Vietnamese subtitles

← 21-38 Inheritance

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 1 created 08/30/2015 by TTmagic Nguyen.

  1. Hãy nhìn vào Car class. Subclass của nó là SUV. SUV là một loại của car.
  2. Superclass của car là vehicle. Một chiếc ô tô cũng là một loại của phương tiện.
  3. vehicle là chung chung hơn, car là riêng biệt. Subclasses của SUV, không có cái nào cả.
  4. Superclass của SUV, car là superclass. Và sau đó đi lên nữa,
  5. vehicle cũng là superclass, thỉnh thoảng người ta nói rằng car là "direct superclass".
  6. Ta có thể dùng cái sơ đồ các phương tiện này trong Java, nhưng sự thật là,
  7. nó có vẻ hơi ngu, ta sẽ dùng một sơ đồ thú vị hơn.