Vietnamese subtitles

← 05-37 Checking the Person Class

Get Embed Code
7 Languages

Showing Revision 3 created 08/18/2015 by mocmeo96.

 1. Hiện giờ, chúng ta đã viết rất nhiều code cho class person rồi. Có lẽ ta sẽ cho nó chạy trong BlueJ.
 2. Và hãy chắc chắn rằng ta không phạm phải bất kì sai lầm nào. Cho nên trong BlueJ,
 3. mình sẽ tạo ra một project mới, và mình gọi nó là Friends. Mình cần tạo ra một class cho person
 4. và hãy đặt code vào class này.
 5. Mình sẽ add thêm instance variables.
 6. Và method addFriend.
 7. Và hãy kiểm tra xem nó đang biên dịch từ trước tới giờ hay ko. Phải nói là chạy
 8. rất ổn. Ta sẽ add thêm method unfriend.
 9. Check xem nó có đang biên dịch hay ko.
 10. Giờ mình sẽ trở lại và đặt vào một constructor. Chạy ngon lành nhỉ.
 11. Giờ mình sẽ tạo ra
 12. một object person.
 13. Và mình sẽ add thêm một friend.
 14. Thật khó để nói rằng
 15. sẽ có thứ gì xảy ra hay không. Có lẽ ta vẫn chưa làm xong.
 16. Rõ ràng là, vẫn còn vài thứ cần làm.