Polish subtitles

← Produkty i dystrybucja (kanał fizyczny i wirtualny)

Get Embed Code
11 Languages

Showing Revision 5 created 01/22/2016 by Piotr Sedziak.

 1. Jednym z najlepszych sposobów zrozumienia kanałów dystrybucji jest powrót do czasu, gdy powstawały pierwsze firmy.
 2. Zaczynano od dystrybucji i produkcji fizycznych towarów: samochodów, żywności, narzędzi, itd.
 3. Rozprowadzano je poprzez sprzedaż bezpośrednią, czyli poprzez ludzi,
 4. którym podawało się ręce, patrzono w oczy, z którymi się spotykało.
 5. Dopiero od połowy XX wieku tak naprawdę możemy mówić o sprzedaży produktów wirtualnych,
 6. czyli towarów, które tak naprawdę fizycznie nie istniały, jak ubezpieczenia, akcje i papiery wartościowe, oprogramowanie dla firm,
 7. oprogramowanie na CD-ROMach było sprzedawane przez fizyczne kanały sprzedaży, ale nie istniało w świecie rzeczywistym.
 8. Ale w połowie lat 90. ubiegłego wieku, wraz ze spopularyzowaniem się internetu,
 9. zyskaliśmy możliwość dystrybucji produktów poprzez kanał wirtualny.
 10. Pomyśl o takich serwisach jak Amazon, Zappos czy Netflix, a także elektronice użytkowej sprzedawanej poprzez internet.
 11. Na początku XXI wieku mamy już produkty,
 12. których nie da się dotknąć - jak Facebook, Twitter czy Google - a są jedynie bitami
 13. i ich dystrybucja również odbywa się poprzez sieć.
 14. Ta podwójna wirtualność (produktu i kanału dystrybucji) pozwala na łatwiejsze dopasowanie i optymalizację
 15. produktu i kanału oraz na zmiany produktu i kanału niemal na bieżąco.
 16. Na dalszych wykładach pokażemy ci, które kanały dystrybucji mogą być optymalne
 17. dla twojego startup'u i podpowiemy ci jak je dobierać.