Return to Video

Kāpēc ekonomiskajās krīzēs vainojam indivīdu?

 • 0:01 - 0:05
  Bija auksta, saulaina marta diena.
 • 0:05 - 0:08
  Es staigāju pa Rīgas ielām.
 • 0:09 - 0:12
  Atceros, ka ziema palēnām tuvojās beigām.
 • 0:12 - 0:15
  Šur tur vēl manīja
  pa kādam sniega pleķītim,
 • 0:15 - 0:18
  bet ietves jau bija tīras un sausas.
 • 0:18 - 0:19
  Ja esat dzīvojuši Rīgā,
 • 0:19 - 0:22
  zināsiet to atvieglojuma sajūtu,
 • 0:22 - 0:25
  kas parādās līdz ar pirmajām
  pavasara zīmēm,
 • 0:25 - 0:29
  kad vairs nav jābrien
  pa šķidro sniega un dubļu putru.
 • 0:30 - 0:33
  Tā nu es eju un baudu savu pastaigu,
 • 0:33 - 0:39
  līdz pēkšņi sev priekšā
  uz ietves ieraugu trafareta attēlu.
 • 0:39 - 0:40
  Grafiti.
 • 0:41 - 0:45
  Uz tumšpelēkajām plāksnēm
  uzkrāsoti balti burti.
 • 0:45 - 0:46
  Tur ir jautājums –
 • 0:46 - 0:51
  kur ir tava atbildība?
 • 0:53 - 0:55
  Pārsteigumā apstājos.
 • 0:56 - 1:00
  Pārdomājot šo vārdu nozīmi,
 • 1:00 - 1:01
  es ievēroju, ka stāvu
 • 1:01 - 1:06
  pie Rīgas domes Labklājības departamenta.
 • 1:06 - 1:09
  Izskatās, ka grafiti autors,
  lai kas viņš būtu,
 • 1:10 - 1:14
  šo jautājumu uzdod cilvēkiem,
  kas nāk pieteikties sociālajam atbalstam.
 • 1:16 - 1:19
  Toziem es veicu pētījumu
 • 1:19 - 1:22
  par finanšu krīzes sekām Latvijā.
 • 1:23 - 1:26
  Kad 2008. gadā
  sākās globālā finanšu krīze,
 • 1:26 - 1:30
  Latvija kā maza, atvērta ekonomika
  piedzīvoja smagu triecienu.
 • 1:30 - 1:32
  Lai izlīdzinātu valsts bilanci,
 • 1:32 - 1:35
  Latvijas valdība izvēlējās
  iekšējās devalvācijas stratēģiju.
 • 1:35 - 1:40
  Īsumā tas nozīmēja krasi samazināt
  valsts budžeta izdevumus,
 • 1:40 - 1:43
  tātad ievērojami samazināt
  valsts sektorā strādājošo algas,
 • 1:43 - 1:44
  ierēdņu skaitu,
 • 1:44 - 1:47
  bezdarbnieku pabalstus
  un citu veidu sociālo atbalstu,
 • 1:47 - 1:49
  kā arī paaugstināt nodokļus.
 • 1:50 - 1:54
  Mana māte visu mūžu bija strādājusi
  par vēstures skolotāju.
 • 1:54 - 1:56
  Viņai taupības politika nozīmēja
 • 1:56 - 2:01
  pēkšņu algas samazinājumu par 30%.
 • 2:01 - 2:04
  Un daudzi bija līdzīgā
  vai vēl sliktākā situācijā.
 • 2:04 - 2:09
  Krīzes smagums tika uzkrauts
  uz vienkāršo Latvijas iedzīvotāju pleciem.
 • 2:10 - 2:13
  Krīzes un taupības politikas rezultātā
 • 2:13 - 2:18
  Latvijas ekonomika
  divu gadu laikā saruka par 25%.
 • 2:18 - 2:19
  Vienīgi Grieķija
 • 2:19 - 2:22
  piedzīvoja līdzīga mēroga
  ekonomisko recesiju.
 • 2:24 - 2:27
  Taču, kamēr grieķi
  mēnešiem ilgi izgāja ielās
 • 2:27 - 2:31
  un Atēnās organizēja nepārtrauktus,
  bieži vien vardarbīgus protestus,
 • 2:31 - 2:34
  Rīgā viss bija mierīgi.
 • 2:36 - 2:39
  Izcili ekonomisti
  The New York Times slejās
 • 2:39 - 2:41
  diskutēja par šo neparasto,
  ārkārtīgi skarbo
 • 2:41 - 2:45
  Latvijas taupības režīma eksperimentu.
 • 2:45 - 2:47
  Un viņi nespēja noticēt,
 • 2:47 - 2:50
  ka Latvijas sabiedrība ar to samierinās.
 • 2:51 - 2:52
  Es tolaik studēju Londonā
 • 2:52 - 2:55
  un atceros Occupy kustības parādīšanos
 • 2:55 - 2:58
  un to, kā tā izplatījās
  no pilsētas uz pilsētu –
 • 2:58 - 3:00
  Madridē, Ņujorkā, Londonā.
 • 3:00 - 3:04
  99% pret 1% – jūs jau zināt.
 • 3:05 - 3:09
  Taču, kad ierados Rīgā,
  no Occupy kustības nebija ne miņas.
 • 3:10 - 3:12
  Latvijas iedzīvotāji
  vienkārši samierinājās.
 • 3:13 - 3:17
  Kā saka vietējā paruna –
  viņi norija krupi.
 • 3:18 - 3:20
  Savā promocijas darbā
 • 3:20 - 3:24
  es gribēju pētīt, kā mainījās valsts
  un pilsoņu savstarpējās attiecības
 • 3:24 - 3:26
  pēcpadomju laika Latvijā.
 • 3:26 - 3:30
  Par pētījuma vietu biju izvēlējusies
  bezdarbnieku apkalpošanas nodaļu.
 • 3:31 - 3:34
  Un, ieradusies tur 2011. gada rudenī,
 • 3:34 - 3:36
  es sapratu,
 • 3:36 - 3:40
  ka patiesībā savām acīm redzu,
  kā izpaužas krīzes sekas
 • 3:40 - 3:44
  un kā krīzes vissmagāk skartie –
  cilvēki, kas zaudējuši darbu, –
 • 3:44 - 3:46
  uz to reaģē.
 • 3:48 - 3:53
  Es sāku intervēt bezdarbnieku nodaļā
  sastaptos cilvēkus.
 • 3:54 - 3:56
  Viņi visi bija reģistrējušies
  kā darba meklētāji
 • 3:56 - 3:59
  un cerēja saņemt valsts palīdzību.
 • 3:59 - 4:03
  Tomēr, kā drīz vien atklāju,
  tā bija īpaša veida palīdzība.
 • 4:03 - 4:05
  Bija arī neliels bezdarbnieka pabalsts,
 • 4:05 - 4:09
  bet galvenokārt valsts palīdzība izpaudās
  kā dažādas sociālās programmas.
 • 4:09 - 4:12
  Un vienu šo lielākajām programmām sauca
 • 4:12 - 4:14
  „Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi”.
 • 4:15 - 4:17
  Būtībā tā bija virkne semināru,
 • 4:17 - 4:20
  ko visi bezdarbnieki
  bija aicināti apmeklēt.
 • 4:20 - 4:23
  Tā nu es sāku apmeklēt
  šos seminārus kopā ar viņiem.
 • 4:24 - 4:27
  Un mani pārsteidza vairāki paradoksi.
 • 4:27 - 4:29
  Iedomājieties –
 • 4:29 - 4:32
  krīze joprojām turpinās,
 • 4:32 - 4:37
  Latvijas ekonomika sarūk, gandrīz neviens
  nepieņem jaunus darbiniekus.
 • 4:37 - 4:41
  Un tur nu mēs sēžam,
  šajā mazajā, spoži izgaismotajā klasē,
 • 4:41 - 4:43
  piecpadsmit cilvēki,
 • 4:43 - 4:47
  un veidojam sarakstus
  ar savām stiprajām un vājajām pusēm,
 • 4:47 - 4:48
  ar saviem iekšējiem dēmoniem,
 • 4:48 - 4:53
  kas, kā mums tiek stāstīts, stājas ceļā
  mūsu panākumiem darba tirgū.
 • 4:54 - 4:57
  Kamēr valsts glābj Latvijas lielāko banku
 • 4:57 - 5:01
  un šīs glābšanas izmaksas
  tiek uzkrautas visas tautas pleciem,
 • 5:01 - 5:04
  mēs sēžam aplī
 • 5:04 - 5:09
  un mācāmies stresa brīžos dziļi elpot.
 • 5:09 - 5:11
  (Dziļa ieelpa un izelpa)
 • 5:13 - 5:16
  Kamēr daļa cilvēku zaudē
  kredītā iegādātos mājokļus
 • 5:16 - 5:18
  un tūkstošiem citu emigrē,
 • 5:18 - 5:22
  mums stāsta, ka vajag uzdrošināties sapņot
  un sekot saviem sapņiem.
 • 5:24 - 5:25
  Kā socioloģe
 • 5:25 - 5:27
  es zinu, ka sociālā politika
 • 5:27 - 5:31
  ir svarīgs komunikācijas veids
  starp valsti un tās pilsoņiem.
 • 5:32 - 5:33
  Šīs programmas vēstījums bija –
 • 5:34 - 5:36
  kā teica viena no apmācību vadītājām –
 • 5:36 - 5:37
  Just dot it! Vienkārši dari.
 • 5:37 - 5:39
  Viņa, protams, citēja Nike.
 • 5:39 - 5:44
  Tātad simboliski valsts bez darba
  palikušajiem iedzīvotājiem teica,
 • 5:44 - 5:47
  ka viņiem jābūt aktīvākiem,
  jādara vairāk,
 • 5:47 - 5:50
  jāstrādā ar sevi,
  jāpievar savi iekšējie dēmoni,
 • 5:50 - 5:52
  jābūt pašpārliecinātākiem –
 • 5:52 - 5:56
  ka palikšana bez darba
  ir viņu pašu personīgā neveiksme.
 • 5:57 - 6:00
  Krīzes radītās ciešanas
 • 6:00 - 6:03
  tika uztvertas kā individuāls stress,
 • 6:03 - 6:05
  ar ko katram jātiek galā
  pašam savā ķermenī,
 • 6:05 - 6:07
  dziļi un apzināti elpojot.
 • 6:10 - 6:14
  Šādas sociālas programmas,
  kas uzsver individuālo atbildību,
 • 6:14 - 6:17
  ir kļuvušas arvien populārākas
  visā pasaulē.
 • 6:17 - 6:21
  Tā ir daļa no parādības,
  ko sociologs Luiks Vakāns
 • 6:21 - 6:24
  dēvē par neoliberālo kentaurvalsti.
 • 6:24 - 6:26
  Kentaurs, kā varbūt atceraties,
 • 6:26 - 6:28
  ir mītiska būtne sengrieķu kultūrā –
 • 6:28 - 6:30
  puscilvēks, puszvērs.
 • 6:30 - 6:35
  Ķermeņa augšdaļa tam ir kā cilvēkam,
  bet apakšdaļa – kā zirgam.
 • 6:35 - 6:37
  Un kentaurvalsts ir valsts,
 • 6:37 - 6:42
  kas savu cilvēcisko seju pavērš pret tiem,
  kuri atrodas sabiedrības augšdaļā,
 • 6:42 - 6:46
  bet tos, kas ir lejā, samin un sabradā.
 • 6:47 - 6:49
  Tātad visvairāk pelnošie iedzīvotāji
  un lielie uzņēmumi
 • 6:49 - 6:53
  bauda nodokļu atlaides
  un citu veidu atbalstu,
 • 6:53 - 6:55
  kamēr bezdarbniekiem un trūcīgajiem
 • 6:55 - 6:59
  jāpierāda, ka viņi ir
  valsts atbalsta cienīgi;
 • 6:59 - 7:01
  viņus morāli disciplinē,
 • 7:01 - 7:04
  stigmatizē kā bezatbildīgus,
  pasīvus vai slinkus,
 • 7:04 - 7:06
  bieži vien kriminalizē.
 • 7:07 - 7:11
  Latvijā šāds kentaurvalsts modelis
 • 7:11 - 7:13
  pastāv kopš 90. gadiem.
 • 7:13 - 7:17
  Piemēram, līdz pat 2019. gadam Latvijā
  bija vienotas likmes ienākuma nodoklis,
 • 7:17 - 7:20
  kas nāca par labu lielākajiem pelnītājiem,
 • 7:20 - 7:23
  kamēr ceturtā daļa iedzīvotāju
  joprojām dzīvo nabadzībā.
 • 7:24 - 7:29
  Krīze un taupības politika
  šo sociālo nevienlīdzību ir palielinājusi.
 • 7:29 - 7:34
  Tātad, kamēr banku kapitāls
  un bagātie tiek aizsargāti,
 • 7:34 - 7:35
  tiem, kuri zaudēja visvairāk,
 • 7:35 - 7:39
  mācīja individuālo atbildību.
 • 7:40 - 7:44
  Sarunās ar semināros
  satiktajiem cilvēkiem
 • 7:44 - 7:47
  es gaidīju, ka viņi būs dusmīgi.
 • 7:47 - 7:48
  Es gaidīju,
 • 7:48 - 7:51
  ka viņi pretosies šīm mācībām
  par individuālo atbildību.
 • 7:51 - 7:56
  Galu galā krīze nebija viņu vaina,
  taču lielāko smagumu iznesa tieši viņi.
 • 7:56 - 8:00
  Bet cilvēku stāstos
 • 8:00 - 8:02
  mani atkal un atkal satrieca tas,
 • 8:02 - 8:06
  cik spēcīga bija šī ideja
  par individuālo atbildību.
 • 8:08 - 8:10
  Viens no manis satiktajiem
  cilvēkiem bija Žanete.
 • 8:11 - 8:14
  23 gadus viņa bija strādājusi
 • 8:14 - 8:19
  un mācījusi šūšanu un citus rokdarbus
  kādā Rīgas arodskolā.
 • 8:19 - 8:21
  Un tad iestājas krīze,
 • 8:21 - 8:24
  un skolu slēdz
  taupības politikas ietvaros.
 • 8:24 - 8:30
  Izglītības sistēmas pārstrukturēšana bija
  viens no valsts naudas taupīšanas veidiem.
 • 8:30 - 8:33
  Visā valstī darbu zaudēja
  10 000 skolotāju,
 • 8:33 - 8:35
  un Žanete ir viena no viņiem.
 • 8:35 - 8:37
  Un no viņas stāstītā es zinu,
 • 8:37 - 8:40
  ka darba zaudēšana
  viņu ir novedusi bēdīgā situācijā.
 • 8:40 - 8:42
  Žanete ir šķīrusies,
 • 8:42 - 8:45
  viņai ir divi pusaudžu vecuma bērni,
  kuriem viņa ir vienīgā apgādniece.
 • 8:45 - 8:51
  Un tomēr viņa man saka,
  ka krīze patiešām ir iespēja.
 • 8:53 - 8:56
  Viņa stāsta: „Man šogad paliek 50 gadi.
 • 8:56 - 9:01
  Laikam jau dzīve man ir devusi šo iespēju
  apstāties, paskatīties apkārt.
 • 9:01 - 9:03
  Jo visus šos gadus
  es tikai strādāju un strādāju,
 • 9:03 - 9:05
  man nav bijis laika apstāties.
 • 9:05 - 9:07
  Un nu es esmu apstājusies,
 • 9:07 - 9:10
  man ir dota iespēja visu izvērtēt
 • 9:10 - 9:15
  un izlemt, kas ir tas, ko es gribu,
  un kas ir tas, ko es negribu.
 • 9:15 - 9:19
  Visu šo laiku es tikai šuvu un šuvu –
  esmu pārgurusi."
 • 9:20 - 9:24
  Tātad pēc 23 gadu darba
  Žanete ir kļuvusi lieka,
 • 9:24 - 9:26
  bet viņa neprotestē.
 • 9:26 - 9:30
  Viņa nerunā par 99% pret 1%.
 • 9:30 - 9:32
  Viņa analizē sevi!
 • 9:32 - 9:35
  Un viņa pragmatiski domāja
  par to, ka varētu sākt mazu biznesu
 • 9:35 - 9:40
  un savā guļamistabā darināt
  suvenīrlellītes, ko pārdot tūristiem.
 • 9:40 - 9:43
  Bezdarbnieku nodaļā es satiku arī Aivaru.
 • 9:43 - 9:45
  Aivaram bija nedaudz zem 50.
 • 9:45 - 9:50
  Viņš bija zaudējis darbu valsts aģentūrā,
  kas pārraudzīja ceļu būvniecību.
 • 9:50 - 9:54
  Uz vienu no mūsu sarunām
  Aivars ieradās ar grāmatu.
 • 9:54 - 9:56
  Tās nosaukums bija
 • 9:56 - 10:01
  „Potēšana pret stresu
  jeb Psihoenerģētiskais Aikido”.
 • 10:02 - 10:05
  Daži no jums varbūt zina,
  ka aikido ir cīņas mākslas veids,
 • 10:05 - 10:08
  tātad psihoenerģētiskais aikido.
 • 10:09 - 10:10
  Un Aivars man stāsta,
 • 10:10 - 10:15
  ka pēc vairāku mēnešu lasīšanas
  un pārdomām, esot bez darba,
 • 10:15 - 10:17
  viņš ir sapratis,
 • 10:17 - 10:21
  ka viņa šā brīža grūtību iemesls
  ir viņš pats.
 • 10:21 - 10:23
  Aivars saka:
 • 10:23 - 10:25
  „Es pats tās radīju.
 • 10:25 - 10:28
  Es biju tādā psiholoģiskā stāvoklī,
  kas man kaitēja.
 • 10:28 - 10:31
  Ja cilvēks baidās zaudēt naudu,
  baidās zaudēt darbu,
 • 10:31 - 10:34
  sāk stresot, kļūst nemierīgs, bailīgs,
 • 10:34 - 10:36
  tas ir tieši tas, ko viņš saņem.”
 • 10:37 - 10:38
  Kad aicinu Aivaru paskaidrot,
 • 10:38 - 10:40
  viņš savas domas dzejiski salīdzina
 • 10:40 - 10:43
  ar mežonīgiem zirgiem,
  kas skrien uz visām pusēm,
 • 10:43 - 10:46
  un saka: „Tev jābūt savu domu valdniekam.
 • 10:47 - 10:49
  Lai lietas sakārtotos materiālajā pasaulē,
 • 10:49 - 10:51
  tev jāvalda pār savām domām,
 • 10:51 - 10:54
  jo tieši caur domām
  sakārtojas arī viss pārējais.”
 • 10:54 - 10:56
  „Pēdējā laikā,” viņš piebilst,
 • 10:56 - 10:58
  „esmu sapratis, ka pasaule ap mani,
 • 10:58 - 11:01
  tas, kas ar mani notiek,
  cilvēki, ko satieku,
 • 11:01 - 11:03
  tas viss ir atkarīgs tieši no manis.”
 • 11:03 - 11:08
  Kamēr Latvija piedzīvo šo ārkārtīgi skarbo
  ekonomisko eksperimentu,
 • 11:08 - 11:11
  Aivars saka, ka jāmainās būtu
  viņa domāšanas veidam.
 • 11:11 - 11:16
  Savās šā brīža grūtībās viņš vaino sevi.
 • 11:17 - 11:22
  Uzņemties atbildību,
  protams, ir labi, vai ne?
 • 11:22 - 11:25
  Tas ir īpaši nozīmīgs
  un morāli jutīgs jautājums
 • 11:25 - 11:26
  pēcpadomju sabiedrībā,
 • 11:26 - 11:31
  kurā paļaušanos uz valsti uzskata
  par nelaimīgu padomju pagātnes mantojumu.
 • 11:32 - 11:35
  Bet, klausoties Žanetē,
  Aivarā un citos cilvēkos,
 • 11:35 - 11:38
  es domāju arī par to,
  cik nežēlīgs ir šis jautājums –
 • 11:39 - 11:40
  kur ir tava atbildība?
 • 11:40 - 11:42
  Cik nosodošs.
 • 11:42 - 11:46
  Jo tas savā ziņā bija veids,
  kā vainot un apklusināt cilvēkus,
 • 11:46 - 11:48
  kurus krīze bija skārusi vissmagāk.
 • 11:48 - 11:52
  Tātad, kamēr grieķi izgāja ielās,
  latvieši norija krupi.
 • 11:52 - 11:55
  Un daudzi – desmitiem tūkstošu – emigrēja,
 • 11:55 - 11:58
  kas arī ir veids, kā uzņemties atbildību.
 • 12:00 - 12:03
  Šī valoda –
  individuālās atbildības valoda –
 • 12:03 - 12:06
  ir kļuvusi par kolektīvā nolieguma veidu.
 • 12:06 - 12:08
  Kamēr mums būs tāda sociālā politika,
 • 12:08 - 12:11
  kas bezdarbu uztver
  kā individuālu neveiksmi,
 • 12:11 - 12:13
  bet nebūs pietiekami daudz naudas
 • 12:13 - 12:17
  programmām, kas cilvēkiem sniedz
  īstas prasmes vai rada darbavietas,
 • 12:17 - 12:20
  mēs neredzam
  politikas veidotāju atbildību.
 • 12:20 - 12:24
  Kamēr stigmatizēsim trūcīgos
  kā kaut kādā ziņā pasīvus vai slinkus,
 • 12:24 - 12:26
  nedodot cilvēkiem reālas iespējas
  izkļūt no nabadzības,
 • 12:27 - 12:28
  vienīgi emigrēt,
 • 12:28 - 12:32
  mēs noliedzam patiesos nabadzības cēloņus.
 • 12:32 - 12:35
  Un tikmēr ciešam mēs visi.
 • 12:36 - 12:40
  Jo sociālie zinātnieki ar detalizētiem
  statistikas datiem ir pierādījuši –
 • 12:40 - 12:45
  sabiedrībās ar augstāku
  ekonomiskās nevienlīdzības līmeni
 • 12:45 - 12:49
  ir vairāk cilvēku gan ar garīgās,
  gan fiziskās veselības problēmām.
 • 12:49 - 12:52
  Tātad sociālā nevienlīdzība
  acīmredzami kaitē
 • 12:52 - 12:55
  ne vien tiem, kam ir vismazāk resursu,
  bet mums visiem,
 • 12:55 - 12:58
  jo dzīvot sabiedrībā
  ar augstu nevienlīdzības līmeni
 • 12:58 - 13:00
  nozīmē dzīvot sabiedrībā
 • 13:00 - 13:03
  ar zemu uzticēšanās
  un augstu trauksmes līmeni.
 • 13:03 - 13:04
  Tātad te nu mēs esam.
 • 13:04 - 13:06
  Mēs visi lasām pašpalīdzības grāmatas,
 • 13:06 - 13:08
  mēģinām mainīt ieradumus,
 • 13:08 - 13:10
  pārveidot savas smadzenes,
 • 13:10 - 13:11
  meditējam.
 • 13:11 - 13:14
  Un tas viss, protams, savā ziņā palīdz.
 • 13:14 - 13:17
  Pašpalīdzības grāmatas
  liek justies mundrākiem.
 • 13:17 - 13:22
  Meditācija var palīdzēt izjust
  lielāku garīgu tuvību ar citiem.
 • 13:23 - 13:27
  Bet, manuprāt, mums būtu
  tikpat skaidri jāapzinās
 • 13:27 - 13:30
  savstarpējās sociālās saiknes.
 • 13:30 - 13:33
  Jo sociālā nevienlīdzība
  kaitē mums visiem.
 • 13:33 - 13:36
  Tādēļ mūsu sociālajā politikā
  vajadzīgs vairāk līdzjūtības,
 • 13:36 - 13:40
  un tai vajadzētu mazāk pievērsties
  morālai izglītošanai
 • 13:40 - 13:44
  un vairāk – sociālā taisnīguma
  un vienlīdzības veicināšanai.
 • 13:44 - 13:45
  Paldies.
 • 13:45 - 13:48
  (Aplausi)
Title:
Kāpēc ekonomiskajās krīzēs vainojam indivīdu?
Speaker:
Liene Ozoliņa
Description:

2008. gadā globālā finanšu krīze pamatīgi satricināja Latvijas ekonomiku. Strauji pieauga bezdarbs, valdība krasi samazināja valsts tēriņus un paaugstināja nodokļus, vienlaikus atbalstot bagātākos iedzīvotājus un lielos uzņēmumus. Un pārējie klusēja, neprotestēja. Socioloģe Liene Ozoliņa pievēršas tam, kā Latvijas valdība pārliecināja iedzīvotājus uzņemties vainu par valsts brūkošo ekonomiku, un norāda, ka līdzīga veida sociālā politika ir nevienlīdzības pamatā visā pasaulē.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
14:02

Latvian subtitles

Revisions Compare revisions