."
  (2 ääni) "Hmm.. en tiedä sen IP-osoitetta,
 • 4:45 - 4:53
  kyselen kavereilta. Hei tiedätkö miten
  pääsisin koodi.orgiin?"
 • 4:53 - 5:03
  (3 ääni) "Kyllä, se on 174.129.14.120."
  (2 ääni) "Oh okei, siistiä, kiitos. Kirjoitan
 • 5:03 - 5:06
  sen ylös ja tallennan sen siltä varalta,
  että tarvitsen sitä myöhemmin.
 • 5:06 - 5:09
  Tässä on haluamasi osoite."
  (1 ääni) "Upeeta! Kiitos."
 • 5:14 - 5:19
  Jote miten luomme järjestelmän, jotta
  miljardit laitteet löytävät miljardi eri
 • 5:19 - 5:27
  osoitetta? Yksi DNS ei voi millään
  käsitellä kaikkien laitteiden pyyntöjä.
 • 5:27 - 5:34
  DNS-palvelimet ovat yhteydessä
  hajautetussa hierarkiassa, ja se jaetaan vyöhykkeisiin
 • 5:34 - 5:42
  missä tärkeden verkkotunnusten vastuu
  jaetaan, kuten .org, .com, .net, jne.
 • 5:42 - 5:50
  DNS luotiin alunperin avoimeksi ja julkiseksi
  hallituksen ja oppilaitosten viestintäprotokollaksi.
 • 5:50 - 5:57
  Sen avoimuuden takia DNS on altis
  kyberhyökkäyksille, esimerkiksi
 • 5:57 - 6:04
  DNS-väärentäminen. Silloin hakkeri muuttaa
  DNS-palvelimen vastaamaan väärään
 • 6:04 - 6:09
  verkkotunnuksen IP-osoitteeseen. Tämän
  avulla hakkerit voivat lähettää ihmisiä
 • 6:09 - 6:22
  väärille sivustoille. Olet tässä tilanteessa
  altis muille ongelmille. Internet on
 • 6:22 - 6:28
  valtava ja kasvaa joka päivä.
  Verkkotunnusjärjestelmä ja internetin
 • 6:28 - 6:33
  protokollat on suunniteltu niin että ne
  laajentuvat internetin laajentuessa.
Title:
The Internet: IP Addresses and DNS
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
06:45

Finnish subtitles

Revisions