Return to Video

Miért az egyéneket hibáztatjuk a gazdasági válságért?

 • 0:01 - 0:05
  Hideg, verőfényes márciusi nap volt.
 • 0:05 - 0:08
  A rigai utcán sétáltam.
 • 0:09 - 0:12
  A tél lassan már az utolsókat rúgta.
 • 0:12 - 0:15
  Imitt-amott még hófoltok látszottak,
 • 0:15 - 0:18
  de a járda már tiszta és száraz volt.
 • 0:18 - 0:23
  A Rigában élők ismerik
  a megkönnyebbülés érzését,
 • 0:23 - 0:25
  amelyet a tavasz első jele vált ki,
 • 0:25 - 0:28
  mikor már nem kell
  sáros latyakban caplatnunk
 • 0:28 - 0:29
  az utcákon.
 • 0:30 - 0:33
  Élveztem a sétát,
 • 0:33 - 0:39
  mikor hirtelen felirat ötlött
  a szemembe a járdán,
 • 0:39 - 0:40
  egy graffiti:
 • 0:41 - 0:45
  sötétszürke alapon fehér betűk.
 • 0:45 - 0:46
  Ez állt ott:
 • 0:46 - 0:51
  "Hová tűnt a felelősséged?"
 • 0:53 - 0:55
  A kérdéstől visszahőköltem.
 • 0:56 - 1:01
  A fölirat jelentésén töprengve rájöttem,
 • 1:01 - 1:05
  hogy a Rigai Önkormányzat
  szociális osztálya előtt állok.
 • 1:06 - 1:09
  Úgy látszik, a graffiti szerzője,
  bárki volt is,
 • 1:10 - 1:14
  a segélyért folyamodókhoz
  intézte kérdését.
 • 1:16 - 1:17
  Akkor télen
 • 1:17 - 1:22
  a lettországi pénzügyi válság
  utóhatását kutattam.
 • 1:23 - 1:26
  A 2008-ban kitört pénzügyi világválság
 • 1:26 - 1:30
  a nyílt gazdaságú kis Lettországot
  erősen megviselte.
 • 1:30 - 1:32
  A költségvetés egyenesbe hozására
 • 1:32 - 1:35
  a lett kormány a belső leértékelés
  stratégiáját választotta.
 • 1:35 - 1:40
  Ez lényegében a közkiadások
  drasztikus csökkentését jelentette:
 • 1:40 - 1:43
  a közszférában dolgozók
  bérének lefaragását,
 • 1:43 - 1:44
  a köztisztviselői kar apasztását,
 • 1:44 - 1:47
  a munkanélküli járadékok és más
  szociális segélyek visszafogását,
 • 1:47 - 1:49
  adóemelést.
 • 1:50 - 1:53
  Anyám egész életében
  történelemtanárként dolgozott.
 • 1:54 - 1:57
  A megszorítások miatt fizetése
 • 1:57 - 2:00
  hirtelen 30%-kal lett kevesebb.
 • 2:01 - 2:03
  Sokan kerültek hasonló
  vagy még rosszabb helyzetbe.
 • 2:04 - 2:08
  A válság költségeit
  az egyszerű lettekre terhelték.
 • 2:10 - 2:13
  A válság és a megszorítások hatására
 • 2:13 - 2:17
  a lett gazdaság két év alatt
  25%-kal zsugorodott.
 • 2:18 - 2:21
  Hasonló gazdasági visszaesést
 • 2:21 - 2:22
  csak Görögország szenvedett.
 • 2:24 - 2:27
  Noha a görögök hónapokon át
  utcára vonultak Athénban,
 • 2:27 - 2:30
  folyamatosan – olykor
  erőszakosan – tiltakozva,
 • 2:31 - 2:34
  Rigában minden csendes volt.
 • 2:36 - 2:39
  Kiváló közgazdászok vitatkoztak
  a The New York Times hasábjain
 • 2:39 - 2:42
  a megszorítások lett rezsimjének
 • 2:43 - 2:45
  furcsa és szélsőséges kísérletéről.
 • 2:45 - 2:47
  Hitetlenkedve figyelték,
 • 2:47 - 2:49
  hogy a lett társadalom ezt mennyire tűri.
 • 2:51 - 2:52
  Akkoriban Londonban tanultam,
 • 2:52 - 2:55
  és jól emlékszem az Elfoglaló mozgalomra,
 • 2:55 - 2:58
  és arra, hogyan terjedt városról városra:
 • 2:58 - 3:00
  Madridtól New Yorkig és Londonig
 • 3:00 - 3:02
  a "Mi vagyunk a 99%!" jelszó.
 • 3:02 - 3:04
  Ismerik a történetet.
 • 3:05 - 3:07
  Rigába érve viszont
 • 3:07 - 3:09
  nem volt visszhangja
  az Elfoglaló mozgalomnak.
 • 3:10 - 3:12
  A lettek csak tűrtek.
 • 3:13 - 3:17
  Lenyelték a békát – ahogy mondani szokás.
 • 3:18 - 3:20
  A doktori kutatásomhoz
  tanulmányozni akartam,
 • 3:20 - 3:23
  hogyan változtak a posztszovjet időszakban
 • 3:23 - 3:26
  a lett állam és polgárai
  közti kapcsolatok.
 • 3:26 - 3:28
  Kutatási helyszínnek
 • 3:28 - 3:30
  a munkanélküli hivatalt választottam.
 • 3:31 - 3:34
  Amikor 2011 őszén odaérkeztem,
 • 3:34 - 3:38
  arra jöttem rá, hogy szemtanúja vagyok
 • 3:38 - 3:40
  a válság hatásainak,
 • 3:40 - 3:44
  és annak is, hogyan reagálnak rá
  a válsággal leginkább sújtottak,
 • 3:44 - 3:46
  akik munkanélkülivé váltak.
 • 3:49 - 3:53
  Nekiláttam kikérdezni azokat,
  akikkel a hivatalban találkoztam.
 • 3:54 - 3:58
  Álláskeresőként voltak nyilvántartva,
  és az államtól reméltek segítséget.
 • 3:59 - 4:03
  Hamarosan beláttam,
  hogy ez sajátságos segítség volt.
 • 4:03 - 4:05
  Kaptak némi pénzsegélyt,
 • 4:05 - 4:09
  de az állami segítség többnyire
  szociális programokban érkezett.
 • 4:09 - 4:12
  Az egyik ilyen programot
 • 4:12 - 4:14
  versenyképesség-növelőnek hívták.
 • 4:15 - 4:17
  Ez szemináriumok sorozatából állt,
 • 4:17 - 4:20
  melyen a részvételt
  minden munkanélkülinek ajánlották.
 • 4:20 - 4:23
  Én is beültem, a többiekkel együtt.
 • 4:24 - 4:27
  Számos ellentmondás megdöbbentett.
 • 4:27 - 4:29
  Képzeljék el:
 • 4:29 - 4:32
  a válság még tart,
 • 4:32 - 4:34
  a lett gazdaság zsugorodik,
 • 4:34 - 4:36
  alig van állásokba fölvétel,
 • 4:37 - 4:38
  mi pedig itt,
 • 4:38 - 4:41
  ebben a jól megvilágított termecskében,
 • 4:41 - 4:43
  a 15 fős csoport tagjai
 • 4:43 - 4:48
  erős és gyenge oldalukat listázzák,
  és belső démonjaikat veszik sorra,
 • 4:48 - 4:51
  melyekről azt mondták nekik,
  hogy miattuk nem elég sikeresek
 • 4:51 - 4:53
  a munkaerőpiacon.
 • 4:54 - 4:57
  Miközben a legnagyobb helyi bankot
  éppen megmentik a csődtől,
 • 4:57 - 5:01
  és a költségeit a lakosságra terhelik,
 • 5:01 - 5:04
  mi körbeülve azt tanuljuk,
 • 5:04 - 5:08
  hogyan lélegezzünk mélyet,
  mikor stresszelünk.
 • 5:09 - 5:11
  (Mély belégzés)
 • 5:13 - 5:16
  Miközben otthonokat foglalnak le
  nemfizetés miatt,
 • 5:16 - 5:18
  és ezrek vándorolnak ki,
 • 5:18 - 5:22
  nekünk azt mondják, hogy álmodjunk
  nagyot, és kövessük álmainkat.
 • 5:24 - 5:25
  Szociológusként tudom,
 • 5:25 - 5:28
  hogy a szociálpolitika fontos formája
 • 5:28 - 5:31
  az állam és polgárai közti párbeszédnek.
 • 5:32 - 5:33
  A program jelszava ez volt,
 • 5:34 - 5:36
  ahogy az egyik oktató megfogalmazta:
 • 5:36 - 5:37
  "Csak csináld!"
 • 5:37 - 5:39
  Ő persze a Nike jelszavát idézte.
 • 5:39 - 5:44
  Az állam képletesen
  jelszót küldött a munkanélkülieknek:
 • 5:44 - 5:47
  legyetek tevékenyebbek,
  dolgozzatok szorgalmasabban,
 • 5:47 - 5:51
  dolgoznotok kell magatokon,
  le kell győznötök belső démonjaitokat,
 • 5:51 - 5:52
  magabiztosabbaknak kell lennetek:
 • 5:52 - 5:56
  tehát az, hogy munkanélküliek,
  valahogy az ő kudarcuk.
 • 5:57 - 6:00
  A válság okozta szenvedéseket
  az állam úgy kezelte
 • 6:00 - 6:03
  mint egyéni stressz tapasztalatát,
 • 6:03 - 6:05
  amellyel testileg úgy kell megbirkózni,
 • 6:05 - 6:07
  hogy tudatosan mélyet lélegzünk.
 • 6:10 - 6:14
  Az egyéni felelősséget hangsúlyozó
  effajta szociális programok
 • 6:14 - 6:17
  egyre gyakoribbá váltak a világon.
 • 6:17 - 6:21
  Ezek részei annak a jelenségnek,
  amit Loïc Wacquant szociológus
 • 6:21 - 6:23
  "neoliberális kentaurállam"-nak nevez.
 • 6:24 - 6:26
  A görög mitológiából ismert kentaur,
 • 6:27 - 6:28
  mint tán tudják,
 • 6:28 - 6:30
  félig ember, félig állat.
 • 6:30 - 6:34
  Felső fele ember, az alsó fele ló.
 • 6:35 - 6:37
  A kentaurállam olyan,
 • 6:37 - 6:42
  hogy társadalmi ranglétra tetején állóknak
  emberi arcát mutatja,
 • 6:42 - 6:45
  de akik a ranglétra aljára szorulnak,
 • 6:46 - 6:47
  azokat eltiporja.
 • 6:47 - 6:49
  Így a legnagyobb jövedelműek
  és a nagytőkések
 • 6:49 - 6:53
  élvezhetik az adócsökkentéseket
  és más támogatásokat,
 • 6:53 - 6:55
  miközben a munkanélküliek, a szegények
 • 6:55 - 6:59
  csak bizonyítsák be,
  hogy méltók az állami támogatásra,
 • 6:59 - 7:01
  erkölcsös életűek;
 • 7:01 - 7:04
  és felelőtlennek, tunyának, lustának
 • 7:04 - 7:06
  vagy bűnözőnek bélyegzik őket.
 • 7:07 - 7:11
  Ilyen kentaurállam létezik
 • 7:11 - 7:13
  Lettországban az 1990-es évek óta.
 • 7:13 - 7:17
  Említhetem az egykulcsos jövedelemadót,
  amely 2019-ig volt érvényben,
 • 7:17 - 7:20
  hiszen a csúcsjövedelműeket
  hozta kedvező helyzetbe,
 • 7:20 - 7:23
  miközben a népesség negyede
  továbbra is szegénységben él.
 • 7:24 - 7:29
  A válság és a megszorítások csak tovább
  rontották a társadalmi egyenlőtlenséget.
 • 7:29 - 7:33
  Miközben a banktőkét
  és a tehetősöket védték,
 • 7:34 - 7:35
  a leginkább kárvallottaknak
 • 7:35 - 7:38
  az egyéni felelősségükről papoltak.
 • 7:41 - 7:44
  Mikor a szemináriumokon
  résztvevőkkel beszélgettem,
 • 7:44 - 7:47
  arra számítottam, hogy dühösek lesznek.
 • 7:47 - 7:49
  Azt vártam, hogy szembeszegülnek
 • 7:49 - 7:51
  az egyéni felelősségről papolással.
 • 7:51 - 7:56
  A válság végtére is nem az ő hibájuk,
  mégis ők isszák a levét.
 • 7:56 - 8:00
  Ahogy elmondták a történeteiket,
 • 8:00 - 8:02
  lépten-nyomon megdöbbentem,
 • 8:02 - 8:06
  mennyire hatásos a felelősség fölvetése.
 • 8:08 - 8:10
  Az egyikük, Žanete,
 • 8:11 - 8:14
  23 éven át tanított varrást
 • 8:14 - 8:18
  és egyéb szakmákat
  a rigai szakmunkásképzőben.
 • 8:19 - 8:21
  Mikor a válság beütött,
 • 8:21 - 8:24
  a megszorítások keretében
  bezárták az iskolát.
 • 8:24 - 8:30
  Az oktatási rendszer átalakítása
  a közpénz-megtakarítás része volt.
 • 8:30 - 8:33
  Az országban 10 000 tanár
  vesztette el állását,
 • 8:33 - 8:35
  köztük Žanete is.
 • 8:35 - 8:38
  Elmondta, hogy állása elvesztése
 • 8:38 - 8:41
  kétségbeejtő helyzetbe hozta;
 • 8:41 - 8:44
  elvált, két tizenéves gyerekét
  egyedül tartja el.
 • 8:45 - 8:47
  Ennek ellenére,
  beszélgetésünkben úgy értékelte,
 • 8:47 - 8:52
  hogy a válság igazi lehetőséget nyújt.
 • 8:53 - 8:56
  "Idén töltöm be az ötvenet.
 • 8:56 - 9:01
  Az élet esélyt nyújtott, hogy szétnézzek,
 • 9:01 - 9:03
  mert a korábbi években megállás nélkül,
 • 9:03 - 9:05
  látástól vakulásig csak dolgoztam.
 • 9:05 - 9:07
  Most megálltam,
 • 9:07 - 9:10
  megvan a lehetőségem, hogy körülnézzek,
 • 9:10 - 9:13
  és eldöntsem, mit szeretnék,
 • 9:13 - 9:15
  és mit nem szeretnék.
 • 9:15 - 9:18
  Mindig csak a varrás; az kimerítő."
 • 9:20 - 9:23
  Žanetet 23 év után elbocsátották.
 • 9:24 - 9:26
  De nem készül tiltakozni.
 • 9:26 - 9:30
  Nem emlegeti,
  hogy a 99% áll szemben az 1%-kal.
 • 9:30 - 9:31
  Önmagát elemzi.
 • 9:32 - 9:34
  Pragmatikusan gondolkodik.
 • 9:34 - 9:37
  Hálószobájában kisvállalkozást indít:
 • 9:37 - 9:40
  ajándékbabákat készít turistáknak.
 • 9:40 - 9:43
  Aivarsszal is találkoztam
  a munkaközvetítőben.
 • 9:43 - 9:45
  Aivars közel jár az ötvenhez.
 • 9:45 - 9:50
  Útépítés-felügyelő volt állami cégnél
  elbocsátása előtt.
 • 9:50 - 9:54
  Egyik találkozónkra elhozta
  az éppen olvasott könyvét:
 • 9:54 - 10:01
  "Stressz elleni védőoltás,
  avagy a pszicho-energetikai aikidó".
 • 10:02 - 10:05
  Tán tudják, hogy az aikidó
  harcművészeti sport,
 • 10:05 - 10:08
  így a pszicho-energetikai aikidó is.
 • 10:09 - 10:12
  Aivars elmondta, hogy mióta munkanélküli,
 • 10:12 - 10:17
  a hónapokig tartó olvasás, töprengés
  és mérlegelés után megértette,
 • 10:17 - 10:21
  hogy mostani nehézségeit ő maga okozza.
 • 10:21 - 10:22
  Így fogalmaz:
 • 10:23 - 10:25
  "Magam okoztam.
 • 10:25 - 10:28
  Olyan lelki állapotban voltam,
  ami nem tett jót nekem.
 • 10:28 - 10:31
  Ha valaki attól fél,
  hogy elveszti pénzét, állását,
 • 10:31 - 10:34
  attól egyre stresszesebb,
  bizonytalanabb, félénkebb lesz.
 • 10:34 - 10:36
  Ez a vég."
 • 10:37 - 10:38
  Amikor arra kértem, világítsa ezt meg,
 • 10:38 - 10:43
  gondolatait költőien a szanaszét
  futó vadlovakhoz hasonlította,
 • 10:43 - 10:46
  és intett: "Légy gondolataid pásztora!
 • 10:47 - 10:49
  Hogy az anyagi világban
  dolgainkat rendbe hozzuk,
 • 10:49 - 10:51
  gondolataink pásztora kell legyünk,
 • 10:51 - 10:54
  mert mindent gondolatainkkal
  hozhatunk rendbe.
 • 10:55 - 10:57
  Később világossá vált,
 • 10:57 - 10:59
  hogy környezetem, ami velem történik,
 • 10:59 - 11:03
  hogy kit engedek közel magamhoz,
  mindez teljesen tőlem függ."
 • 11:04 - 11:08
  Ahogy Lettország átvészeli
  ezt a szélsőséges gazdasági kísérletet,
 • 11:08 - 11:11
  Aivars szerint az ő gondolkodásmódjának
  meg kell változnia.
 • 11:11 - 11:16
  Saját magát hibáztatja
  a mostani nehézségeiért.
 • 11:18 - 11:21
  A felelősségvállalás jó dolog, nem?
 • 11:22 - 11:24
  Különös jelentősége
  és erkölcsi tartalma van
 • 11:24 - 11:26
  posztszovjet társadalmakban,
 • 11:26 - 11:28
  ahol az államban bizakodás
 • 11:28 - 11:31
  a szovjet múlt sajnálatos öröksége.
 • 11:32 - 11:35
  Ám amikor Žanetet, Aivarst
  és másokat hallgatom,
 • 11:35 - 11:38
  az jár a fejemben,
  milyen kegyetlen a kérdés:
 • 11:39 - 11:40
  "Hová tűnt a felelősséged?",
 • 11:40 - 11:42
  mennyire elítélő.
 • 11:42 - 11:46
  Mert azokat hibáztatja és csitítja,
 • 11:46 - 11:48
  akiket a válság a legjobban sújtott.
 • 11:48 - 11:51
  Mikor a görögök utcára vonultak,
  a lettek lenyelték a békát,
 • 11:52 - 11:55
  és tízezrek kivándoroltak;
 • 11:55 - 11:58
  de az is felelősségvállalás.
 • 12:00 - 12:03
  A nyelv, az egyéni felelősség nyelve
 • 12:03 - 12:06
  vált az együttes elutasítás formájává.
 • 12:06 - 12:09
  Amíg szociálpolitikánk a munkanélküliséget
 • 12:09 - 12:11
  egyéni kudarcként kezeli,
 • 12:11 - 12:15
  de nincs elég pénzünk az embereknek
  valódi szakmát nyújtó programokra
 • 12:15 - 12:17
  vagy állások létrehozására,
 • 12:17 - 12:20
  addig nem látjuk
  a döntéshozói felelősséget.
 • 12:20 - 12:23
  Amíg a szegényeket tunyának
  vagy lustának bélyegezzük,
 • 12:23 - 12:27
  de nem adunk nekik eszközöket,
  hogy kilábaljanak a szegénységből,
 • 12:27 - 12:28
  csupán a kivándorlást,
 • 12:28 - 12:31
  addig letagadjuk a szegénység igazi okait.
 • 12:32 - 12:35
  Eközben mindnyájan szenvedünk,
 • 12:36 - 12:38
  mert társadalomkutatók
 • 12:38 - 12:40
  részletes statisztikai adatokkal
  mutatták ki,
 • 12:40 - 12:44
  hogy a gazdaságilag
  egyenlőtlenebb társadalmakban
 • 12:44 - 12:48
  sokkal többen küzdenek
  szellemi és egyúttal testi bajokkal.
 • 12:50 - 12:55
  A társadalmi egyenlőtlenség nyilván
  nemcsak a szegényeknek hátrányos,
 • 12:55 - 12:56
  hanem mindannyiunknak is,
 • 12:56 - 12:58
  mert erősen egyenlőtlen társadalomban élni
 • 12:58 - 13:02
  annyit tesz, mint alacsony társadalmi
  bizalomban és erős szorongásban élni.
 • 13:03 - 13:04
  Itt tartunk.
 • 13:04 - 13:06
  Mind olvasunk „segíts magadon” könyveket,
 • 13:06 - 13:08
  igyekszünk szokásainkon erőt venni,
 • 13:08 - 13:10
  agyunkat áthuzalozni,
 • 13:10 - 13:11
  meditálni szoktunk.
 • 13:11 - 13:14
  Ezek valamelyest segítenek.
 • 13:14 - 13:17
  A „segíts magadon” könyvek földobnak.
 • 13:17 - 13:22
  A meditálás által jobban
  kötődünk lelkileg másokhoz.
 • 13:23 - 13:25
  Arra van szükségünk,
  hogy tudatosuljon bennünk,
 • 13:25 - 13:29
  társadalmilag mi kapcsol
  minket össze egymással,
 • 13:30 - 13:32
  mert a társadalmi egyenlőtlenség
  valamennyiünknek ártalmas.
 • 13:33 - 13:36
  Több részvétteli szociálpolitikára
  van szükségünk,
 • 13:36 - 13:39
  amely nem annyira az erkölcsi oktatásra,
 • 13:40 - 13:44
  mint inkább a társadalmi igazságosság
  és egyenlőség előmozdítására irányul.
 • 13:44 - 13:45
  Köszönöm.
 • 13:45 - 13:48
  (Taps)
Title:
Miért az egyéneket hibáztatjuk a gazdasági válságért?
Speaker:
Liene Ozoliņa
Description:

A 2008-as pénzügyi válság megtizedelte Lettországot. A munkanélküliség az egekbe szökött, a kormány lefaragta a közkiadásokat, fölemelte az adókat,
miközben enyhítette a gazdagok és a nagytőkések terheit; de mindez nem váltotta ki a küszködő állampolgárok reakcióját vagy tiltakozását. Liene Ozoliņa szociológus megvizsgálja, a lett államigazgatás miként győzte meg a népet, hogy vegye magára a felelősséget az ország gyengélkedő gazdaságáért. Fölhívja a figyelmet, hogy a hasonló szociálpolitika elterjedése világszerte fenntartja az egyenlőtlenséget.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
14:02
 • 0:05, 0:18, 1:01, 2:31, 3:05, 8:14
  A latin írásrendszerekben használatos ékezetes (à, â, ä, å è; ć, ĉ, č, đ stb.) és mellékjeles (ą, đ, ę, ķ, ł, ţ stb.) betűket változatlan formában használjuk (pl. Čapek, François, Kästner, Krleža, Molière; Châtelet, Gdańsk, Liepāja, Łódź, Mărăşeşti, Marañón, Njegoš, Plzeň stb.) AkH 202.

  5:37 A vessző nyomatékosító szerepű.

  6:17 Értelmetlen változtatás, értelmetlen mondat. Itt a jelenség növekvő elterjedéséről van szó.

  Csaba, légy szíves, állítsd vissza a fenti helyeken az eredeti változatot.

 • Sajnálattal tapasztalom, hogy műveletlenségeddel és ostobaságoddal tüntetsz, figyelmen kívül hagyva még az akadémiai helyesírási szabályzatot is. Jobbulást kívánok.

Hungarian subtitles

Revisions Compare revisions