Return to Video

DON'T PANIC — Hans Rosling showing the facts about population

 • 0:06 - 0:10
  Vi lever i en verden som stadig forandrer seg.
 • 0:11 - 0:15
  Massemigrasjon av mennesker til nye megabyer
 • 0:15 - 0:19
  fyller høyblokker som
  strekker seg mot himmelen
 • 0:19 - 0:21
  og vidstrakte slummer.
 • 0:21 - 0:26
  Glupsk apetitt etter brensel og mat,
 • 0:26 - 0:29
  uforutsigbare klimaendringer
 • 0:29 - 0:35
  og alt dette i en verden der
  befolkningen fortsatt vokser.
 • 0:36 - 0:38
  Burde vi være bekymret?
 • 0:38 - 0:42
  Burde vi være redde?
 • 0:43 - 0:46
  Hvordan skal vi forstå alt dette?
 • 0:53 - 0:59
  Nå bor det sju milliarder mennesker på planeten vår.
  Er den ikke vakker?
 • 0:59 - 1:04
  Men når noen mennesker tenker på verden
  og dens fremtid, så får de panikk!
 • 1:04 - 1:06
  Andre foretrekker å ikke tenke på
  det i det hele tatt.
 • 1:06 - 1:10
  Men i kveld skal jeg vise deg hvordan
  det virkelig er.
 • 1:10 - 1:13
  Jeg heter Hans Rosling,
  og jeg er en statistikker som...
 • 1:13 - 1:15
  NEI, NEI, NEI, NEI... ikke skru av!
 • 1:15 - 1:20
  Jeg skal bruke den siste informasjonen fra
  fra alle land for å vise deg verden på en ny måte
 • 1:20 - 1:23
  Jeg skal fortelle deg hvordan
  verdens befolkning endres
 • 1:23 - 1:28
  og hva dagens data forteller oss om hvordan
  verdens fremtid kommer til å bli.
 • 1:28 - 1:32
  Det er ingen tvil om at vi står foran
  store forandringer
 • 1:32 - 1:37
  men de gode nyhetene er at fremtiden
  kanskje ikke er så dyster
 • 1:37 - 1:42
  og at menneskeheten allerede gjør
  det mye bedre enn mange av dere tror!
 • 1:44 - 1:45
  Ikke få panikk!
 • 1:46 - 1:47
  Sannheten om befolkningstilveksten
 • 1:47 - 1:50
  med professor Hans Rosling
 • 1:51 - 1:53
  Småbarn...
 • 1:53 - 1:55
  hver og en av dem er en glede.
 • 1:55 - 1:59
  Men mange tror at befolkningsveksten
  er ute av kontroll.
 • 2:00 - 2:02
  Noen snakker til og med
  om en befolkningseksplosjon
 • 2:03 - 2:06
  Har de rett?
 • 2:08 - 2:12
  Så hva er tilstanden til verdens befolkning
  nå? Og hvordan havnet vi her?
 • 2:12 - 2:16
  Jeg skal fortelle en historie om
  alle som noensinne har levd...
 • 2:16 - 2:20
  Vel, i det minste de siste 1000 årene.
 • 2:20 - 2:22
  Da begynner vi.
 • 2:22 - 2:25
  Jeg gir dere to akser.
 • 2:25 - 2:33
  Dette er tiden i år og denne er
  verdens befolkning i millarder
 • 2:33 - 2:41
  I år 10 000 før vår tid, da de første
  menneskene begynte med landbruk,
  anslår arkeologene at
 • 2:41 - 2:45
  verdens befolkning bare var 10 millioner.
 • 2:45 - 2:49
  Forestill dere det! 10 millioner!
  Det er som Sverige i dag!
 • 2:49 - 2:53
  En verden med bare svensker!
 • 2:53 - 3:01
  Men etterhvert som årtusenene gikk,
  flere bønder, mer mat og fler mennesker...
  og store imperier oppstår.
 • 3:01 - 3:06
  Egypt, Kina, India... og endelig, Europa!
 • 3:06 - 3:10
  Og befolkningen fortsetter å vokse,
  men veldig sakte
 • 3:10 - 3:14
  Og jeg stopper her, i år 1800.
 • 3:14 - 3:20
  Fordi det var i år 1800 at verdens
  befolkning nådde 1 millard.
 • 3:20 - 3:29
  Tenk på det, at hele denne tiden var
  befolkningsveksten bare en liten
  fraksjon av en prosent i tusenvis av år.
 • 3:29 - 3:35
  Men med den industrielle revolusjonen
  i 1800 endret alt seg og befolkningen
  begynte å vokset fortere.
 • 3:36 - 3:39
  På litt mer enn 100 år
  nådde den 2 milliarder.
 • 3:39 - 3:43
  Og da jeg gikk på skolen
  ble det 3 milliarder.
 • 3:43 - 3:50
  Og mange mennesker har sagt: "Planeten
  kan ikke brødfø flere mennesker".
  Selv eksperter sa det.
 • 3:50 - 3:52
  Men det som skjedde var dette...
 • 3:52 - 3:59
  Vi ble 4 millarder... 5 milliarder...
  6 milliarder... 7 milliarder!
 • 3:59 - 4:05
  Tenk at mer en halvparten av verdens
  befolkning har kommet til i min levetid.
 • 4:05 - 4:09
  Og antallet stiger fortsatt.
 • 4:10 - 4:16
  Den meste av befolkningsveksten har
  de siste årene vært i asiatiske land.
 • 4:16 - 4:21
  Som her i Bangladesh... hvor befolkningen
  har blitt tredoblet i min levetid.
 • 4:21 - 4:28
  Fra 50 millioner til mer enn 150 millioner.
 • 4:28 - 4:33
  Det er nå en av de mest
  befolkningstette landene i verden.
 • 4:33 - 4:40
  Omkring 15 millioner lever allerede i
  den overfylte hovedstaden Dhaka.
 • 4:40 - 4:48
  Folk her, i byen eller på landet, er meget opptatt
  av familiestørrelsen.
 • 4:50 - 4:52
  Men et nytt Bangladesh vokser frem...
 • 4:52 - 4:59
  For eksempel familien Khan; mor Taslima,
  døtrene Tanjina og lille Saida.
 • 4:59 - 5:04
  og far Hannan.
 • 5:04 - 5:08
  Kvinner bruker en evighet på å bli klare,
  menn bruker ikke så lang tid.
 • 5:08 - 5:13
  Om du skal tørke det av hendene dine,
  hvorfor tar du det på da?
 • 5:14 - 5:18
  Både Taslima og Hannan kommer begge
  fra store famliler
 • 5:18 - 5:22
  Men de har bestemt seg for å få to barn.
 • 5:22 - 5:25
  I Bangladesh er det et slagord du hører overalt
 • 5:26 - 5:29
  "Ikke mer enn to barn -ett er enda bedre!"
 • 5:34 - 5:37
  Det er heldig for meg at jeg bare har
  to barn
 • 5:37 - 5:40
  Om jeg fikk flere ville jeg ikke ha råd til det
 • 5:40 - 5:42
  Med to barn, kan jeg kjøpe det de ønsker
 • 5:47 - 5:50
  Lommene mine er helt tømt nå!
 • 5:51 - 5:56
  Taslima og Hannan er den del av en kulturendring
  bort fra de store familiene.
 • 5:56 - 6:00
  Og for Taslima, har det også blitt til
  en jobb.
 • 6:00 - 6:04
  Hun jobber for myndighetenes
  familieplanleggingstjeneste
 • 6:04 - 6:07
  som ansetter kvinner som henne
  i hver landsby
 • 6:07 - 6:14
  Hun går fra dør til dør for å hjelpe andre
  til å få mindre familier
 • 6:15 - 6:17
  Når hadde du mensen sist?
 • 6:17 - 6:19
  Det var den 22.
 • 6:19 - 6:21
  så du bruker ikke noe prevensjonsmiddel?
 • 6:22 - 6:23
  Vil det ikke bli problemer om du blir gravid?
 • 6:24 - 6:26
  Jeg blir ikke så lett gravid.
 • 6:26 - 6:28
  Men du har allerede to barn...
 • 6:29 - 6:31
  Jeg har ikke tid til å gå til klinikken
 • 6:32 - 6:36
  Taslima tilbyr råd, moralsk støtte
  og viktigst
 • 6:36 - 6:38
  et stort utvalg av prevensjonsmidler
 • 6:40 - 6:43
  Du har tre døtre - vil du virkelig ha flere barn?
 • 6:45 - 6:46
  Det er opp til faren
 • 6:46 - 6:50
  Det er du som føder, hvorfor skal det være han som bestemmer?
 • 6:51 - 6:53
  Det er du som må gjennomgå smerten, ikke han!
 • 6:54 - 6:55
  Hvem er det som må gjennomgå smerten?
 • 6:56 - 7:00
  Det er jeg, men om han ønsker seg en sønn,
  hva kan jeg gjøre?
 • 7:00 - 7:05
  Her er P-piller, ta dem når menstruasjonen starter.
 • 7:10 - 7:13
  Det kan være vanskelig å nå gjennom til de
  som har lite skolegang
 • 7:14 - 7:16
  Men gradvis får vi fram budskapet.
 • 7:17 - 7:23
  Hvor suksessfulle har Taslima og Bangladesh
  vært i å redusere fruktbarhetstallene?
 • 7:23 - 7:26
  Det vil si antall barn født per kvinne
 • 7:26 - 7:29
  I Sverige har vi etablert stiftelsen Gapminder
 • 7:29 - 7:34
  for å gjøre verdens data tilgjengelig
  på en måte som alle kan forstå.
 • 7:34 - 7:38
  Så jeg kan vise deg situasjonen i Bangladesh
  og hva som hendte
 • 7:38 - 7:41
  Her er en horisontal akse; barn per kvinne,
 • 7:41 - 7:45
  Hele veien fra 1 til 2 ... 7 og 8
 • 7:45 - 7:49
  og her en vertikal akse, det er forventet levealder
 • 7:49 - 7:54
  hvor lenge en nyfødt kan forvente å leve.
 • 7:54 - 7:56
  Fra 30 år og hele veien opp til 90.
 • 7:56 - 8:00
  Nå starter vi i 1972
 • 8:00 - 8:05
  et meget viktig år for Bangladesh, første år som selvstendig stat
 • 8:05 - 8:08
  I dette året var Bangladesh helt der borte
 • 8:08 - 8:11
  og de hadde gjennomsnittlig 7 barn per kvinne
 • 8:12 - 8:15
  og forventet levealder var under 50 år.
 • 8:15 - 8:17
  Så hva hendte etter uavhengigheten?
 • 8:17 - 8:22
  Har livet blitt lenger i Bangladesh? har det blitt færre barn?
 • 8:22 - 8:25
  Har er dataene, Jeg starter Bangladesh
 • 8:25 - 8:29
  Faktisk, har livet blitt lenger og barna blitt færre ...6...5...
 • 8:29 - 8:31
  og livet enda lenger .....4...3...
 • 8:31 - 8:37
  og de har landet på 2. Det er allerede 2,2
  og levetidsforventingen er 70.
 • 8:37 - 8:43
  Dette er absolutt fantastisk! i løpet av 40 år, har Bangladesh gått
 • 8:43 - 8:48
  fra 7...6...5...4...3...2...
 • 8:48 - 8:52
  Det er et mirakel det som har skjedd i Bangladesh!
 • 8:52 - 8:57
  Men er det bare i Bangladesh? Vel, jeg skal vise dere hele verden.
 • 8:57 - 9:02
  Jeg vil gå tilbake 50 år, til 1963
 • 9:02 - 9:05
  Her er alle landene.
 • 9:05 - 9:13
  Disse grønne er Amerika, nord og syd. De gule er Europa, øst og vest.
 • 9:13 - 9:21
  Blått er Afrika, nord og syd for Sahara, Og det røde er Asia,
  og vi inkl. Australia og New Zealand
 • 9:21 - 9:25
  Størrelsen på boblene viser størrelsen på befolkningen. Se:
 • 9:25 - 9:32
  De store der borte er Kina og India. Og Bangladesh er like bak.
 • 9:32 - 9:38
  I 1963 var gjennomsnittlig antall barn pr kvinne i verden 5.
 • 9:38 - 9:42
  Men dette var en delt verden... kan dere se det?
 • 9:42 - 9:49
  Disse landene her borte, industrilandene, hadde små familier og lange liv.
 • 9:49 - 9:55
  Og så er det utviklingslandene, og de hadde store familier og korte liv
 • 9:55 - 9:58
  Veldig få land var på midten...
 • 9:58 - 10:00
  Men nå skal vi se hva som har skjedd.
 • 10:00 - 10:02
  Jeg starter verden!
 • 10:02 - 10:04
  Nå er vi i gang....
 • 10:04 - 10:08
  Dere kan se Kina, den store boblen,
  får stadig bedre helse
 • 10:08 - 10:11
  og de starter familieplanlegging
  og går over til mindre familier
 • 10:11 - 10:14
  Den store grønne!, se på Mexico, den kommer her!
 • 10:14 - 10:17
  Dette er Brasil, og det grønne er Latin-Amerika
 • 10:17 - 10:22
  Og her følger India etter. De store røde boblene
  er asiatiske land som går den veien
 • 10:22 - 10:25
  Mange afrikanere er fortsatt på "mange barn per kvinne".
 • 10:25 - 10:30
  Og så tar Bangladesh igjen India
  på veien til mindre familier
 • 10:30 - 10:33
  Og nå har de fleste land kommet opp hit,
  til og med Afrika starter å bevege seg oppover.
 • 10:33 - 10:37
  Åååå. Det var jordskjelvet i Haiti!
 • 10:37 - 10:42
  Og nå ender alle opp her. For en forandring !
 • 10:42 - 10:48
  I dag, er gjennomsnittet i verden 2,5
 • 10:48 - 10:52
  Det var 5 for femti år siden.
 • 10:52 - 10:59
  Verden har forandret seg. Gjennomsnittlig antall barn
  per kvinne har gått fra 5 til 2,5
 • 10:59 - 11:04
  Og det går stadig nedover..... For en stor forandring!
 • 11:04 - 11:11
  Folk tror at land som Bangladesh er et slags
  episenter for en befolkningseksplosjon.
 • 11:11 - 11:13
  De kunne ikke ta mer feil.
 • 11:14 - 11:17
  For meg er helsearbeidere som Fru Taslima og deres kollegaer
 • 11:17 - 11:24
  som har tatt landene sine fra denne siden og
  hele veien over ... i løpet av få tiår
 • 11:24 - 11:29
  til bedre helse og mindre familier, de er vår tids helter!
 • 11:29 - 11:32
  Det er fantastisk, den endringen som har skjedd.
 • 11:32 - 11:36
  Vi lever ikke lenger i en delt verden.
 • 11:37 - 11:42
  Men hvor mye vet folk om denne fantastiske endringen?
 • 11:42 - 11:50
  Hos Gapminder viser vi ikke bare dataene, vi måler også
  hvor mye folk vet og ikke vet om verden
 • 11:51 - 11:57
  Så vi hadde den første undersøkelsen i Sverige.
  Resultatene var deprimerende!
 • 11:57 - 12:04
  Vi gjennomførte vår andre undersøkelse i Storbritannia. Vi hadde høye forventninger, fordi britene har vært overalt.
 • 12:05 - 12:07
  Vi trodde vi ville få gode resultater der.
 • 12:07 - 12:13
  Det første spørsmålet vi spurte var; hvor mange barn får kvinner i gjennomsnitt i Bangladesh?
 • 12:13 - 12:19
  Og vi gav fire alternativer: 2,5, 3,5, 4,5 og 5,5.
 • 12:20 - 12:22
  Det er resultatet fra den britiske undersøkelsen.
 • 12:28 - 12:33
  Men dere vet det riktige svaret: det er 2,5.
 • 12:33 - 12:38
  Bare 12 prosent av britene hadde rett.
 • 12:38 - 12:43
  Så vi tenkte at det kanskje var de med lav utdanning
  som trakk ned resultatet.
 • 12:44 - 12:50
  Så vi skilte ut de som hadde gått på de fine britiske universitetene
  og hadde en universitetsgrad.
 • 12:50 - 12:56
  Og her er de. Dette er resultatet.
 • 12:58 - 13:01
  Om noe; så gjorde de det verre!
 • 13:01 - 13:05
  Så nå konkluderer du kanskje med at britene mangler kunnskap om verden.
 • 13:05 - 13:07
  Nei, nei!
 • 13:07 - 13:12
  Hva om jeg spurte denne sjimpansen og hans venner?
 • 13:12 - 13:18
  Jeg ville ha skrevet forskjellig svar på bananer
  og latt dem plukke en hver
 • 13:18 - 13:21
  Dette er resultatet jeg ville ha fått:
 • 13:21 - 13:24
  Selvfølgelig vet sjimpansene ingen ting om Bangladesh.
 • 13:29 - 13:34
  Men ved rein tilfeldighet, ville de få dobbelt så mange rette svar som britene!
 • 13:36 - 13:42
  Mer enn halvparten av britene tenker det er 4,5 eller flere.
 • 13:43 - 13:49
  Problemet er ikke manglende kunnskap, det er fordommer.
 • 13:49 - 13:52
  Britene kan ikke engang forestille seg, de kan ikke gjette
 • 13:52 - 13:58
  at kvinnene i Bangladesh har 2,5 barn i gjennomsnitt, og egentlig er det allerede 2,2.
 • 13:58 - 14:05
  Dette er det britene ikke vet; at Taslima og hennes familie er normen i Bangladesh, den vanligste familiestørrelsen.
 • 14:05 - 14:12
  Og det er ikke bare der, det er over hele verden, I Brasil, familier med 2 barn.
 • 14:12 - 14:16
  Vietnam, familier med 2 barn.
 • 14:16 - 14:22
  Og til og med i India er den vanligste familiestørrelsen to barn i dag.
 • 14:22 - 14:26
  Og også om du går til det Afrikanske kontinentet, og en stor by som Addis Abeba.
 • 14:27 - 14:30
  Det er færre enn to barn per kvinne i Addis Abeba.
 • 14:30 - 14:34
  De kan være muslimer, buddister, hinduer, kristne...
 • 14:34 - 14:39
  Det er ikke en religion, en kultur, eller et kontinent.
 • 14:39 - 14:41
  hvor det ikke er mulig med familier med 2 barn.
 • 14:42 - 14:46
  Denne endringen fra store familier ned til familier med 2 barn
 • 14:46 - 14:51
  er en av de viktigste hendelser i verden i løpet av min levetid.
 • 14:51 - 14:54
  Dette har aldri skjedd før i menneskets historie!
 • 15:00 - 15:03
  Her er vi tilbake i Bangladesh.
 • 15:03 - 15:10
  La og finne årsakene fra denne historiske og vedvarende endringen
  fra store til små familier.
 • 15:10 - 15:18
  Nesten alle jentene i muslimske Bangladesh, som 15-årige Tajina, går på skole i dag.
 • 15:18 - 15:25
  Myndighetene betaler til og med familiene penger for at døtrene skal fortsette på ungdomsskolen.
 • 15:25 - 15:31
  Ved Tanjina sin skole er det flere jenter enn gutter.
 • 15:34 - 15:36
  Hva slags type familie er dette?
 • 15:36 - 15:38
  En stor familie!
 • 15:38 - 15:40
  Kommer de til å få matmangel?
 • 15:41 - 15:44
  Det er vanskelig å gå glipp av poenget med denne skoletimen.
 • 15:45 - 15:48
  Hva slags type famille er dette?
 • 15:48 - 15:49
  Kommer de til å få problemer?
 • 15:50 - 15:50
  Nei!
 • 15:51 - 15:58
  Utdannelse er effektivt og det er også nye muligheter for kvinner i Bangladesh.
 • 15:58 - 16:05
  Til tross for vedvarende ulikhet, er det flere jobber og Tanjina sikter høyt.
 • 16:05 - 16:08
  Jeg liker å gå på skolen.
 • 16:09 - 16:12
  Da mamma var ung, var det vanlig å gifte seg ung.
 • 16:12 - 16:14
  De fikk ikke muligheten til å studere.
 • 16:15 - 16:20
  Men nå kan vi ha store drømmer som å bli doktor eller ingeniør.
 • 16:20 - 16:25
  Flere og flere unge kvinner her ser hvor vanskelig det kan bli for dem
 • 16:26 - 16:31
  Jeg kan ikke forestille meg at du giftet deg da du var 17
 • 16:31 - 16:34
  Jeg kunne ikke drømme om å bli gift i løpet av to år.
 • 16:34 - 16:36
  Det er umulig.
 • 16:37 - 16:39
  Vi forsto ikke det den gangen.
 • 16:39 - 16:41
  Men folk vet bedre nå
 • 16:43 - 16:47
  Så hvor gammel vil du være før
  du selv blir gift?
 • 16:48 - 16:49
  25
 • 16:50 - 16:53
  Jeg vil fullføre utdannelsen og få meg en jobb
 • 16:54 - 16:56
  Jeg vil bli lege og så gifte meg etter det.
 • 16:57 - 16:59
  Du er veldig smart!
 • 17:03 - 17:09
  Det er vidunderlig å se Taslima så full av håp for en
  lysende fremtid for hennes to døtre.
 • 17:09 - 17:15
  Men en viktig endring understøtter denne endringen i Bangladesh
 • 17:15 - 17:20
  Den dramatiske forbedringen i barnedødlighet
 • 17:24 - 17:30
  Det er Ramadan, muslimenes måned for faste og refleksjon.
 • 17:30 - 17:37
  I denne lykkelige tida, hjelper Hannan foreldrene sine
  med å stelle familiens gravsted.
 • 17:38 - 17:40
  Press jorden ned med hendene.
 • 17:40 - 17:48
  Tre av Hannan sine søsken døde da de var veldig unge. De er gravlagt her.
 • 17:48 - 17:50
  De døde av meslinger.
 • 17:51 - 17:54
  Vi gråt så mye, det var så trist.
 • 17:55 - 17:58
  Om det hadde vært en lege der, så kunne de fått behandling.
 • 17:58 - 17:59
  En kunne kanskje overlevd.
 • 18:00 - 18:03
  Hvordan kan jeg glemme? Jeg vil huske dem så lenge jeg lever.
 • 18:03 - 18:06
  Den gangen Hannans foreldre var et ungt par,
 • 18:06 - 18:12
  døde 1 av 5 barn i Bangladesh får de ble fem år.
 • 18:12 - 18:17
  Alle familiene levde i konstant frykt for å miste ett eller flere barn.
 • 18:18 - 18:22
  Du fortsatte å få det ene barnet etter det andre
 • 18:22 - 18:24
  Hvis det var et som døde, ville du fortsatt ha et igjen.
 • 18:25 - 18:27
  Det var sånn det var,
 • 18:28 - 18:33
  Vi tenkte ikke på om vi fikk for mange barn,
  eller hvordan fremtida deres ville bli
 • 18:36 - 18:44
  De siste tiårene har Bangladesh gjort store fremskritt med grunnleggende helsestell, særlig når det gjelder barnedødelighet.
 • 18:45 - 18:48
  Vaksiner, behandling av infeksjoner,
  bedret kosthold og hygiene,
 • 18:48 - 18:51
  alt dette har berget livet til millioner av barn.
 • 18:52 - 18:57
  Og ettersom foreldre ser at barna sannsynligvis kommer til å overleve,
 • 18:57 - 19:02
  har det største hinderet for familieplanlegging forsvunnet.
 • 19:02 - 19:08
  Selv i slummen i Dhaka, får kvinner i gjennomsnitt bare to barn.
 • 19:14 - 19:17
  At barn overlever er drivkraften bak alt sammen,
 • 19:17 - 19:19
  La oss gå tilbake i historien.
 • 19:19 - 19:25
  Hvorfor vokste verdens befolkning så sakte før 1800?
 • 19:25 - 19:30
  Gjennom historien, viser alle historiske data oss at, i gjennomsnitt.
 • 19:30 - 19:34
  fikk 2 foreldre omtrent 6 barn
 • 19:34 - 19:39
  Men det ser ut som kraftig befolkningsvekst.
  Så hvorfor vokste den ikke?
 • 19:39 - 19:47
  Fordi 1...2...3...4 av barna døde før de vokste opp og selv kunne bli foreldre.
 • 19:47 - 19:52
  Folk før i tida levde ikke i økologisk balanse med naturen,
 • 19:52 - 19:55
  de døde i økologisk balanse med naturen.
 • 19:56 - 19:59
  Det var ytterst tragisk!
 • 19:59 - 20:03
  Men med den industrielle revolusjon, endret dette seg.
 • 20:03 - 20:11
  Bedre lønninger, mer mat, rennende vann, bedre renovasjon,
  såpe, medisinske fremskritt..
 • 20:11 - 20:17
  Så etter alle disse framskrittene, hvorfor vokste befolkningen?
  Var det fordi de fikk flere barn?
 • 20:17 - 20:27
  Nei! I 1963 da jeg gikk på skolen, var faktisk
  antall barn per kvinne gått litt ned i verden, til 5
 • 20:27 - 20:32
  Og grunnen til den raske befolkningsveksten var at flere barn overlevde.
 • 20:32 - 20:35
  4 overlevde da.
 • 20:35 - 20:40
  Men fremdeles døde en av fem, fremdeles fryktelig.
 • 20:40 - 20:49
  Det er bare i de siste tiårene at de fleste land har tatt store skritt fremover
  i barneoverlevelse og familieplanlegging
 • 20:50 - 20:53
  Så det vi nærmer oss er en ny balanse.
 • 20:53 - 20:59
  og det er en fin balanse, to foreldre får i gjennomsnitt
  to barn som overlever.
 • 20:59 - 21:02
  Vi har familier i en veldig lykkelig balanse.
 • 21:02 - 21:06
  Dette er den vanligste typen familie i verden i dag.
 • 21:06 - 21:09
  Og hva betyr dette for fremtiden?
 • 21:10 - 21:13
  Jeg skal vise dere den beste prognosen for fremtiden,
 • 21:13 - 21:19
  fra de beste demografene vi har i befolkningsavdelingen i FN.
 • 21:19 - 21:21
  og det ser slik ut:
 • 21:21 - 21:28
  Den går først fortsatt oppover, opp til 8... så 9 og så går den dit...
 • 21:28 - 21:30
  Men se! den slakker av!
 • 21:30 - 21:34
  Ved slutten av århundret flater det ut her.
 • 21:34 - 21:38
  Og hvis jeg forstørrer dette, så kan dere se:
 • 21:38 - 21:44
  at vi forventer en "nedbremsing" og slutt på rask befolkningsvekst.
 • 21:45 - 21:50
  men dette er en projeksjon som har noe usikkerhet.
 • 21:50 - 21:55
  men vi er sikre på at vi går mot slutten av rask
  befolkningsvekst mot slutten av århundret
 • 21:56 - 22:00
  Og alt dette på grunn av den bemerkelsesverdige
  effekten av fallende fruktbarhetsrate.
 • 22:00 - 22:02
  Se her, hvis vi går tilbake til denne
 • 22:03 - 22:06
  Jeg skal vise dere dette med antallet barn i verden.
 • 22:06 - 22:10
  Antall barn fra 0 til 15 år
 • 22:10 - 22:12
  Her kommer de. Se:
 • 22:13 - 22:17
  Antallet barn stiger sakte ... og så raskere....
 • 22:17 - 22:20
  og ved århundreskiftet her
 • 22:20 - 22:23
  var det 2 milliarder barn i verden
 • 22:23 - 22:30
  For meg var det et viktig år fordi det var da Doris ble født.
  Det er mitt første barnebarn
 • 22:30 - 22:35
  Hun ble født på et meget spesielt tidspunkt for verdensbarn.
 • 22:35 - 22:41
  Fordi spesialistene i demografi har beregnet at fra dette året
 • 22:41 - 22:45
  vil antall barn i verden fortsette slik.
 • 22:45 - 22:47
  Det vil ikke øke lenger.
 • 22:47 - 22:52
  På slutten av århundret vil vi fremdeles ha 2 milliarder barn i verden.
 • 22:52 - 23:00
  Da Doris ble født var det ved inngangen til "barnetoppen".
 • 23:00 - 23:03
  Antallet barn stiger ikke.
 • 23:03 - 23:06
  Så, dette kommer til å forvirre dere.
 • 23:06 - 23:13
  Fordi... hvordan kan den totale befolkningen vokse slik,
  om antallet barn ikke stiger?
 • 23:13 - 23:16
  Hvor kommer alle disse voksne fra?
 • 23:16 - 23:20
  Og for å forklare dette må jeg forlate disse fancy digitale greiene
 • 23:20 - 23:26
  og vise dere virkelig kraftig undervisningsmateriell som vi har utviklet
 • 23:26 - 23:30
  Jeg vil vise dere verdens befolkning, mine damer og herrer...
 • 23:30 - 23:34
  ved hjelp av disse skumklossene.
 • 23:35 - 23:40
  En kloss er en milliard.
 • 23:40 - 23:44
  Og det betyr at vi har to milliarder barn i verden.
 • 23:44 - 23:50
  Og så har vi to milliarder mellom 15 og 30 år.
 • 23:50 - 23:52
  Dette er avrundede tall
 • 23:52 - 23:54
  Vi har en milliard mellom 30 og 45.
 • 23:54 - 23:58
  Vi har en milliard mellom 45 og 60.
 • 23:58 - 24:03
  og så har vi min kloss: 60 år og eldre.
  Vi er på toppen
 • 24:03 - 24:06
  Dette er verdens befolkning i dag.
 • 24:06 - 24:10
  Dere kan se at vi mangler 3 milliarder her.
 • 24:10 - 24:13
  Det er bare noen som mangler fordi de har død.
 • 24:13 - 24:16
  De fleste av dem mangler fordi de ble aldri født.
 • 24:16 - 24:22
  Fordi før 1980 var det langt færre barn som ble født i verden
 • 24:22 - 24:25
  fordi det var færre mødre som fødte barn
 • 24:25 - 24:27
  Så dette er det vi har i dag.
 • 24:27 - 24:29
  Så hva kommer til å skje i fremtiden?
 • 24:29 - 24:32
  Vet dere hva som skjer med gamle folk slik som meg?
 • 24:33 - 24:34
  De dør!
 • 24:34 - 24:38
  Ja! Det er noen her som arbeider i sykehus.
 • 24:39 - 24:41
  Så... de dør!
 • 24:41 - 24:46
  Resten blir 15 år eldre og får to milliarder barn.
 • 24:47 - 24:50
  Disse er nå gamle, på tide å dø.
 • 24:50 - 24:54
  Og disse blir 15 år eldre og får to milliarder barn.
 • 24:54 - 24:59
  Disse dør og resten blir 15 år eldre og får to milliarder barn.
 • 24:59 - 25:00
  Aha!
 • 25:00 - 25:03
  Uten å øke antall barn,
 • 25:03 - 25:06
  uten økning i forventet levealder,
 • 25:06 - 25:11
  har vi fått 3 milliarder flere mennesker bare med denne
  uunngåelige oppfyllingen av voksne.
 • 25:11 - 25:15
  som skjer bare ved at de store unge generasjonene vokser opp.
 • 25:15 - 25:21
  Nå er det en detalj til, som er godt nytt for de gamle, sånne som meg.
 • 25:22 - 25:25
  Det er beregnet at de gamle vil leve litt lenger.
 • 25:25 - 25:29
  Så vi må legge til en milliard gamle her på toppen
 • 25:29 - 25:33
  Og jeg håper virkelig at jeg blir en del av den gruppen.
 • 25:33 - 25:39
  Fordi da kan jeg leve lenge og lese den årlige statistikken når den blir gitt ut hvert år...
 • 25:39 - 25:46
  Men når jeg snakker med mange flinke miljøaktivister,
  som er bekymret for miljøet
 • 25:46 - 25:51
  forteller de meg svært ofte at vi må
  stoppe befolkningsveksten på 8 milliarder.
 • 25:51 - 25:56
  Når jeg snakker med dem... først av alt, de vet ikke at
  vi har nådd "barnetoppen"
 • 25:56 - 26:04
  også er de helt uvitende om at mesteparten av den gjenværende befolkningsveksten er en uunngåelig fylling av voksne.
 • 26:04 - 26:10
  Så vi kommer til å ende opp med omtrent dette antallet mennesker.
 • 26:11 - 26:16
  Så vi vet hvor mange milliarder det kommer til å bli. Men hvor kommer de til å bo?
 • 26:16 - 26:19
  Nå og i fremtiden.
 • 26:21 - 26:26
  Her har dere verden og har er de 7 milliardene
 • 26:26 - 26:33
  Av de 7 milliardene, lever 1 i Amerika, nord og sør til sammen.
 • 26:33 - 26:38
  1 i Europa, 1 i Afrika,
 • 26:38 - 26:42
  og 4 i Asia.
 • 26:42 - 26:44
  Dette er nå for tiden. Hvordan skal vi huske dette?
 • 26:44 - 26:48
  Jeg har en enkel måte å huske det på. Jeg setter opp tallene slik:
 • 26:48 - 26:51
  og så har jeg verdens PIN-kode: 1114.
 • 26:52 - 26:55
  Så, hva kommer til å skje mot midten av århundret?
 • 26:55 - 26:57
  Det vet vi rimelig godt.
 • 26:57 - 27:02
  Europa... ingen vekst. Faktisk, kommer den europeiske befolkninga til å minke.
 • 27:02 - 27:06
  I Amerika, litt flere folk, først og fremst pensjonister i Latin-Amerika,
 • 27:06 - 27:10
  Så det utgjør ingen forskjell, det er nesten det samme.
 • 27:10 - 27:13
  I Asia får vi en milliard flere.
 • 27:13 - 27:16
  og så er befolkningsveksten i Asia over.
 • 27:16 - 27:21
  I Afrika, i løpet av de neste 40 årene, vil befolkningen doble seg til 2 milliarder.
 • 27:21 - 27:25
  Så.. til slutten av århundret.
 • 27:25 - 27:30
  Vel... vi vet godt: ikke flere i Europa, ikke flere i Amerika, ikke flere i Asia.
 • 27:30 - 27:35
  Men Afrika vil, med det vi vet i dag få en ny dobling.
 • 27:35 - 27:40
  derfor blir det 4 milliarder i Afrika.
 • 27:40 - 27:45
  I 2100, og sannsynligvis vil den siste PINkoden bli 1145
 • 27:46 - 27:50
  Det vil derfor være en svært annerledes verden i 2100.
 • 27:50 - 27:54
  Folk som lever i det jeg kaller det gamle Vesten,
 • 27:54 - 27:59
  i Vest-Europa og nord-Amerika, vil da være
  mindre enn 10% av verdens befolkning
 • 27:59 - 28:03
  80% av verdens befolkning vil leve i Asia og Afrika.
 • 28:04 - 28:07
  Men vil det være nok ressurser til å brødfø dem,
 • 28:08 - 28:14
  Vel... det kommer til å bli en stor utfordring
  og ingenting kommer av seg selv.
 • 28:14 - 28:22
  Men slik jeg ser det, er det mulig
  for alle disse milliardene å leve sammen.
 • 28:29 - 28:37
  Det er helt klart lett å se muligheten for et fremgangsrikt og fredelig Asia,
  med 5 milliarder mennesker.
 • 28:37 - 28:40
  Japan, Sør-Korea og andre er allerede rike.
 • 28:40 - 28:49
  I følge med dem på veien til velstand, er større og større deler
  av Kina, India, Indonesia og mange andre asiatiske land.
 • 28:49 - 28:55
  Selv i de fattigere asiatiske landene, er det flere og flere
  som får et anstendig liv.
 • 28:57 - 29:02
  Men hva med fremtidens Afrika, med så mange som 4 milliarder?
 • 29:03 - 29:08
  Vil ikke de fleste av dem leve i forferdelig fattigdom?
 • 29:08 - 29:12
  Jeg har sett ekstrem fattigdom i Afrika.
 • 29:12 - 29:19
  For 30 år siden brukte jeg de 2 mest intense årene av mitt liv,
  som lege
 • 29:19 - 29:25
  i et av verdens fattigste land, Mosambik, på østkysten av Afrika
 • 29:25 - 29:33
  Mosambik hadde nettopp blitt selvstendig
  etter en lang krig mot kolonimakten Portugal
 • 29:33 - 29:41
  Jobben min var å være 1 av 2 leger,
  vi var begge utlendinger, for 300.000 mennesker.
 • 29:41 - 29:47
  Og dette var sykehuset. Kona mi jobbet
  også der som jordmor.
 • 29:47 - 29:50
  Her er alle de som jobbet på sykehuset.
 • 29:50 - 29:58
  De som har hvite frakker hadde fått muligheten
  til å få profesjonell trening på minst et år
  under kolonistyret.
 • 29:58 - 30:01
  De andre... mange av de kunne ikke engang
  lese eller skrive.
 • 30:01 - 30:06
  Men alle var så dedikerte og
  motiverte i jobben sin!
 • 30:06 - 30:12
  Men pasientene kom inn med de
  verste sykdommene til de som lever i
  ekstrem fattigdom
 • 30:12 - 30:15
  og ofte hadde vi ikke nok ressurser
 • 30:15 - 30:22
  og som en ung lege, dekket ikke mine
  kunnskaper behovene til pasientene
 • 30:22 - 30:26
  I dag er Mosambik fortsatt et veldig fattig land.
 • 30:26 - 30:31
  Men ting har blitt utrolig mye bedre siden jeg var der,
  for 30 år siden.
 • 30:36 - 30:43
  For det første, er det nå et helt nytt sykehus i byen
  der jeg jobbet for 30 år siden.
 • 30:44 - 30:50
  Det nye, mye større sykehuset har 15 leger og 11 av dem
  kommer fra Mosambik
 • 30:50 - 30:54
  Alle som jobber der har nå fått god trening.
 • 30:55 - 31:01
  Sykehusdirektøren er Dr. Cashimo, fødselslegen.
 • 31:02 - 31:04
  Alt tyder på at..
 • 31:04 - 31:06
  Det kommer til å bli..
 • 31:06 - 31:08
  tvillinger!
 • 31:09 - 31:13
  For meg er transformasjonen her helt utrolig!
 • 31:14 - 31:16
  Vi har akuttmottak..
 • 31:16 - 31:20
  og pediatrisk og ortopedisk kirurgi.
 • 31:21 - 31:25
  Vi har store laboratorier og et apotek som jobber 24 timer.
 • 31:25 - 31:32
  De redder rutinemessig gravide kvinner med keisersnitt,
  noe som var umulig da jeg var der.
 • 31:34 - 31:38
  I dag kan vi gjøre det her, med et profesjonelt team.
 • 31:38 - 31:45
  i et operasjonsrom som er like godt utstyrt som alle andre
  steder i verden
 • 31:48 - 31:52
  Alt har blitt så mye bedre.
 • 31:52 - 31:57
  De som blir født i Mosambik i dag kan se mye lysere på framtida!
 • 32:00 - 32:05
  Ikke bare på grunn av bedre helse, men også en voksende økonomi
 • 32:05 - 32:08
  med travle havner og markeder
 • 32:08 - 32:12
  og ny industri med mange jobber.
 • 32:16 - 32:20
  Jeg vet at du kanskje tenker at de gode nyhetene bare handler om byene.
 • 32:20 - 32:22
  Og det er sant!
 • 32:22 - 32:27
  De verste utfordringene er på landet,
  der de fleste menneskene bor.
 • 32:27 - 32:30
  Men ting forandrer seg her også.
 • 32:33 - 32:39
  Dypt inne på landet i nordlige Mosambik ligger distriktet Mogovolas
 • 32:40 - 32:45
  Dette er hjemme til Olivia, Andre og den unge familien deres.
 • 32:47 - 32:51
  Som så mange andre fattige mennesker i verden,
  er Olivia og Andre bønder.
 • 32:52 - 32:56
  avhengige av det de dyrker for mat
 • 33:00 - 33:04
  Klokka er 4 på morgenen og dagens oppgaver venter.
 • 33:07 - 33:09
  Andre drar rett til åkeren
 • 33:10 - 33:13
  Olivia går først for å hente vann
 • 33:13 - 33:16
  Begge må gå mange kilometer for å komme dit de skal.
 • 33:18 - 33:20
  Jeg bruker to timer for å gå dit.
 • 33:22 - 33:26
  Når det er kø kan det ta to timer.
 • 33:28 - 33:32
  Når jeg kommer tilbake er jeg sulten og tørst.
 • 33:34 - 33:40
  Uten andre former for transport, må de bære alt selv.
 • 33:43 - 33:47
  Oliva og Andre har 8 barn.
 • 33:47 - 33:50
  Fertilitetsratene er fortsatt høye på mye av landsbygda i Afrika.
 • 33:50 - 33:55
  Og det er de fattigste familiene som har flest munner å mette.
 • 33:55 - 33:59
  Alt denne familien har til overs selger de.
 • 34:00 - 34:02
  Jeg sliter virkelig.
 • 34:03 - 34:10
  Jeg dyrker alle typer planter, men med alle plantene jeg dyrker...
 • 34:10 - 34:18
  Tjener jeg fortsatt ikke nok penger til å sørge for barna mine.
 • 34:19 - 34:23
  Likevel sprer den økonomiske veksten seg
  sakte ut på landsbygda.
 • 34:24 - 34:30
  Jeg sparte i tre år for å skaffe dette taket til huset mitt
 • 34:30 - 34:35
  Nå har Andre siktet seg inn på en ting han mener vil endre alt.
 • 34:36 - 34:40
  Jeg har desperat behov for en sykkel. Jeg kan ikke komme meg noen steder uten.
 • 34:42 - 34:47
  Sykler kan gjøre en enorm forskjell på livet til de fattige på landsbygda.
 • 34:47 - 34:52
  De sparer flere timer hver dag og får gjort mye mer.
 • 34:52 - 34:56
  Med en sykkel kan de frakte mye tyngre varer til markedet.
 • 34:56 - 34:58
  og tjene mer penger.
 • 34:58 - 35:00
  De kan reise for å lete etter arbeid
 • 35:00 - 35:04
  og hvis de blir syke, kan de komme til en helseklinikk i tide.
 • 35:06 - 35:13
  Hvis jeg får en sykkel kommer jeg til å bli så glad
 • 35:13 - 35:17
  Fordi et hus uten sykkel ikke er et hjem.
 • 35:18 - 35:24
  Andre og Olivia har satt til side penger i to år. De har ikke helt nok ennå.
 • 35:24 - 35:29
  Nå avhenger alt av sesamfrøene, som de akkurat har begynt å høste inn.
 • 35:29 - 35:34
  Hvis de kan få en god pris, kan de kanskje såvidt klare det.
 • 35:36 - 35:40
  Andre og Olivia bor i et av de fattigste landene.
 • 35:40 - 35:44
  Og de bor på landsbygda, som er den fattigste delen av landet.
 • 35:44 - 35:51
  Så hvor mange mennesker er det i verden som lever som dem? Og hvor mange er det som er fattige?
 • 35:51 - 35:53
  Jeg skal vise dere denne målestokken.
 • 35:53 - 35:56
  Veldig enkelt. Fattig… og… rik.
 • 35:56 - 35:59
  Her har jeg alle de 7 milliardene igjen.
 • 36:00 - 36:05
  De er på en veldig forenklet måte, stilt opp fra de fattigste til de rikeste.
 • 36:05 - 36:11
  Så hvor mye tjener den rikeste milliarden her, i dollar per dag?
 • 36:11 - 36:13
  La oss se her.
 • 36:13 - 36:15
  Å... Åh......
 • 36:15 - 36:16
  Det går oppover, det går oppover....
 • 36:16 - 36:18
  Å... oi-oi, oi-oi
 • 36:18 - 36:20
  Jeg kan ikke engang nå det. 100 dollar om dagen.
 • 36:21 - 36:26
  Så la oss se på den milliarden i midten. Hvor mye tjener de?
 • 36:26 - 36:31
  Det vil komme hit…. Bare 10 dollar.
 • 36:31 - 36:36
  Og så går jeg over hit til den fattigste milliarden. Hvor mye tjener de?
 • 36:36 - 36:38
  Vel...
 • 36:38 - 36:40
  Bare 1 dollar.
 • 36:41 - 36:43
  Dette er forskjellene i verden i dag.
 • 36:43 - 36:48
  Økonomene trekker en grense, som de kaller grensen for ekstrem fattigdom.
 • 36:48 - 36:50
  Litt over 1 dollar
 • 36:50 - 36:56
  Det er når du knapt har nok mat til å brødfø familien, du kan ikke være sikker på at du har mat hver dag.
 • 36:57 - 36:59
  1 milliard er fortsatt klart under det.
 • 36:59 - 37:03
  og den andre milliarden er på en måte delt av den linjen.
 • 37:03 - 37:05
  Og de andre er over den.
 • 37:06 - 37:10
  De fattigste har knapt råd til å kjøpe sko.
 • 37:10 - 37:15
  og når de får et par sko ... er en sykkel den neste tingen de vil spare til.
 • 37:15 - 37:17
  Det er her Andre og Olivia er.
 • 37:17 - 37:21
  Og etter sykkelen, vil du gå for motorsykkelen.
 • 37:21 - 37:24
  Og så etter motorsykkelen, er det bilen.
 • 37:25 - 37:29
  Og jeg husker da familien min fikk den første bilen, det var en liten grå Volkswagen.
 • 37:30 - 37:35
  Det første vi gjorde var å dra til Norge på ferie, fordi Norge er så mye vakrere enn Sverige.
 • 37:35 - 37:39
  Det var en fantastisk tur!
 • 37:39 - 37:45
  Og nå er jeg i denne gruppen. Jeg kan reise som de rikeste milliardene. Vi kan reise på ferie med fly.
 • 37:45 - 37:48
  Selvfølgelig er det folk som er mye rikere enn flyfolket.
 • 37:49 - 37:55
  Noen er så rike at de til og med vurderer om de skal reise ut i verdensrommet som turister.
 • 37:55 - 38:00
  Og forskjellen i inntekt fra flyfolket til de aller rikeste der borte
 • 38:00 - 38:05
  er nesten like stor som fra flyfolket her
 • 38:05 - 38:08
  helt ned til de fattigste på den siden.
 • 38:08 - 38:14
  Så, det viktigste å huske fra denne målestokken er dette
 • 38:14 - 38:18
  For å vise dere dette trenger jeg gardintrappa mi.
 • 38:18 - 38:23
  Noen ganger trenger du også gammel gammel velfungerende teknologi.
 • 38:23 - 38:26
  Her.
 • 38:29 - 38:33
  Jeg kan såvidt nå opp ... Her er de, nå er jeg på toppen.
 • 38:33 - 38:40
  Problemet for oss som lever på 100 dollar per dag er at når vi ser ned
 • 38:40 - 38:45
  på de som har 10 dollar eller 1 dollar ser de like fattige ut.
 • 38:45 - 38:47
  Vi kan ikke se forskjellen.
 • 38:47 - 38:51
  Det ser ut som om alle har like lite penger.
 • 38:51 - 38:53
  Og de sier "Å, alle de er fattige".
 • 38:53 - 39:00
  Nei, jeg kan forsikre dere, for jeg har møtt og snakket med folk som lever her nede
 • 39:00 - 39:05
  og jeg kan forsikre dere om at folket her nede
 • 39:05 - 39:11
  de vet veldig godt hvor mye bedre livet ville blitt hvis de gikk fra 1 dollar til 10 dollar.
 • 39:11 - 39:13
  10 ganger så høy inntekt.
 • 39:13 - 39:17
  Dette er en enorm forskjell.
 • 39:17 - 39:23
  For å forstå dette, her er det som Olivia og Andre prøver å gjøre nå.
 • 39:23 - 39:27
  Alle de små skrittene de tar langs denne linjen her
 • 39:27 - 39:30
  fra skoene mot sykkelen
 • 39:30 - 39:36
  selv om de kan se små ut på avstand, utgjør de en enorm forskjell i livet deres.
 • 39:37 - 39:46
  Og hvis Andre og Olivia hadde fått den sykkelen, ville det akselerere dem fram til bedre liv med mer penger i denne enden.
 • 39:47 - 39:54
  I dag forbereder Andre og Olivia seg på å selge sesamfrøene de har dyrket i flere måneder.
 • 39:54 - 39:58
  Prisen har pleid å være 25 Meticais
 • 39:59 - 40:02
  I år er den høyere
 • 40:02 - 40:05
  Vi håper å selge den for 40-45 Meticais
 • 40:06 - 40:12
  Men Andre og Olivia må være forsiktige hvis de skal få betalt riktig pris.
 • 40:12 - 40:20
  Vi har funnet ut at noen oppkjøpere har jukset med vekta
 • 40:20 - 40:26
  Så hvis veier det selv og det er ti kilo ...
 • 40:26 - 40:36
  .. og så tar det med til oppkjøperne, kan de fortelle oss at det er syv eller åtte.
 • 40:36 - 40:39
  Det er Andre som skal ta seg av salget.
 • 40:39 - 40:45
  Og for siste gang, håper han, må han få hjelp til å frakte avlingen til markedet.
 • 40:48 - 40:51
  Nå må Andre være på vakt.
 • 40:53 - 40:57
  Hei, hei kompis. Gjør beregningene riktig!
 • 40:58 - 41:03
  Handelen er fullført. Og Andre er fornøyd med prisen han har fått.
 • 41:06 - 41:09
  Nå skal jeg bruke pengene mine!
 • 41:10 - 41:15
  Det er stunden familien har jobbet så hardt for.
 • 41:33 - 41:38
  Andre brukte hele morgenen på å gå på føttene til markedet.
 • 41:38 - 41:43
  Nå, kan han sykle hjem på under en time, .
 • 41:50 - 41:52
  Du har kjøpt en sykkel!
 • 41:52 - 41:54
  Ja kjære, jeg har kjøpt en sykkel!
 • 42:02 - 42:05
  Sykkelen blir tatt i bruk med en gang.
 • 42:06 - 42:08
  Barna bruker den til å hente vann.
 • 42:08 - 42:12
  Andre frakter flere avlinger til markedet
 • 42:12 - 42:18
  og like viktig, Olivia og Andre kan nå lett komme seg til voksenopplæringstimene
 • 42:18 - 42:23
  slik at de kan lære bedre matematikk og å lese og skrive.
 • 42:25 - 42:31
  Nå vil jeg spare til en motorsykkel, sånn at jeg kan frakte kona og barna
 • 42:32 - 42:34
  Det er den neste tingen jeg ønsker meg
 • 42:39 - 42:46
  Det er så flott å se Olivia og Andre tråkke seg ut av ekstrem fattigdom.
 • 42:46 - 42:49
  Og de bruker sykkelen for å dra til lese og skriveklasser
 • 42:50 - 42:55
  Utdanning er så viktig for framgangen til mennesker og land.
 • 42:55 - 43:01
  Men hvor mange vet hva som egentlig har skjedd med utdanning i verden?
 • 43:01 - 43:05
  På tide med den store britiske uvitenhetsundersøkelsen igjen
 • 43:05 - 43:06
  Da setter vi igang!
 • 43:06 - 43:11
  Vi spurte hvor stor prosentandel av voksne i verden i dag som kan lese og skrive?
 • 43:12 - 43:18
  Kan jeg spørre publikum? Hvor mange gjetter 20 prosent? Opp med hendene.
 • 43:18 - 43:20
  40 prosent?
 • 43:22 - 43:24
  60 prosent?
 • 43:24 - 43:27
  Og 80 prosent? Ah, ah, ah.
 • 43:27 - 43:31
  Dette er resultatet fra det britiske utvalget.
 • 43:36 - 43:43
  Nå kan dere sikkert bruke resultatet av den britiske undersøkelsen for å finne ut hva det riktige svaret er, kan dere ikke?
 • 43:43 - 43:47
  Naturligvis er 80 prosent det riktige svaret.
 • 43:47 - 43:51
  Dere var i det minste klart bedre enn det britiske gjennomsnittet.
 • 43:51 - 43:55
  Ja, 80 prosent av befolkningen i verden kan lese og skrive i dag.
 • 43:55 - 44:00
  Alfabetismen er på 80 prosent… faktisk er det siste tallet litt høyere.
 • 44:00 - 44:05
  Så hvis jeg hadde sammenlignet det med sjimpansene igjen, vet dere ...
 • 44:05 - 44:08
  nok en gang får du bare tilfeldige resultater fra sjimpansene.
 • 44:08 - 44:13
  Men dere får 3 ganger så mange riktige svar enn du får fra britene.
 • 44:13 - 44:17
  Og nå de som har universitetsutdannelse
 • 44:17 - 44:20
  Kanskje de vet dette ... å, enda verre.
 • 44:20 - 44:24
  Hva i all verden lærer de bort på britiske universiteter?
 • 44:24 - 44:31
  Det vanlige synet på verden er utdatert med flere tiår. Media har ikke klart å kommunisere det.
 • 44:31 - 44:35
  Men kanskje det er fordi verden forandrer seg så fort.
 • 44:35 - 44:37
  Mine damer og herrer,
 • 44:37 - 44:41
  Jeg skal vise dere favorittgrafen min.
 • 44:41 - 44:49
  Jeg skal vise dere historien til 200 land i løpet av 200 år på mindre enn ett minutt.
 • 44:49 - 44:55
  Jeg har en akse for inntekt. Jeg har en akse for levealder.
 • 44:55 - 45:00
  Jeg begynner i 1800, og her er alle landene.
 • 45:00 - 45:04
  Og i 1800 var alle nede i det fattige og syke hjørnet, kan dere se?
 • 45:04 - 45:07
  Lav levealder, lite penger.
 • 45:07 - 45:09
  Og her kommer effektene av den industrielle revolusjonen.
 • 45:09 - 45:15
  Landene i Vest-Europa blir selvfølgelig rikere, men de får ikke så mye bedre helse i begynnelsen.
 • 45:15 - 45:19
  Og de som er under kolonialt herredeømme tjener ingenting der,
 • 45:19 - 45:21
  de forblir i det syke og fattige hjørnet.
 • 45:21 - 45:27
  Og nå bedres helsa sakte her, den kommer opp hit og vi kommer inn i det nye århundret.
 • 45:27 - 45:32
  Og den forferdelige første verdenskrig, og deretter den økonomiske nedgangen etter det.
 • 45:32 - 45:34
  Og så den andre verdenskrigen.
 • 45:34 - 45:37
  Ooh. Og så uavhengighet fra kolonimaktene.
 • 45:37 - 45:41
  Og med uavhengigheten forbedres helsa raskere enn den noen gang gjorde i de andre landene her.
 • 45:42 - 45:47
  Og nå starter Kina og andre latinamerikanske land å innhente de rike landene.
 • 45:48 - 45:49
  De kommer opp hit, vet dere.
 • 45:49 - 45:53
  Og India følger etter der, og de afrikanske landene følger også etter.
 • 45:53 - 45:56
  Det er en fantastisk forandring som har skjedd i verden.
 • 45:57 - 46:03
  Dere vet, lengst framme her har vi nå USA og Storbritannia, men de beveger seg ikke så raskt lenger.
 • 46:03 - 46:05
  De som beveger seg raskest er i midten.
 • 46:05 - 46:09
  Kina beveger seg veldig raskt for å ta igjen de andre.
  Og Bangladesh ...
 • 46:09 - 46:15
  Se her, Bangladesh er allerede her, ganske god helse og nå begynner en rask økonomisk vekst.
 • 46:15 - 46:20
  Og Mosambik ... Ja, Mosambik er der bake, men nå beveger de seg raskt i riktig retning.
 • 46:21 - 46:25
  Men alt det jeg viser dere her er gjennomsnittet for land.
 • 46:25 - 46:30
  Hva med mennesker? Har folk også fått et bedre liv?
 • 46:30 - 46:34
  Nå skal jeg vise dere noe som gjør meg veldig begeistret som en statistiker.
 • 46:34 - 46:39
  Jeg skal vise dere inntektsfordelingen. Forskjellen mellom mennesker.
 • 46:39 - 46:42
  Og for å gjøre det tar jeg boblene 50 år tilbake
 • 46:42 - 46:45
  og da skal vi bare se på pengene.
 • 46:45 - 46:52
  Og for å gjøre det må vi utvide og justere aksen, fordi de rikeste er så rike og de fattigste er så fattige,
 • 46:52 - 46:55
  så dette vil utgjøre en større forskjell enn mellom landene.
 • 46:55 - 47:00
  Og nå lar vi landene falle ned hit. Dette er USA,
 • 47:00 - 47:03
  og spredningen viser de interne forskjellene i landet.
 • 47:03 - 47:06
  Og jeg tar ned alle landene i Amerika.
 • 47:06 - 47:10
  Og nå kan dere se fra den rikeste personen til den fattigste personen.
 • 47:10 - 47:15
  Og høyden her viser hvor mange som er på hvert inntektsnivå.
 • 47:15 - 47:19
  La oss nå ta ned Europa.
 • 47:19 - 47:23
  Og på toppen skal jeg plassere Afrika.
 • 47:23 - 47:30
  Og til slutt, regionen med flest mennesker, på toppen av alle de andre, Asia.
 • 47:30 - 47:36
  Så, i 1963 utgjorde verden to pukler:
 • 47:36 - 47:40
  først, den rikeste pukkelen, den ser ut som en kamel, ikke sant?
 • 47:40 - 47:44
  Den første pukkelen her med de rikeste er hovedsakelig Europa og Amerika.
 • 47:44 - 47:49
  Og den fattigste pukkelen her er hovedsakelig Asia og Afrika.
 • 47:49 - 47:52
  Og fattigdomsgrensen var der.
 • 47:52 - 47:58
  Kan dere se hvor mange mennesker det var i ekstrem fattigdom for 50 år siden?
 • 47:58 - 48:00
  Og de fleste av dem var i Asia.
 • 48:00 - 48:06
  Og folk sa at Asia aldri vil komme ut av fattigdom, akkurat som noen fortsatt sier om Afrika i dag.
 • 48:06 - 48:08
  Så, hva har skjedd?
 • 48:08 - 48:09
  Jeg starter verden.
 • 48:10 - 48:15
  Og dere kan se at mange mennesker blir født inn i fattigdom her, men Asia går mot høyere inntekt
 • 48:15 - 48:19
  og 1 milliard går ut av ekstrem fattigdom her
 • 48:19 - 48:24
  og hele formen til verden forandrer seg, og kamelen er død!
 • 48:24 - 48:27
  Den blir gjenfødt som en dromedar!
 • 48:28 - 48:31
  Og det dere kan se her, vet dere,
 • 48:31 - 48:36
  er variasjonen fra de rikeste, det vil si, de fleste er i midten,
 • 48:36 - 48:41
  og nå er det en mye mindre andel av verden som er i ekstrem fattigdom
 • 48:41 - 48:46
  men pass på, det er fremdeles mange mennesker: mer enn 1 milliard mennesker som lever i ekstrem fattigdom.
 • 48:47 - 48:53
  Nå er spørsmålet: kan denne ‘flyttingen ut av ekstrem fattigdom’ fortsette?
 • 48:53 - 48:57
  for de som bor i Afrika, og til og med for de nye milliardene i Afrika?
 • 48:59 - 49:07
  Jeg tror det er mulig, til og med sannsynlig, at de fleste land i Afrika også vil stige ut av fattigdom.
 • 49:07 - 49:12
  Det forutsetter klok handling og enorme investeringer, men det kan skje.
 • 49:14 - 49:20
  De mange landene i Afrika gjør ikke alle fremskrittene i samme tempo.
 • 49:20 - 49:24
  Noen få beveger seg veldig raskt, andre sitter fast i konflikter.
 • 49:24 - 49:29
  Men de fleste, som Mosambik, gjør nå jevn fremgang.
 • 49:31 - 49:35
  Og hva med å skaffe mat til alle de nye afrikanske menneskene i fremtiden?
 • 49:35 - 49:42
  Ja, det er mangel i dag, men det er også mye potensiale her.
 • 49:42 - 49:49
  Avlingene i Afrika er bare en brøkdel av hva de kunne ha vært med bedre teknologi.
 • 49:53 - 49:57
  Og Afrikas elver blir nesten ikke brukt til vanning.
 • 49:57 - 50:05
  En dag kan Afrika brumme av skurtreskere og traktorer og dyrke mat til mange flere milliarder.
 • 50:06 - 50:11
  Og vær så snill, ikke tro at det bare er jeg som tenker at Afrika kan klare det.
 • 50:11 - 50:20
  FN er i ferd med å sette seg et nytt offisielt mål: eliminere ekstrem fattigdom i løpet av 20 år.
 • 50:21 - 50:27
  Alle forstår at det er en enorm utfordring, men jeg tror virkelig at det er mulig.
 • 50:28 - 50:30
  Tenk om det ville skje.
 • 50:30 - 50:35
  Det vi har sett så langt er at den rike delen beveger seg ...
 • 50:35 - 50:41
  og midten ... den beveger seg. Men den fattigste delen henger igjen.
 • 50:42 - 50:47
  Det er her i ekstrem fattigdom vi kan finne nesten all analfabetismen.
 • 50:47 - 50:51
  Her finner vi høy barnedødelighet og fortsatt mange barn per kvinne.
 • 50:52 - 50:59
  Det er som om ekstrem fattigdom reproduserer seg selv hvis du ikke gjør slutt på den raskt.
 • 50:59 - 51:05
  Men Andre og Olivia, og folk som dem, jobber så hardt for å komme ut av den,
 • 51:05 - 51:11
  og hvis de bare kan få riktig hjelp fra myndighetene sine og fra verden som helhet
 • 51:11 - 51:19
  med ting som skole, helse, vaksiner, veier, strøm, prevensjonsmidler,
 • 51:19 - 51:25
  så vil de klare det, men de vil hovedsakelig klare det på grunn av sitt eget harde arbeid.
 • 51:25 - 51:32
  Nå starter vi... kom igjen ... følg Andre og Olivia over linjen.
 • 51:32 - 51:37
  Det er mulig i løpet av noen tiår ... Ja!
 • 51:37 - 51:41
  Men å komme seg ut av fattigdom er bare begynnelsen.
 • 51:41 - 51:46
  Folk ønsker å fortsette langs denne linjen til et godt liv.
 • 51:46 - 51:49
  Men hva mener vi med et godt liv?
 • 51:51 - 51:58
  For de fleste mennesker i verden vil det gode livet de strever etter, bety flere maskiner og mye mer bruk av energi.
 • 51:58 - 52:07
  Så det er et problem. Fordi alt dette bidrar til en av de store truslene i fremtiden: alvorlige klimaendringer.
 • 52:07 - 52:12
  80 prosent av energien verden bruker er fremdeles fossilt brensel,
 • 52:12 - 52:17
  og vitenskapen viser at klimaet kan endre seg dramatisk i fremtiden
 • 52:17 - 52:25
  på grunn av CO2-utslippene fra å fortsette å forbrenne alt dette fossile brenselet.
 • 52:26 - 52:31
  Jeg er ikke den beste personen til å fortelle dere hvor ille klimaendringene kommer til å bli
 • 52:31 - 52:34
  og jeg er heller ikke en spesialist på hvordan man kan forhindre det.
 • 52:35 - 52:42
  Det jeg kan gjøre er å vise dere data for å få dere til å forstå hvem som slipper ut mest CO2.
 • 52:42 - 52:45
  Jeg vil vise dere dette.
 • 52:45 - 52:49
  Dere husker målestokken fra den fattigste milliarden til den rikeste milliarden
 • 52:49 - 52:54
  fra de som knapt har råd til sko til de som flyr med fly
 • 52:54 - 53:03
  Dette viser den totale mengden fossilt brensel som brukes i verden i løpet av ett år
 • 53:03 - 53:05
  kull, olje og naturgass.
 • 53:05 - 53:09
  Og det utgjør omtrent det totale CO2-utslippet.
 • 53:09 - 53:13
  Så hvor mye av det blir brukt av de rikeste milliardene?
 • 53:14 - 53:16
  Halvparten
 • 53:16 - 53:19
  Så den nest rikeste milliarden.
 • 53:19 - 53:21
  Halvparten av det som er igjen.
 • 53:21 - 53:24
  Og da skjønner dere hva den tredje milliarden bruker
 • 53:24 - 53:28
  hva den tredje bruker. Og de andre bruker knapt noe som helst.
 • 53:28 - 53:38
  Dette er avrundede tall, men det viser tydelig at nesten alt fossilt brensel brukes her av de 1, 2, 3 rikeste milliarder
 • 53:38 - 53:40
  De bruker mer enn 85 prosent.
 • 53:40 - 53:48
  Nå har i hvert fall den rikeste milliarden sluttet å øke utslippene, men det gjenstår å se om de kommer til å redusere dem.
 • 53:48 - 53:53
  Og i de kommende tiårene er det den økonomiske veksten av disse 2
 • 53:53 - 53:57
  som vil øke bruken av fossilt brensel og utslipp av karbondioksid.
 • 53:58 - 54:03
  Selv om disse her borte kommer ut av ekstrem fattigdom og blir rikere, helt bort til motorsykkelen
 • 54:03 - 54:08
  så bidrar ikke det så mye til utslipp av karbondioksid.
 • 54:08 - 54:15
  Og når det gjelder befolkningsvekst, vil de fleste av de ekstra milliardene de neste 40 årene være i denne gruppen.
 • 54:15 - 54:20
  Men likevel, hvis du spør folk i den rikeste enden, ser det ut som de misforstår alt.
 • 54:20 - 54:25
  De ser ned på verden fra sine veldig høye utslipp, og så sier de:
 • 54:25 - 54:30
  “Å, de der borte, dere kan ikke leve som oss, dere kommer til å ødelegge planeten”.
 • 54:31 - 54:38
  Dere skjønner, jeg synes at argumentet fra menneskene her borte er mye mer korrekt og logisk.
 • 54:38 - 54:43
  De sier: "Huh! Hvem er dere til å fortelle oss at vi ikke kan leve som dere?
 • 54:43 - 54:48
  "Dere bør først forandre dere selv hvis dere vil at vi skal gjøre det annerledes."
 • 54:50 - 54:56
  Det er mange ting som er nødvendige for å ha et godt liv som milliarder i verden ennå ikke har.
 • 54:56 - 55:03
  Andre’s landsby og hus, og mange som dem, har ikke engang strøm.
 • 55:04 - 55:07
  Mosambik har enorme kullforekomster
 • 55:07 - 55:14
  og hvis de og resten av de fattigste landene bygger rimelige nye kraftstasjoner som brenner kull for elektrisitet og industri
 • 55:14 - 55:20
  synes jeg ikke noen som slipper ut mer CO2 bør blande seg.
 • 55:20 - 55:26
  Nå skal jeg stille dere to spørsmål som jeg ofte stiller mine svenske studenter.
 • 55:26 - 55:31
  Det første er: hvor mange av dere har ikke reist med fly i år?
 • 55:34 - 55:35
  Uh-huh.
 • 55:35 - 55:40
  En god del kan klare seg uten å fly. Så neste spørsmål er:
 • 55:40 - 55:46
  Hvor mange av dere har holdt dere unna vaskemaskiner og håndvasket alt sengetøy,
 • 55:46 - 55:49
  klær og annen vask i løpet av det siste året?
 • 55:50 - 55:53
  Jeg tenkte meg det, ingen.
 • 55:53 - 55:59
  Alle som har råd til å bruke vaskemaskin, til og med de mest ihuga i miljøbevegelsen.
 • 56:00 - 56:03
  Jeg husker fremdeles dagen da familien min fikk vaskemaskin.
 • 56:04 - 56:07
  Det var 1. november 1952.
 • 56:07 - 56:11
  Bestemor hadde blitt invitert til å være den første til å laste inn i maskinen.
 • 56:11 - 56:15
  Hele livet hadde hun hadde vasket klær for hånd til en familie på 9.
 • 56:15 - 56:24
  Og da hun lastet maskinen, satte hun seg på en skammel, og hun satt og fulgte med på hele programmet som tok en time.
 • 56:24 - 56:26
  Hun var fullstendig trollbundet.
 • 56:26 - 56:32
  For min mor betydde det også mye mer fritid til å gjøre andre ting.
 • 56:32 - 56:37
  Hun kunne lese bøker for meg, jeg tror det var det som gjorde at jeg ble professor.
 • 56:37 - 56:41
  Ikke rart at vi sa "takk stålfabrikk",
 • 56:41 - 56:46
  "takk vaskemiddelfabrikk", "takk elektriske kraftverk".
 • 56:48 - 56:50
  Så...
 • 56:50 - 56:57
  Når jeg tenker på hvor alt dette leder oss, har jeg bare et lite ydmykt råd til dere,
 • 56:57 - 57:01
  framfor alt: se på dataene.
 • 57:01 - 57:03
  Se på fakta om verden.
 • 57:03 - 57:11
  Og dere vil se hvor vi er i dag, og hvordan vi kan bevege oss forover med alle disse milliardene på vår fantastiske planet.
 • 57:12 - 57:16
  Utfordringene med ekstrem fattigdom er blitt kraftig redusert
 • 57:16 - 57:21
  og for første gang i historien har vi muligheten til å gjøre slutt på dem for godt.
 • 57:23 - 57:27
  Utfordringen med befolkningsvekst holder faktisk allerede på å bli løst,
 • 57:28 - 57:31
  antallet barn har sluttet å vokse.
 • 57:31 - 57:37
  Og når det gjelder utfordringen med klimaendringer, kan vi fortsatt unngå det verste.
 • 57:37 - 57:44
  Men det krever at de rikeste så fort som mulig,
 • 57:44 - 57:52
  finner et nivå for bruken av ressurser og energi som, steg for steg,
 • 57:52 - 57:58
  kan deles med 10 milliarder eller 11 milliarder innen slutten av dette århundret.
 • 57:58 - 58:01
  Jeg har aldri kalt meg selv en optimist,
 • 58:01 - 58:04
  Men jeg vil kalle meg selv en possibilist.
 • 58:04 - 58:08
  Jeg vil også si at verden er
  mye bedre enn mange av dere tror.
 • 58:08 - 58:11
  Takk for meg!
 • 58:12 - 58:12
Title:
DON'T PANIC — Hans Rosling showing the facts about population
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
58:51

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions Compare revisions