Return to Video

THE LEADING OF THE HOLY SPIRIT - The Call Of Jesus

 • 0:02 - 0:04
  Jeesuse Kutse
 • 0:05 - 0:09
  Tere tulemast õppetükki viis
  sarjast nimega "Jeesuse Kutse",
 • 0:09 - 0:14
  kus ma räägin oma samanimelisest
  raamatust "Jeesuse Kutse"
 • 0:14 - 0:18
  Ma tahan teha ühe video iga
  peatüki kohta raamatus.
 • 0:18 - 0:24
  Nüüdseks oleme jõudnud peatükki viis
  nimega "Püha Vaimu juhtimine".
 • 0:24 - 0:27
  Tahan sulle öelda, et ma armastan
  olla juhitud Püha Vaimu poolt.
 • 0:27 - 0:32
  Ma armastan seda. Ma olen elevil
  Püha Vaimu juhtimisest.
 • 0:32 - 0:36
  Ma arvan, et on see on meie kõigi usklike jaoks
  ääretult tähtis, et me mõistaksime,
 • 0:37 - 0:39
  mis Püha Vaim tahab teha.
 • 0:39 - 0:41
  Me ei ole kutsutud seda üksi tegema.
 • 0:41 - 0:45
  Me oleme kutsutud
  olema juhtud Püha Vaimu poolt.
 • 0:45 - 0:48
  Ma tahan sellest siin peatükis rääkida.
 • 0:48 - 0:51
  Ma tahan alustada millegi lugemisega
  sellest peatükist:
 • 0:52 - 0:57
  "Püha Vaim tahab omada sama
  suurt osa meie igapäevaelus
 • 0:57 - 1:01
  nagu Ta oli seda esimeste jüngrite eludes.
 • 1:01 - 1:03
  Ta tahab meid juhendada,
  meie läbi tegutseda
 • 1:03 - 1:09
  ja teha nii, et ei oleks mitte mingisugust
  erinevust meie elude
 • 1:09 - 1:14
  ja esimeste jüngrite elude vahel,
  kellest loeme Apostlite tegude raamatus.
 • 1:15 - 1:20
  Ja ma tahan teile seda öelda,
  et ma tõesti, tõesti, tõesti usun, et
  Apostlite tegude raamat Piiblis
 • 1:20 - 1:23
  peaks olema normaalse kristlase elu.
 • 1:23 - 1:29
  Ja see mida nemad seal kogesid on
  see sama, mida mina ja sina peaksime kogema täna.
 • 1:29 - 1:32
  Me ei tohiks tugineda oma kiriku traditsioonidele.
 • 1:32 - 1:35
  Me peaksime tuginema Piiblile
  ja Piiblile üksi.
 • 1:35 - 1:38
  Ja Püha Vaim on siin, et meid juhendada.
 • 1:38 - 1:41
  Ta on siin, et meid aidata.
  Ta on siin, et meid juhtida tõe tundmisele.
 • 1:41 - 1:47
  Ta on siin, et aidata meil meelde tuletada
  igat sõna mida Jeesus on rääkinud.
 • 1:47 - 1:52
  Kui me vaatame Luuka 10-le, nii nagu me käime
  selle raamatu läbi,
 • 1:52 - 1:56
  salm-salmi haaval,
  loeme me järgnevat:
 • 1:56 - 2:01
  "Aga pärast seda määras Issand
  veel seitsekümmend,
 • 2:01 - 2:07
  ja läkitas nad kahekaupa enese eele
  igasse linna ja paika,
 • 2:07 - 2:11
  kuhu Ta ise tahtis minna."
 • 2:12 - 2:17
  Niisiis, me loeme siit, et pärast seda kui
  Jeesus oli nad kahekaupa välja läkitanud,
 • 2:17 - 2:26
  saatis Ta nad igasse linna ja paika,
  kuhu Ta ise tahtis minna.
 • 2:26 - 2:31
  Kui Jeesus käis maa peal,
  oli Ta juhitud Jumala Vaimu poolt.
 • 2:31 - 2:35
  Ja Ta kõndis siin maa peal füüsiliselt
 • 2:35 - 2:40
  ning Ta tahtis minna erinevatesse
  linnadesse ja küladesse,
 • 2:40 - 2:43
  kuna Ta teadis, et lõikust on palju
 • 2:43 - 2:47
  ja oli nii palju inimesi, kes Teda ootasid
  selles linnas, ja selles linnas,
 • 2:47 - 2:48
  ja selles paigas, ja selles paigas.
 • 2:48 - 2:56
  Niisiis, kui Jeesus käis füüsiliselt siin maa peal,
  tahtis Ta minna erinevatesse paikadesse.
 • 2:56 - 3:00
  Näiteks, Samaaria naine,
  see naine kaevu juures, kelle juurde Ta läks.
 • 3:00 - 3:06
  Kuid nüüd, Jeesust ei ole enam
  füüsiliselt siin.
 • 3:06 - 3:08
  Ta on nüüd taevas.
 • 3:08 - 3:11
  Kuid, Ta ei jätnud meid üksi.
 • 3:12 - 3:17
  Kui Ta läks taevasse,
  saatis Ta Oma Vaimu siia alla maa peale.
 • 3:18 - 3:23
  Ja nüüd, meie oleme Kristuse ihu
  ja Tema on meie pea.
 • 3:23 - 3:29
  Ja nii nagu Kristus tahtis minna konkreetsetesse
  linnadesse ja paikadesse omal ajal,
 • 3:29 - 3:32
  sest seal olid inimesed,
  kes olid rahulapsed,
 • 3:32 - 3:33
  kes otsisid Jumalat,
 • 3:33 - 3:39
  nii samuti tahab Ta nüüd, et meie,
  kui Tema ihu,
 • 3:39 - 3:41
  Püha Vaimu kaudu,
  kes on meis,
 • 3:41 - 3:44
  läheksime nendesse paikadesse.
 • 3:44 - 3:48
 • 3:48 - 3:50
 • 3:51 - 3:53
 • 3:53 - 3:56
 • 3:57 - 4:00
 • 4:00 - 4:02
 • 4:02 - 4:04
 • 4:04 - 4:09
 • 4:09 - 4:11
 • 4:11 - 4:15
 • 4:15 - 4:20
 • 4:20 - 4:23
 • 4:23 - 4:29
 • 4:30 - 4:36
 • 4:36 - 4:43
 • 4:43 - 4:48
 • 4:50 - 4:54
 • 4:54 - 4:59
 • 4:59 - 5:02
 • 5:02 - 5:06
 • 5:06 - 5:11
 • 5:11 - 5:13
 • 5:13 - 5:19
 • 5:19 - 5:22
 • 5:22 - 5:25
 • 5:25 - 5:27
 • 5:27 - 5:35
 • 5:35 - 5:41
 • 5:41 - 5:43
 • 5:43 - 5:47
 • 5:47 - 5:52
 • 5:52 - 5:56
 • 5:56 - 6:02
 • 6:02 - 6:04
 • 6:04 - 6:09
 • 6:09 - 6:12
 • 6:12 - 6:18
 • 6:18 - 6:21
 • 6:21 - 6:26
 • 6:26 - 6:31
 • 6:31 - 6:36
 • 6:36 - 6:38
 • 6:38 - 6:42
 • 6:42 - 6:46
 • 6:46 - 6:50
 • 6:50 - 6:53
 • 6:53 - 6:56
 • 6:56 - 7:02
 • 7:02 - 7:07
 • 7:07 - 7:10
 • 7:10 - 7:16
 • 7:16 - 7:20
 • 7:20 - 7:25
 • 7:25 - 7:27
 • 7:27 - 7:29
 • 7:29 - 7:32
 • 7:32 - 7:36
 • 7:36 - 7:38
 • 7:39 - 7:43
 • 7:43 - 7:45
 • 7:45 - 7:48
 • 7:48 - 7:56
 • 7:56 - 8:00
 • 8:00 - 8:02
 • 8:02 - 8:06
 • 8:06 - 8:09
 • 8:09 - 8:12
 • 8:12 - 8:16
 • 8:16 - 8:18
 • 8:18 - 8:21
 • 8:21 - 8:22
 • 8:23 - 8:26
 • 8:26 - 8:30
 • 8:30 - 8:33
 • 8:33 - 8:37
 • 8:37 - 8:41
 • 8:41 - 8:46
 • 8:46 - 8:49
 • 8:49 - 8:51
 • 8:51 - 8:54
 • 8:55 - 8:58
 • 8:58 - 9:03
 • 9:03 - 9:06
 • 9:06 - 9:11
 • 9:12 - 9:17
 • 9:17 - 9:21
 • 9:21 - 9:23
 • 9:23 - 9:26
 • 9:26 - 9:29
 • 9:29 - 9:32
 • 9:32 - 9:37
 • 9:37 - 9:41
 • 9:43 - 9:47
 • 9:48 - 9:50
 • 9:50 - 9:53
 • 9:54 - 10:01
 • 10:02 - 10:04
 • 10:04 - 10:07
 • 10:09 - 10:12
 • 10:12 - 10:16
 • 10:16 - 10:17
 • 10:17 - 10:21
 • 10:21 - 10:25
 • 10:25 - 10:27
 • 10:27 - 10:30
 • 10:30 - 10:32
 • 10:32 - 10:37
 • 10:37 - 10:38
 • 10:38 - 10:41
 • 10:41 - 10:43
 • 10:43 - 10:47
 • 10:47 - 10:49
 • 10:49 - 10:53
 • 10:53 - 10:57
 • 10:57 - 10:59
 • 10:59 - 11:02
 • 11:02 - 11:05
 • 11:06 - 11:13
 • 11:13 - 11:20
 • 11:20 - 11:24
 • 11:24 - 11:28
 • 11:28 - 11:32
 • 11:32 - 11:34
 • 11:34 - 11:40
 • 11:41 - 11:48
 • 11:48 - 11:51
 • 11:52 - 11:58
 • 11:58 - 12:04
 • 12:04 - 12:10
 • 12:10 - 12:14
 • 12:15 - 12:21
 • 12:21 - 12:27
 • 12:27 - 12:33
 • 12:34 - 12:39
 • 12:39 - 12:45
 • 12:46 - 12:50
 • 12:51 - 12:55
 • 12:55 - 12:57
 • 12:57 - 13:02
 • 13:02 - 13:05
 • 13:05 - 13:10
 • 13:10 - 13:13
 • 13:13 - 13:15
 • 13:16 - 13:21
 • 13:21 - 13:23
 • 13:23 - 13:26
 • 13:26 - 13:29
 • 13:29 - 13:32
 • 13:32 - 13:37
 • 13:37 - 13:39
 • 13:39 - 13:45
 • 13:45 - 13:47
 • 13:47 - 13:51
 • 13:51 - 13:54
 • 13:54 - 13:58
 • 13:58 - 14:00
 • 14:00 - 14:03
 • 14:03 - 14:05
 • 14:05 - 14:09
 • 14:09 - 14:11
 • 14:11 - 14:17
 • 14:17 - 14:21
 • 14:21 - 14:23
 • 14:23 - 14:26
 • 14:26 - 14:30
 • 14:30 - 14:33
 • 14:35 - 14:40
 • 14:40 - 14:44
 • 14:44 - 14:47
 • 14:47 - 14:51
 • 14:51 - 14:56
 • 14:56 - 15:00
 • 15:00 - 15:04
 • 15:04 - 15:07
 • 15:07 - 15:10
 • 15:10 - 15:11
 • 15:11 - 15:14
 • 15:14 - 15:16
 • 15:16 - 15:18
 • 15:18 - 15:21
 • 15:21 - 15:24
 • 15:24 - 15:28
 • 15:28 - 15:32
 • 15:32 - 15:35
 • 15:36 - 15:40
 • 15:40 - 15:47
 • 15:47 - 15:53
 • 15:53 - 15:56
 • 15:57 - 16:01
 • 16:01 - 16:06
 • 16:06 - 16:10
 • 16:10 - 16:14
 • 16:14 - 16:16
 • 16:16 - 16:19
 • 16:19 - 16:25
 • 16:25 - 16:28
 • 16:28 - 16:32
 • 16:32 - 16:33
 • 16:33 - 16:37
 • 16:39 - 16:45
 • 16:45 - 16:47
 • 16:47 - 16:49
 • 16:49 - 16:51
 • 16:52 - 16:53
 • 16:54 - 16:58
 • 16:58 - 17:02
 • 17:02 - 17:04
 • 17:04 - 17:07
 • 17:07 - 17:10
 • 17:10 - 17:13
 • 17:13 - 17:16
 • 17:16 - 17:21
 • 17:21 - 17:24
 • 17:24 - 17:27
 • 17:27 - 17:31
 • 17:31 - 17:35
 • 17:35 - 17:37
 • 17:37 - 17:42
 • 17:42 - 17:44
 • 17:44 - 17:46
 • 17:46 - 17:50
 • 17:50 - 17:52
 • 17:55 - 17:56
Title:
THE LEADING OF THE HOLY SPIRIT - The Call Of Jesus
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
18:02

Estonian subtitles

Revisions Compare revisions