Return to Video

Zašto krivimo pojedince za ekonomske krize?

 • 0:01 - 0:05
  Bio je hladan, sunčan martovski dan.
 • 0:05 - 0:08
  Šetala sam ulicom u Rigi.
 • 0:09 - 0:12
  Sećam se da se zima
  polako primicala kraju.
 • 0:12 - 0:15
  Još uvek je tu i tamo bilo snega,
 • 0:15 - 0:18
  ali trotoar je već bio čist i suv.
 • 0:18 - 0:19
  Ako živite u Rigi,
 • 0:19 - 0:25
  znate taj osećaj olakšanja
  koji donose prvi znaci proleća
 • 0:25 - 0:28
  i više ne morate da bazate
  kroz bljuzgavicu
 • 0:28 - 0:29
  od snega i uličnog blata.
 • 0:30 - 0:33
  Dakle, tako sam uživala u šetnji,
 • 0:33 - 0:39
  kad sam iznenada primetila šaru
  na trotoaru ispred mene,
 • 0:39 - 0:40
  grafit:
 • 0:41 - 0:45
  bela slova oslikana
  na tamonosivim ciglama.
 • 0:45 - 0:46
  Pisalo je:
 • 0:46 - 0:51
  „Gde je tvoja odgovornost?”
 • 0:53 - 0:55
  Pitanje me u mestu zaustavilo.
 • 0:56 - 1:00
  Dok sam stajala tu
  razmišljajući o njegovom značenju,
 • 1:00 - 1:05
  primetila sam kako stojim ispred
  Riginog Centra za socijani rad.
 • 1:06 - 1:09
  Stoga se činilo kako je autor
  grafita, ko god on bio,
 • 1:10 - 1:14
  postavljao ovo pitanje ljudima koji su
  dolazili da se prijave za socijanu pomoć.
 • 1:16 - 1:17
  Te zime,
 • 1:17 - 1:23
  radila sam istraživanje o posledicama
  finansijske krize na Letoniju.
 • 1:23 - 1:26
  Kada je globalna finansijsa kriza
  eruptirala 2008 godine,
 • 1:26 - 1:30
  Letonija je snažno pogođena
  kao mala, otvorena ekonomija.
 • 1:30 - 1:32
  Kako bi sredili finansije,
 • 1:32 - 1:35
  letonska vlada je odabrala
  strategiju unutrašnje devalvacije.
 • 1:35 - 1:40
  Sad, to je u suštini značilo drastično
  umanjenje budžeta javne potrošnje,
 • 1:40 - 1:43
  dakle, skresavanje plata
  radnika u javnom sektoru,
 • 1:43 - 1:44
  redukovanje državnih službi,
 • 1:44 - 1:47
  smanjenje naknada za nezaposlene
  i drugih socijalnih pomoći,
 • 1:47 - 1:49
  podizanje poreza.
 • 1:50 - 1:53
  Moja majka je čitav život
  radila kao profesorica istorije.
 • 1:54 - 1:59
  Štednja za nju je značila
  smanjenje plate za 30 procenata
 • 1:59 - 2:01
  iz čista mira.
 • 2:01 - 2:04
  A mnogi su bili
  u njenoj ili goroj situaciji.
 • 2:04 - 2:09
  Troškovi krize su stavljeni
  na ramena običnih Letonaca.
 • 2:10 - 2:13
  Kao rezultat krize i mera štednje,
 • 2:13 - 2:18
  letonska ekonomija se smanjila
  za 25 procenata u periodu od dve godine.
 • 2:18 - 2:21
  Jedino je Grčka pretrpela
  umanjenje ekonomije
 • 2:21 - 2:22
  uporedive veličine.
 • 2:24 - 2:27
  Međutim, dok su Grci
  mesecima bili na ulicama
 • 2:27 - 2:31
  organizujući stalne,
  često nasilne proteste u Atini,
 • 2:31 - 2:34
  u Rigi je sve bilo tiho.
 • 2:36 - 2:39
  Ugledni ekonomisti su se prepirali
  u kolumnama „Njujork tajmsa”
 • 2:39 - 2:43
  o ovom zanimljivom ekstremnom
  letonskom eksperimentu
 • 2:43 - 2:45
  ovog režima štednje
 • 2:45 - 2:47
  i posmatrali su u neverici
 • 2:47 - 2:49
  kako to letonsko društvo podnosi.
 • 2:51 - 2:52
  U to vreme sam studirala u Londonu
 • 2:52 - 2:55
  i sećam se tamošnjeg pokreta Okupirajmo
 • 2:55 - 2:58
  i kako se širio od grada do grada,
 • 2:58 - 3:00
  od Madrida preko Njujorka do Londona,
 • 3:00 - 3:02
  99 procenata protiv jednog procenta.
 • 3:02 - 3:04
  Poznata vam je priča.
 • 3:05 - 3:07
  Ipak, kad sam stigla u Rigu,
 • 3:07 - 3:09
  ovde nije bilo odjeka Okupirajmo pokreta.
 • 3:10 - 3:12
  Letonci su prosto trpeli.
 • 3:13 - 3:17
  „Progutali su žabu”,
  kako lokalna izreka glasi.
 • 3:18 - 3:20
  Za moje doktorsko istraživanje,
 • 3:20 - 3:24
  želela sam da izučavam kako se odnos
  država-građanin menja u Letoniji
 • 3:25 - 3:26
  u periodu postsovjetske ere,
 • 3:26 - 3:29
  a odabrala sam zavod za zapošljavanje
 • 3:29 - 3:30
  kao mesto istraživanja.
 • 3:31 - 3:34
  I kako sam stigla tamo
  u jesen 2011. godine,
 • 3:34 - 3:38
  shvatila sam da zapravo
  svedočim iz prve ruke
 • 3:38 - 3:40
  kako se razvijaju efekti krize
 • 3:40 - 3:44
  i kako oni koji su njome najviše pogođeni,
  ljudi koji su izgubili poslove,
 • 3:44 - 3:46
  reaguju na nju.
 • 3:48 - 3:53
  Te sam počela da intervjuišem ljude koje
  sam sretala u zavodu za zapošljavanje.
 • 3:54 - 3:59
  Svi su imali status onih koji traže posao
  i nadali su se nekakvoj pomoći od države.
 • 3:59 - 4:03
  Uskoro sam, pak, otkrila
  kako je ta pomoć naročite vrste.
 • 4:03 - 4:05
  Bilo je nešto novčane pomoći,
 • 4:05 - 4:09
  ali je državna pmoć uglavnom
  bila u vidu niza socijalnih programa,
 • 4:09 - 4:12
  a jedan od najvećih
  sličnih programa se zvao
 • 4:12 - 4:14
  „Aktivnosti uvećanja konkurentosti”.
 • 4:15 - 4:17
  U suštini, radilo se o nizu seminara
 • 4:17 - 4:20
  na koje su podsticali
  sve nezaposlene da ih pohađaju.
 • 4:20 - 4:23
  Počela sam da pohađam te seminare s njima.
 • 4:24 - 4:27
  A količina paradoksa me je zatekla.
 • 4:27 - 4:29
  Dakle, zamislite:
 • 4:29 - 4:32
  kriza je u toku,
 • 4:32 - 4:34
  letonska ekonomija se skuplja,
 • 4:34 - 4:37
  gotovo da niko ne zapošljava,
 • 4:37 - 4:38
  a mi smo tu,
 • 4:38 - 4:41
  u toj malenoj, jako osvetljenoj učionici,
 • 4:41 - 4:43
  grupa od 15 ljudi,
 • 4:43 - 4:48
  radimo na spisku naših ličnih snaga
  i slabosti, naših unutrašnjih demona
 • 4:48 - 4:51
  za koje nam je rečeno
  da nas sprečavaju da budemo uspešniji
 • 4:51 - 4:53
  na tržištu rada.
 • 4:54 - 4:57
  Dok su najveću lokalnu banku spasavali
 • 4:57 - 5:01
  a troškove ovog spašavanja
  su prebacivali na ramena naroda,
 • 5:01 - 5:07
  mi smo sedeli u krugu
  i učili kako da duboko dišemo
 • 5:07 - 5:09
  kada smo pod stresom.
 • 5:09 - 5:11
  (Diše duboko)
 • 5:13 - 5:16
  Dok se domovi pod hipotekom zaplenjuju
 • 5:16 - 5:18
  i na hiljade ljudi je u emigraciji,
 • 5:18 - 5:22
  nama je rečeno da sanjamo velike snove
  i da pratimo naše snove.
 • 5:24 - 5:25
  Kao sociološkinja,
 • 5:25 - 5:29
  znam da je socijalna politika
  važan oblik komunikacije
 • 5:29 - 5:31
  između države i njenih građana.
 • 5:32 - 5:33
  Poruka ovog programa je bila,
 • 5:34 - 5:36
  da se izrazim rečima jedne instruktorke:
 • 5:36 - 5:37
  „Samo to uradite.”
 • 5:37 - 5:39
  Naravno da je citirala Najki.
 • 5:39 - 5:44
  Dakle, simbolično, država je slala poruku
  nezaposlenim ljudima
 • 5:44 - 5:47
  da moraju da budu aktivniji,
  moraju vrednije da rade,
 • 5:47 - 5:51
  moraju da rade na sebi,
  moraju da savladaju unutrašnje demone,
 • 5:51 - 5:52
  moraju da budu samouvereniji -
 • 5:52 - 5:56
  da je nakako to što su nezaposleni
  njihov lični neuspeh.
 • 5:57 - 6:00
  Ispaštanje zbog krize
 • 6:00 - 6:03
  je tretirano kao
  iskustvo stresa kod pojedinca
 • 6:03 - 6:05
  s kojim se treba izboriti
  unutar sopstvenog tela
 • 6:05 - 6:07
  kroz duboko i pažljivo disanje.
 • 6:10 - 6:14
  Ovakvi vidovi socijalnih programa
  koji naglašavaju odgovornost pojedinca
 • 6:14 - 6:17
  su postali sve uobičajeniji širom sveta.
 • 6:17 - 6:21
  Oni su deo uspona nečega što
  sociolog Loik Vakan naziva
 • 6:21 - 6:24
  „neoliberalnom kentaur državom”.
 • 6:24 - 6:26
  Kentaur, kao što se možda sećate
 • 6:26 - 6:28
  je mitsko biće iz antičke grčke kulture,
 • 6:28 - 6:30
  pola čovek, pola zver.
 • 6:30 - 6:35
  Ima gornju polovinu koja je ljudska
  i donju polovinu koja je konjska.
 • 6:35 - 6:37
  Dakle, kentaur država je država
 • 6:37 - 6:42
  koja okreće svoj ljudski lik
  onima koji su na vrhu društvene lestvice
 • 6:42 - 6:45
  dok su oni na dnu pregaženi,
 • 6:46 - 6:47
  smrvljeni.
 • 6:47 - 6:49
  Dakle, oni koji najviše
  zarađuju i velike firme
 • 6:49 - 6:53
  mogu da uživaju u srezivanju poreza
  i drugim politikama podrške,
 • 6:53 - 6:55
  dok nezaposlene, siromašne
 • 6:55 - 6:59
  teraju da dokažu da su vredni
  državne pomoći,
 • 6:59 - 7:01
  moralno ih disciplinujući,
 • 7:01 - 7:04
  stigmatizujući kao nedgovorne
  ili pasivne ili lenje
 • 7:04 - 7:06
  ili često ih kriminalizujući.
 • 7:07 - 7:11
  U Letoniji smo imali
  sličan model kentaur države
 • 7:11 - 7:13
  čvrsto ukorenjen od '90-ih.
 • 7:13 - 7:15
  Uzmite, na primer, proporcionalni
  porez na dohodak
 • 7:15 - 7:17
  koji smo imali sve do ove godine
 • 7:17 - 7:20
  koji je išao u prilog
  onima koji najviše zarađuju,
 • 7:20 - 7:23
  dok je četvrtina populacije
  i dalje živela u siromaštvu.
 • 7:24 - 7:29
  A kriza i mere štednje su pogoršale
  ove vidove društvene nejednakosti.
 • 7:29 - 7:34
  I dok je kapital banaka
  i imućnih zaštićen,
 • 7:34 - 7:35
  one koji su najviše izgubili
 • 7:35 - 7:39
  su podučavali lekcijama
  individualne odgovornosti.
 • 7:40 - 7:44
  Sad, razgovarajući sa ljudima
  koje sam upoznala na tim seminarima,
 • 7:44 - 7:47
  očekivala sam da će da budu ljuti.
 • 7:47 - 7:48
  Očekivala sam
 • 7:48 - 7:51
  da će da se opiru ovim lekcijama
  o individualnoj odgovornosti.
 • 7:51 - 7:56
  Naposletku, nisu oni krivi za krizu,
  a ipak su snosili njen glavni teret.
 • 7:56 - 8:00
  No, dok su ljudi delili
  svoje priče sa mnom,
 • 8:00 - 8:02
  iznova i iznova sam bila zatečena
 • 8:02 - 8:06
  snagom ideje o odgovornosti.
 • 8:08 - 8:10
  Jedna od ljudi koje sam upoznala
  je bila Žaneta.
 • 8:11 - 8:14
  Radila je 23 godine
 • 8:14 - 8:19
  podučavajući šivenje i ostale zanate
  u školi strukovnih studija u Rigi.
 • 8:19 - 8:21
  I sad nakon krize,
 • 8:21 - 8:24
  škola je zatvorena kao deo mera štednje.
 • 8:24 - 8:30
  Restruktuiranje obrazovnog sistema
  je bilo deo uštede javnog novca.
 • 8:30 - 8:33
  I 10.000 prosvetara širom države
  je ostalo bez posla,
 • 8:33 - 8:35
  a Žaneta je bila jedna od njih.
 • 8:35 - 8:38
  I znam iz onoga što mi je rekla
 • 8:38 - 8:41
  da ju je gubitak posla
  stavio u nezgodan položaj;
 • 8:41 - 8:45
  razvedena je, ima dvoje tinejdžera
  čiji je jedini staratelj.
 • 8:45 - 8:47
  Pa ipak, dok smo razgovarale,
 • 8:47 - 8:52
  rekla mi je kako je kriza
  istinska prilika.
 • 8:53 - 8:56
  Kaže, „Ove godine sam napunila pedesetu.
 • 8:56 - 9:01
  Valjda mi je život uistinu pružio
  šansu da se osvrnem, zaustavim
 • 9:01 - 9:03
  jer sam sve ove godine radila bez predaha,
 • 9:03 - 9:05
  nisam imala vremena za odmor.
 • 9:05 - 9:07
  I sad sam se zaustavila
 • 9:07 - 9:11
  i pružena mi je prilika
  da sve sagledam i odlučim
 • 9:11 - 9:13
  šta je to što želim
 • 9:13 - 9:15
  i šta je to što ne želim.
 • 9:15 - 9:19
  Sve ovo vreme samo šivenje, šivenje,
  nekako je iscrpljujuće.”
 • 9:20 - 9:24
  Dakle, Žaneta je postala
  tehnološki višak nakon 23 godine.
 • 9:24 - 9:26
  Ali nije pomišljala na protestovanje.
 • 9:26 - 9:30
  Nije govorila o 99 procenata
  protiv jednog procenta.
 • 9:30 - 9:32
  Ona je analizirala sebe.
 • 9:32 - 9:35
  I razmišljala je pragmatično
  o tome da otvori malu firmu
 • 9:35 - 9:37
  u sopstvenoj spavaćoj sobi
 • 9:37 - 9:40
  gde će da pravi lutkice
  suvenire za prodaju turistima.
 • 9:40 - 9:43
  Takođe sam upoznala Ajvarsa
  u zavodu za zapošljavanje.
 • 9:43 - 9:45
  Ajvars je bio u kasnim četrdesetim,
 • 9:45 - 9:50
  izgubio je posao u vladinoj agenciji
  koja je nadgledala izgradnju puteva.
 • 9:50 - 9:54
  Na jedan od naših sastanaka,
  Ajvars je doneo knjigu koju je čitao.
 • 9:54 - 10:01
  Naslovljenu „Vakcinacija protiv stresa
  ili psihoenergetski aikido”.
 • 10:02 - 10:05
  Sad, neki od vas možda znaju
  da je aikido vrsta borilačke veštine,
 • 10:05 - 10:08
  dakle, psihoenergetski aikido.
 • 10:09 - 10:12
  I Ajvars mi je rekao
  da nakon nekoliko meseci
 • 10:12 - 10:15
  čitanja i razmišljanja i osvrtanja
  dok je bio bez posla,
 • 10:15 - 10:21
  da je razumeo da su njegove trenutne
  poteškoće njegovo lično delo.
 • 10:21 - 10:23
  Rekao mi je:
 • 10:23 - 10:25
  „Sam sam kriv.
 • 10:25 - 10:28
  Bio sam u psihološkom stanju
  koje nije bilo dobro za mene.
 • 10:28 - 10:31
  Ako neko strahuje
  od gubitka novca, gubitka posla,
 • 10:31 - 10:34
  postaje sve više pod stresom,
  sve nervozniji, plašljiviji.
 • 10:34 - 10:36
  I to im se i desi.”
 • 10:37 - 10:38
  Tražeći od njega da pojasni,
 • 10:38 - 10:43
  on je poetično uporedio svoje misli sa
  divljim konjima koji jure na sve strane,
 • 10:43 - 10:46
  i rekao je: „Moraš da budeš
  pastir svojih misli.
 • 10:47 - 10:49
  Kako bi sve doveo na mesto
  u materijalnom svetu,
 • 10:49 - 10:51
  moraš da budeš pastir svojih misli
 • 10:51 - 10:54
  jer kroz tvoje misli
  sve ostalo dolazi na svoje mesto.”
 • 10:54 - 10:57
  „U poslednje vreme,” rekao je,
  „postalo mi je jasno
 • 10:57 - 10:59
  da je svet oko mene, sve što mi se dešava,
 • 10:59 - 11:03
  ljudi koji ulaze u moj život...
  sve to zavisi direktno od mene.”
 • 11:03 - 11:08
  Dakle, dok Letonija prolazi
  kroz ovaj ekstremni ekonomski eksperiment,
 • 11:08 - 11:11
  Ajvars kaže da njegov način
  razmišljanja mora da se promeni.
 • 11:11 - 11:16
  On krivi sebe za ono
  kroz šta trenutno prolazi.
 • 11:17 - 11:22
  Pa je preuzimanje odgovornosti,
  naravno, dobra stvar, zar ne?
 • 11:22 - 11:24
  Naročito je smisleno
 • 11:24 - 11:26
  i moralno obojeno
  u post-sovjetskom društvu
 • 11:26 - 11:30
  gde se na oslanjanje na državu
  gleda kao na nesrećno nasleđe
 • 11:30 - 11:31
  sovjetske prošlosti.
 • 11:32 - 11:35
  Međutim, slušajući Žanetu
  i Ajvarsa, kao i ostale,
 • 11:35 - 11:38
  takođe sam pomislila
  koliko je okrutno to pitanje -
 • 11:39 - 11:40
  „Gde je tvoja odgovornost?” -
 • 11:40 - 11:42
  koliko je iscrpljujuće.
 • 11:42 - 11:46
  Jer je funkcionisalo kao način
  da se okrive i umire
 • 11:46 - 11:48
  oni koji su najviše pogođeni krizom.
 • 11:48 - 11:52
  Stoga, dok su Grci bili na ulicama,
  Letonci su progutali žabu
 • 11:52 - 11:55
  i na desetine hiljada je emigriralo,
 • 11:55 - 11:58
  a to je još jedan način
  preuzimanja odgovornosti.
 • 12:00 - 12:03
  Dakle, jezik, jezik
  individualne odgovornosti
 • 12:03 - 12:06
  je postao oblik kolektivnog poricanja.
 • 12:06 - 12:09
  Sve dok imamo socijalne politike
  koje tretiraju nezaposlenost
 • 12:09 - 12:11
  kao neuspeh pojedinca,
 • 12:11 - 12:15
  a ne ulažemo dovoljno sredstava u programe
  koji pružaju ljudima stvarne veštine
 • 12:15 - 12:17
  ili stvaraju radna mesta,
 • 12:17 - 12:20
  ostajemo slepi za odgovornost
  autora tih politika.
 • 12:20 - 12:24
  Sve dok stigmatizujemo siromašne
  kao nekako pasivne i lenje,
 • 12:24 - 12:27
  a ne pružamo ljudima istinska sredstva
  da se izvuku iz siromaštva
 • 12:27 - 12:28
  osim eimgracije,
 • 12:28 - 12:32
  poričemo istinske uzročnike siromaštva.
 • 12:32 - 12:34
  A u međuvremenu,
 • 12:34 - 12:35
  svi ispaštamo
 • 12:36 - 12:40
  jer su društveni naučnici pokazali
  detaljnim statističkim podacima
 • 12:40 - 12:45
  da ima više ljudi kako sa mentalnim
  tako i fizičkim zdravstvenim problemima
 • 12:45 - 12:49
  u društvima sa većim stepenom
  ekonomske nejednakosti.
 • 12:49 - 12:55
  Dakle, društvena nejednakost je očito loša
  ne samo za one sa manjim primanjima,
 • 12:55 - 12:56
  već i za sve nas
 • 12:56 - 12:58
  jer živeti u društvu velikih nejednakosti
 • 12:58 - 13:02
  znači živeti u društvu niskog društvenog
  poverenja i visoke anksioznosti.
 • 13:03 - 13:04
  Dakle, tu smo.
 • 13:04 - 13:06
  Svi čitamo knjige za samopomoć,
 • 13:06 - 13:08
  pokušavamo da ovladamo navikama,
 • 13:08 - 13:10
  pokušavamo da prestrojimo mozgove,
 • 13:10 - 13:11
  meditiramo.
 • 13:11 - 13:14
  I od pomoći je, naravno, na neki način.
 • 13:14 - 13:17
  Knjige za samopomoć nam pomažu
  da budemo optimističniji.
 • 13:17 - 13:22
  Meditacija može pomoći da se osećamo
  duhovno povezaniji sa drugima.
 • 13:23 - 13:25
  Smatram da nam je jednako potrebna
 • 13:25 - 13:30
  svest o tome šta nas u društvenom smislu
  povezuje jedne s drugima
 • 13:30 - 13:33
  jer društvena nejednakost
  povređuje sve nas.
 • 13:33 - 13:36
  Stoga su nam potrebne
  saosećajnije društvene politike
 • 13:36 - 13:40
  koje su manje usmerene
  na moralno obrazovanje,
 • 13:40 - 13:44
  a više na promociju
  socijalne pravde i jednakosti.
 • 13:44 - 13:45
  Hvala vam.
 • 13:45 - 13:48
  (Aplauz)
Title:
Zašto krivimo pojedince za ekonomske krize?
Speaker:
Lijene Ozolina (Liene Ozoliņa)
Description:

Godine 2008, globalna finansijska kriza je desetkovala Letoniju. Dok je nezaposlenost naglo skakala, vlada je skresavala javna finansiranja i podizala poreze, istovremeno pružajući olakšice imućnima kao i velikim firmama - sve to bez reakcije ili protesta siromašnih građana. Sociološkinja Lijene Ozolina istražuje kako su letonski zvaničnici ubedili svoj narod da prihvati odgovornost za propalu ekonomiju države - i ističe uspon sličnih socijalnih politika koje podstiču nejednakost širom sveta.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
14:02

Serbian subtitles

Revisions