Hungarian subtitles

← Miért az egyéneket hibáztatjuk a gazdasági válságért?

Get Embed Code
33 Languages

Showing Revision 8 created 10/13/2020 by Csaba Lóki.

 1. Hideg, verőfényes márciusi nap volt.
 2. A rigai utcán sétáltam.
 3. A tél lassan már az utolsókat rúgta.
 4. Imitt-amott még hófoltok látszottak,
 5. de a járda már tiszta és száraz volt.
 6. A Rigában élők ismerik
  a megkönnyebbülés érzését,
 7. amelyet a tavasz első jele vált ki,
 8. mikor már nem kell
  sáros latyakban caplatnunk
 9. az utcákon.
 10. Élveztem a sétát,
 11. mikor hirtelen felirat ötlött
  a szemembe a járdán,
 12. egy graffiti:
 13. sötétszürke alapon fehér betűk.
 14. Ez állt ott:
 15. "Hová tűnt a felelősséged?"
 16. A kérdéstől visszahőköltem.

 17. A fölirat jelentésén töprengve rájöttem,
 18. hogy a Rigai Önkormányzat
  szociális osztálya előtt állok.
 19. Úgy látszik, a graffiti szerzője,
  bárki volt is,
 20. a segélyért folyamodókhoz
  intézte kérdését.
 21. Akkor télen

 22. a lettországi pénzügyi válság
  utóhatását kutattam.
 23. A 2008-ban kitört pénzügyi világválság
 24. a nyílt gazdaságú kis Lettországot
  erősen megviselte.
 25. A költségvetés egyenesbe hozására
 26. a lett kormány a belső leértékelés
  stratégiáját választotta.
 27. Ez lényegében a közkiadások
  drasztikus csökkentését jelentette:
 28. a közszférában dolgozók
  bérének lefaragását,
 29. a köztisztviselői kar apasztását,
 30. a munkanélküli járadékok és más
  szociális segélyek visszafogását,
 31. adóemelést.
 32. Anyám egész életében
  történelemtanárként dolgozott.

 33. A megszorítások miatt fizetése
 34. hirtelen 30%-kal lett kevesebb.
 35. Sokan kerültek hasonló
  vagy még rosszabb helyzetbe.
 36. A válság költségeit
  az egyszerű lettekre terhelték.
 37. A válság és a megszorítások hatására

 38. a lett gazdaság két év alatt
  25%-kal zsugorodott.
 39. Hasonló gazdasági visszaesést
 40. csak Görögország szenvedett.
 41. Noha a görögök hónapokon át
  utcára vonultak Athénban,
 42. folyamatosan – olykor
  erőszakosan – tiltakozva,
 43. Rigában minden csendes volt.
 44. Kiváló közgazdászok vitatkoztak
  a The New York Times hasábjain
 45. a megszorítások lett rezsimjének
 46. furcsa és szélsőséges kísérletéről.
 47. Hitetlenkedve figyelték,
 48. hogy a lett társadalom ezt mennyire tűri.
 49. Akkoriban Londonban tanultam,

 50. és jól emlékszem az Elfoglaló mozgalomra,
 51. és arra, hogyan terjedt városról városra:
 52. Madridtól New Yorkig és Londonig
 53. a "Mi vagyunk a 99%!" jelszó.
 54. Ismerik a történetet.
 55. Rigába érve viszont
 56. nem volt visszhangja
  az Elfoglaló mozgalomnak.
 57. A lettek csak tűrtek.
 58. Lenyelték a békát – ahogy mondani szokás.
 59. A doktori kutatásomhoz
  tanulmányozni akartam,

 60. hogyan változtak a posztszovjet időszakban
 61. a lett állam és polgárai
  közti kapcsolatok.
 62. Kutatási helyszínnek
 63. a munkanélküli hivatalt választottam.
 64. Amikor 2011 őszén odaérkeztem,
 65. arra jöttem rá, hogy szemtanúja vagyok
 66. a válság hatásainak,
 67. és annak is, hogyan reagálnak rá
  a válsággal leginkább sújtottak,
 68. akik munkanélkülivé váltak.
 69. Nekiláttam kikérdezni azokat,
  akikkel a hivatalban találkoztam.

 70. Álláskeresőként voltak nyilvántartva,
  és az államtól reméltek segítséget.
 71. Hamarosan beláttam,
  hogy ez sajátságos segítség volt.
 72. Kaptak némi pénzsegélyt,
 73. de az állami segítség többnyire
  szociális programokban érkezett.
 74. Az egyik ilyen programot
 75. versenyképesség-növelőnek hívták.
 76. Ez szemináriumok sorozatából állt,
 77. melyen a részvételt
  minden munkanélkülinek ajánlották.
 78. Én is beültem, a többiekkel együtt.
 79. Számos ellentmondás megdöbbentett.
 80. Képzeljék el:

 81. a válság még tart,
 82. a lett gazdaság zsugorodik,
 83. alig van állásokba fölvétel,
 84. mi pedig itt,
 85. ebben a jól megvilágított termecskében,

 86. a 15 fős csoport tagjai
 87. erős és gyenge oldalukat listázzák,
  és belső démonjaikat veszik sorra,
 88. melyekről azt mondták nekik,
  hogy miattuk nem elég sikeresek
 89. a munkaerőpiacon.
 90. Miközben a legnagyobb helyi bankot
  éppen megmentik a csődtől,

 91. és a költségeit a lakosságra terhelik,
 92. mi körbeülve azt tanuljuk,
 93. hogyan lélegezzünk mélyet,
  mikor stresszelünk.
 94. (Mély belégzés)

 95. Miközben otthonokat foglalnak le
  nemfizetés miatt,

 96. és ezrek vándorolnak ki,
 97. nekünk azt mondják, hogy álmodjunk
  nagyot, és kövessük álmainkat.
 98. Szociológusként tudom,

 99. hogy a szociálpolitika fontos formája
 100. az állam és polgárai közti párbeszédnek.
 101. A program jelszava ez volt,
 102. ahogy az egyik oktató megfogalmazta:
 103. "Csak csináld!"
 104. Ő persze a Nike jelszavát idézte.
 105. Az állam képletesen
  jelszót küldött a munkanélkülieknek:
 106. legyetek tevékenyebbek,
  dolgozzatok szorgalmasabban,
 107. dolgoznotok kell magatokon,
  le kell győznötök belső démonjaitokat,
 108. magabiztosabbaknak kell lennetek:
 109. tehát az, hogy munkanélküliek,
  valahogy az ő kudarcuk.
 110. A válság okozta szenvedéseket
  az állam úgy kezelte
 111. mint egyéni stressz tapasztalatát,
 112. amellyel testileg úgy kell megbirkózni,
 113. hogy tudatosan mélyet lélegzünk.
 114. Az egyéni felelősséget hangsúlyozó
  effajta szociális programok

 115. egyre gyakoribbá váltak a világon.
 116. Ezek részei annak a jelenségnek,
  amit Loïc Wacquant szociológus
 117. "neoliberális kentaurállam"-nak nevez.
 118. A görög mitológiából ismert kentaur,
 119. mint tán tudják,
 120. félig ember, félig állat.
 121. Felső fele ember, az alsó fele ló.
 122. A kentaurállam olyan,
 123. hogy társadalmi ranglétra tetején állóknak
  emberi arcát mutatja,
 124. de akik a ranglétra aljára szorulnak,
 125. azokat eltiporja.
 126. Így a legnagyobb jövedelműek
  és a nagytőkések
 127. élvezhetik az adócsökkentéseket
  és más támogatásokat,
 128. miközben a munkanélküliek, a szegények
 129. csak bizonyítsák be,
  hogy méltók az állami támogatásra,
 130. erkölcsös életűek;
 131. és felelőtlennek, tunyának, lustának
 132. vagy bűnözőnek bélyegzik őket.
 133. Ilyen kentaurállam létezik

 134. Lettországban az 1990-es évek óta.
 135. Említhetem az egykulcsos jövedelemadót,
  amely 2019-ig volt érvényben,
 136. hiszen a csúcsjövedelműeket
  hozta kedvező helyzetbe,
 137. miközben a népesség negyede
  továbbra is szegénységben él.
 138. A válság és a megszorítások csak tovább
  rontották a társadalmi egyenlőtlenséget.
 139. Miközben a banktőkét
  és a tehetősöket védték,
 140. a leginkább kárvallottaknak
 141. az egyéni felelősségükről papoltak.
 142. Mikor a szemináriumokon
  résztvevőkkel beszélgettem,

 143. arra számítottam, hogy dühösek lesznek.
 144. Azt vártam, hogy szembeszegülnek
 145. az egyéni felelősségről papolással.
 146. A válság végtére is nem az ő hibájuk,
  mégis ők isszák a levét.
 147. Ahogy elmondták a történeteiket,
 148. lépten-nyomon megdöbbentem,
 149. mennyire hatásos a felelősség fölvetése.
 150. Az egyikük, Žanete,

 151. 23 éven át tanított varrást
 152. és egyéb szakmákat
  a rigai szakmunkásképzőben.
 153. Mikor a válság beütött,
 154. a megszorítások keretében
  bezárták az iskolát.
 155. Az oktatási rendszer átalakítása
  a közpénz-megtakarítás része volt.
 156. Az országban 10 000 tanár
  vesztette el állását,
 157. köztük Žanete is.
 158. Elmondta, hogy állása elvesztése
 159. kétségbeejtő helyzetbe hozta;
 160. elvált, két tizenéves gyerekét
  egyedül tartja el.
 161. Ennek ellenére,
  beszélgetésünkben úgy értékelte,
 162. hogy a válság igazi lehetőséget nyújt.
 163. "Idén töltöm be az ötvenet.
 164. Az élet esélyt nyújtott, hogy szétnézzek,
 165. mert a korábbi években megállás nélkül,
 166. látástól vakulásig csak dolgoztam.
 167. Most megálltam,
 168. megvan a lehetőségem, hogy körülnézzek,
 169. és eldöntsem, mit szeretnék,
 170. és mit nem szeretnék.
 171. Mindig csak a varrás; az kimerítő."
 172. Žanetet 23 év után elbocsátották.

 173. De nem készül tiltakozni.
 174. Nem emlegeti,
  hogy a 99% áll szemben az 1%-kal.
 175. Önmagát elemzi.
 176. Pragmatikusan gondolkodik.
 177. Hálószobájában kisvállalkozást indít:
 178. ajándékbabákat készít turistáknak.
 179. Aivarsszal is találkoztam
  a munkaközvetítőben.

 180. Aivars közel jár az ötvenhez.
 181. Útépítés-felügyelő volt állami cégnél
  elbocsátása előtt.
 182. Egyik találkozónkra elhozta
  az éppen olvasott könyvét:
 183. "Stressz elleni védőoltás,
  avagy a pszicho-energetikai aikidó".
 184. Tán tudják, hogy az aikidó
  harcművészeti sport,
 185. így a pszicho-energetikai aikidó is.
 186. Aivars elmondta, hogy mióta munkanélküli,
 187. a hónapokig tartó olvasás, töprengés
  és mérlegelés után megértette,
 188. hogy mostani nehézségeit ő maga okozza.
 189. Így fogalmaz:
 190. "Magam okoztam.
 191. Olyan lelki állapotban voltam,
  ami nem tett jót nekem.
 192. Ha valaki attól fél,
  hogy elveszti pénzét, állását,
 193. attól egyre stresszesebb,
  bizonytalanabb, félénkebb lesz.
 194. Ez a vég."
 195. Amikor arra kértem, világítsa ezt meg,

 196. gondolatait költőien a szanaszét
  futó vadlovakhoz hasonlította,
 197. és intett: "Légy gondolataid pásztora!
 198. Hogy az anyagi világban
  dolgainkat rendbe hozzuk,
 199. gondolataink pásztora kell legyünk,
 200. mert mindent gondolatainkkal
  hozhatunk rendbe.
 201. Később világossá vált,
 202. hogy környezetem, ami velem történik,
 203. hogy kit engedek közel magamhoz,
  mindez teljesen tőlem függ."
 204. Ahogy Lettország átvészeli
  ezt a szélsőséges gazdasági kísérletet,
 205. Aivars szerint az ő gondolkodásmódjának
  meg kell változnia.
 206. Saját magát hibáztatja
  a mostani nehézségeiért.
 207. A felelősségvállalás jó dolog, nem?

 208. Különös jelentősége
  és erkölcsi tartalma van
 209. posztszovjet társadalmakban,
 210. ahol az államban bizakodás
 211. a szovjet múlt sajnálatos öröksége.
 212. Ám amikor Žanetet, Aivarst
  és másokat hallgatom,
 213. az jár a fejemben,
  milyen kegyetlen a kérdés:
 214. "Hová tűnt a felelősséged?",
 215. mennyire elítélő.
 216. Mert azokat hibáztatja és csitítja,
 217. akiket a válság a legjobban sújtott.
 218. Mikor a görögök utcára vonultak,
  a lettek lenyelték a békát,
 219. és tízezrek kivándoroltak;
 220. de az is felelősségvállalás.
 221. A nyelv, az egyéni felelősség nyelve

 222. vált az együttes elutasítás formájává.
 223. Amíg szociálpolitikánk a munkanélküliséget
 224. egyéni kudarcként kezeli,
 225. de nincs elég pénzünk az embereknek
  valódi szakmát nyújtó programokra
 226. vagy állások létrehozására,
 227. addig nem látjuk
  a döntéshozói felelősséget.
 228. Amíg a szegényeket tunyának
  vagy lustának bélyegezzük,
 229. de nem adunk nekik eszközöket,
  hogy kilábaljanak a szegénységből,
 230. csupán a kivándorlást,
 231. addig letagadjuk a szegénység igazi okait.
 232. Eközben mindnyájan szenvedünk,
 233. mert társadalomkutatók
 234. részletes statisztikai adatokkal
  mutatták ki,
 235. hogy a gazdaságilag
  egyenlőtlenebb társadalmakban
 236. sokkal többen küzdenek
  szellemi és egyúttal testi bajokkal.
 237. A társadalmi egyenlőtlenség nyilván
  nemcsak a szegényeknek hátrányos,
 238. hanem mindannyiunknak is,
 239. mert erősen egyenlőtlen társadalomban élni
 240. annyit tesz, mint alacsony társadalmi
  bizalomban és erős szorongásban élni.
 241. Itt tartunk.

 242. Mind olvasunk „segíts magadon” könyveket,
 243. igyekszünk szokásainkon erőt venni,
 244. agyunkat áthuzalozni,
 245. meditálni szoktunk.
 246. Ezek valamelyest segítenek.
 247. A „segíts magadon” könyvek földobnak.
 248. A meditálás által jobban
  kötődünk lelkileg másokhoz.
 249. Arra van szükségünk,
  hogy tudatosuljon bennünk,
 250. társadalmilag mi kapcsol
  minket össze egymással,
 251. mert a társadalmi egyenlőtlenség
  valamennyiünknek ártalmas.
 252. Több részvétteli szociálpolitikára
  van szükségünk,
 253. amely nem annyira az erkölcsi oktatásra,
 254. mint inkább a társadalmi igazságosság
  és egyenlőség előmozdítására irányul.
 255. Köszönöm.

 256. (Taps)