Return to Video

THE LEADING OF THE HOLY SPIRIT - The Call Of Jesus

 • 0:02 - 0:04
  Jeesuse Kutse
 • 0:05 - 0:09
  Tere tulemast õppetükki viis
  sarjast nimega "Jeesuse Kutse",
 • 0:09 - 0:14
  kus ma räägin oma samanimelisest
  raamatust "Jeesuse Kutse"
 • 0:14 - 0:18
  Ma tahan teha ühe video iga
  peatüki kohta raamatus.
 • 0:18 - 0:24
  Nüüdseks oleme jõudnud peatükki viis
  nimega "Püha Vaimu juhtimine".
 • 0:24 - 0:27
  Tahan sulle öelda, et ma armastan
  olla juhitud Püha Vaimu poolt.
 • 0:27 - 0:32
  Ma armastan seda. Ma olen elevil
  Püha Vaimu juhtimisest.
 • 0:32 - 0:36
  Ma arvan, et see on meie kõigi usklike jaoks
  ääretult tähtis, et me mõistaksime,
 • 0:37 - 0:39
  mis Püha Vaim tahab teha.
 • 0:39 - 0:41
  Me ei ole kutsutud seda üksi tegema.
 • 0:41 - 0:45
  Me oleme kutsutud
  olema juhtud Püha Vaimu poolt.
 • 0:45 - 0:48
  Ma tahan sellest siin peatükis rääkida.
 • 0:48 - 0:51
  Ma tahan alustada millegi lugemisega
  sellest peatükist:
 • 0:52 - 0:57
  "Püha Vaim tahab omada sama
  suurt osa meie igapäevaelus
 • 0:57 - 1:01
  nagu Ta oli seda esimeste jüngrite eludes.
 • 1:01 - 1:03
  Ta tahab meid juhendada,
  meie läbi tegutseda
 • 1:03 - 1:09
  ja teha nii, et ei oleks mitte mingisugust
  erinevust meie elude
 • 1:09 - 1:14
  ja esimeste jüngrite elude vahel,
  kellest loeme Apostlite tegude raamatus.
 • 1:15 - 1:20
  Ja ma tahan teile seda öelda,
  et ma tõesti, tõesti, tõesti usun, et
  Apostlite tegude raamat Piiblis
 • 1:20 - 1:23
  peaks olema normaalse kristlase elu.
 • 1:23 - 1:29
  Ja see mida nemad seal kogesid on
  see sama, mida mina ja sina peaksime kogema täna.
 • 1:29 - 1:32
  Me ei tohiks tugineda oma kiriku traditsioonidele.
 • 1:32 - 1:35
  Me peaksime tuginema Piiblile
  ja Piiblile üksi.
 • 1:35 - 1:38
  Ja Püha Vaim on siin, et meid juhendada.
 • 1:38 - 1:41
  Ta on siin, et meid aidata.
  Ta on siin, et meid juhtida tõe tundmisele.
 • 1:41 - 1:47
  Ta on siin, et aidata meil meelde tuletada
  igat sõna mida Jeesus on rääkinud.
 • 1:47 - 1:52
  Kui me vaatame Luuka 10-le, nii nagu me käime
  selle raamatu läbi,
 • 1:52 - 1:56
  salm-salmi haaval,
  loeme me järgnevat:
 • 1:56 - 2:01
  "Aga pärast seda määras Issand
  veel seitsekümmend,
 • 2:01 - 2:07
  ja läkitas nad kahekaupa enese eele
  igasse linna ja paika,
 • 2:07 - 2:11
  kuhu Ta ise tahtis minna."
 • 2:12 - 2:17
  Niisiis, me loeme siit, et pärast seda kui
  Jeesus oli nad kahekaupa välja läkitanud,
 • 2:17 - 2:26
  saatis Ta nad igasse linna ja paika,
  kuhu Ta ise tahtis minna.
 • 2:26 - 2:31
  Kui Jeesus käis maa peal,
  oli Ta juhitud Jumala Vaimu poolt.
 • 2:31 - 2:35
  Ja Ta kõndis siin maa peal füüsiliselt
 • 2:35 - 2:40
  ning Ta tahtis minna erinevatesse
  linnadesse ja küladesse,
 • 2:40 - 2:43
  kuna Ta teadis, et lõikust on palju
 • 2:43 - 2:47
  ja oli nii palju inimesi, kes Teda ootasid
  selles linnas, ja selles linnas,
 • 2:47 - 2:48
  ja selles paigas, ja selles paigas.
 • 2:48 - 2:56
  Niisiis, kui Jeesus käis füüsiliselt siin maa peal,
  tahtis Ta minna erinevatesse paikadesse.
 • 2:56 - 3:00
  Näiteks, Samaaria naine,
  see naine kaevu juures, kelle juurde Ta läks.
 • 3:00 - 3:06
  Kuid nüüd, Jeesust ei ole enam
  füüsiliselt siin.
 • 3:06 - 3:08
  Ta on nüüd taevas.
 • 3:08 - 3:11
  Kuid, Ta ei jätnud meid üksi.
 • 3:12 - 3:17
  Kui Ta läks taevasse,
  saatis Ta Oma Vaimu siia alla maa peale.
 • 3:18 - 3:23
  Ja nüüd, meie oleme Kristuse ihu
  ja Tema on meie pea.
 • 3:23 - 3:29
  Ja nii nagu Kristus tahtis minna konkreetsetesse
  linnadesse ja paikadesse omal ajal,
 • 3:29 - 3:32
  sest seal olid inimesed,
  kes olid rahulapsed,
 • 3:32 - 3:33
  kes otsisid Jumalat,
 • 3:33 - 3:39
  nii samuti tahab Ta nüüd, et meie,
  kui Tema ihu,
 • 3:39 - 3:41
  Püha Vaimu kaudu,
  kes on meis,
 • 3:41 - 3:44
  läheksime nendesse paikadesse.
 • 3:44 - 3:48
  Ja ma tõesti usun, et see mida me
  Apostlite tegude raamatust loeme,
 • 3:48 - 3:50
  kui me loeme Püha Vaimu juhtimisest
 • 3:51 - 3:53
  ja sellest mida Jeesus on käskinud teha,
 • 3:53 - 3:56
  siis see on ka täna sama.
 • 3:57 - 4:00
  Apostlite tegude raamat ei ole nagu selline
  raamat...Mis see on?
 • 4:00 - 4:02
  Kas see on raamat apostlitest
 • 4:02 - 4:04
  või on see raamat Püha Vaimu tööst?
 • 4:04 - 4:09
  Kuna Apostlite tegude raamat tõesti näitab
  meile mida Püha Vaim saab teha
 • 4:09 - 4:11
  inimeses, kes järgib Kristust.
 • 4:11 - 4:15
  Ja ma tahan siin midagi lugeda
  sellest peatükist oma raamatus:
 • 4:15 - 4:20
  "Kogu Apostlite tegude raamatu vältel
  võime lugeda kuidas Püha Vaim tegutses
 • 4:20 - 4:23
  esimeste jüngrite kaudu.
 • 4:23 - 4:29
  Ta oli suur osa nende elust,
  kuna see oli just Tema, kes neid juhtis.
 • 4:30 - 4:36
  Apostlite tegude raamatust me loeme selliseid asju nagu:
  "Püha Vaim ja meie oleme arvanud heaks."
 • 4:36 - 4:43
  (Ap. 15:28) või "Kui nad olid Püha Vaimu poolt
  teele saadetud" (Ap.13:4),
 • 4:43 - 4:48
  ja "Püha Vaim oli keelanud neil.."
  (Ap 16:6)"
 • 4:50 - 4:54
  Ma tõesti usun, et see peaks nii olema
  ka täna, meie eludes.
 • 4:54 - 4:59
  Aga mis kogudustes me oleme tänapäeval
  kunagi kuulnud selliselt räägitavat?
 • 4:59 - 5:02
  Kus oleme kedagi kuulnud
  niimoodi rääkivat
 • 5:02 - 5:06
  öeldes et: "Hei,
  Püha Vaim ja meie arvasime, et see on hea."
 • 5:06 - 5:11
  Või, "Vaimu poolt välja saadetud"
  või "Vaim keelas meid
 • 5:11 - 5:13
  sinna või tänna minemast."
 • 5:13 - 5:19
  Me ei kuule tänapäeval selliselt räägitavat,
  kuid ometi nii see peaks olema.
 • 5:19 - 5:22
  Miks? Kuna Jeesus on seesama
  eile, täna ja igavesti,
 • 5:22 - 5:25
  ja Püha Vaim on sama
  eile, täna ja igavesti.
 • 5:25 - 5:27
  Jätkame mu raamatu lugemist.
 • 5:27 - 5:35
  "Me näeme seda isegi selgemalt
  kui vaatame jünger Filippust Ap. 8:26-40.
 • 5:35 - 5:41
  Ühel päeval, Filippuse elus, ta koges
  kuidas Issanda ingel rääkis temaga,
 • 5:41 - 5:43
  ja ütles talle kuhu minna.
 • 5:43 - 5:47
  Kui ta jõudis sinna paika, kuhu ingel ütles,
  et ta peaks minema,
 • 5:47 - 5:52
  nägi ta tõlda ja siis Püha Vaim
  rääkis temaga,
 • 5:52 - 5:56
  öeldes, et ta peaks tõlla juurde jooksma
  ja rääkima seal oleva mehega.
 • 5:56 - 6:02
  Kui ta kuuletus ja läks sinna,
  kohtas ta "rahulast".
 • 6:02 - 6:04
  (ma tulen selle juurde hiljem tagasi).
 • 6:04 - 6:09
  See mees seal oli valmis, otsides Jumalat.
  Seejärel Filippus jagas eunuhhile evangeeliumi
 • 6:09 - 6:12
  ja ta parandas meelt.
 • 6:12 - 6:18
  Niipea kui eunuhh nägi vett,
  sai ta otsekohe ristitud.
 • 6:18 - 6:21
  Kohe peale ristimist koges
  Filippus midagi imelist.
 • 6:21 - 6:26
  Püha Vaim võttis ta ühtäkki ära
  ja viis järgmisse kohta.
 • 6:26 - 6:31
  On tõesti imeline lugeda kuidas
  Jumal töötas Filippuse elus.
 • 6:31 - 6:36
  Jumal oli osa varasest kirikust,
  täpselt nagu Ta soovib
 • 6:36 - 6:38
  olla osa sinu elust
  ja minu elust ka täna."
 • 6:38 - 6:42
  Halleluuja! Kutse, mille Jeesus on
  meile andnud ei ole võimatu.
 • 6:42 - 6:46
  Ta ei kutsu meid iial tegema midagi
  ilma, et Ta ei annaks meile selleks volitusi.
 • 6:46 - 6:50
  Aga ta on andnud meile Püha Vaimu
  ja Püha Vaimu kaudu
 • 6:50 - 6:53
  me saame kogeda hullumeelseid asju.
 • 6:53 - 6:56
  Keda Jeesus soovib täna külastada?
 • 6:56 - 7:02
  Kellega Jeesus soovib, et sa
  läheksid ja räägiksid?
 • 7:02 - 7:07
  Nagu Filippus oli juhitud Püha Vaimu poolt,
  võime ka meie täna olla juhitud Püha Vaimu poolt
 • 7:07 - 7:10
  selle inimese juurde, kes on
  valmis vastu võtma.
 • 7:10 - 7:16
  Mul on palju tugevaid näiteid kus
  olen näinud kuidas Püha Vaim
 • 7:16 - 7:20
  on mind juhtinud ja arvan, et
  see peaks nii olema meie kõigi eludes.
 • 7:20 - 7:25
  Üks naljakas näide. See nägi välja natuke nagu
  Filippus Apostlite tegude raamatu 8. peatükis,
 • 7:25 - 7:27
  millest just lugesime.
 • 7:27 - 7:29
  Mõned aastad tagasi olin väljas jalutamas.
 • 7:29 - 7:32
  Olin jalutanud. Olin juba käinud väljas
  tänaval evangeliseerimas.
 • 7:32 - 7:36
  Jalutades, olles teel koju, kuulsin ma
  äkitselt kuidas Jumal ütles: "Stop."
 • 7:36 - 7:38
  Ja ma olin nagu: Mis?
  "Mine tagasi."
 • 7:39 - 7:43
  Ma pöörasin ümber. Kui olin ümber pööranud
  nägin oma taga meest.
 • 7:43 - 7:45
  Ja ma mõtlesin, et ma
  pean tema juurde minema.
 • 7:45 - 7:48
  Ta seisis seljaga minu poole,
  nii, et kuna ma ei tahtnud minna
 • 7:48 - 7:56
  tema seljatagant, siis ma kõndisin tema
  ümbert mööda ja seisatsin sinna
 • 7:56 - 8:00
  nagu vaataksin poodi ja siis
  ma pöörasin ümber, et näha ta nägu.
 • 8:00 - 8:02
  Ja äkitselt oli ta kadunud.
  Ja ma olin nagu...
 • 8:02 - 8:06
  Ma seisin nüüd seal poe ees ja
  mõtlesin: Jumal, ma mõtlesin, et Sa ütlesid:
 • 8:06 - 8:09
  "Stop. Mine tagasi." Ja nüüd see mees on läinud.
 • 8:09 - 8:12
  Ja ma silmitsesin poodi.
 • 8:12 - 8:16
  Tuli välja, et see oli juuksur ja
  see on naljakas, kuna ma ei kasuta seda enam.
 • 8:16 - 8:18
  Ja tundus imelik, kuna ma olin
  teel koju,
 • 8:18 - 8:21
  Jumal ütles: Stop ja mine tagasi.
  Ja nüüd ma seisan siin
 • 8:21 - 8:22
  juuksuripoe ees.
 • 8:23 - 8:26
  Ja siis keegi tuli minu
  seljatagant ja ütles:
 • 8:26 - 8:30
  "Vabandage, te blokeerite ust."
  Ma pöörasin ümber. Vabandust!
 • 8:30 - 8:33
  Kui ma ümber pöörasin ja vaatasin
  sellele inimesele otsa, kes ütles: Vabandust,
 • 8:33 - 8:37
  olin ma väga elevil. Sest kui ma nägin
  teda, ma teadsin, et tema ongi rahulaps.
 • 8:37 - 8:41
  See tundus nüüd loogiline, miks Jumal ütles:
  Mine tagasi ja seisa sinna.
 • 8:41 - 8:46
  Kuna sellel noormehel oli üks käsi
  jope all, niimoodi.
 • 8:46 - 8:49
  Niisiis ma ütlesin: Hei, stop, stop.
  Kas ma võin sinult midagi küsida?
 • 8:49 - 8:51
  Kas sa usud Jumalasse?
 • 8:51 - 8:54
  Ja ta ütles: See on väga huvitav,
  et teda seda küsite.
 • 8:55 - 8:58
  Kuna mu vanaema suri kaks nädalat tagasi
  ja tal oli Piibel.
 • 8:58 - 9:03
  ja ma pärisin tema Piibli ning viimased kaks
  nädalat olen ma seda Piiblit iga päev lugenud.
 • 9:03 - 9:06
  Kuid ma ei saa sellest aru, mida ma loen.
 • 9:06 - 9:11
  Ja täna hommikul ma ütlesin: Jumal, kui sa oled
  päris, saada keegi seletama seda, mida ma loen.
 • 9:12 - 9:17
  See oli imeline. Ma ütlesin: Olen kristlane. Ma tahan
  seda seletada. Lase ma palvetan su käe pärast.
 • 9:17 - 9:21
  Mis juhtus? Ja ta käel oli
  sisemine verejooks.
 • 9:21 - 9:23
  Ma palvetasin tema eest ja ta
  sai koheselt täiesti terveks,
 • 9:23 - 9:26
  ja tema oli rahulaps,
  ja ma sain temale evangeeliumi jagada.
 • 9:26 - 9:29
  Ma armastan selliseid näiteid.
  Peaaegu nagu Apostlite tegude raamat.
 • 9:29 - 9:32
  Tema oli rahulaps, valmis vastu võtma,
 • 9:32 - 9:37
  ja Püha Vaim rääkis: Mine tagasi, seisa
  sinna peaaegu akna ette,
 • 9:37 - 9:41
  nii, et see kutt tuli ja
  ta ei saanud siseneda.
 • 9:43 - 9:47
  Me vajame selliseid kogemusi, kus
  Püha Vaim juhib meid.
 • 9:48 - 9:50
  Mul on palju selliseid kogemusi.
 • 9:50 - 9:53
  Usun, et sellel on ka põhjus.
  Ma tahan seda sinuga jagada.
 • 9:54 - 10:01
  Peamine põhjus on minu arvates tasakaal
  Vaimu kuulamise ja selle tegemise vahel.
 • 10:02 - 10:04
  Usun, et me peame kuulama Vaimu,
 • 10:04 - 10:08
  kuid ma usun samuti, et me peame ka
  tegema. Me lihtsalt peame kuuletuma.
 • 10:09 - 10:12
  Ma ei oota, et Püha Vaim räägiks minule
 • 10:12 - 10:16
  sellisel viisil nagu...On inimesi, kes on
  üli-vaimsed.
 • 10:16 - 10:17
  Ära ole üli-vaimne.
 • 10:17 - 10:21
  Olen kohtunud inimestega, kes on üli-vaimsed,
  seega nad ei lahku oma kodust
 • 10:21 - 10:25
  ennem kui nad on saanud väga, väga selge
  sõna, kus Jumal ütleb: Mine.
 • 10:25 - 10:27
  Ei, ma ei vaja, et Püha Vaim
  ütleks mulle: Mine. Miks?
 • 10:27 - 10:30
  Seepärast, et Jeesus on juba öelnud:
  Minge.
 • 10:30 - 10:32
  Ta on juba öelnud: Minge.
 • 10:32 - 10:37
  Seega, miks oodata järgmise "mine" järele,
  kui Ta on juba öelnud: "Minge".
 • 10:37 - 10:38
  Seepärast, ma ei oota selle "mine" järele.
 • 10:38 - 10:41
  Ma lähen, kuna Jeesus on seda juba öelnud.
 • 10:41 - 10:43
  Ma kuuletun sellele, kuna see on
  juba Tema Sõnasse kirja pandud.
 • 10:43 - 10:47
  Kuid, samal ajal mil ma kuuletun,
  ma ka kuulan.
 • 10:47 - 10:49
  Ja ma arvan, et see on oluline.
 • 10:49 - 10:53
  Samuti, see mees kellest ma äsja rääkisin,
  kui Jumal ütles: Stop ja mine tagasi,
 • 10:53 - 10:57
  ma ei istunud kodus oma
  diivanil ja ega teinud midagi.
 • 10:57 - 10:59
  Ei. Ma olin tegelikult seal väljas
  kuuletumas.
 • 10:59 - 11:02
  ja seal väljas kuuletumas - Jumal rääkis.
 • 11:02 - 11:05
  Luba mul midagi mu raamatu peatükist lugeda.
 • 11:06 - 11:13
  "Usun, et on oluline, et omaksime suhtumist teha
  ükskõik mida Jeesus käskis teha,
 • 11:13 - 11:20
  ükskõik kas me tunneme seda või mitte, või
  kas me kogeme Jumalat otse meiega rääkimas või mitte.
 • 11:20 - 11:24
  On oluline, et kui sa lähed
  välja Tema Sõna peal,
 • 11:24 - 11:28
  sa palvetaksid, kuulaksid ja küsiksid
  Pühalt Vaimult
 • 11:28 - 11:32
  kas on midagi mida Ta
  tahaks sulle täna öelda.
 • 11:32 - 11:34
  See on see, kui asjad hakkavad juhtuma.
 • 11:34 - 11:40
  Näiteks, kui sa vaatad autot,
  siis võid sa istuda rooli taha
 • 11:41 - 11:48
  ja keerata rooli nii palju kui tahad,
  aga ükskõik kui palju sa seda rooli ka keeraks,
 • 11:48 - 11:51
  ei juhtu midagi ennem kui auto ei liigu.
 • 11:52 - 11:58
  Kuna auto ei liigu,
  on tegelikult palju raskem rooli keerata,
 • 11:58 - 12:04
  aga kui auto hakkab liikuma,
  on lihtsam keerata nii rooli
 • 12:04 - 12:10
  ja samuti suunata ka autot
  sinna, kus sa tahad, et see läheks.
 • 12:10 - 12:14
  Samamoodi on ka Jumalaga
  ja Püha Vaimu juhtimisega.
 • 12:15 - 12:21
  Me võime istuda oma koguduses ja palvetada
  Jumala poole ja oodata, et Püha Vaim juhiks meid.
 • 12:21 - 12:27
  Me võime palvetada ja paastuda, kuid
  midagi ei juhtu, kuna me ei tee midagi.
 • 12:27 - 12:33
  Kuid kui me otsustame kuuletuda ja
  lähme Jumala Sõna peale usus välja,
 • 12:34 - 12:39
  omades samal ajal Jumalaga tugevat
  palve ja paastu elu,
 • 12:39 - 12:45
  siis me kogeme, et on palju lihtsam
  olla juhitud Püha Vaimu poolt."
 • 12:46 - 12:50
  Ma tahan öelda, et see, mis ma just
  siit lugesin, ma tõesti usun sellesse auto juttu.
 • 12:51 - 12:55
  Me peame mitte
  lihtsalt istuma ja liigutama rooli
 • 12:55 - 12:57
  Meil on vaja, et auto esmalt sõidaks.
 • 12:57 - 13:02
  Meil on vaja auto käima saada.
  Meie, sina pead hakkama kuuletuma.
 • 13:02 - 13:05
  Miks? Kuna Jeesus ütles seda.
 • 13:05 - 13:10
  Ära oota. Ta on seda öelnud.
  Kuuletu Tema sõnale.
 • 13:10 - 13:13
  Ma olen kohanud nii palju inimesi:
  "Oh, ma ei tea mis on Jumala tahe
 • 13:13 - 13:16
  minu elu jaoks, ma ei tea mida
  ma peaks tegema...
 • 13:16 - 13:21
  Siin. Võta Sõna, loe seda, kuuletu sellele.
  See on Jumala tahe sinu elu jaoks.
 • 13:21 - 13:23
  Mine sellega kaasa. Tee seda.
 • 13:23 - 13:26
  Kuid siis, samal ajal kui sa teed seda - kuulata.
 • 13:26 - 13:29
  Sel ajal kui teed seda - ole avatud Pühale Vaimule.
 • 13:29 - 13:32
  Ja seal, ma arvan, et on oluline
  veeta aega palves ja paastudes.
 • 13:32 - 13:37
  Ja paastumine on väga, väga oluline.
  Ma räägin sellest lähemalt oma raamatus.
 • 13:37 - 13:39
  Ma tõesti julgustan sind see
  endale soetama kui saad.
 • 13:39 - 13:45
  Niisiis, mida ma tahan selle õppetunniga öleda
  on, et ma tahan sind julgustada minema.
 • 13:45 - 13:47
  Ära oota.
 • 13:47 - 13:51
  Jah, kui sa ei ole saanud Püha Vaimu,
  siis ära mine.
 • 13:51 - 13:54
  Kui sa ei ole saanud Püha Vaimu, siis leia
  keegi enda lähedalt,
 • 13:54 - 13:58
  mine www.TLRmap.com, leia keegi
  enda lähedalt kes saaks sinuga palvetada
 • 13:58 - 14:00
  et sa võiksid vastu võtta Püha Vaimu.
 • 14:00 - 14:03
  See oli ainuke kord kui Jeesus ütles:
  Oodake.
 • 14:03 - 14:05
  See oli siis kui inimesed
  ootasid Püha Vaimu.
 • 14:05 - 14:09
  Kuid pärast seda kui nad olid saanud Püha Vaimu
  Ta ei öelnud: Oodake. Ta ütles: Minge.
 • 14:09 - 14:11
  Minge, minge, minge, minge, minge.
 • 14:11 - 14:17
  Ja ma julgustan sind, mida me loeme
  siin Jeesuse kutses, Luuka 10-s,
 • 14:17 - 14:21
  et see pole ainult meile selleks, et
  me ainult palvetaksime ja mediteeriksime.
 • 14:21 - 14:23
  See on meie jaoks, et me kuuletuksime.
 • 14:23 - 14:26
  See on meie jaoks, et me
  läheksime ja teeksime.
 • 14:26 - 14:30
  Aga samal ajal kui sa lähed ja teed,
  ma räägin sellest rohkem veidi hiljem
 • 14:30 - 14:33
  kui me selle kõik kokku paneme ja
  tuleme paljude tunnistustega,
 • 14:35 - 14:40
  sa pead avama oma kõrvad ja kuulama,
  mida Püha Vaim ütleb sulle.
 • 14:40 - 14:44
  Püha Vaim tihtilugu ei räägi
  läbi suure ja kuuldava hääle.
 • 14:44 - 14:47
  Püha Vaim räägib läbi väikeste,
  väikeste mõtete.
 • 14:47 - 14:51
  Kui sa oled väljas tänavatel,
  kui sa lähed ja räägid kellegagi,
 • 14:51 - 14:56
  siis sa tihtilugu näed palju inimesi,
  kuid siis sa palvetad ja ütled: Jumal...
 • 14:56 - 15:00
  Kellega sa tahad, et ma räägiksin?
  Kelle juurde sa mind saadad?
 • 15:00 - 15:04
  Ja siis sageli juhtub, et sa näed ühte inimest,
  ja sa tunned nagu mingit tõmmet tema poole.
 • 15:04 - 15:07
  Sa ei tea miks.
  Sa lihtsalt jälgid seda inimest
 • 15:07 - 15:10
  viisil nagu...Miks see inimene?
 • 15:10 - 15:11
  Püha Vaim juhib sind.
 • 15:11 - 15:14
  Või, oled sa nagu: Jumal, kelle juurde
  sa tahad, et ma täna läheksin?
 • 15:14 - 15:16
  Ja võib olla see on keegi inimene, kes sa tead,
 • 15:16 - 15:18
  võib-olla on see inimene sinu perekonnast,
  inimesed sinu ümber,
 • 15:18 - 15:21
  see inimene lihtsalt tuleb su mõtteisse.
 • 15:21 - 15:24
  See on sageli viis kuidas Püha Vaim
  räägib.
 • 15:24 - 15:28
  Jumal paneb kellegi sinu mõtteisse
  ja Püha Vaim juhib meid.
 • 15:28 - 15:32
  Nagu minuga, see kord kui ma jalutasin,
  olles teel koju,
 • 15:32 - 15:35
  ja see tundus just nagu äkitselt minu mõtted:
  Stop. Mine tagasi. Mida?
 • 15:36 - 15:40
  Aga ma olen teel koju.
  Mine tagasi. Okei.
 • 15:40 - 15:47
  See oli lihtsalt mõte, mis mu pähe tuli ja
  see on viis kuidas Jumal sageli meiega räägib.
 • 15:47 - 15:53
  Niisiis, küsi Temalt, kelle juurde
  Ta tahab sind saata.
 • 15:53 - 15:56
  Ja siis mine, mine usus.
  Mine ja räägi nendega.
 • 15:57 - 16:01
  Järgmises õppetunnis selles videosarjas
  ja raamatus
 • 16:01 - 16:06
  tulen ma teieni paljude
  rohkemate üksikasjadega,
 • 16:06 - 16:10
  paljudel järgmistel kordadel, sellest
  mida teha kui sa lähed sinna välja.
 • 16:10 - 16:14
  Mida sa teed siis kui sa lähed
  ja leiad selle rahulapse.
 • 16:14 - 16:16
  Kuidas sa jagad evangeeliumi,
  kuidas sa tervendad haigeid,
 • 16:16 - 16:19
  kuidas sa ajad välja kurje vaime,
  kuidas sa peatud nende kodus,
 • 16:19 - 16:25
  kuidas sa ehitad ülesse kogukondi
  nagu me loeme Ap. 10, 16 ja 19 peatükkidest.
 • 16:25 - 16:28
  Kuidas sa näed seda Jeesuse
  ja kaevul oleva naisega
 • 16:28 - 16:32
  või Paulusega, või Lüüdiaga, või teiste
  näidetega Piiblist.
 • 16:32 - 16:33
  Ma loodan, et sa oled selleks valmis.
 • 16:33 - 16:37
  Aega on vähe. Me elame lõpu aegadel.
  Jeesus tuleb varsti tagasi.
 • 16:39 - 16:45
  Ja veendu selles, et kui Ta tuleb tagasi,
  siis Ta leiab sind töötamas Tema lõikuse kallal.
 • 16:45 - 16:47
  Lõikust on palju,
  töötegijaid on vähe.
 • 16:47 - 16:49
  Ja selleks me vajame sind sinna.
 • 16:49 - 16:51
  See ei seisne super evangelistiks olemises.
 • 16:52 - 16:53
  See seisneb Temale kuuletumises.
 • 16:54 - 16:58
  Ära ütle: Issand, Issand,
  kui sa ei tee seda, mida Jeesus käskis.
 • 16:58 - 17:02
  Loeme Jeesuse sõnu, vaatame sellele
  kutsele, mille Tema on meile kõigile andnud
 • 17:02 - 17:04
  ja nagu ma alguses ütlesin,
 • 17:04 - 17:07
  võib-olla sa tunned kutset olla ülistuse juht,
  kuigi sa ei leia seda Piiblist,
 • 17:07 - 17:10
  või ärimees, kuigi sa ei näe seda.
 • 17:10 - 17:13
  Ma arvan, et on okei, et inimestel
  on erinevad kutsumised,
 • 17:13 - 17:16
  asjad millesse nad tunnevad,
  et Jumal on neid kutsunud,aga...
 • 17:16 - 17:21
  aga see kutse ei tohiks tähtsuselt ületada
  Jeesuse kutset.
 • 17:21 - 17:24
  Sul võib olla andeid,
  asju mida sa soovid teha,
 • 17:24 - 17:27
  kuid tegelikult taandub see Temale
  kuuletumisele ja Tema tahte täitmisele.
 • 17:27 - 17:31
  Sest kui me ütleme "jah" Jeesusele,
  ütleme me "ei" iseendale.
 • 17:31 - 17:35
  Ja me ütleme "jah" enda salgmisele
  ja võtame Tema risti ja järgneme Temale.
 • 17:35 - 17:37
  Ja see on üks põnev elu.
 • 17:37 - 17:42
  Kuni järgmise korrani, jagage seda videot,
  kui saate, hankige endale Amazonist raamat
 • 17:42 - 17:44
  või www.TheLastReformation.com lehelt.
 • 17:44 - 17:46
  Lugege raamatut koos videosarjadega.
 • 17:46 - 17:50
  Jagage seda, ja vaatame kuidas kogudus tuleb
  tagasi selle juurde milleks Jeesus on meid kutsunud.
 • 17:50 - 17:52
  Näeme järgmisel korral!
  Jumal õnnistagu sind! Nägemist!
 • 17:55 - 17:56
  Jeesuse Kutse
Title:
THE LEADING OF THE HOLY SPIRIT - The Call Of Jesus
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
18:02

Estonian subtitles

Revisions Compare revisions