Return to Video

The Internet: IP Addresses and DNS

 • 0:02 - 0:09
  Internet: adresy IP a DNS
 • 0:10 - 0:14
  Ahoj. Jmenuji se Paola a jsem
  konstruktérka software
 • 0:14 - 0:20
  u společnosti Microsoft. Promluvme si o tom, jak
  funguje Inetrnet. Při své práci spoléhám na to, že se
 • 0:20 - 0:26
  sítě budou schopny domluvit navzájem, avšak
  v sedmdesátých letech dvacátého století na to
 • 0:26 - 0:33
  neexistovala žádná standardní metoda. Nejdřív na
  tom museli pracovat Vint Cerf a Bob Kahn a vynalézt
 • 0:33 - 0:39
  internetworking protokol, aby komunikace začala být
  možná. Tento vynález položil základy tomu, čemu
 • 0:39 - 0:44
  dnes říkáme Internet. Internet je síť sítí. Propojuje dohromady miliardy zařízení, a to po celé zeměkouli.
 • 0:44 - 0:51
  Takže vy jste možná připojeni s laptopem nebo
  telefonem přes WiFi. To WiFi připojení je potom
 • 0:51 - 0:57
  připojeno k poskytovateli služeb internetu
  (Internet Service Provider, ISP), a tento ISP Vás
 • 0:57 - 1:02
  potom připojuje k miliardám a miliardám zařízení
  po celém světě prostřednictvím tisíců a tisíců sítí,
 • 1:02 - 1:09
  které jsou navzájem propojeny. Jednou z věcí,
  kterých si většina lidí neváží, je to, že internet
 • 1:09 - 1:16
  je opravdu filosofie návrhu a architektura
  vyjádřená sadou protokolů. Protokol je
 • 1:16 - 1:20
  dobře známá sada pravidel a norem takových,
  že když se na jejich používání shodnou
 • 1:20 - 1:26
  všechny zúčastněné strany, budou bez problému komunikovat . To, jak internet opravdu funguje
 • 1:26 - 1:32
  fyzicky, je méně důležité než skutečnost, že tato
  filosofie návrhu mu umožnila se přizpůsobovat
 • 1:32 - 1:38
  a vstřebávat nové komunikační technologie.
  Je tomu tak proto, že aby nějaká nová technologie
 • 1:38 - 1:43
  mohla nějakým způsobem využívat internet,
  stačí jí vědět jen s jakými protokoly má pracovat.
 • 1:43 - 1:49
  Všechna zařízení na internetu mají
  unikátní adresy. Adresa na internetu je
 • 1:49 - 1:54
  jenom číslo, podobné například telefonnímu
  číslu nebo nějaké uliční adrese, a je unikátní
 • 1:54 - 2:00
  pro každý počítač nebo zařízení na okraji sítě.
  Je to obdobou toho, jak domácnosti a podniky
 • 2:00 - 2:05
  většinou mají své poštovní adresy. K tomu,
  abyste někomu poslali poštou dopis, nemusíte
 • 2:05 - 2:09
  ho znát osobně, ale stačí vám znát jeho
  adresu a umět ji správně napsat, aby pošta
 • 2:09 - 2:14
  přepravila dopis na jeho místo určení.
  Systém adres počítačů na internetu je
 • 2:14 - 2:20
  obdobný a tvoří součást jednoho
  z nejdůležitějších protokolů používaných
 • 2:20 - 2:25
  v internetové komunikaci nazývaného
  prostě internetový protokol, neboli IP.
 • 2:25 - 2:32
  Adresa počítače se pak nazývá adresa IP.
  Když navštívíte nějakou webovou stránku,
 • 2:32 - 2:37
  znamená to prostě, že Váš počítač požádá
  jiný počítač o informace. Váš počítač pošle
 • 2:37 - 2:41
  zprávu na adresu IP jiného počítače a současně
  pošle také svou adresu původu požadavku, aby
 • 2:41 - 2:48
  jiný počítač věděl, kam má poslat odpověď.
  Adresu IP jste možná už viděli. Je to jen
 • 2:48 - 2:55
  několik čísel! Tato čísla jsou hierarchicky
  uspořádána. Stejně jako adresa domu má
 • 2:55 - 3:02
  svou zemi, město, ulici a číslo domu, také
  adresa IP má mnoho částí. Stejně jako všechna
 • 3:02 - 3:10
  digitální data, každé z těchto čísel je vyjádřeno
  pomocí bitů. Tradiční adresy IP mají délku
 • 3:10 - 3:16
  32 bitů, přičemž každá část adresy má 8 bitů.
  Čísla uváděná jako první obyčejně znamenají
 • 3:16 - 3:22
  zemi a regionální síť zařízení. Pak přicházejí
  podsítě a konečně adresa konkrétního
 • 3:22 - 3:30
  zařízení. Tato verze tvorby adres IP se nazývá
  IPv4. Byla navržena roku 1973 a širokého
 • 3:30 - 3:36
  rozšíření dosáhla počátkem 80. let. Zařízením
  připojujícím se na Internet poskytuje více než
 • 3:36 - 3:41
  4 miliardy unikátních adres IP. Ale internet se
  stal mnohem rozšířenějším, než si dokonce i
 • 3:41 - 3:47
  Vint Cerf dovedl představit, a 4 miliardy
  unikátních adres nebudou postačovat. Dnes
 • 3:47 - 3:53
  jsme uprostřed mnoho let trvajícího
  přechodu na delší formát adres IP
 • 3:53 - 4:04
  zvaný IPv6, který používá 128 bitů na jednu
  adresu a poskytuje více než 340 undecillionů
 • 4:04 - 4:09
  unikátních adres. To je více než dosti na to,
  aby každé zrnko písku na zemi mělo svou
 • 4:09 - 4:16
  vlastní adresu IP. Většina uživatelů se s
  internetovými adresami nikdy nesetká a
 • 4:16 - 4:23
  nezajímá se o ně. Systém zvaný systém názvů
  domén neboli DNS propojuje názvy jako
 • 4:23 - 4:29
  www.example.com s odpovídajícími adresami.
  Váš počítač používá DNS k vyhledání názvu domény
 • 4:29 - 4:33
  a k získání příslušné adresy IP, která bude použita
  k připojení Vašeho počítače k jeho cíli na Internetu.
 • 4:33 - 4:38
  Probíhá to přibližně takhle: (hlas 1): „Ahoj, chtěl
  bych se dostat na www.code.org.“ (hlas 2): „Hmm...
 • 4:38 - 4:50
  Tak adresu IP pro tuto doménu neznám, musím
  se na ni zeptat. Hej, nevíte někdo, jak se dostat
 • 4:50 - 4:59
  na code.org?“ (hlas 3): „Jo, tady to mám, je to 174.129.14.120.“ (hlas 2): „Ach, dobře, vynikající,
 • 4:59 - 5:04
  děkuji. Poznamenám si to a uložím si to na
  později pro případ, že bych to ještě potřeboval.
 • 5:04 - 5:14
  Hej, tady je ta adresa, kterou jste chtěli.“ (hlas 1)
  „Vynikající! Děkuji Vám.“ Takže jak můžeme
 • 5:14 - 5:20
  navrhnout systém, kterým by kterékoli z mnoha
  miliard zařízení mohlo vyhledat kteroukoli z mnoha
 • 5:20 - 5:28
  miliard webových stránek? Není způsob, jak by jeden
  server DNS mohl zpracovávat všechny požadavky
 • 5:28 - 5:33
  ze všech zařízení. Odpovědí je, aby servery DNS
  byly propojeny formou distribuované hierarchie
 • 5:33 - 5:41
  a rozděleny do zón, aby byla rozdělena
  zodpovědnost za hlavní domény jako .org, .com,
 • 5:41 - 5:48
  .net, atd. Systém DNS byl původně vytvořen jako
  otevřený a veřejný komunikační protokol pro státní
 • 5:48 - 5:55
  a vzdělávací instituce. Díky své otevřenosti je
  systém DNS náchylný ke kybernetickým útokům.
 • 5:55 - 6:03
  Příkladem takového útoku je spoofing adresy DNS.
  Nastává tehdy, když útočník pronikne do serveru
 • 6:03 - 6:09
  DNS a změní jej tak, aby nějaký název domény
  napojoval na nesprávnou adresu IP. To útočníkovi
 • 6:09 - 6:16
  umožní poslat člověka na podvodnou webovou stránku.
  Když se Vám to stane, budete vystaveni nebezpečí
 • 6:16 - 6:24
  dalších problémů, protože tu falešnou webovou
  stránku budete používat, jako by byla pravá. Internet
 • 6:24 - 6:31
  je nesmírně velký a každým dnem se rozrůstá. Ale
  systém názvů domén a internetový protokol jsou
 • 6:31 - 6:35
  stvořeny k expanzi, která nebude nemožná, ať už
  se bude internet rozrůstat sebevíc.
Title:
The Internet: IP Addresses and DNS
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
06:45

Czech subtitles

Revisions