Return to Video

علل اینکه ممکن است افسرده و یا مضطرب باشید

 • 0:01 - 0:03
  برای مدتی طولانی،
 • 0:03 - 0:06
  دو معما ذهن من را مشغول کرده بود.
 • 0:07 - 0:09
  آنها را نمی فهمیدم
 • 0:09 - 0:12
  و صادقانه بگویم، از یافتن پاسخ
  برای آنها کاملا می ترسیدم.
 • 0:12 - 0:16
  معمای اول این بود که من چهل سال دارم،
 • 0:16 - 0:19
  و در تمام طول زندگی ام، سالیان سال،
 • 0:19 - 0:22
  افسردگی شدید و اضطراب،
 • 0:22 - 0:25
  در آمریکا و بریتانیا و در جوامع غربی،
 • 0:25 - 0:27
  افزایش یافته است.
 • 0:27 - 0:30
  و می خواستم دلیل آن را بدانم.
 • 0:31 - 0:33
  چرا این اتفاق برای ما افتاده است؟
 • 0:33 - 0:36
  چرا هر سالی که می گذرد،
 • 0:36 - 0:39
  تعداد بیشتری از ما متوجه این می شویم
  گذراندن یک روز، چقدر دشوار است؟
 • 0:40 - 0:43
  و بخاطر یک معمای شخصی تر
  دوست دارم دلیل آن را بدانم.
 • 0:43 - 0:45
  زمانی که نوجوان بودم،
 • 0:45 - 0:46
  خاطرم می آید که به دکترم مراجعه کردم
 • 0:46 - 0:51
  و توضیح دادم که احساس می کنم که
  دردی از من بیرون می ریزد.
 • 0:51 - 0:53
  نمی توانستم آن را کنترل کنم،
 • 0:53 - 0:55
  و نمی دانستم که چرا اتفاق می افتد،
 • 0:55 - 0:57
  کاملا به خاطرش خجالت زده بودم.
 • 0:57 - 0:59
  دکترم داستانی برایم تعریف کرد
 • 0:59 - 1:01
  که الان می فهمم از روی خیرخواهی بود،
 • 1:01 - 1:02
  اما کاملا ساده انگارانه.
 • 1:02 - 1:04
  البته نه کاملا اشتباه.
 • 1:04 - 1:06
  دکترم گفت: "ما می دانیم چرا
  مردم این شکلی می شوند.
 • 1:06 - 1:11
  برخی از مردم به طور طبیعی دچار
  ناهماهنگی شیمیایی در مغزشان می شوند--
 • 1:11 - 1:12
  به وضوح، تو هم یکی از آنهایی.
 • 1:12 - 1:15
  تمام کاری که باید بکنیم این
  است که مقداری دارو به تو بدهم،
 • 1:15 - 1:18
  آنها تعادل شیمیایی تو را به
  حالت طبیعی برمی گردانند. "
 • 1:18 - 1:20
  پس شروع کردم به مصرف
  داروهایی بنام Paxil یا Seroxat،
 • 1:20 - 1:22
  که یک چیز است با اسامی
  متفاوت در کشورهای متفاوت.
 • 1:22 - 1:24
  احساس بهتری داشتم، یک پیشرفت واقعی کردم.
 • 1:25 - 1:26
  ولی زیاد طول نکشید،
 • 1:26 - 1:28
  آن احساس درد دوباره برگشت.
 • 1:28 - 1:30
  پس دوزهای بیشتر و بیشتری دریافت کردم
 • 1:30 - 1:33
  برای ۱۳ سال، حداکثر دوز ممکن،
  که قانون اجازه می دهد را
 • 1:33 - 1:35
  مصرف کردم.
 • 1:35 - 1:39
  و غالبا در آن ۱۳ سال و
  خیلی خیلی بیشتر در اواخرش،
 • 1:39 - 1:40
  کماکان در رنج فراوان بودم.
 • 1:40 - 1:43
  و از خودم پرسیدم،
  "اینجا چه اتفاقی دارد می افتد؟
 • 1:43 - 1:45
  چون تو هرکاری انجام دادی
 • 1:45 - 1:48
  با داستانی رایج در فرهنگ، به تو
  گفته شد که چه کاری بکنی--
 • 1:48 - 1:50
  چرا هنوز همچین حالی داری؟"
 • 1:50 - 1:53
  بنابراین برای پی بردن به جواب آن دو معما،
 • 1:53 - 1:55
  برای کتابی که نوشته ام
 • 1:55 - 1:57
  در نهایت به سفری بلند به دور دنیا رفتم.
 • 1:57 - 1:59
  بیش از ۶۰۰۰۰ کیلومتر سفر کردم
 • 1:59 - 2:01
  می خواستم پای صحبت های متخصصان پیشرو جهان
 • 2:01 - 2:03
  در مورد عوامل افسردگی و اضطراب
 • 2:03 - 2:05
  و بسیار مهم تر، چگونگی
  برطرف کردن آنها بنشینم،
 • 2:05 - 2:08
  و همچنین مردمی که بر افسردگی
  و اضطراب غلبه کردند
 • 2:08 - 2:10
  و با روشهای مختلف از آن خارج شده اند.
 • 2:10 - 2:11
  و بسیار از مردم فوق العاده ای
 • 2:11 - 2:14
  که در طول مسیر شناختم، آموختم.
 • 2:14 - 2:17
  اما فکر می کنم هسته اصلی آن
  چیزی که آموختم این است که،
 • 2:17 - 2:20
  ما، تا الان، برای نُه عاملِ
 • 2:20 - 2:24
  افسردگی و اضطراب، اثبات علمی داریم.
 • 2:24 - 2:26
  دو تا از آنها واقعا در بیولوژی ما هست.
 • 2:26 - 2:29
  ژن های شما می توانند شما را در
  برابر این مشکلات حساس تر کنند،
 • 2:29 - 2:31
  اگر چه آنها سرنوشت شما را رقم نمی زنند.
 • 2:31 - 2:35
  و در زمانی که افسرده می شوید، امکان
  دارد فعل و انفعالاتی در مغز رخ دهد که
 • 2:35 - 2:37
  کار را برای رهایی از آن سخت تر کنند.
 • 2:37 - 2:39
  اما اکثر عواملی که ثابت شده،
 • 2:39 - 2:41
  مسبب افسردگی و اضطراب هستند
 • 2:41 - 2:43
  در بیولوژی ما نیستند.
 • 2:44 - 2:46
  آنها عواملی در روش زندگی کردن ما هستند.
 • 2:46 - 2:48
  و وقتی که متوجه آنها می شوید،
 • 2:48 - 2:51
  مجموعه راه حل های متنوعی پدید می آیند
 • 2:51 - 2:52
  که باید به مردم در کنار
 • 2:52 - 2:55
  قرص های ضدافسردگی
  شیمیایی پیشنهاد داده شود.
 • 2:55 - 2:57
  برای مثال،
 • 2:57 - 3:01
  اگر تنهایید، احتمال بیشتری
  وجود دارد تا افسرده شوید.
 • 3:01 - 3:03
  اگر سر کار می روید و هیچ
  کنترلی بر روی شغلتان ندارید،
 • 3:03 - 3:06
  صرفا مجبورید آنچه که به
  شما گفته شده را انجام دهید،
 • 3:06 - 3:08
  احتمال بیشتری وجود دارد تا افسرده شوید.
 • 3:08 - 3:10
  اگر به ندرت به طبیعت می روید،
 • 3:10 - 3:12
  احتمال بیشتری وجود دارد تا افسرده شوید.
 • 3:12 - 3:14
  و فهمیدم یک عامل، بسیاری از علل
 • 3:14 - 3:16
  افسردگی و اضطراب را به هم ربط می دهد.
 • 3:16 - 3:18
  نه همه آنها، بلکه بسیاری از آنها را.
 • 3:18 - 3:20
  هر کسی اینجا می داند
 • 3:20 - 3:23
  شما همگی نیازهای فیزیکی دارید، درسته؟
 • 3:23 - 3:24
  واضح است.
 • 3:24 - 3:27
  شما غذا احتیاج دارید، به آب احتیاج دارید،
 • 3:27 - 3:29
  سرپناه نیاز دارید، هوای پاک نیاز دارید.
 • 3:29 - 3:31
  اگر این چیزها را از شما دور کنم،
 • 3:31 - 3:33
  به سرعت همگی در دردسر بزرگی می افتید.
 • 3:33 - 3:35
  اما در همان زمان،
 • 3:35 - 3:38
  هر آدمی نیازهای طبیعی روانشناختی هم دارد.
 • 3:38 - 3:40
  نیاز دارید که احساس تعلق بکنید.
 • 3:40 - 3:43
  نیاز دارید که احساس کنید که
  زندگی تان معنا و هدف دارد.
 • 3:43 - 3:46
  نیاز دارید که احساس کنید که مردم شما
  را می بینند و برای شما ارزش قائل اند.
 • 3:46 - 3:49
  نیاز دارید که احساس کنید
  آینده ای قابل دسترس از آن شماست.
 • 3:49 - 3:51
  فرهنگی که ما پدید آورده ایم در
  بسیاری از موارد خوب است،
 • 3:52 - 3:53
  و در بسیاری از موارد بهتر از گذشته است--
 • 3:53 - 3:55
  از اینکه در این دوره زندگی می کنم خوشحالم.
 • 3:55 - 3:57
  اما ما روزبه روز در برآورده کردن این
 • 3:57 - 4:01
  نیازهای عمیق و اساسی
  روانشناختی بدتر می شویم.
 • 4:02 - 4:04
  و این تنها چیزی نیست که اتفاق می افتد،
 • 4:04 - 4:08
  اما من فکر می کنم این دلیل
  اصلی افزایش بحران کنونی است.
 • 4:09 - 4:12
  و بسیار دشوار به این نتیجه رسیدم.
 • 4:12 - 4:15
  واقعا برای تغییر نگرشم به
  افسردگی بسیار کلنجار رفتم،
 • 4:15 - 4:19
  تا آن را از مشکلی که فقط در مغزم است
 • 4:19 - 4:20
  به مسئله ای با دلایل متفاوت،
 • 4:21 - 4:23
  که خیلی از آن در نحوه
  زندگی مان است، تبدیل کنم.
 • 4:23 - 4:25
  و این زمانی برای من اتفاق اقتاد که
 • 4:25 - 4:28
  یک روز، برای مصاحبه نزد یک
  روانپزشک اهل آفریقای جنوبی
 • 4:28 - 4:30
  به نام دکتر دِرِک سامرفیلد رفتم.
 • 4:30 - 4:31
  مرد فوقالعاده ای است.
 • 4:31 - 4:35
  دکتر سامرفیلد کاملا اتفاقی
  در ۲۰۰۱ در کامبوج بوده،
 • 4:35 - 4:38
  در واقع، زمانی که داروهای
  ضدافسردگی شیمیایی را
 • 4:38 - 4:40
  به مردم آن کشورمعرفی می کردند.
 • 4:40 - 4:43
  و پزشکان محلی کامبوجی هرگز
  درباره این داروها نشنیده بودند،
 • 4:43 - 4:45
  و به این شکلی بودند که،
  این ها چه قرصی هستند؟
 • 4:45 - 4:46
  و او توضیح می دهد.
 • 4:46 - 4:48
  و به او می گویند،
 • 4:48 - 4:50
  "نیازی به آنها نداریم، ما
  خودمان داروی ضد افسردگی داریم."
 • 4:50 - 4:52
  و او می پرسد، "منظورتان چیست؟"
 • 4:52 - 4:55
  او فکر می کند که آنها درباره
  نوعی داروی گیاهی صحبت می کنند،
 • 4:55 - 4:59
  مثل گل راعی، گینکو یا چیزی شبیه اینها.
 • 5:00 - 5:02
  در عوض آنها برای او داستانی تعریف می کنند.
 • 5:03 - 5:06
  کشاورزی از اهالی آنجا بوده که بر
  روی زمین های برنج کار می کرده است.
 • 5:06 - 5:08
  و یک روز بر روی یک مین زمینی
 • 5:08 - 5:10
  از بقایای جنگ با آمریکا، می ایستد،
 • 5:10 - 5:12
  و پایش را در آن انفجار از دست می دهد.
 • 5:12 - 5:13
  برایش یک پای مصنوعی تهیه می کنند،
 • 5:13 - 5:16
  و بعد از مدتی او دوباره به
  مزارع برنج برمی گردد تا کار کند.
 • 5:16 - 5:19
  اما ظاهرا با دست و پای مصنوعی کار کردن
 • 5:19 - 5:20
  در آب بسیار دردناک است،
 • 5:20 - 5:22
  و حدس می زنم که ضربه ی سختی است
 • 5:22 - 5:25
  تا برگردی و در زمینی کار
  کنی که منفجر شده است.
 • 5:25 - 5:27
  آن مرد هر روز گریه می کرد،
 • 5:27 - 5:29
  او از تخت بیرون نمی آمد،
 • 5:29 - 5:32
  او تمام علائم یک افسردگی
  کلاسیک را نشان می داد.
 • 5:32 - 5:33
  دکتر کامبوجی گفت:
 • 5:33 - 5:36
  آن موقع زمانی بود که ما
  به او داروی ضدافسردگی دادیم.
 • 5:36 - 5:38
  و دکتر سامرفیلد گفت، "آن چه بود؟"
 • 5:38 - 5:41
  آنها توضیح دادند، که رفتند
  و با او معاشرت کردند.
 • 5:42 - 5:43
  به او گوش دادند.
 • 5:44 - 5:47
  آنها فهمیدند درد او قابل فهم و منطقی است--
 • 5:47 - 5:50
  برای او سخت بود تا در قعر افسردگی،
  آن را ببیند،
 • 5:50 - 5:54
  اما در حقیقت، افسردگی دلایل
  قابل فهمی در زندگی او داشت.
 • 5:54 - 5:57
  یکی از دکترها، همانطور که با مردم
  صحبت می کرد، تشخیص داد که،
 • 5:57 - 5:59
  "اگر برای این مرد یک گاو بخریم،
 • 5:59 - 6:01
  او می تواند یک لبنیاتی شود.
 • 6:01 - 6:04
  او نمی تواند در این شرایط
  که گند زده به زندگی اش بماند،
 • 6:04 - 6:07
  او مجبور نیست به زمین های
  برنج برود و کار کند."
 • 6:07 - 6:08
  پس برای او یک گاو خریدند.
 • 6:08 - 6:10
  بعد از چند هفته، گریه های او قطع شد،
 • 6:10 - 6:12
  در عرض یک ماه، افسردگی او از میان رفت.
 • 6:12 - 6:14
  آنها به دکتر سامرفیلد گفتند،
 • 6:14 - 6:17
  "دکتر متوجه شدید، آن گاو
  یک قرص ضد افسردگی بود،
 • 6:17 - 6:18
  منظور شما هم همین بود، درسته؟
 • 6:18 - 6:19
  (صدای خنده)
 • 6:19 - 6:22
  (صدای تشویق)
 • 6:22 - 6:25
  اگر طوری بزرگ شده باشید که به افسردگی
  همانطور که من فکر می کردم، فکر کنید
 • 6:25 - 6:27
  کما اینکه خیلی ها اینجا همینطور هستند،
 • 6:27 - 6:29
  این مثل یک لطیفه ی ناجور است، درسته؟
 • 6:29 - 6:31
  "به دکترم برای قرص ضدافسردگی مراجعه کردم،
 • 6:31 - 6:32
  به من یک گاو داد."
 • 6:32 - 6:35
  اما آن چیزی که دکترهای کامبوجی
  به صورت شهودی می دانستند،
 • 6:35 - 6:38
  بر اساس این قصه ی غیرعلمی و شخصی،
 • 6:38 - 6:41
  همان چیزی است که ارگان پیشروی پزشکی جهان،
 • 6:41 - 6:43
  سازمان بهداشت جهانی،
 • 6:43 - 6:45
  تلاش کرده است که طی سال های متمادی،
 • 6:45 - 6:48
  بر اساس شواهد علمی به ما بگوید.
 • 6:49 - 6:51
  اگر افسرده اید،
 • 6:51 - 6:52
  اگر مضطربید،
 • 6:53 - 6:56
  ضعیف نیستید، دیوانه نیستید،
 • 6:56 - 7:00
  در کل یک ماشین با قطعات خراب نیستید.
 • 7:01 - 7:03
  شما یک انسان با نیازهای
  برآورده نشده، هستید.
 • 7:04 - 7:07
  و مهم است که درباره آنچه
  که دکترهای کامبوجی
 • 7:07 - 7:10
  و سازمان بهداشت جهانی
  نمی گویند هم فکر کنیم.
 • 7:10 - 7:11
  آنها به او نگفتند،
 • 7:11 - 7:14
  "رفیق، لازم است خودت را جمع و جور کنی.
 • 7:14 - 7:17
  این وظیفه ی خودت هست که
  مشکل را بفهمی و آن را حل کنی."
 • 7:18 - 7:20
  برعکس، چیزی که آنها گفتند این بود،
 • 7:20 - 7:23
  "ما اینجاییم تا مثل یک گروه،
  اوضاع تو را بهتر کنیم.
 • 7:23 - 7:28
  بنابراین با هم، مشکل را تشخیص
  می دهیم و حل می کنیم."
 • 7:29 - 7:33
  این همان چیزی است که هر
  فرد افسرده ای لازم دارد،
 • 7:33 - 7:36
  و این همان چیزی است که هر
  فرد افسرده ای استحقاق آن را دارد.
 • 7:36 - 7:39
  به همین دلیل است که یکی از
  خبره ترین دکترهای سازمان ملل،
 • 7:39 - 7:41
  در بیانیه ی رسمی شان برای
  روز جهانی سلامتی،
 • 7:41 - 7:43
  چند سال پیش در سال ۲۰۱۷
 • 7:43 - 7:46
  گفت لازم داریم تا کمتر راجع
  به عدم تعادل شیمیایی،
 • 7:46 - 7:49
  و بیشتر درباره ی عدم تعادل در
  روش زندگی کردن مان صحبت کنیم.
 • 7:49 - 7:51
  داروها آرامش واقعی را
  برای مردم بوجود می آورد--
 • 7:51 - 7:53
  همان طور که مدتی من را آرام کردند--
 • 7:53 - 7:57
  اما چون این مشکل دقیقا
  چیزی فراتر از بیولوژی است،
 • 7:58 - 8:01
  راه حل ها هم باید فراتر بروند.
 • 8:01 - 8:03
  اولین بار که این را یاد گرفتم،
 • 8:03 - 8:05
  به خاطر دارم که در این فکر بودم،
 • 8:05 - 8:07
  "باشه، می توانم تمام مدارک علمی را ببینم،
 • 8:07 - 8:09
  تعداد زیادی از مطالعات را خواندم،
 • 8:09 - 8:12
  با تعداد زیادی از متخصصانی که این
  را توضیح می دادند، مصاحبه کردم،"
 • 8:12 - 8:15
  اما کماکان فکر می کردم، ما چطور
  می توانیم این کار را بکنیم؟
 • 8:15 - 8:16
  مسائلی که منجر به افسردگی ما می شوند
 • 8:16 - 8:19
  در بسیاری از موارد خیلی
  پیچیده تر از مسئله ایست که برای
 • 8:19 - 8:20
  آن کشاورز کامبوجی اتفاق افتاد.
 • 8:20 - 8:23
  ما از کجا باید این نوع بینش را شروع کنیم؟
 • 8:23 - 8:26
  اما بعد، در سفری بلند برای کتابم،
 • 8:26 - 8:28
  به تمام دنیا،
 • 8:28 - 8:30
  مردمی را ملاقت کردم که دقیقا
  همان کار را کرده بودند،
 • 8:30 - 8:33
  از سیدنی و سانفرانسیسکو گرفته
 • 8:33 - 8:34
  تا سائوپائولو.
 • 8:34 - 8:36
  مردمی را ملاقات کردم که علل عمیق تر
 • 8:36 - 8:38
  افسردگی و اضطراب را فهمیده بودند،
 • 8:38 - 8:41
  و به عنوان یک گروه، آنها
  را برطرف کرده بودند.
 • 8:41 - 8:44
  قطعا نمی توانم درباره ی تمام
  آن مردم شگفت انگیزی
 • 8:44 - 8:45
  که شناختم و درباره شان نوشتم، بگویم،
 • 8:45 - 8:48
  یا درباره تمام آن ۹ علت افسردگی
  و اضطراب که آموختم،
 • 8:48 - 8:51
  چون به من اجازه نمی دهند که
  یک سخنرانی ده ساعتی بکنم --
 • 8:51 - 8:53
  می توانید درباره این به آنها شکایت بکنید.
 • 8:53 - 8:55
  اما اگر ایراد ندارد می خواهم بر روی
 • 8:55 - 8:58
  دو علت و دو راه حل نشات
  گرفته از آنها متمرکز شوم.
 • 8:59 - 9:00
  اولی.
 • 9:00 - 9:03
  ما تنها ترین جامعه در تاریخ بشر هستیم.
 • 9:03 - 9:06
  اخیرا در مطالعه ای از
  آمریکایی ها پرسیدند،
 • 9:06 - 9:09
  "آیا این احساس را دارید که
  دیگر به کسی نزدیک نیستید؟"
 • 9:09 - 9:13
  و ۳۹ درصد مردم گفتند که
  این توصیفی از آنهاست.
 • 9:13 - 9:14
  "دیگر به کسی نزدیک نیستند."
 • 9:14 - 9:17
  در سنجش حس تنهایی در مقیاس بین المللی،
 • 9:17 - 9:19
  و چنانچه کسی اینجا حس خودبرتر
  بینی دارد، بهتر است بداند
 • 9:19 - 9:22
  مردم بریتانیا و باقی اروپا
  پشت سر آمریکا هستند،
 • 9:22 - 9:22
  (صدای خنده)
 • 9:22 - 9:24
  زمان زیادی را گذاشتم تا با
 • 9:24 - 9:27
  یکی از متخصصان برتر دنیا
  در زمینه حس تنهایی مباحثه کنم،
 • 9:27 - 9:29
  یک مرد خارق العاده بنام
  پروفسور جان کاکیوپو،
 • 9:29 - 9:30
  که در شیکاگو بود،
 • 9:30 - 9:33
  و بسیار درباره سوالی که کارهای او
  برایمان بوجود می آورد، اندیشیدم.
 • 9:33 - 9:35
  پرفسور کاکیوپو می پرسید،
 • 9:35 - 9:37
  "چرا زندگی می کنیم؟
 • 9:37 - 9:39
  چرا ما اینجاییم و چرا زنده ایم؟"
 • 9:39 - 9:41
  یک دلیل کلیدی
 • 9:41 - 9:44
  آن این است که نیاکان
  ما در دشتهای آفریقا
 • 9:44 - 9:46
  در یک چیز تبحر داشتند.
 • 9:46 - 9:50
  آنها از حیواناتی که بسیاری از
  مواقع می کشتند، بزرگتر نبودند،
 • 9:50 - 9:53
  آنها از حیواناتی که بسیاری از
  مواقع می کشتند، سریعتر نبودند،
 • 9:53 - 9:56
  اما آنها در متحد شدن در غالب یک گروه
 • 9:56 - 9:57
  و همکاری خیلی بهتر بودند.
 • 9:57 - 10:00
  این قدرت ماورایی ما به عنوان
  یک گونه بوده است--
 • 10:00 - 10:01
  ما متحد می شویم،
 • 10:01 - 10:03
  دقیقا مثل زنبورها که برای
  زندگی در کندو تکامل یافتند،
 • 10:04 - 10:06
  انسانها هم برای زندگی
  در یک قبیله تکامل یافتند.
 • 10:06 - 10:10
  و ما اولین انسان هایی هستیم
 • 10:10 - 10:12
  که از قبایل خود گسستیم.
 • 10:12 - 10:15
  و این حال ما را افتضاح کرد.
 • 10:15 - 10:17
  و نباید به این شکل باشد.
 • 10:17 - 10:20
  یکی از قهرمانان کتاب من،
  در حقیقت، زندگی من،
 • 10:20 - 10:22
  دکتری به نام سام اورینگتون است.
 • 10:22 - 10:25
  او یک پزشک عمومی در منطقه ای
  ضعیف در شرق لندن است که
 • 10:25 - 10:26
  من سال ها آنجا زندگی کردم.
 • 10:26 - 10:28
  سام واقعا در عذاب بود،
 • 10:28 - 10:30
  چون او بی شمار بیمار داشت که
 • 10:30 - 10:32
  با افسردگی و اضطراب
  وحشتناک پیش او می آمدند.
 • 10:32 - 10:35
  مثل من، او هم مخالف داروهای
  شیمیایی ضد افسردگی نبود،
 • 10:35 - 10:37
  او فکر می کرد که آنها برخی
  از مردم را مقداری آرام می کنند.
 • 10:37 - 10:39
  اما او دو مورد را مشاهده می کرد.
 • 10:39 - 10:42
  اولا، بیمارانش بسیاری از مواقع
  به دلایل غیرقابل فهمی مثل احساس تنهایی
 • 10:42 - 10:46
  افسرده و مضطرب می شدند.
 • 10:46 - 10:49
  و ثانیا، اگر چه دارو برخی
  را تسکین می داد، اما
 • 10:49 - 10:52
  برای بسیاری از مردم مشکل را حل نمی کرد.
 • 10:52 - 10:53
  مشکل اصلی.
 • 10:54 - 10:57
  یک روز، سام تصمیم می گیرد
  رهیافت دیگری را ابداع کند.
 • 10:57 - 10:59
  زنی به نام لیزا کانینگام
 • 10:59 - 11:01
  به مرکز او مراجعه می کند، مرکز پزشکی او.
 • 11:01 - 11:02
  من لیزا را بعدا شناختم.
 • 11:02 - 11:06
  برای هفت سال در خانه اش با
  افسردگی و اضطراب فلج کننده
 • 11:07 - 11:08
  زندانی شده بود.
 • 11:09 - 11:12
  و زمانی که به مرکز سام مراجعه
  کرد، به او گفته شد که "نگران نباش،
 • 11:12 - 11:14
  ما دارو دادن به تو را ادامه می دهیم،
 • 11:14 - 11:16
  اما چیز دیگری هم برای تو تجویز می کنیم.
 • 11:17 - 11:20
  برای تو تجویز می کنیم تا هفته ای
  دوبار به این مرکز بیایی
 • 11:20 - 11:23
  تا با گروهی از افراد افسرده و
  مضطرب دیگر ملاقات کنی،
 • 11:23 - 11:26
  نه اینکه درباره اینکه چقدر
  بدبختی صحبت کنید،
 • 11:26 - 11:29
  بلکه برای کشف چیزی معنادار
  که می توانید همگی با هم انجام دهید
 • 11:29 - 11:32
  بنابراین احساس تنهایی و اینکه
  زندگی بی معناست، نمی کنید."
 • 11:32 - 11:35
  اولین باری که آن گروه دیدار کردند،
 • 11:35 - 11:37
  لیزا از اضطراب به معنای
  واقعی کلمه بالا آورد،
 • 11:37 - 11:39
  برای او بسیار طاقت فرسا بود.
 • 11:39 - 11:42
  اما دیگران به او پشتگرمی دادند
  و افراد گروه با یگدیگر صحبت می کردند،
 • 11:42 - 11:44
  به این شکل که، "چه کاری می توانیم بکنیم؟"
 • 11:44 - 11:46
  آنها مثل من از بخش مرکزی شرق لندن هستند،
 • 11:46 - 11:48
  آنها چیزی درباره باغبانی نمی دانستند.
 • 11:48 - 11:50
  آنها پرسیدند که "چرا باغبانی یاد نگیریم؟"
 • 11:50 - 11:53
  محوطه ای پشت مطب دکتر وجود داشته،
 • 11:53 - 11:54
  مثل یک بوته زار.
 • 11:54 - 11:56
  چرا ما آن را تبدیل به یک باغچه نکنیم؟
 • 11:56 - 11:58
  آنها از کتابخانه کتاب گرفتند،
 • 11:58 - 11:59
  و شروع کردند به تماشای یوتیوب.
 • 11:59 - 12:02
  آنها انگشتان خود را به داخل خاک فرو بردند.
 • 12:02 - 12:05
  آنها آهنگ موزون فصول را آموختند.
 • 12:05 - 12:06
  مدارک زیادی اثبات می کنند
 • 12:06 - 12:08
  که در معرض طبیعت قرار گرفتن
 • 12:08 - 12:10
  به راستی یک قرص ضدافسردگی قوی است.
 • 12:10 - 12:13
  اما آنها شروع کردند به
  انجام کاری بسیار مهمتر.
 • 12:13 - 12:15
  آنها یک قبیله تشکیل دادند.
 • 12:15 - 12:17
  آنها یک گروه تشکیل دادند.
 • 12:17 - 12:19
  آنها از همدیگر مراقبت می کردند.
 • 12:19 - 12:21
  اگر یکی از آنها پیدایش نمی شد،
 • 12:21 - 12:23
  بقیه به دنبال او میرفتند...."روبه راهی؟"
 • 12:23 - 12:26
  اینکه چه چیزی آنها را آن
  روز گرفتار کرده بوده را مشخص می کرد.
 • 12:26 - 12:28
  چیزی که لیزا رک و راست به من گفت
 • 12:28 - 12:31
  "وقتی گیاهان باغ جوانه زدند،
 • 12:31 - 12:32
  ما هم جوانه زدیم."
 • 12:32 - 12:35
  این رهیافت نسخه اجتماعی نامیده شده که
 • 12:35 - 12:36
  در کل اروپا رواج یافته است.
 • 12:36 - 12:38
  و مجموعه مدارک کوچک اما
  در حال رشدی وجود دارد که
 • 12:38 - 12:41
  نشان می دهد این روش،
  افتی واقعی و معنادار
 • 12:41 - 12:43
  در افسردگی و اضطراب ایجاد می کند.
 • 12:43 - 12:47
  خاطرم هست که یک روز در باغی که
 • 12:47 - 12:50
  لیزا و دوستان افسرده اش
  ساخته بودند، ایستاده بودم--
 • 12:50 - 12:51
  واقعا باغ قشنگی بود --
 • 12:51 - 12:52
  در این فکر بودم،
 • 12:52 - 12:56
  که این خیلی الهام گرفته از یک
  پروفسور استرالیایی به نام هاگ مکی است.
 • 12:56 - 13:01
  فکر می کردم خیلی اوقات وقتی در
  فرهنگ ما، مردم احساس ناراحتی می کنند،
 • 13:01 - 13:04
  چیزی که به آنها می گوییم
  --مطمئنم هر کسی در اینجا این را گفته است--
 • 13:04 - 13:07
  می گوییم، "فقط کافیست
  خودت باشی، با خودت باش"
 • 13:08 - 13:11
  اما متوجه شدم چیزی که واقعا
  باید به مردم بگوییم این است که،
 • 13:11 - 13:12
  "خودت نباش.
 • 13:12 - 13:14
  با خودت نباش.
 • 13:14 - 13:16
  با ما باش، از ما باش.
 • 13:17 - 13:18
  بخشی از گروه باش."
 • 13:18 - 13:22
  (تشویق)
 • 13:22 - 13:24
  راه حل این گونه مشکلات
 • 13:24 - 13:28
  در این نیست که بیشتر و
  بیشتر جذب منابع خودتان
 • 13:28 - 13:29
  به عنوان یک شخص منزوی شوید--
 • 13:29 - 13:31
  این ما را احتمالا وارد بحران می کند،
 • 13:31 - 13:34
  راه حل در این است که دوباره به
  چیزی بزرگتر از خودتان متصل شوید.
 • 13:34 - 13:36
  و این کاملا مربوط می شود
  به یکی دیگر از علل
 • 13:36 - 13:39
  افسردگی و اضطراب که می خواهم
  درباره آن با شما صحبت کنم.
 • 13:39 - 13:41
  خب همه می دانند که
 • 13:41 - 13:45
  غذاهای ناسالم برنامه غذایی ما را به دست
  گرفته و ما را از نظر فیزیکی بیمار کردند
 • 13:45 - 13:47
  این را بدون هیچ حس برتری می گویم،
 • 13:47 - 13:49
  یک جورایی خودم از مکدونالد به اینجا آمدم.
 • 13:49 - 13:53
  دیدم که همه شما صبحانه سلامت TED
  را خوردید، که من اصلا دوست نداشتم،
 • 13:53 - 13:58
  اما مثل غذاهای ناسالم که برنامه های غذایی
  ما را در دست گرفته و فیزیکی بیمارمان کردند
 • 13:58 - 14:02
  تا حدی ارزشهای ناسالم هم
  اذهان ما را در دست گرفتند،
 • 14:02 - 14:04
  و ما را از نظر ذهنی بیمار کردند.
 • 14:04 - 14:07
  هزاران سال، فلاسفه گفته اند،
 • 14:07 - 14:12
  اگر تصور کنید زندگی راجع
  به پول، مقام و پز دادن است،
 • 14:12 - 14:13
  بزودی احساس بی معنایی خواهید کرد.
 • 14:13 - 14:16
  این یک نقل قول دقیق از شوپنهاور نیست،
 • 14:16 - 14:17
  اما جان کلامِ حرف اوست.
 • 14:17 - 14:20
  اما به طرز عجیبی، هیچ آدم جسوری این
  موضوع را از منظر علمی بررسی نکرد،
 • 14:20 - 14:24
  تا اینکه یک فرد واقعا خارق العاده ای
  را شناختم به نام پروفسور تیم کسر،
 • 14:24 - 14:26
  از کالج ناکس در ایلینوی
 • 14:26 - 14:29
  کسی که مدت سی سال است
  روی این کار می کند.
 • 14:29 - 14:32
  و تحقیقات او، موارد واقعا
  مهمی را ارائه می دهند.
 • 14:32 - 14:35
  اولا، هر چقدر شما بیشتر
  به این معتقد باشید که
 • 14:35 - 14:40
  می توانید با خرید کردن و نمایش دادن،
  از حزن و اندوه بگریزید،
 • 14:40 - 14:42
  و یک زندگی خوب داشته باشید،
 • 14:42 - 14:45
  احتمال بیشتری وجود دارد تا
  افسرده و مضطرب شوید.
 • 14:45 - 14:46
  و ثانیا،
 • 14:46 - 14:51
  به عنوان یک جامعه، ما بیشتر به
  سمت این باورها کشیده شده ایم.
 • 14:51 - 14:52
  در تمام طول زندگی ام،
 • 14:52 - 14:56
  و زیر بار تبلیغات، اینستاگرام
  و هر چیزی شبیه آنها.
 • 14:57 - 14:58
  و وقتی به این فکر کردم،
 • 14:58 - 15:04
  متوجه شدم مثل این است که از بدو
  تولد روانمان را با KFC تغذیه کرده ایم.
 • 15:04 - 15:08
  جوری آموزش دیده ایم که در جای
  نادرست دنبال شادمانی بگردیم،
 • 15:08 - 15:11
  و دقیقا مثل غذاهای ناسالم که نیازهای
  غذایی شما را تامین نمی کنند
 • 15:11 - 15:13
  و در واقع موجب می شوند حس
  بسیار بدی بهتان دست دهد،
 • 15:13 - 15:16
  ارزشهای ناسالم هم، نیازهای
  روانی شما را تامین نمی کنند،
 • 15:16 - 15:19
  و شما را از یک زندگی خوب دور می کنند.
 • 15:19 - 15:22
  اما اولین باری که
  با پروفسور کَسر وقت گذراندم
 • 15:22 - 15:23
  و همه اینها را یاد می گرفتم،
 • 15:23 - 15:26
  در واقع ترکیب عجیبی
  از احساسات به من دست داد.
 • 15:26 - 15:28
  چون از طرفی، این را بسیار
  چالش برانگیز می دیدم.
 • 15:28 - 15:32
  می توانستم ببینم چند بار در زندگی
  خودم، وقتی احساس کسلی می کردم،
 • 15:32 - 15:37
  تلاش می کردم آن را با یک جور خودنمایی،
  یک راه حل بیرونی با شکوه، علاج کنم.
 • 15:37 - 15:40
  و می توانستم بفهمم چرا
  برای من خوب کار نکرد.
 • 15:41 - 15:44
  و همچنین فکر کردم، یک جوری واضح نیست؟
 • 15:44 - 15:46
  تقریبا پیش پا افتاده است، درسته؟
 • 15:46 - 15:47
  اگر به همه تان بگویم،
 • 15:47 - 15:49
  هیچ کدام از شما در بستر مرگ
 • 15:49 - 15:52
  به کفش هایی که خریدید و یا ریتوییت هایی
  که گرفته اید، فکر نخواهید کرد،
 • 15:52 - 15:54
  شما به لحظاتی از زندگی که عاشق بودید
 • 15:54 - 15:56
  با معنی بوده و ارتباطاتی
  که داشتید فکر می کنید.
 • 15:56 - 15:58
  به نظرم کلیشه ای است.
 • 15:58 - 16:01
  اما به صحبت با پروفسور
  کسر ادامه دادم و گفتم،
 • 16:01 - 16:03
  "چرا این حس غریب دوگانه را دارم؟"
 • 16:03 - 16:07
  و او گفت، "در برخی از سطوح،
  همه ما این چیزها را می دانیم.
 • 16:07 - 16:09
  اما در این فرهنگ، با آنها زندگی نمی کنیم."
 • 16:09 - 16:11
  آنها را به خوبی می دانیم
  که تبدیل به کلیشه شدند،
 • 16:11 - 16:13
  اما با آنها زندگی نمی کنیم.
 • 16:13 - 16:16
  به پرسیدن ادامه دادم، چرا
  چیزی را آنقدر عمیق می دانیم،
 • 16:16 - 16:17
  اما با آن زندگی نمی کنیم؟
 • 16:17 - 16:21
  بعد از مدتی، پرفسور کسر به من گفت،
 • 16:21 - 16:23
  چون در یک ماشین زندگی می کنیم
 • 16:23 - 16:27
  که طراحی شده تا ما را مجبور کند که درباره
  آنچه که در زندگی مهم است غفلت کنیم
 • 16:27 - 16:29
  لازم بود تا جدی درباره آن فکر کنم
 • 16:29 - 16:30
  چون در یک ماشین زندگی می کنیم
 • 16:30 - 16:34
  که طراحی شده تا ما را مجبور کند که درباره
  آنچه که در زندگی مهم است غفلت کنیم
 • 16:34 - 16:38
  و پرفسور کسر می خواست بداند چه
  می شود اگر ما این ماشین را مختل کنیم.
 • 16:38 - 16:40
  و بسیار درباره این تحقیق کرده است،
 • 16:40 - 16:42
  یک مثال برای شما می آورم،
 • 16:42 - 16:45
  و همگی تان را تشویق می کنم تا این
  را با دوستان و خانواده خود امتحان کنید.
 • 16:45 - 16:48
  به همراه فردی به نام ناتان دوگان،
  تعدادی از جوانان و بزرگسالان را
 • 16:48 - 16:53
  در جلساتی در یک بازه زمانی گرد
  هم آوردند تا با یکدیگر ملاقات کنند.
 • 16:53 - 16:54
  یکی از اهداف گروه این بود که
 • 16:54 - 16:58
  افراد را مجبور کند تا به یک
  لحظه از زندگیشان که واقعا
 • 16:58 - 17:01
  معنا و هدف داشته است، فکر کنند.
 • 17:01 - 17:03
  برای افراد مختلف، موارد مختلفی وجود داشت.
 • 17:03 - 17:06
  برای برخی، نواختن موسیقی،
  نوشتن، کمک به یک نفر--
 • 17:06 - 17:09
  مطمئنم همگی می توانید چیزی
  را تصور کنید، درسته؟
 • 17:09 - 17:12
  و یکی از اهداف گروه
  این بود که از افراد بپرسد،
 • 17:12 - 17:15
  "خب، چطور است بخش بیشتری را در زندگی تان
 • 17:15 - 17:18
  به دنبال کردن این لحظات با معنی
  و هدف دار اختصاص دهید؟
 • 17:18 - 17:21
  و کمتر، نمی دانم، خرت وپرت هایی
  بخرید که نیاز ندارید،
 • 17:21 - 17:23
  و در شبکه های اجتماعی قرار
  دهید و تلاش کنید که مردم
 • 17:23 - 17:25
  بیشتر حسودی کنند.
 • 17:25 - 17:27
  و چیزی که آنها دریافتند این بود،
 • 17:27 - 17:28
  برگزار کردن این جلسات،
 • 17:28 - 17:31
  یک جور مثل جلسات الکلی های ناشناس،
  برای مقوله مصرف گرایی است، درسته؟
 • 17:32 - 17:35
  جمع کردن مردم در این جلسات،
  بیان اینگونه ارزش ها،
 • 17:35 - 17:37
  اراده برای عمل کردن به آنها
  و با دیگران مطرح کردن آنها،
 • 17:37 - 17:40
  منجر به یک تغییر چشمگیر
  در ارزشهای افراد شد.
 • 17:40 - 17:45
  آنها را از طوفان سهمگین پیام های
  افسرده کننده ای که به ما می آموزند که
 • 17:45 - 17:47
  خوشحالی را جاهای اشتباه
  جست وجو کنیم، دور کرد،
 • 17:47 - 17:51
  و به سمت ارزش های با معناتر و موثر که
 • 17:51 - 17:53
  ما را از افسردگی خارج می کنند، هدایت کرد.
 • 17:53 - 17:57
  اما با تمام راه حل هایی که دیدم و
  درباره آنها در کتابم نوشته ام،
 • 17:57 - 17:59
  و خیلی هایی که نمی توانم اینجا بگویم،
 • 17:59 - 18:01
  کماکان فکر می کنم،
 • 18:01 - 18:05
  چرا انقدر برای من طول
  کشید که این نگرش ها را ببینم؟
 • 18:05 - 18:07
  چون وقتی آنها را به مردم توضیح میدهید--
 • 18:07 - 18:09
  بعضی از آنها پیچیده اند،
  اما نه همه ی آنها--
 • 18:09 - 18:12
  وقتی آنها را به مردم توضیح می دهید
  مثل دانش موشک نیست، درسته؟
 • 18:12 - 18:14
  در برخی از سطوح، ما اینها را می دانیم.
 • 18:14 - 18:17
  چرا درک آنها آنقدر برایمان سخت است؟
 • 18:17 - 18:19
  فکر میکنم دلایل متعددی دارد.
 • 18:19 - 18:24
  اما فکر می کنم یک دلیل این
  است که باید فهم مان را
 • 18:24 - 18:27
  درباره اینکه افسردگی و اضطراب
  واقعا چیست، تغییر دهیم.
 • 18:28 - 18:30
  علل بیولوژیکی سهم زیادی
 • 18:30 - 18:32
  در افسردگی و اضطراب دارد.
 • 18:32 - 18:35
  اما اگر اجازه دهیم که بیولوژی
  به تصویر کلی تبدیل شود،
 • 18:35 - 18:37
  همانطور که برای مدتی
  طولانی، من تبدیل کردم.
 • 18:37 - 18:41
  همانطور که ادعا می کنم فرهنگ ما در بیشتر
  طول زندگی مان این کار را کرده است،
 • 18:41 - 18:45
  چیزی که تلویحا به دیگران می گوییم این است،
  هر چند قصد هیچ کس این نیست،
 • 18:45 - 18:48
  اما چیزی که تلویحا به دیگران
  می گویم این است که،
 • 18:48 - 18:50
  "درد تو، هیچ معنایی ندارد.
 • 18:51 - 18:52
  صرفا یک اختلال عملکرد است.
 • 18:52 - 18:54
  مثل یک اشکال فنی در یک برنامه رایانه ای،
 • 18:54 - 18:57
  فقط یک مشکل برنامه نویسی در مغز شماست.
 • 18:58 - 19:01
  اما من فقط وقتی توانستم
  زندگی ام را تغییر دهم که
 • 19:01 - 19:05
  فهمیدم افسردگی شما یک اختلال عملکرد نیست.
 • 19:07 - 19:08
  یک علامت است.
 • 19:09 - 19:11
  افسردگی شما، یک علامت است.
 • 19:11 - 19:13
  به شما چیزی می گوید.
 • 19:13 - 19:18
  (تشویق)
 • 19:18 - 19:20
  ما بنا به دلایلی همچین احساسی داریم،
 • 19:20 - 19:23
  و دیدن آنها در قعر افسردگی سخت است--
 • 19:23 - 19:25
  من این را به خوبی از
  تجربه شخصی ام فهمیده ام.
 • 19:25 - 19:29
  اما با کمک های بجا، می توانیم
  این مشکلات را بفهمیم
 • 19:29 - 19:31
  و می توانیم با هم این مشکلات را حل کنیم.
 • 19:31 - 19:33
  اما برای انجام آن،
 • 19:33 - 19:34
  اولین قدم این است که
 • 19:34 - 19:37
  حمله کردن به این علامتها را با گفتن اینکه
 • 19:37 - 19:41
  آنها علائمی از ضعف یا دیوانگی
  هستند یا کاملا بیولوژیکی هستند،
 • 19:41 - 19:43
  به جز برای عده قلیلی از مردم، متوقف کنیم.
 • 19:43 - 19:47
  نیازمندیم که شروع به شنیدن
  این علامت ها بکنیم،
 • 19:47 - 19:50
  چون که آنها چیزی به ما می گویند
  که واقعا احتیاج داریم بشنویم.
 • 19:51 - 19:56
  در واقع وقتی که به این علامت ها گوش دهیم،
 • 19:56 - 20:00
  و برای این علامت ها عزت و احترام قائلیم،
 • 20:00 - 20:02
  می توانیم آنها راه حل های عمیق تر
 • 20:02 - 20:06
  موثرتر و رهایی بخش را ببینیم.
 • 20:07 - 20:11
  گاوها در اطرافمان منتظر ما هستند.
 • 20:12 - 20:13
  متشکرم.
 • 20:13 - 20:16
  (تشویق)
Title:
علل اینکه ممکن است افسرده و یا مضطرب باشید
Speaker:
یوهان هری
Description:

در این سخنرانی پویا و پرتحرک، خبرنگار، یوهان هری نگرش های جدید متخصصان از سراسر دنیا، درباره علل افسردگی و اضطراب را به همراه چند راه حل مهیج به اشتراک می گذارد. هری می گوید: "اگر شما افسرده و مضطرب هستید، شما ضعیف و یا دیوانه نیستید-- شما یک انسان با نیازهای برآورده نشده، هستید."

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
20:31

Persian subtitles

Revisions