Return to Video

THE LEADING OF THE HOLY SPIRIT - The Call Of Jesus

 • 0:02 - 0:04
  De oproep van Jezus
 • 0:05 - 0:10
  Welkom bij les vijf in deze serie
  genaamd 'The Call of Jesus'.
 • 0:10 - 0:14
  Waar ik praat uit mijn boek met
  dezelfde naam 'The Call of Jesus'.
 • 0:14 - 0:18
  Ik wil een video maken voor
  elk hoofdstuk in het boek.
 • 0:18 - 0:24
  Nu zijn we bij hoofdstuk vijf en het wordt
  'The Leading of the Holy Spirit' genoemd.
 • 0:24 - 0:26
  Ik wil alleen maar zeggen: Ik hou ervan
  geleid te worden door de Heilige Geest.
 • 0:27 - 0:32
  Ik hou ervan. Ik vind het geweldig dat
  ik geleid word door de Heilige Geest.
 • 0:32 - 0:36
  Ik denk dat het voor ons allemaal, als
  gelovigen, zo belangrijk is dat we het begrijpen,
 • 0:37 - 0:39
  wat de Heilige Geest wil doen.
 • 0:39 - 0:41
  We zijn niet geroepen
  om dit alleen te doen.
 • 0:41 - 0:45
  We zijn geroepen om geleid te
  worden door de Heilige Geest.
 • 0:45 - 0:48
  Daar wil ik het in dit
  hoofdstuk over hebben.
 • 0:48 - 0:51
  Ik wil beginnen met iets
  van het hoofdstuk te lezen:
 • 0:52 - 0:57
  'De Heilige Geest wil een even groot
  deel uitmaken van ons dagelijks leven,
 • 0:57 - 1:00
  zoals Hij was in het leven
  van de eerste discipelen.
 • 1:01 - 1:03
  Hij wil ons leiden,
  door ons heen werken,
 • 1:03 - 1:09
  en het maken dat er geen
  verschil is tussen ons leven,
 • 1:09 - 1:14
  en het leven van de eerste discipelen
  waarover we lezen in het boek Handelingen.'
 • 1:15 - 1:20
  En ik wil dit zeggen. Ik geloof echt, echt,
  echt dat het boek Handelingen in de Bijbel,
 • 1:20 - 1:23
  het normale christelijke
  leven zou moeten zijn.
 • 1:23 - 1:29
  En wat ze daar hebben meegemaakt, is hetzelfde
  wat jij en ik vandaag zouden moeten ervaren.
 • 1:29 - 1:32
  We moeten niet voortbouwen
  op onze kerkelijke tradities.
 • 1:32 - 1:35
  We moeten alleen op de Bijbel
  en de Bijbel alleen voortbouwen.
 • 1:35 - 1:38
  En de Heilige Geest
  is hier om ons te leiden.
 • 1:38 - 1:41
  Hij is hier om ons te helpen. Hij is
  hier om ons naar de waarheid te leiden.
 • 1:41 - 1:47
  Hij is hier om ons te herinneren aan
  elk woord dat Jezus heeft gesproken.
 • 1:47 - 1:52
  Als we naar Lucas 10 kijken, zoals
  we in dit boek gaan doornemen,
 • 1:52 - 1:56
  vers voor vers voor vers
  beginnen we dit te lezen:
 • 1:56 - 2:01
  'Na deze dingen benoemde
  de Heer ook zeventig anderen,
 • 2:01 - 2:07
  en stuurde ze twee aan twee voor
  Zijn aangezicht naar elke stad en plaats,
 • 2:07 - 2:11
  waar Hij zelf op het punt
  stond naar toe te gaan.'
 • 2:12 - 2:17
  Hier lezen we dat nadat Jezus
  hen twee aan twee had aangesteld,
 • 2:17 - 2:26
  Hij stuurde ze naar elke stad
  en plaats waar Hij zelf heen wilde.
 • 2:26 - 2:31
  Toen Jezus op aarde rondliep,
  werd Hij geleid door de Geest van God,
 • 2:31 - 2:35
  en Hij liep fysiek
  hier op aarde,
 • 2:35 - 2:40
  en Hij wilde naar verschillende
  steden en plaatsen gaan,
 • 2:40 - 2:43
  omdat Hij wist dat
  de oogst groot was,
 • 2:43 - 2:47
  en er waren mensen die op Hem
  wachtten in die stad, en die stad,
 • 2:47 - 2:48
  en die plaats, en die plaats.
 • 2:48 - 2:56
  Dus toen Jezus fysiek op aarde rondliep,
  wilde Hij naar verschillende plaatsen gaan.
 • 2:56 - 3:00
  Bijvoorbeeld de vrouw in Samaria, de
  vrouw bij de bron waar Hij naar toe ging.
 • 3:00 - 3:06
  Maar nu is Jezus
  fysiek hier niet meer.
 • 3:06 - 3:08
  Nu is Hij in de hemel.
 • 3:08 - 3:11
  Maar Hij liet ons niet alleen.
 • 3:12 - 3:17
  Toen Hij naar de hemel vertrok,
  zond Hij Zijn Geest hierheen.
 • 3:18 - 3:23
  En nu zijn wij het lichaam
  van Christus en Hij is het hoofd.
 • 3:23 - 3:29
  En zoals Jezus in die tijd naar
  specifieke steden en plaatsen wilde gaan,
 • 3:29 - 3:33
  omdat er mensen waren die de personen
  van vrede waren, die God zochten,
 • 3:33 - 3:39
  op dezelfde manier wil
  Hij ons nu als Zijn lichaam,
 • 3:39 - 3:41
  door de Heilige Geest in ons,
 • 3:41 - 3:44
  om naar die plaatsen te gaan.
 • 3:44 - 3:48
  En ik geloof echt dat wat we
  lezen in het boek Handelingen,
 • 3:48 - 3:50
  wanneer we lezen over geleid
  worden door de Heilige Geest,
 • 3:51 - 3:53
  en wat Jezus beval te doen,
 • 3:53 - 3:56
  is hetzelfde vandaag.
 • 3:57 - 4:00
  Het boek Handelingen is niet
  alleen het boek van... Wat is dat?
 • 4:00 - 4:02
  Is het een boek
  van de apostelen?
 • 4:02 - 4:04
  Of is het een boek over het
  werk van de Heilige Geest?
 • 4:04 - 4:09
  Omdat het boek Handelingen echt
  laat zien wat de Heilige Geest kan doen,
 • 4:09 - 4:11
  in een persoon
  die Christus volgt.
 • 4:11 - 4:15
  En ik wil hier iets voorlezen
  uit dit hoofdstuk van mijn boek:
 • 4:15 - 4:20
  'Helemaal in het boek Handelingen
  lezen we hoe de Heilige Geest werkte,
 • 4:20 - 4:22
  door de eerste discipelen.
 • 4:23 - 4:29
  Hij was een groot deel van hun
  leven, omdat Hij het was die hen leidde.
 • 4:30 - 4:33
  In het boek Handelingen
  lezen we dingen als:
 • 4:33 - 4:36
  'Het lijkt goed voor de
  Heilige Geest, en voor ons'.
 • 4:36 - 4:42
  (Hand. 15:28), 'Dus uitgezonden worden
  door de Heilige Geest' (Hand. 13: 4),
 • 4:42 - 4:48
  en 'ze werden verboden door de
  Heilige Geest' (Handelingen 16:6).'
 • 4:50 - 4:54
  Ik geloof echt dat het vandaag
  in ons leven zo zou moeten zijn.
 • 4:54 - 4:59
  Maar waar horen we ooit in
  de kerken zoiets vandaag?
 • 4:59 - 5:02
  Waar horen we ooit
  iemand zo praten,
 • 5:02 - 5:06
  en zeggen: Hey, het lijkt goed
  voor de Heilige Geest en voor ons.
 • 5:06 - 5:11
  Of, uitgezonden worden door de
  Geest, of verboden worden door de Geest,
 • 5:11 - 5:13
  om daar en daar heen te gaan.
 • 5:13 - 5:19
  Zoiets horen we vandaag niet,
  maar zo zou het moeten zijn.
 • 5:19 - 5:22
  Waarom? Omdat Jezus Dezelfde
  is gisteren, vandaag en voor altijd,
 • 5:22 - 5:25
  en de Heilige Geest is Dezelfde
  gisteren, vandaag en voor altijd.
 • 5:25 - 5:27
  Laten we mijn
  boek blijven lezen.
 • 5:27 - 5:35
  'We zien dit nog duidelijker als we kijken naar
  de discipel Filippus in Handelingen 8: 26-40.
 • 5:35 - 5:40
  Op een dag in het leven van Filippus
  ervoer hij een engel van de Heer,
 • 5:40 - 5:43
  die tot hem sprak: En hem
  vertelde waar hij heen moest gaan.
 • 5:43 - 5:47
  Toen hij daar aankwam waar
  de engel zei dat hij moest gaan,
 • 5:47 - 5:51
  zag hij een wagen en toen
  sprak de Heilige Geest tot hem.
 • 5:51 - 5:56
  Hij zei dat hij naar de wagen moest
  rennen en met de man daar moest spreken.
 • 5:56 - 6:02
  Toen hij gehoorzaamde en daarheen
  ging, ontmoette hij de 'persoon van vrede'.
 • 6:02 - 6:04
  Ik kom hier later op
  terug in mijn boek.
 • 6:04 - 6:09
  De man daar was klaar, op zoek naar God.
  Filippus deelde vervolgens het evangelie,
 • 6:09 - 6:12
  met de eunuch, en
  hij bekeerde zich.
 • 6:12 - 6:17
  Zodra de eunuch water zag,
  werd hij onmiddellijk gedoopt.
 • 6:17 - 6:21
  Vlak na de doop beleefde
  Filippus iets verbazingwekkendst.
 • 6:21 - 6:26
  De Heilige Geest nam hem
  plotseling mee naar een andere plaats.
 • 6:26 - 6:31
  Het is echt verbazingwekkend als we
  lezen hoe God in Filippus' leven werkte.
 • 6:31 - 6:36
  God maakte deel uit van de
  vroege kerk, net zoals Hij dat wil,
 • 6:36 - 6:38
  om deel uit te maken van jouw
  leven en mijn leven van vandaag.'
 • 6:38 - 6:42
  Halleluja! De oproep die Jezus
  ons heeft gegeven, is niet onmogelijk.
 • 6:42 - 6:46
  Hij zou ons nooit oproepen om iets te
  doen dat Hij ons niet zou bekrachtigen.
 • 6:46 - 6:50
  En Hij heeft ons de Heilige Geest
  gegeven en door de Heilige Geest,
 • 6:50 - 6:53
  kunnen we gekke dingen ervaren.
 • 6:53 - 6:56
  Wie wil Jezus vandaag bezoeken?
 • 6:56 - 7:01
  Naar wie wil Jezus dat
  jij gaat en tegen spreekt?
 • 7:02 - 7:04
  Zoals Filippus werd geleid
  door de Heilige Geest,
 • 7:04 - 7:07
  kunnen wij vandaag worden
  geleid door de Heilige Geest,
 • 7:07 - 7:10
  naar die persoon die
  klaar is om te ontvangen.
 • 7:10 - 7:16
  Ik heb veel sterke voorbeelden waar
  ik heb gezien hoe de Heilige Geest,
 • 7:16 - 7:20
  mij heeft geleid, en ik denk dat het
  in ons hele leven zo zou moeten zijn.
 • 7:20 - 7:25
  Een grappig voorbeeld. Het lijkt een
  beetje op Filippus in het boek Handelingen 8,
 • 7:25 - 7:26
  die we net hebben gelezen.
 • 7:26 - 7:29
  Een paar jaar geleden
  was ik aan het wandelen.
 • 7:29 - 7:32
  Ik was aan het lopen, ik ben op
  straat aan het evangeliseren geweest.
 • 7:32 - 7:35
  Ik liep op weg naar huis en
  plotseling hoorde ik God zeggen: Stop.
 • 7:36 - 7:38
  En ik had zoiets
  van: Wat? Ga terug.
 • 7:38 - 7:43
  Ik draaide me om. Toen ik me
  omdraaide, zag ik een man achter me.
 • 7:43 - 7:45
  Ik dacht dat ik naar
  hem toe moest gaan.
 • 7:45 - 7:48
  Hij stond met zijn rug naar
  me toe, dus ik wilde niet komen,
 • 7:48 - 7:56
  van achteren, dus ik liep om
  hem heen, en toen stond ik daar,
 • 7:56 - 8:00
  alsof ik naar de winkel keek, en toen draaide
  ik me om, om naar zijn gezicht te kijken.
 • 8:00 - 8:02
  En toen was hij plotseling
  weg. En ik had zoiets van...
 • 8:02 - 8:06
  Ik stond daar, nu voor de winkel,
  en ik dacht: God, ik dacht dat je zei:
 • 8:06 - 8:09
  Stop. Ga terug.
  En nu is de man weg.
 • 8:09 - 8:12
  En toen keek ik naar de winkel.
 • 8:12 - 8:15
  Het was een kapper, en het was
  grappig omdat ik dat niet meer gebruik.
 • 8:16 - 8:18
  En het leek raar, want
  ik was op weg naar huis,
 • 8:18 - 8:22
  God zei: Stop en ga terug. En
  nu stond ik voor een kapperszaak.
 • 8:23 - 8:26
  En toen kwam er iemand
  van achter me en zei:
 • 8:26 - 8:30
  Pardon, je blokkeert de
  deur. Ik draaide me om. Sorry!
 • 8:30 - 8:33
  Toen ik me omdraaide en naar
  die persoon keek die zei: Sorry,
 • 8:33 - 8:37
  was ik zo opgewonden. Want toen ik hem zag,
  wist ik dat hij de persoon van vrede was.
 • 8:37 - 8:41
  Het was logisch waarom God
  zei: Ga terug en blijf daar staan.
 • 8:41 - 8:45
  Omdat die jongeman één
  arm zo, onder de jas had.
 • 8:46 - 8:49
  Dus ik zei: Hey, stop,
  stop. Mag ik je iets vragen?
 • 8:49 - 8:50
  Gelooft je in God?
 • 8:51 - 8:54
  En hij zei: Het is zo
  interessant dat je het mij vraagt.
 • 8:54 - 8:58
  Omdat mijn grootmoeder twee weken
  geleden stierf en ze een Bijbel had.
 • 8:58 - 9:03
  En ik erfde haar Bijbel en de afgelopen
  twee weken las ik de Bijbel elke dag.
 • 9:03 - 9:05
  Maar ik begrijp
  niet wat ik lees.
 • 9:05 - 9:08
  En vanmorgen zei ik:
  God, als U echt bent,
 • 9:08 - 9:11
  stuur dan iemand om
  uit te leggen wat ik lees.
 • 9:12 - 9:14
  Het was zo fantastisch.
 • 9:14 - 9:17
  Ik zei: Ik ben een christen. Ik wil het
  uitleggen. Laat me bidden voor je arm.
 • 9:17 - 9:21
  Wat is er gebeurd? En hij had
  inwendige bloedingen in zijn arm.
 • 9:21 - 9:23
  Ik bad voor hem en hij werd
  meteen volledig genezen,
 • 9:23 - 9:26
  en hij was een vredelievend persoon,
  en ik kon het evangelie met hem delen.
 • 9:26 - 9:29
  Ik hou van voorbeelden als deze.
  Bijna zoals het boek Handelingen.
 • 9:29 - 9:32
  Hij was een persoon van vrede
  die klaar was om te ontvangen,
 • 9:32 - 9:37
  en de Heilige Geest sprak: Ga terug,
  ga daar bijna voor het raam staan,
 • 9:37 - 9:41
  zodat die man kwam
  en niet naar binnen kon.
 • 9:42 - 9:47
  We hebben zulke ervaringen nodig,
  waarbij de Heilige Geest ons leidt.
 • 9:47 - 9:50
  Ik heb veel van die ervaringen.
 • 9:50 - 9:53
  Ik denk dat daar een reden
  voor is. Ik wil dat met je delen.
 • 9:54 - 9:57
  Een van de belangrijkste redenen
  is volgens mij de balans tussen
 • 9:57 - 10:00
  luisteren naar de
  Geest en het doen ervan.
 • 10:01 - 10:04
  Ik geloof dat we naar de
  Geest moeten luisteren,
 • 10:04 - 10:07
  maar ik denk ook dat we dat moeten doen.
  We hoeven alleen maar te gehoorzamen.
 • 10:09 - 10:12
  Ik wacht niet tot de Heilige
  Geest tot mij spreekt,
 • 10:12 - 10:16
  op die manier dat... Er zijn
  sommige mensen die te spiritueel zijn.
 • 10:16 - 10:17
  Wees niet te spiritueel.
 • 10:17 - 10:21
  Ik heb mensen ontmoet die over-spiritueel
  zijn, dus ze verlaten nooit hun huis,
 • 10:21 - 10:25
  tenzij ze een heel, heel duidelijk
  woord krijgen dat God zegt: Ga.
 • 10:25 - 10:27
  Nee, ik heb de Heilige Geest niet
  nodig om te zeggen: Ga. Waarom?
 • 10:27 - 10:29
  Omdat Jezus al heeft gezegd: Ga.
 • 10:30 - 10:31
  Hij heeft al gezegd: Ga.
 • 10:32 - 10:36
  Dus waarom wachten op nog een
  'Ga' terwijl Hij al heeft gezegd: 'Ga'?
 • 10:36 - 10:38
  Dus ik wacht niet op die 'Ga'.
 • 10:38 - 10:41
  Ik ga omdat Jezus
  het al heeft gezegd.
 • 10:41 - 10:43
  Ik gehoorzaam het omdat het
  al in Zijn Woord is geschreven.
 • 10:43 - 10:47
  Maar terwijl ik
  gehoorzaam ben, luister ik.
 • 10:47 - 10:49
  En ik denk dat
  dat belangrijk is.
 • 10:49 - 10:53
  Ook die man waarover ik zojuist heb
  verteld, toen God zei: Stop en ga terug,
 • 10:53 - 10:56
  Ik zat niet thuis op
  mijn bank en deed niets.
 • 10:57 - 10:59
  Nee, ik was eigenlijk
  aan het gehoorzamen,
 • 10:59 - 11:02
  en daar tijdens het
  gehoorzamen, sprak God.
 • 11:02 - 11:05
  Laat me iets lezen uit
  dit hoofdstuk in mijn boek.
 • 11:06 - 11:10
  'Ik denk dat het belangrijk
  is dat we de houding hebben,
 • 11:10 - 11:12
  om te doen alles
  wat Jezus zei te doen,
 • 11:13 - 11:16
  het maakt niet uit of we
  er zin in hebben of niet,
 • 11:16 - 11:20
  of we ervaren dat God
  rechtstreeks tot ons spreekt of niet.
 • 11:20 - 11:24
  Het is belangrijk dat wanneer
  je op pad gaat op Zijn Woord,
 • 11:24 - 11:28
  je bidt, luistert en de
  Heilige Geest vraagt,
 • 11:28 - 11:31
  of er iets is wat Hij je
  vandaag wil zeggen.
 • 11:32 - 11:34
  Dit is wanneer dingen
  beginnen te gebeuren.
 • 11:34 - 11:40
  Als je bijvoorbeeld naar een auto
  kijkt, kun je achter het stuur zitten,
 • 11:41 - 11:48
  en draait het stuur zo vaak als je
  wilt, maar hoeveel je ook draait,
 • 11:48 - 11:51
  er gebeurt niets als
  de auto niet beweegt.
 • 11:52 - 11:57
  Omdat de auto niet beweegt, is het
  eigenlijk moeilijker om het stuur te draaien,
 • 11:58 - 12:04
  maar als de auto in beweging komt, is het
  makkelijker om aan het stuur te draaien,
 • 12:04 - 12:10
  en ook om de auto te verplaatsen
  naar waar je hem wilt hebben.
 • 12:10 - 12:14
  Dit is hetzelfde met God en geleid
  worden door de Heilige Geest.
 • 12:15 - 12:18
  We kunnen in onze kerken
  zitten en tot God bidden,
 • 12:18 - 12:21
  en wachten tot de
  Heilige Geest ons leidt.
 • 12:21 - 12:26
  We kunnen bidden en vasten, maar er
  zal niets gebeuren omdat we niets doen.
 • 12:27 - 12:33
  Maar als we beginnen te gehoorzamen en
  door het Woord van God uitgaan in geloof,
 • 12:33 - 12:38
  met een sterk leven bij
  God van bidden en vasten,
 • 12:39 - 12:43
  dan zullen we ervaren dat het zoveel
  gemakkelijker is om geleid te worden
 • 12:43 - 12:45
  door de Heilige Geest.'
 • 12:46 - 12:50
  Ik wil zeggen, wat ik hier net las, ik
  geloof hier echt in, zoals met de auto.
 • 12:51 - 12:54
  We hoeven niet alleen maar
  te zitten en het stuur te bewegen.
 • 12:55 - 12:57
  De auto moet eerst rijden.
 • 12:57 - 13:02
  We moeten de auto starten.
  Wij, jij moet gaan gehoorzamen.
 • 13:02 - 13:04
  Waarom? Omdat Jezus het zei.
 • 13:05 - 13:10
  Wacht niet. Hij heeft het
  gezegd. Gehoorzaam zijn Woord.
 • 13:10 - 13:13
  Ik heb zoveel mensen ontmoet:
  Oh, ik weet niet wat de wil van God is,
 • 13:13 - 13:15
  voor mijn leven ik weet
  niet wat ik moet doen.
 • 13:16 - 13:21
  Hier. Neem het Woord, lees het, gehoorzaam
  het. Dit is de wil van God voor je leven.
 • 13:21 - 13:23
  Ga ermee. Doe het.
 • 13:23 - 13:26
  Maar dan, terwijl
  je het doet. Luister.
 • 13:26 - 13:29
  Terwijl je het doet, sta
  open voor de Heilige Geest.
 • 13:29 - 13:32
  En daarom, denk ik, is het zo belangrijk
  om tijd door te brengen in gebed en vasten.
 • 13:32 - 13:37
  En vasten is heel erg belangrijk. Ik
  praat daar meer over in mijn boek.
 • 13:37 - 13:39
  Ik moedig je echt aan om
  het te verkrijgen als je kunt.
 • 13:39 - 13:45
  Dus wat ik met deze les wil zeggen, is
  dat ik je wil aanmoedigen om te gaan.
 • 13:45 - 13:47
  Wacht niet.
 • 13:47 - 13:51
  Ja, als je de Heilige Geest
  niet hebt ontvangen, ga dan niet.
 • 13:51 - 13:54
  Als je de Heilige Geest niet hebt ontvangen,
  zoek dan iemand bij je in de buurt,
 • 13:54 - 13:58
  ga naar TLRmap.com, zoek iemand
  bij je in de buurt die voor je kan bidden,
 • 13:58 - 14:00
  om de Heilige
  Geest te ontvangen.
 • 14:00 - 14:02
  Dat was de enige keer
  dat Jezus zei: Wacht.
 • 14:03 - 14:05
  Dat was toen mensen op
  de Heilige Geest wachtten.
 • 14:05 - 14:09
  Maar nadat ze de Heilige Geest hadden
  gekregen, zei Hij niet: Wacht. Hij zei: Ga.
 • 14:09 - 14:11
  Ga, Ga, Ga, Ga, Ga.
 • 14:11 - 14:17
  En ik moedig je aan tot wat we hier
  lezen in Jezus' oproep, in Lukas 10,
 • 14:17 - 14:21
  is niet voor ons om alleen maar
  over te bidden en over te mediteren.
 • 14:21 - 14:22
  Het is aan ons om
  te gehoorzamen.
 • 14:23 - 14:25
  Het is aan ons om te
  gaan en het te doen.
 • 14:25 - 14:30
  Maar terwijl je gaat en doet, ik
  ga daar later meer over vertellen,
 • 14:30 - 14:33
  als we het helemaal bij elkaar brengen
  en we met veel getuigenissen komen,
 • 14:33 - 14:40
  je moet je oren openen en luisteren
  naar wat de Heilige Geest tegen je zegt.
 • 14:40 - 14:44
  De Heilige Geest spreekt niet
  vaak met een grote, hoorbare stem.
 • 14:44 - 14:47
  De Heilige Geest spreekt
  door kleine, kleine gedachten.
 • 14:47 - 14:51
  Als je op straat bent en
  met iemand gaat praten,
 • 14:51 - 14:56
  zie je vaak een veelheid aan
  mensen, maar dan bid je en zeg je: God.
 • 14:56 - 15:00
  Met wie wilt U dat ik
  spreek? Naar wie stuurt U mij?
 • 15:00 - 15:04
  En dan zie je vaak een persoon waar je op de
  een of andere manier tot wordt aangetrokken.
 • 15:04 - 15:07
  Je weet niet waarom. Je hoeft
  alleen maar naar die persoon te kijken,
 • 15:07 - 15:09
  in zekere zin.
  Waarom die persoon?
 • 15:09 - 15:11
  De Heilige Geest leidt je.
 • 15:11 - 15:14
  Of je hebt zoiets van: God,
  naar wie wilt U dat ik vandaag ga?
 • 15:14 - 15:16
  En dan is het misschien
  een persoon die je kent,
 • 15:16 - 15:18
  misschien is het een persoon
  uit je familie, mensen om je heen,
 • 15:18 - 15:21
  die persoon komt
  gewoon in je op.
 • 15:21 - 15:24
  Dit is vaak hoe de
  Heilige Geest spreekt.
 • 15:24 - 15:27
  God brengt iemand in je gedachten
  en de Heilige Geest leidt ons.
 • 15:28 - 15:31
  Net als ik die keer dat ik liep.
  Ik was onderweg naar huis,
 • 15:31 - 15:35
  en het was precies zoals mijn
  gedachten plotseling: Stop. Ga terug. Wat?
 • 15:36 - 15:40
  Maar ik ben op weg
  naar huis. Ga terug. Oké.
 • 15:40 - 15:46
  Het was een gedachte die in me opkwam,
  en dit is hoe God vaak tot ons spreekt.
 • 15:47 - 15:52
  Vraag Hem dus naar wie
  Hij wil dat je wordt gestuurd.
 • 15:53 - 15:56
  En ga dan in geloof.
  Ga met ze praten.
 • 15:57 - 16:01
  In de volgende lessen in
  deze videoserie en in het boek.
 • 16:01 - 16:06
  Kom ik met veel,
  veel, veel meer details,
 • 16:06 - 16:10
  de volgende keer, over wat
  je doet als je erop uittrekt.
 • 16:10 - 16:14
  Wat je doet als je dan die
  persoon van vrede gaat zoeken.
 • 16:14 - 16:16
  Hoe je het evangelie
  deelt, hoe je zieken geneest,
 • 16:16 - 16:19
  hoe je demonen uitdrijft,
  hoe je in hun huis blijft,
 • 16:19 - 16:23
  hoe je gemeenschappen opbouwt
  zoals we lezen in Handelingen 10,
 • 16:23 - 16:25
  Handelingen 16, Handelingen 19.
 • 16:25 - 16:28
  Hoe zie je Jezus en
  de vrouw bij de bron,
 • 16:28 - 16:32
  of Paulus, of Lydia, of enkele van
  de andere voorbeelden in de Bijbel.
 • 16:32 - 16:33
  Ik hoop dat je er
  klaar voor bent.
 • 16:33 - 16:37
  Tijd is kort. We leven in de
  eindtijd. Jezus komt snel terug.
 • 16:39 - 16:45
  En zorg ervoor dat Hij, wanneer Hij terugkomt,
  je aan het werk vindt in Zijn oogst.
 • 16:45 - 16:47
  De oogst is geweldig,
  er zijn weinig arbeiders.
 • 16:47 - 16:49
  En we hebben je daar nodig.
 • 16:49 - 16:51
  Het gaat er niet om een
  ​​superevangelist te zijn.
 • 16:51 - 16:53
  Het gaat erom Hem
  te gehoorzamen.
 • 16:54 - 16:58
  Zeg niet: Heer, Heer, als
  je niet doet wat Jezus zegt.
 • 16:58 - 17:02
  Laten we Jezus' woorden lezen, laten we eens kijken
  naar de oproep die Hij ons allemaal heeft gegeven,
 • 17:02 - 17:04
  en zoals ik in het begin zei,
 • 17:04 - 17:06
  misschien voel je je geroepen
  om een ​​aanbiddingsleider te zijn,
 • 17:06 - 17:07
  zelfs als je dat
  niet in de Bijbel ziet,
 • 17:07 - 17:10
  of een zakenman te
  zijn, zelfs dat zie je niet.
 • 17:10 - 17:13
  Ik vind het niet erg dat mensen
  verschillende roepingen hebben,
 • 17:13 - 17:16
  dingen waarvoor ze denken dat
  God ze heeft geroepen, maar...
 • 17:16 - 17:20
  die roeping mag niet voorgaan
  aan de roeping van Jezus.
 • 17:21 - 17:24
  Je kunt talenten hebben,
  dingen die je wilt doen,
 • 17:24 - 17:27
  maar het komt eigenlijk neer op het
  gehoorzamen van Hem en het doen van Zijn wil.
 • 17:27 - 17:31
  Want als we 'ja' tegen Jezus
  zeggen, zeggen we 'nee' tegen onszelf.
 • 17:31 - 17:34
  En we zeggen 'ja' om onszelf te
  verloochenen en zijn kruis op te nemen,
 • 17:34 - 17:37
  en Hem te volgen. En
  dat is een spannend leven.
 • 17:37 - 17:41
  Tot de volgende keer. Deel deze video.
  Verkrijg het boek op Amazon, als je kunt,
 • 17:41 - 17:44
  of op de website
  TheLastReformation.com.
 • 17:44 - 17:46
  Lees het boek
  samen met deze serie.
 • 17:46 - 17:50
  Deel het en laten we zien dat de kerk terugkeert
  naar waartoe Jezus ons heeft geroepen.
 • 17:50 - 17:52
  Tot de volgende keer!
  God zegent je! Tot ziens!
 • 17:54 - 17:56
  De oproep van Jezus
Title:
THE LEADING OF THE HOLY SPIRIT - The Call Of Jesus
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
18:02

Dutch subtitles

Revisions Compare revisions