Vietnamese subtitles

← How to Think About Users App Monetization Udacity

Get Embed Code
14 Languages

Showing Revision 1 created 10/18/2015 by sp11.

 1. Hãy dành một phút để nghĩ về
  khách hàng của bạn.
 2. Điều gì sẽ khiến họ
  mua sản phẩm?
 3. Bạn có thể giới thiệu việc mua
  ở đâu trong khi chạy ứng dụng?
 4. Đáp án cho những câu hỏi đó ảnh hưởng
  thế nào tới suy nghĩ của bạn về sản phẩm?
 5. Bạn có thể sử dụng ô này
  để ghi lại câu trả lời của mình.