Return to Video

5: A Szent Szellem vezetése - Jézus hívása c. könyv

 • 0:02 - 0:04
  Jézus hívása
 • 0:05 - 0:09
  Üdvözöllek a "Jézus hívása" sorozat
  ötödik leckéjében,
 • 0:09 - 0:14
  ahol a könyvemről beszélek,
  aminek a címe "Jézus hívása".
 • 0:14 - 0:18
  A könyv minden fejezetéhez
  csinálok egy kis filmet.
 • 0:18 - 0:24
  Most az ötös leckénél tartunk,
  aminek a címe "A Szent Szellem vezetése"
 • 0:24 - 0:27
  Azt akarom mondani, hogy
  szeretem, amikor a Szent Szellem vezet.
 • 0:27 - 0:32
  Szeretem. Nagyon izgatott vagyok
  a Szent Szellem vezetésétől.
 • 0:32 - 0:36
  Azt hiszem ez mindannyiunk számára fontos,
  mint hívőknek, fontos megértenünk,
 • 0:37 - 0:39
  hogy mit akar tenni a Szent Szellem.
 • 0:39 - 0:41
  Nem arra vagyunk elhívva, hogy ezt egyedül tegyük.
 • 0:41 - 0:45
  Arra vagyunk elhívva, hogy
  a Szent Szellem vezessen minket.
 • 0:45 - 0:48
  Ebben a fejezetben erről szeretnék beszélni.
 • 0:48 - 0:51
  Azzal kezdeném, hogy
  felolvasok a fejezetből:
 • 0:52 - 0:57
  "A Szent Szellem olyan fontos része
  akar lenni a mindennapi életünknek,
 • 0:57 - 1:01
  amennyire fontos része volt az első
  tanítványok életének is.
 • 1:01 - 1:03
  Vezetni akar minket és
  rajtunk keresztül munkálkodni,
 • 1:03 - 1:09
  hogy ne legyen különbség a mi életünk
 • 1:09 - 1:14
  és az első tanítványok élete között,
  akikről az Apostolok cselekedeteiben olvasunk."
 • 1:15 - 1:20
  Azt akarom mondani, hogy valóban
  hiszem, hogy az Apostolok cselekedetei
 • 1:20 - 1:23
  kellene hogy legyen
  a normális keresztény élet.
 • 1:23 - 1:29
  Amit ők megtapasztaltak ott az ugyanaz,
  amit nekünk kellene megtapasztalnunk ma.
 • 1:29 - 1:32
  Nem kellene, hogy a gyülekezeti
  szokásokra, hagyományokra építsünk.
 • 1:32 - 1:35
  Csak a Bibliára kellene, hogy
  építsünk és egyedül arra.
 • 1:35 - 1:38
  A Szent Szellem pedig
  itt van, hogy vezessen minket.
 • 1:38 - 1:41
  Itt van, hogy segítsen.
  Itt van, hogy az igazságban vezessen.
 • 1:41 - 1:47
  Itt van, hogy emlékeztessen minden
  szóra, amit Jézus mondott.
 • 1:47 - 1:52
  Amikor megnézzük a Lukács 10-et;
  ezt majd átvesszük a könyvben
 • 1:52 - 1:56
  versről versre,
  amikor elkezdjük olvasni:
 • 1:56 - 2:01
  "Ezután az Úr kijelölt a tanítványai közül
  további hetven tanítványát,
 • 2:01 - 2:07
  és kettesével elküldte őket azokba
  a városokba és helyekre,
 • 2:07 - 2:11
  ahová menni szándékozott."
 • 2:12 - 2:17
  Azt olvassuk itt, hogy azután,
  hogy kettesével kijelölte őket,
 • 2:17 - 2:26
  kiküldte őket minden városba és helyre,
  ahová menni szándékozott.
 • 2:26 - 2:31
  Amikor Jézus a földön járt,
  akkor Isten Szent Szelleme vezette Őt
 • 2:31 - 2:35
  és fizikailag itt járt a földön
 • 2:35 - 2:40
  és különböző városokba
  és helyekre szándékozott elmenni,
 • 2:40 - 2:43
  mert tudta, hogy sok
  az aratni való
 • 2:43 - 2:47
  és voltak, akik vártak már Jézusra
  abban a városban, meg a másikban is,
 • 2:47 - 2:48
  és ezen meg azon a helyen.
 • 2:48 - 2:56
  Amikor tehát Jézus a földön járt fizikailag,
  akkor különböző helyekre akart menni.
 • 2:56 - 3:00
  Például, a samáriai asszony,
  aki a kútnál volt, Jézus odament.
 • 3:00 - 3:06
  De most, Jézus nincs már itt
  fizikailag a földön.
 • 3:06 - 3:08
  Most a Mennyben van.
 • 3:08 - 3:11
  De nem hagyott minket egyedül.
 • 3:12 - 3:17
  Amikor elment a Mennybe,
  akkor elküldte az Ő Szent Szellemét ide.
 • 3:18 - 3:23
  És most, mi vagyunk Krisztus teste,
  Jézus pedig a fej.
 • 3:23 - 3:29
  Ahogy Jézus bizonyos városokba
  és helyekre el akart menni abban az időben,
 • 3:29 - 3:32
  mert ott voltak azok az emberek,
  akik a békesség emberei voltak,
 • 3:32 - 3:33
  akik keresték Istent,
 • 3:33 - 3:39
  ugyanúgy akarja, hogy mi is ezt tegyük,
  mint az Ő teste,
 • 3:39 - 3:41
  az Ő Szelleme által,
  aki bennünk van,
 • 3:41 - 3:44
  és menjünk el helyekre.
 • 3:44 - 3:48
  Valóban hiszem, hogy amit
  az Apostolok cselekedeteiben olvasunk,
 • 3:48 - 3:50
  és arról, hogy a Szent Szellem
  vezet minket
 • 3:51 - 3:53
  és amit Jézus parancsolt nekünk,
 • 3:53 - 3:56
  az ma is ugyanaz.
 • 3:57 - 4:00
  Az Apostolok cselekedetei
  az nem csak egy könyv. Hanem mi?
 • 4:00 - 4:02
  Ez az apostolok könyve
 • 4:02 - 4:04
  vagy pedig a Szent Szellem
  munkájának a könyve?
 • 4:04 - 4:09
  Az Apostolok cselekedetei valóban
  megmutatja, hogy mire képes a Szent Szellem
 • 4:09 - 4:11
  abban a személyben, aki
  Krisztust követi.
 • 4:11 - 4:15
  Felolvasok valamit a könyvem
  ezen fejezetéből:
 • 4:15 - 4:20
  "Végig az Apostolok cselekedetein arról olvasunk,
  hogy hogyan munkálkodott a Szent Szellem
 • 4:20 - 4:23
  az első tanítványokon keresztül.
 • 4:23 - 4:29
  Fontos része volt az életüknek,
  a Szent Szellem vezette őket.
 • 4:30 - 4:37
  Az Apcselben olyan dolgokat olvasunk, mint
  "jónak tűnt a Szent Szellemnek és nekünk is" (Apcsel 15:28)
 • 4:37 - 4:43
  "Kiküldött a Szent Szellem" (Apcsel 13:4)
 • 4:43 - 4:48
  és "a Szent Szellem megtiltotta" (Apcsel 16:6)
 • 4:50 - 4:54
  Valóban hiszem, hogy ennek így
  kellene lennie ma is az életünkben.
 • 4:54 - 4:59
  De hol hallunk ilyet ma
  a gyülekezeteinkben?
 • 4:59 - 5:02
  Hol halljuk azt, hogy
  valaki ma így beszél,
 • 5:02 - 5:06
  azt mondja: "Ez jónak tűnt
  nekünk és a Szent Szellemnek is."
 • 5:06 - 5:11
  Vagy "a Szent Szellem kiküldött",
  vagy "a Szent Szellem megtiltotta,
 • 5:11 - 5:13
  hogy ide meg oda menjünk".
 • 5:13 - 5:19
  Nem hallunk ma ilyen beszédet,
  de ennek így kellene lennie.
 • 5:19 - 5:22
  Miért? Mert Jézus tegnap, ma
  és mindörökké ugyanaz,
 • 5:22 - 5:25
  és a Szent Szellem is ugyanaz,
  tegnap, ma és mindörökké,
 • 5:25 - 5:27
  Olvassuk tovább a könyvemet.
 • 5:27 - 5:35
  "Ezt még tisztábban látjuk,
  ha megnézzük Fülöpöt az Apcsel 8:26-40-ben.
 • 5:35 - 5:41
  Egy nap Fülöp azt tapasztalta,
  hogy az Úr angyala szól hozzá,
 • 5:41 - 5:43
  megmondja hová menjen.
 • 5:43 - 5:47
  Amikor megérkezett oda,
  amikor odaért ahová az angyal mondta
 • 5:47 - 5:52
  látott egy hintót, és a Szent Szellem
  szólt hozzá,
 • 5:52 - 5:56
  hogy fusson oda a hintóhoz,
  és beszéljen azzal az emberrel.
 • 5:56 - 6:02
  Amikor engedelmeskedett és odament,
  megtalálta a "békesség emberét"
 • 6:02 - 6:04
  (erre majd később visszatérek)
 • 6:04 - 6:09
  Az az ember készen állt, kereste Istent.
  Fülöp megosztotta vele az evangéliumot
 • 6:09 - 6:12
  az eunukkal, aki megbánta bűneit.
 • 6:12 - 6:18
  Amint az eunuk meglátta a vizet,
  azonnal bemerítkezett.
 • 6:18 - 6:21
  Azonnal a bemerítkezés után, Fülöp
  valami csodálatosat tapasztalt meg.
 • 6:21 - 6:26
  Hirtelen a Szent Szellem egy másik
  helyre vitte át őt.
 • 6:26 - 6:31
  Nagyon csodálatos, amikor arról olvasunk, hogy
  Isten hogyan munkálkodott Fülöp életében.
 • 6:31 - 6:36
  Isten része volt a korai egyháznak,
  és ugyanúgy akar
 • 6:36 - 6:38
  ma is a te és az én
  életünknek a része lenni."
 • 6:38 - 6:42
  Halleluja! Az az elhívás, amit
  Jézus adott nekünk az nem lehetetlen.
 • 6:42 - 6:46
  Soha nem hív el olyanra, amire
  nem adna nekünk erőt.
 • 6:46 - 6:50
  Odaadta nekünk a Szent Szellemét,
  és a Szent Szellem által
 • 6:50 - 6:53
  őrült dolgokat tapasztalhatunk meg.
 • 6:53 - 6:56
  Kit akar Jézus ma meglátogatni?
 • 6:56 - 7:02
  Kihez akar ma Jézus elmenni
  és kihez akar ma szólni?
 • 7:02 - 7:07
  Ahogy Fülöpöt is a Szent Szellem vezette,
  minket ma ugyanúgy vezethet a Szent Szellem
 • 7:07 - 7:10
  oda ahhoz az emberhez, aki készen
  áll az üzenet befogadására.
 • 7:10 - 7:16
  Van nagyon sok erőteljes történetem,
  amikor megláttam, hogy hogyan vezetett
 • 7:16 - 7:20
  engem a Szent Szellem, és hiszem,
  hogy így kellene lennie mindannyiunk életében.
 • 7:20 - 7:25
  Egy vicces példa. Egy kicsit úgy néz ki,
  mint az Apcsel 8-ban Fülöp,
 • 7:25 - 7:27
  amiről most olvastunk.
 • 7:27 - 7:29
  Néhány éve kint sétáltam.
 • 7:29 - 7:32
  Sétálgattam.
  Kint voltam evangelizálni az utcán.
 • 7:32 - 7:36
  Hazafelé mentem és hirtelen
  Isten azt mondta: Állj!
 • 7:36 - 7:38
  Én meg azt kérdeztem: Micsoda?
  Menj vissza.
 • 7:39 - 7:43
  Megfordultam. Amikor megfordultam,
  megláttam mögöttem egy férfit.
 • 7:43 - 7:45
  Úgy gondoltam oda kell
  mennem hozzá.
 • 7:45 - 7:48
  Háttal állt nekem,
  nem akartam hátulról
 • 7:48 - 7:56
  meglepni, szóval megkerültem,
  majd elé álltam
 • 7:56 - 8:00
  mintha a boltot nézném,
  majd felé fordultam.
 • 8:00 - 8:02
  Aztán hirtelen a férfi eltűnt.
  Én meg nem értettem...
 • 8:02 - 8:06
  Ott álltam a bolt előtt és azt gondoltam:
  Istenem, azt hittem azt mondtad:
 • 8:06 - 8:09
  "Állj. Menj vissza."
  Most viszont a férfi eltűnt.
 • 8:09 - 8:12
  Majd megnéztem az üzletet.
 • 8:12 - 8:16
  Fodrászat, és ez vicces,
  mert erre már nincs szükségem.
 • 8:16 - 8:18
  Nagyon fura volt, mert
  hazafelé mentem,
 • 8:18 - 8:21
  Isten azt mondta: Állj, menj vissza.
  És most ott álltam
 • 8:21 - 8:22
  egy fodrászat előtt.
 • 8:23 - 8:26
  Aztán valaki közeledett hátulról
  és azt mondta:
 • 8:26 - 8:30
  "Elnézést, elállja az ajtót."
  Megfordultam. "Elnézést!"
 • 8:30 - 8:33
  Amikor megfordultam, és megnéztem
  az illetőt, aki szólt, hogy 'Elnézést'.
 • 8:33 - 8:37
  Nagyon izgatott lettem. Mert amikor
  megláttam őt, tudtam, hogy ő a békesség embere.
 • 8:37 - 8:41
  Most már értettem miért mondta Isten:
  Menj vissza és állj ott.
 • 8:41 - 8:46
  Mert az a fiatalember a kezét
  így hordta a kabát alatt.
 • 8:46 - 8:49
  Mondtam neki: Hé, állj meg.
  Kérdezhetek valamit?
 • 8:49 - 8:51
  Hiszel Istenben?
 • 8:51 - 8:54
  Ő pedig azt válaszolta:
  Ez érdekes, hogy ezt kérdezed tőlem.
 • 8:55 - 8:58
  Két hete halt meg a nagymamám,
  és volt egy Bibliája.
 • 8:58 - 9:03
  Megörököltem a Bibliáját, és az elmúlt
  2 hétben minden nap olvasom a Bibliát.
 • 9:03 - 9:06
  De nem értem azt,
  amit olvasok.
 • 9:06 - 9:11
  Most reggel azt mondtam: Istenem, ha valóságos vagy,
  akkor küldj valakit, aki elmagyarázza azt, amit olvasok.
 • 9:12 - 9:17
  Ez csodálatos volt. Azt mondtam: Keresztény vagyok.
  Szeretném elmagyarázni. Hadd imádkozzam a kezedért.
 • 9:17 - 9:21
  Mi történt? Belső vérzése volt a karjában.
 • 9:21 - 9:23
  Imádkoztam érte és azonnal
  teljesen meggyógyult,
 • 9:23 - 9:26
  és ő volt a békesség embere,
  megtudtam vele osztani az evangéliumot.
 • 9:26 - 9:29
  Szeretem az ilyen példákat.
  Majdnem, mint az Apostolok cselekedeteiben.
 • 9:29 - 9:32
  Ő volt a békesség embere,
  és kész volt meghallgatni az evangéliumot,
 • 9:32 - 9:37
  és a Szent Szellem szólt: Menj vissza,
  és állj ott a kirakat előtt,
 • 9:37 - 9:41
  hogy a férfi, aki jött,
  nem tudott belépni.
 • 9:43 - 9:47
  Szükségesek az ilyen megtapasztalások,
  ahol a Szent Szellem vezet minket.
 • 9:48 - 9:50
  Sok ilyen megtapasztalásom volt.
 • 9:50 - 9:53
  Hiszem, hogy ennek oka van.
  Ezt meg akarom osztani veletek.
 • 9:54 - 10:01
  Azt hiszem a legfőbb ok az egyensúly, hogy
  hallgassunk a Szent Szellemre és cselekedjünk.
 • 10:02 - 10:04
  Hiszem, hogy hallgatnunk kell
  a Szent Szellemre,
 • 10:04 - 10:07
  de hiszem, hogy cselekednünk is kell.
  Csak engedelmeskednünk kell.
 • 10:09 - 10:12
  Nem arra várok, hogy a Szent
  Szellem szóljon hozzám,
 • 10:12 - 10:16
  egy olyan módon, hogy... Van pár
  ember, aki "szuper szellemi".
 • 10:16 - 10:17
  Ne légy "szuper szellemi".
 • 10:17 - 10:21
  Találkoztam emberekkel, akik annyira
  "szuper szellemiek", hogy nem mennek el otthonról,
 • 10:21 - 10:25
  hacsak egy nagyon tiszta üzenetet nem kapnak
  Istentől, aki azt mondja: Menj.
 • 10:25 - 10:27
  Nem. Erre nincs szükségem, hogy
  a Szent Szellem azt mondja: Menj. Miért?
 • 10:27 - 10:30
  Mert Jézus már megmondta:
  Menjetek...
 • 10:30 - 10:32
  Már mondta nekünk:
  Menjetek..
 • 10:32 - 10:37
  Akkor most miért várunk még egy utasításra,
  hogy "Menjünk", amikor már ezt egyszer megmondta?
 • 10:37 - 10:38
  Nem várok arra az utasításra, hogy induljak.
 • 10:38 - 10:41
  Azért megyek ki, mert
  Jézus már ezt megmondta nekem.
 • 10:41 - 10:43
  Engedelmeskedem, mert
  ez már le van írva az Igében.
 • 10:43 - 10:47
  De miközben engedelmeskedem,
  attól még figyelek,
 • 10:47 - 10:49
  hiszem, hogy ez fontos.
 • 10:49 - 10:53
  Ugyanakkor az a férfi, akiről beszéltem,
  amikor Isten azt mondta: Állj, menj vissza
 • 10:53 - 10:57
  Nem ültem otthon a kanapén
  és semmit se tettem.
 • 10:57 - 10:59
  Nem. Kint voltam az utcán
  és éppen engedelmeskedtem,
 • 10:59 - 11:02
  ott kint engedelmeskedtem,
  és Isten szólt.
 • 11:02 - 11:05
  Hadd olvassak valamit ebből
  a fejezetéből a könyvemnek.
 • 11:06 - 11:13
  "Hiszem, hogy fontos, hogy olyan legyen
  a hozzáállásunk, hogy megteszünk bármit mond Jézus,
 • 11:13 - 11:20
  mindegy, hogy éppen van kedvünk vagy sem, vagy
  ha éppen tapasztaljuk, hogy Isten szól hozzánk vagy sem.
 • 11:20 - 11:24
  Fontos, hogy amikor az utcára mész,
  akkor az Ige szerint mész oda,
 • 11:24 - 11:28
  imádkozol és figyelsz,
  és kéred a Szent Szellemet,
 • 11:28 - 11:32
  hogy akar-e valamit mondani
  neked a mai napra.
 • 11:32 - 11:34
  Ekkor szoktak a dolgok
  megtörténni.
 • 11:34 - 11:40
  Például, ha megnézel egy autót,
  akkor beülhetsz a kormány mögé
 • 11:41 - 11:48
  és forgathatod a kormányt, amennyit csak akarod,
  teljesen mindegy mennyit forgatod,
 • 11:48 - 11:51
  semmi sem történik, ha az autó nem mozdul.
 • 11:52 - 11:58
  Mivel az autó nem mozdul,
  ettől igazából nehezebb a kormány tekerése,
 • 11:58 - 12:04
  de amikor az autó mozgásban van,
  akkor könnyű a kormányt tekerni
 • 12:04 - 12:10
  és az autót irányítani is,
  hogy oda menjen, ahová akarod.
 • 12:10 - 12:14
  Ugyanez a helyzet Istennel,
  és a Szent Szellem vezetésével.
 • 12:15 - 12:21
  Ülhetünk a gyülekezetben és templomban, imádkozhatunk
  Istenhez, és várhatunk a Szent Szellem vezetésére.
 • 12:21 - 12:27
  Imádkozhatunk és böjtölhetünk, de semmi sem
  fog történni, mert semmit se teszünk.
 • 12:27 - 12:33
  De amikor elkezdünk engedelmeskedni,
  és kimegyünk Isten Igéje alapján hitből,
 • 12:34 - 12:39
  és van egy erős ima és böjttel
  teli életünk Istennel,
 • 12:39 - 12:45
  akkor megtapasztaljuk, hogy sokkal könnyebb
  a Szent Szellem vezetésében lenni."
 • 12:46 - 12:50
  Azt akarom mondani, amit itt olvastam,
  én valóban hiszek ebben az autós példában.
 • 12:51 - 12:55
  Nem csak beülünk és
  forgatjuk a kormányt.
 • 12:55 - 12:57
  Először el kell indítani az autót.
 • 12:57 - 13:02
  El kell indítani az autót.
  Nekünk, neked el kell kezdeni engedelmeskedni.
 • 13:02 - 13:05
  Miért? Mert ezt mondta Jézus.
 • 13:05 - 13:10
  Ne várj. Már megmondta.
  Engedelmeskedj a szavának.
 • 13:10 - 13:13
  Sok emberrel találkoztam:
  Ó, nem tudom mi Isten akarata
 • 13:13 - 13:15
  az életemre, nem tudom mit tegyek...
 • 13:16 - 13:21
  Itt van. Vedd kézbe az Igét, olvasd, engedelmeskedj.
  Ez Isten akarata az életedre.
 • 13:21 - 13:23
  Menj ki vele. Tedd meg.
 • 13:23 - 13:26
  De miközben ezt megcselekszed,
  figyelj oda.
 • 13:26 - 13:29
  Amíg ezt megcselekszed,
  légy nyitott a Szent Szellemre.
 • 13:29 - 13:32
  És ott, azt hiszem ez fontos,
  hogy imában és böjtben időt töltsünk.
 • 13:32 - 13:37
  A böjt nagyon nagyon fontos.
  Erről beszélek a könyvemben.
 • 13:37 - 13:39
  Tényleg bátorítalak, hogy
  szerezd meg, ha tudod.
 • 13:39 - 13:45
  Amit mondani akarok ebben a leckében,
  hogy bátorítani akarlak, hogy indulj.
 • 13:45 - 13:47
  Ne várj.
 • 13:47 - 13:51
  Igen, ha még nem kaptad meg a Szent Szellemet,
  akkor még ne menj ki.
 • 13:51 - 13:54
  Ha nincs meg a Szent Szellem keresztséged,
  akkor találj valakit a közeledben,
 • 13:54 - 13:58
  menj fel a térképre www.TLRmap.com
  és keress valakit a közelben, aki imádkozik érted
 • 13:58 - 14:00
  hogy megkapd a Szent Szellemet.
 • 14:00 - 14:03
  Ekkor mondta Jézus egyedül, hogy:
  VÁRJ.
 • 14:03 - 14:05
  Amikor az emberek a Szent Szellemre vártak.
 • 14:05 - 14:09
  De miután megkapták a Szent Szellemet
  már nem mondta, hogy VÁRJ. Azt mondta: Menj.
 • 14:09 - 14:11
  Menjetek, menj, menjetek, menj...
 • 14:11 - 14:17
  Bátorítani akarlak, hogy amit itt
  olvasunk a Jézus hívása könyvben a Lukács 10-ről
 • 14:17 - 14:21
  az nem azért van, hogy csak imádkozzunk
  és erről gondolkodjunk csak.
 • 14:21 - 14:23
  Ez azért van, hogy engedelmeskedjünk.
 • 14:23 - 14:26
  Ez nekünk szól, hogy
  menjünk és tegyük meg.
 • 14:26 - 14:30
  De amíg mész és megteszed,
  és erről később beszélek majd,
 • 14:30 - 14:33
  amikor az egészet összerakjuk,
  és elmondunk sok bizonyságot,
 • 14:35 - 14:40
  akkor ki kell nyitnod a füledet, és meg kell
  hallanod, mit mond neked a Szent Szellem.
 • 14:40 - 14:44
  A Szent Szellem nem gyakran
  szól erős hallható hangon.
 • 14:44 - 14:47
  A Szent Szellem ici-pici
  gondolatokon keresztül szól.
 • 14:47 - 14:51
  Amikor kint vagy az utcán,
  amikor odamész és beszélsz valakivel,
 • 14:51 - 14:56
  sokszor tömegeket látsz,
  de imádkozol és azt mondod: Istenem...
 • 14:56 - 15:00
  Kihez akarod, hogy szóljak?
  Kihez küldesz oda?
 • 15:00 - 15:04
  Aztán gyakran meglátsz egy embert,
  akihez úgy "vezetve vagy".
 • 15:04 - 15:07
  Nem tudod miért.
  Valahogy megakad az illetőn a szemed
 • 15:07 - 15:10
  és ...Miért pont ő?
 • 15:10 - 15:11
  A Szent Szellem vezet téged.
 • 15:11 - 15:14
  Vagy pedig úgy vagy: Istenem,
  kihez akarod, hogy ma odamenjek?
 • 15:14 - 15:16
  És lehet ez olyan valaki,
  akit már ismersz,
 • 15:16 - 15:18
  lehet az egyik család tagod,
  vagy aki körülötted él,
 • 15:18 - 15:21
  valahogy az illető eszedbe jut.
 • 15:21 - 15:24
  Ez gyakran az,
  ahogy a Szent Szellem szól.
 • 15:24 - 15:28
  Isten valakit a gondolatodba hoz,
  és a Szent Szellem vezet minket.
 • 15:28 - 15:32
  Mint engem, abban az időben
  amikor úton voltam hazafelé,
 • 15:32 - 15:35
  és aztán jött hirtelen a gondolat:
  Állj meg, menj vissza. Micsoda?
 • 15:36 - 15:40
  De hát hazafelé tartok.
  Menj vissza. Jól van.
 • 15:40 - 15:47
  Ez egy gondolat volt, ami eszembe jutott,
  és ez a mód az, ahogy Isten szól hozzánk.
 • 15:47 - 15:53
  Kérdezd meg Istent, hogy kihez
  akar odaküldeni.
 • 15:53 - 15:56
  Majd indulj el hitből.
  Menj és beszélj velük.
 • 15:57 - 16:01
  A következő leckében
  a könyvben és a videó sorozatban is
 • 16:01 - 16:06
  hozok majd sok-sok részletet,
 • 16:06 - 16:10
  hogy sokszor mit tegyél,
  amikor kimész az utcára.
 • 16:10 - 16:14
  Mit tegyél, amikor
  megtalálod a békesség emberét.
 • 16:14 - 16:16
  Hogyan oszd meg az evangéliumot,
  hogyan gyógyítsd a betegeket,
 • 16:16 - 16:19
  hogyan űzzed ki a démonokat,
  hogyan maradj az otthonukban,
 • 16:19 - 16:25
  hogyan építs közösséget, ahogy
  az Apcsel 10-ben, 16-ban és 19-ben olvassuk.
 • 16:25 - 16:28
  Hogyan lásd úgy a dolgokat, mint Jézus,
  hogy bánt a samáriai asszonnyal,
 • 16:28 - 16:32
  vagy Pál, és Lídia, és a többi
  Bibliai példa.
 • 16:32 - 16:33
  Remélem készen állsz erre.
 • 16:33 - 16:37
  Az idő rövid. A végidőkben élünk.
  Jézus hamarosan visszatér.
 • 16:39 - 16:45
  Légy biztos benne, hogyha visszatér,
  akkor az aratásban munkában talál.
 • 16:45 - 16:47
  Az aratnivaló sok,
  kevés a munkás.
 • 16:47 - 16:49
  Szükségünk van rád az aratásban.
 • 16:49 - 16:51
  Ez nem arról szól, hogy
  te legyél a szuper evangelista.
 • 16:52 - 16:54
  Ez a Jézusnak való engedelmességről szól.
 • 16:54 - 16:58
  Ne mond azt: Uram, uram,
  ha nem teszed meg azt, amit Jézus mond.
 • 16:58 - 17:02
  Olvassuk el Jézus szavait, nézzük meg
  az elhívást, amit mindannyiunknak adott,
 • 17:02 - 17:04
  és ahogy azt az elején is mondtam,
 • 17:04 - 17:07
  lehet azt érzed, hogy dicsőítés vezető légy,
  még ha ezt nem is látod a Bibliában,
 • 17:07 - 17:10
  vagy üzletember legyél,
  és ezt sem látod a Bibliában.
 • 17:10 - 17:13
  Szerintem ez rendben van, hogy
  az embreknek különböző az elhívása,
 • 17:13 - 17:16
  hogy mást éreznek, másra
  hívja őket Isten, de.....
 • 17:16 - 17:21
  ennek az elhívásnak nem szabadna
  megelőznie Jézus hívását.
 • 17:21 - 17:24
  Lehet, hogy tehetséges vagy,
  és meg akarsz tenni dolgokat,
 • 17:24 - 17:27
  de mindennek a gyökere, a Neki való
  engedelmesség és megtenni Jézus akaratát.
 • 17:27 - 17:31
  Mert amikor "igent" mondunk Jézusnak
  akkor "nemet" mondunk magunknak.
 • 17:31 - 17:35
  Amikor "igent" mondunk, akkor magunkat tagadjuk meg,
  és felvesszük az Ő keresztjét és követjük Őt.
 • 17:35 - 17:37
  Ez egy izgalmas élet.
 • 17:37 - 17:42
  A következő alkalomig oszd meg
  ezt a videót, ha tudod vedd meg a könyvet,
 • 17:42 - 17:44
  esetleg ezen az oldalon:
  www.TheLastReformation.com
 • 17:44 - 17:46
  Olvasd el a könyvet ezzel a sorozattal együtt.
 • 17:46 - 17:50
  Oszd meg, és lássuk meg, ahogy
  az egyház visszatér oda, amire Jézus elhívta.
 • 17:50 - 17:52
  Találkozunk legközelebb!
  Isten áldjon! Viszlát!
 • 17:55 - 17:56
  Jézus hívása
Title:
5: A Szent Szellem vezetése - Jézus hívása c. könyv
Description:

Szeretem, amikor a Szent Szellem vezet. Ez nagyon fontos számunkra, akik hívők vagyunk. Erről beszélünk majd ebben a videóban, és bizonyságokat osztok majd meg, hogy még többet megtapasztalj ebből!

Kezdjük azzal, hogy elolvassuk a fejezet bevezetését:
"A Szent Szellem ugyanúgy a mindennapi életünk része akar venni,
ahogyan része volt az első tanítványok életének is. Vezetni akar minket,
munkálkodni akar rajtunk keresztül, hogy ne legyen különbség a mi életünk és az első tanítványok élete között, akikről az Apostolok cselekedeteiben olvasunk."

A Szent Szellem itt van, hogy segítsen neked, vezessen, elvezessen minden igazságra és emlékeztessen minden szóra, amit Jézus mondott!

Amikor megnézzük a Lukács evangélium 10. fejezetét, akkor ezt olvassuk az elején:
"Ezután az Úr kijelölt a tanítványai közül további hetvenkét[a] tanítványát, és kettesével elküldte őket azokba a városokba és helyekre, ahová menni szándékozott." (Lukács 10:1)

Jézus olyan helyekre küldte ki őket, ahová Ő maga is szándékozott elmenni.
Abban az időben Jézus fizikailag is a földön járt. De most nem így van.
Most Jézus a Mennyben van, de nem hagyott minket egyedül. Helyette elküldte a Szent Szellemet, hogy vezessen minket (Jézus új testét) hogy oda menjen, ahová Jézus akarja. Ahogy Jézus is el akart menni különböző városokba abban az időben, mi is így akarunk emberekkel találkozni!

Valóban hiszem, hogy amiről az Apostolok cselekedeteiben olvasunk az ugyanaz....az apostolok tettei, a Szent Szellem munkája!

Olvassunk a könyvből:
"Végig az Apostolok cselekedetein keresztül arról olvasunk, hogy a Szent Szellem munkálkodott az első tanítványokon keresztül. Fontos részét képezte az életüknek, a Szent Szellem volt az, aki vezette őket. Az Apcselben olyan dolgokat olvasunk, hogy "a Szent Szellemnek és nekünk is jónak tűnt" (Apcsel 15:28) "Szent Szellem által kiküldték" (Apcsel 13:4) "A Szent Szellem megtiltotta nekik" (Appcsel 16:6)."

Hiszem, hogy ennek így kellene lennie ma is. Hol olvasunk ilyen beszédeket ma?
"Ez jónak tűnt a Szent Szellem számára..."
"A Szent Szellem küldte ki őket..." és
"A Szent Szellem megtiltotta..."

Kérlek oszd meg azt a videót! Oszd meg a híreket és lássunk meg egy olyan ébredést, amilyen még nem volt!
Isten áldjon
Torben Søndergaard

more » « less
Video Language:
English
Duration:
18:02

Hungarian subtitles

Revisions Compare revisions