Return to Video

5: A Szent Szellem vezetése - Jézus hívása c. könyv

 • 0:02 - 0:04
  Jézus hívása
 • 0:05 - 0:09
  Üdvözöllek a "Jézus hívása" sorozat
  ödötik leckéjében
 • 0:09 - 0:14
  aholis a könyvemről beszélek
  aminek a címe "Jézus hívása".
 • 0:14 - 0:18
  A könyv minden fejezetéhez
  csinálok egy kis filmet.
 • 0:18 - 0:24
  Most az ötös leckénél tartunk
  aminek a címe "A Szent Szellem vezetése"
 • 0:24 - 0:27
  Azt akarom mondani, hogy
  szeretem, amikor a Szent Szellem vezet.
 • 0:27 - 0:32
  Szeretem. Nagyon izgatott vagyok,
  a Szent Szellem vezetésétől.
 • 0:32 - 0:36
  Azt hiszem ez mindannyiunk számára fontos,
  mint hívőknek,fontos ezt értenünk
 • 0:37 - 0:39
  hogy mit akar tenni a Szent Szellem.
 • 0:39 - 0:41
  Nem arra vagyunk elhívva, hogy ezt egyedül tegyük.
 • 0:41 - 0:45
  Arra vagyunk elhívva, hogy
  a Szent Szellem vezessen minket.
 • 0:45 - 0:48
  ebben a fejezetben erről szeretnék beszélni.
 • 0:48 - 0:51
  Azzal kezdeném, hogy
  felolvasok a fejezetből:
 • 0:52 - 0:57
  "A Szent Szellem nagy része
  akar lenni a mindennapi életünknek
 • 0:57 - 1:01
  ahogy nagy részt kapott az első
  tanítványok életében is.
 • 1:01 - 1:03
  Vezetni akar minket,
  és rajtunk keresztül munkálkodni,
 • 1:03 - 1:09
  annyira akar munkálkodni,
  hogy ne legyen különbség a mi életünk
 • 1:09 - 1:14
  és az első tanítványok élete között
  amiről az Apostolok cselekedeteiben olvasunk."
 • 1:15 - 1:20
  Azt akarom mondani. Valóban és tényleg
  hiszem, hogy az Apostolok cselekedetei
 • 1:20 - 1:23
  a Bibliában kellene hogy legyen
  a normál keresztény élet.
 • 1:23 - 1:29
  Amit ők megtapasztaltak ott, az ugyanaz,
  amit nekünk ma kellene megtapasztalni.
 • 1:29 - 1:32
  Nem kellene, hogy a gyülekezeti
  szokásokra hagyományokra építsünk.
 • 1:32 - 1:35
  Csak a Bibliára kellene, hogy
  építsünk és egyedül arra.
 • 1:35 - 1:38
  A Szent Szellem pedig
  itt van, hogy vezessen minket.
 • 1:38 - 1:41
  Itt van, hogy segítsen.
  Itt van, hogy az igazságban vezessen.
 • 1:41 - 1:47
  Itt van, hogy emlékeztessen minden
  szóra, amit Jézus mondott.
 • 1:47 - 1:52
  Amikro megnézzük a Lukács 10-et
  ezt majd átvesszük s könyvben,
 • 1:52 - 1:56
  versről versre,
  amikor elkezdjük olvasni:
 • 1:56 - 2:01
  "Ezután az Úr kijelölt a tanítványai közül
  további hetven tanítványát,
 • 2:01 - 2:07
  és kettesével elküldte őket azokba
  a városokba és helyekre,
 • 2:07 - 2:11
  ahová menni szándékozott."
 • 2:12 - 2:17
  Azt olvassuk itt, ahogy azután,
  hogy kettesével kijelölte őket,
 • 2:17 - 2:26
  kiküldte őket minden városba és helyre,
  ahová menni szándékozott.
 • 2:26 - 2:31
  Amikor Jézus a földön járt,
  akkor Isten Szent Szelleme vezette Őt
 • 2:31 - 2:35
  és fizikailag itt járt a földön
 • 2:35 - 2:40
  és különböző városokba
  és helykre szándékozott elmenni,
 • 2:40 - 2:43
  mert tudta, hogy sok
  az aratni való
 • 2:43 - 2:47
  és voltak akik vártak már Jézusra
  abban a városban, meg a másikban is,
 • 2:47 - 2:48
  és ezen meg azon a helyen.
 • 2:48 - 2:56
  Amikor tehát Jézus a földön járt fizikailag,
  akkor különböző helyekre akart menni.
 • 2:56 - 3:00
  Például, a samáriai asszony,
  aki a kútnál volt, Jézus odament.
 • 3:00 - 3:06
  De most, Jézus nincs már itt
  fizikailag a földön.
 • 3:06 - 3:08
  Most a mennyben van.
 • 3:08 - 3:11
  De nem hagyott minket egyedül.
 • 3:12 - 3:17
  Amikro elment a Mennybe,
  akkor elküldte az Ő Szent Szellemét ide.
 • 3:18 - 3:23
  És most, mi vagyunk Krisztus teste,
  Jézus pedig a fej.
 • 3:23 - 3:29
  Ahogy Jézus bizonyos városokba
  és helyekre el akart menni abban az időben,
 • 3:29 - 3:32
  mert ott voltak azok az emberek,
  akik a békesség emberei voltak,
 • 3:32 - 3:33
  akik már keresték Istent,
 • 3:33 - 3:39
  ugyanúgy akarja, hogy mi is ezt tegyük,
  mint az Ő teste,
 • 3:39 - 3:41
  az Ő Szelleme által,
  aki bennünk van,
 • 3:41 - 3:44
  és menjünk el helyekre.
 • 3:44 - 3:48
  Valóban hiszem, hogy amit
  az Apostolok cselekedeteiben olvasunk,
 • 3:48 - 3:50
  és arról, hogy a Szent Szellem
  vezet minket
 • 3:51 - 3:53
  és amit Jézus parancsolt nekünk,
 • 3:53 - 3:56
  az ma is ugyanaz.
 • 3:57 - 4:00
  Az Apostolok cselekedetei
  az enem csak egy könyv. hanem mi?
 • 4:00 - 4:02
  Ez az apostolok könyve
 • 4:02 - 4:04
  vagy pedig a Szent Szellem
  munkájának a a könyve?
 • 4:04 - 4:09
  Az Apostolok cselekedetei valóban
  megmutatja, hogy mire képes a Szent Szellem
 • 4:09 - 4:11
  abban a személybe, aki
  Krisztust követi.
 • 4:11 - 4:15
  Felolvasok valamit a könyven
  ezen fejezetéből:
 • 4:15 - 4:20
  "Végig az Apostolok cselekedetein, arról olvasunk,
  hogy hogyan munkálkodott a Szent Szellem
 • 4:20 - 4:23
  az első tanítványokon keresztül.
 • 4:23 - 4:29
  Nagy része volt az életüknek,
  mert a Szent Szellem vezette őket.
 • 4:30 - 4:36
  Az Apcselben, olyan dolgokat olvasunk, mint
  "jónak tűnt a Szent Szellemnek és nekünk is" (Apcsel 15.28)
 • 4:36 - 4:43
  "Kiküldött a Szent Szellem" (Apcsel 13.4)
 • 4:43 - 4:48
  és "a Szent Szellem megtiltotta" (Apcsel 16.6)
 • 4:50 - 4:54
  Valóban hiszem, hogy így kellene
  ennek lennie ma az életünkben.
 • 4:54 - 4:59
  De hol hallunk ilyet ma
  a gyülekezeteinkben?
 • 4:59 - 5:02
  Hol halljuk azt, hogy
  valaki ma így beszél,
 • 5:02 - 5:06
  azt mondja: "Ez jónak tűnt
  nekünk s és a Szent Szellemnek is."
 • 5:06 - 5:11
  Vagy a Szent Szellem kiküldött,
  vagy a Szent Szellem megtiltotta
 • 5:11 - 5:13
  hogy ide meg oda menjünk.
 • 5:13 - 5:19
  Nem hallunk ma ilyen beszédet,
  de ennek így kellene lennie.
 • 5:19 - 5:22
  Miért? Mert Jézus ma tegnap
  és mindörökké uyganaz,
 • 5:22 - 5:25
  és a Szent Szellem is ugyanaz,
  tegnap ma és mindörökké,
 • 5:25 - 5:27
  Olvassuk tovább a könyvemet.
 • 5:27 - 5:35
  "Ezt még tisztábban látjuk,
  ha megnézzük Fülöpöt az Apcsel 8.26-40-be
 • 5:35 - 5:41
  Egy nap Fülöp azt tapasztalta,
  hogy az Úr anygala szól hozzá
 • 5:41 - 5:43
  megmondja hová menjen.
 • 5:43 - 5:47
  Amikor megérkezett oda,
  amikor odaért ahová az anygal mondta
 • 5:47 - 5:52
  látott egy hintót, és a Szent Szellem
  szólt hozzá
 • 5:52 - 5:56
  hogy fusson oda a hintóhoz,
  és beszéljen azzal az emberrel.
 • 5:56 - 6:02
  Amikor engedelmeskedett és odament,
  megtalálta a "békesség emberét"
 • 6:02 - 6:04
  (erra majd később visszatérek)
 • 6:04 - 6:09
  Az az ember készen állt, kereste Istent.
  Fülöp megosztotta vele az evangéliumot
 • 6:09 - 6:12
  az eunukkal, aki megbánta bűneit.
 • 6:12 - 6:18
  Amint az eunuk meglátta a vizet,
  azonnal bemerítkezett.
 • 6:18 - 6:21
  Azonnal a bemerítkezés után, Fülöp
  valami csodálatsat tapasztalt meg.
 • 6:21 - 6:26
  Hirtelen a Szent Szellem egy másik
  helyre vitte át őt.
 • 6:26 - 6:31
  Nagyon csodálatos, amikor arról olvasunk, hogy
  Isten hogyan munkálkodott Fülöp életében.
 • 6:31 - 6:36
  Isten része volt a korai egyháznak,
  ugyanúgy akar
 • 6:36 - 6:38
  most ma is te és az én
  életemnek a része lenni."
 • 6:38 - 6:42
  Halleluja! Az az elhívás, a mit
  Jézus adott nekünk az nem lehetetlen.
 • 6:42 - 6:46
  Soha nem hív el olyanra, amire
  nem adna nekünk erőt és hatalmat.
 • 6:46 - 6:50
  Odaadta nekünk a Szent Szellemét,
  és a Szent Szellem által
 • 6:50 - 6:53
  őrült dolgokat tapasztalhatunk meg.
 • 6:53 - 6:56
  Kit akar Jézus ma meglátogatni?
 • 6:56 - 7:02
  Kihez akar ma Jézus elmenni
  és kihez akar ma szólni?
 • 7:02 - 7:07
  Ahogy Fülöpöt is a Szent Szellem vezette,
  minket ma uyganúgy vezethet a Szent Szellem
 • 7:07 - 7:10
  oda ahoz az emberhez, aki készen
  áll az üzenet befogadására.
 • 7:10 - 7:16
  Van nagyon sok erőteljes történetem,
  ahol megláttam, hogy hogyan vezetett
 • 7:16 - 7:20
  engem a Szent Szellem, és hiszem
  hogy így kellene lennie mindannyiunk életében.
 • 7:20 - 7:25
  Egy vicces példa. gy kcsit úgy néz ki,
  mint az Apcsel 8-ban Fülöp,
 • 7:25 - 7:27
  amiről most olvastunk.
 • 7:27 - 7:29
  Néhány éve kint sétáltam.
 • 7:29 - 7:32
  Sétálgattam.
  Kint voltam evangelizálni az utcán.
 • 7:32 - 7:36
  Hazafelé mentem és hirtelen
  Isten azt mondta: Állj!
 • 7:36 - 7:38
  Én meg azt kérdeztem: Micsoda?
  Menj vissza.
 • 7:39 - 7:43
  Megfordultam. Amikor megfordultam
  megláttam mögöttem egy férfit.
 • 7:43 - 7:45
  Úgy gondoltam oda kell
  mennem hozzá.
 • 7:45 - 7:48
  Háttal állt nekem,
  nem akartám hátulról
 • 7:48 - 7:56
  meglepni, szóval megkerültem,
  majd elé álltam
 • 7:56 - 8:00
  mintha a boltot nézném,
  majd felé fordultam.
 • 8:00 - 8:02
  Aztán hirtelen a férfi eltűnt.
  Én meg nem értetem...
 • 8:02 - 8:06
  Ott álltam a bolt előtt és azt gondoltam:
  Istenem azt hittem azt mondtad:
 • 8:06 - 8:09
  Állj. Menj vissza.
  Mostmeg eltűnt a férfi.
 • 8:09 - 8:12
  Majd megnéztem az üzletet.
 • 8:12 - 8:16
  Fodrászat, és ez vicces,
  mert erre már nincs szükségem.
 • 8:16 - 8:18
  Nagyon fura volt, mert
  hazafelé mentem,
 • 8:18 - 8:21
  Isten azt mondta: Állj menj vissza.
  És most ott álltam
 • 8:21 - 8:22
  egy fodrászat előtt.
 • 8:23 - 8:26
  Aztán valaki közeledett hátulról
  és azt mondta:
 • 8:26 - 8:30
  Elnézést, elállja az ajtót.
  Megfordultam. Elnézést!
 • 8:30 - 8:33
  Amikro megfordultam, és megnéztem
  az illetőt, aki szólt, hogy Elnézést.
 • 8:33 - 8:37
  Nagyon izgatott lettem. Mert amikor
  megláttam őt, tudtam, hogy a békesség embere.
 • 8:37 - 8:41
  Most már értettem miért mondta Isten:
  Menj vissza és állj ott.
 • 8:41 - 8:46
  Mert az a fiatalember a kezét
  így hordta a kabát alatt.
 • 8:46 - 8:49
  Mondtam neki: Hé, állj meg.
  Kérdezhetek valamit?
 • 8:49 - 8:51
  Hiszel Istenben?
 • 8:51 - 8:54
  Ő pedig azt válaszolta:
  Ez érdekes, hogy ezt kérdezed tőlem.
 • 8:55 - 8:58
  Két hete halt meg a nagymamám,
  és volt egy Bibliája.
 • 8:58 - 9:03
  Megörököltem a Bibliáját, és az elmúlt
  2 hétben minden nap olvasom a Bibliát.
 • 9:03 - 9:06
  De nem értem azt,
  amit olvasok.
 • 9:06 - 9:11
  Most reggel azt mondtam: Istenem, ha valóságos vagy,
  akkor küldj valakit aki elmaygarázza azt amit olvasok.
 • 9:12 - 9:17
  Ez csodálatos volt. Azt mondtam: Keresztény vagyok.
  Szeretném elmagyarázni. Hadd imádkozzam a kezedért.
 • 9:17 - 9:21
  Mi történt? Belső vérzése volt a karjában.
 • 9:21 - 9:23
  Imádkoztam érte és azonnal
  teljesen meggyyógyult,
 • 9:23 - 9:26
  és ő volt a békesség embere,
  meg tudtam vele osztani az evangéliumot.
 • 9:26 - 9:29
  Szeretem az ilyen példákat.
  Majdnem mint az Apostolok cselekedeteiben.
 • 9:29 - 9:32
  Ő volt a békesség embere,
  és kész volt meghallgatni az evangéliumot,
 • 9:32 - 9:37
  és a Szent Szellem szólt: Menj vissza,
  és állj ott a kirakat előtt, és majdnem
 • 9:37 - 9:41
  hogy a férfi aki jött
  nem tudott belépni.
 • 9:43 - 9:47
  Szükségesek az ilyen megtapasztalások,
  ahol a Szent Szellem vezet minket.
 • 9:48 - 9:50
  Sok ilyen megtapasztalásom volt.
 • 9:50 - 9:53
  Hiszem, hogy ennek oka van.
  Ezt meg akarom osztani veletek.
 • 9:54 - 10:01
  Azt hiszem a legfőbb ok az egyensúly, hogy
  hallgassunk a Szent Szellemre és engedelmeskedjünk.
 • 10:02 - 10:04
  Hiszem, hogy hallgatnunk kell
  a Szent Szellemre,
 • 10:04 - 10:07
  de hiszem, hogy cselekednünk is kell.
  Csak engedelmeskednünk kell.
 • 10:09 - 10:12
  Nem arra várok, hogy a Szent
  Szellem szóljon hozzám,
 • 10:12 - 10:16
  egy olyan módon...Van pár
  ember, aki "szuper szellemi".
 • 10:16 - 10:17
  Ne légy "szuper szellemi".
 • 10:17 - 10:21
  Találkoztam olyan emberekkel, akik "szuper szelemiek"
  és nem mennek el otthonról anélkül
 • 10:21 - 10:25
  hogy egy nagyon tiszta üzenetet kapnának
  Istentől, aki azt mondja: Menj.
 • 10:25 - 10:27
  Nem. Erre nincs szükségem, hogy
  a Szent Szellem azt mondja: Menj. Miért?
 • 10:27 - 10:30
  Mert Jézus már megmondta:
  Menjetek...
 • 10:30 - 10:32
  Már mondta nekünk:
  Menjetek..
 • 10:32 - 10:37
  Akkor mort miért várunk még egy utasításra,
  hoyg "Menjünk", amikor már ezt egyszer megmondta?
 • 10:37 - 10:38
  Nem várok arra az utasításra, hogy induljak.
 • 10:38 - 10:41
  Azért megyek ki, mert
  Jézus már ezt megmondta nekem.
 • 10:41 - 10:43
  Engedelmeskedem, mert
  ez már le van írva az Igében.
 • 10:43 - 10:47
  De, amíg engedelmeskedem
  attól még figyelek,
 • 10:47 - 10:49
  hiszem, hogy ez fontos.
 • 10:49 - 10:53
  Ugyanankkor az a férfi, akiről beszéltem,
  amikor Isten azt mondta: Állj, menj vissza
 • 10:53 - 10:57
 • 10:57 - 10:59
 • 10:59 - 11:02
 • 11:02 - 11:05
 • 11:06 - 11:13
 • 11:13 - 11:20
 • 11:20 - 11:24
 • 11:24 - 11:28
 • 11:28 - 11:32
 • 11:32 - 11:34
 • 11:34 - 11:40
 • 11:41 - 11:48
 • 11:48 - 11:51
 • 11:52 - 11:58
 • 11:58 - 12:04
 • 12:04 - 12:10
 • 12:10 - 12:14
 • 12:15 - 12:21
 • 12:21 - 12:27
 • 12:27 - 12:33
 • 12:34 - 12:39
 • 12:39 - 12:45
 • 12:46 - 12:50
 • 12:51 - 12:55
 • 12:55 - 12:57
 • 12:57 - 13:02
 • 13:02 - 13:05
 • 13:05 - 13:10
 • 13:10 - 13:13
 • 13:13 - 13:15
 • 13:16 - 13:21
 • 13:21 - 13:23
 • 13:23 - 13:26
 • 13:26 - 13:29
 • 13:29 - 13:32
 • 13:32 - 13:37
 • 13:37 - 13:39
 • 13:39 - 13:45
 • 13:45 - 13:47
 • 13:47 - 13:51
 • 13:51 - 13:54
 • 13:54 - 13:58
 • 13:58 - 14:00
 • 14:00 - 14:03
 • 14:03 - 14:05
 • 14:05 - 14:09
 • 14:09 - 14:11
 • 14:11 - 14:17
 • 14:17 - 14:21
 • 14:21 - 14:23
 • 14:23 - 14:26
 • 14:26 - 14:30
 • 14:30 - 14:33
 • 14:35 - 14:40
 • 14:40 - 14:44
 • 14:44 - 14:47
 • 14:47 - 14:51
 • 14:51 - 14:56
 • 14:56 - 15:00
 • 15:00 - 15:04
 • 15:04 - 15:07
 • 15:07 - 15:10
 • 15:10 - 15:11
 • 15:11 - 15:14
 • 15:14 - 15:16
 • 15:16 - 15:18
 • 15:18 - 15:21
 • 15:21 - 15:24
 • 15:24 - 15:28
 • 15:28 - 15:32
 • 15:32 - 15:35
 • 15:36 - 15:40
 • 15:40 - 15:47
 • 15:47 - 15:53
 • 15:53 - 15:56
 • 15:57 - 16:01
 • 16:01 - 16:06
 • 16:06 - 16:10
 • 16:10 - 16:14
 • 16:14 - 16:16
 • 16:16 - 16:19
 • 16:19 - 16:25
 • 16:25 - 16:28
 • 16:28 - 16:32
 • 16:32 - 16:33
 • 16:33 - 16:37
 • 16:39 - 16:45
 • 16:45 - 16:47
 • 16:47 - 16:49
 • 16:49 - 16:51
 • 16:52 - 16:53
 • 16:54 - 16:58
 • 16:58 - 17:02
 • 17:02 - 17:04
 • 17:04 - 17:07
 • 17:07 - 17:10
 • 17:10 - 17:13
 • 17:13 - 17:16
 • 17:16 - 17:21
 • 17:21 - 17:24
 • 17:24 - 17:27
 • 17:27 - 17:31
 • 17:31 - 17:35
 • 17:35 - 17:37
 • 17:37 - 17:42
 • 17:42 - 17:44
 • 17:44 - 17:46
 • 17:46 - 17:50
 • 17:50 - 17:52
 • 17:55 - 17:56
 • Not Synced
 • Not Synced
Title:
5: A Szent Szellem vezetése - Jézus hívása c. könyv
Description:

Szeretem amikor a Szent Szellem vezet. Ez nagyon fontos számunkra, akik hívők vagyunk. Erről beszélünk majd ebben a videóban, és bizonyságokat osztok majd meg, hogy még többet megtapasztalj ebből!

Kezdjük azzal, hogy elolvassuk a fejezet bevezetését:
"A Szent Szellem a mindennapi életünk nagy részében részt akar venni,
ahogy része volt az első tanítványok életének is. vezetni akar minket,
munkálkodni akar rajtunk keresztül, hogy ne legyen nagy különbség a mi életünk és az első tanítványok élete között, amiről az Apostolok cselekedeteiben olvasunk."

A Szent Szellem itt van, hogy segítsen neked, vezessen, elvezessen minden igazságra, és emlékeztessen minden szóra, mit Jézus mondott!
Amikor megnézzük a Lukács evangéliuma 10. fejezetet, akkor ezt olvassuk az elején:
"Ezután az Úr kijelölt a tanítványai közül további hetvenkét[a] tanítványát, és kettesével elküldte őket azokba a városokba és helyekre, ahová menni szándékozott." (Lukács 10.1)

Jézus olyan helyekre küldte ki őket, ahová Ő maga is szándékozott elmenni.
Abban az időben Jézus fizikailag is a földön járt. De most nem így van.
Most Jézus mennyben van, de nem hagyott minket egyedül. Helyette elküldte a Szent Szellemet, hogy vezessen minket (Jézus új testét) hogy oda menjen, ahová Jézus akarja. Ahogy Jézus is el akart menni különböző városokba abban az időben, mi is így akarunk emberekkel találkozni!

Valóban hizem, hogy amiről az Apostolok cselekedeteiben olvasunk az ugyanaz....az apostolok munkálatai, a Szent Szellemmunkája!
Olvassunk a könyvből:
"Végig az Apostolok cselekedetein keresztül , arról olvasunk, hogy a Szent Szellem munkálkodott az első tanítványokon keresztül. Nagy részét képezte az életüknek, és a Szent Szellem volt az, aki vezette őket. Az Apcselben, olyan dolgokat olvasunk, hogy "a Szent Szellemnek és nekünk is jónak tűnt" (Apcsel 15.28) "Szent Szellem által kiküldték" (Apcsel 13.4) "A Szent Szellem megtiltotta nekik" (Appcsel 16.6)"

Valóban hiszem, hogy ennek így kellene ma is lennie. Hol olvasunk ilyen fajta beszédet ma?
"Ez jónak tűnt a Szent Szellem számára"
"A Szent Szellem küldte ki őket" és
"A Szent Szellem megtiltotta"

Kérlek oszd meg azt a videót! Oszd meg a híreket
lássunk meg egy olyan ébredést, ami még nem volt!
Isten áldjon
Torben Søndergaard

more » « less
Video Language:
English
Duration:
18:02

Hungarian subtitles

Revisions Compare revisions