Return to Video

DON'T PANIC — Hans Rosling showing the facts about population

 • 0:05 - 0:10
  Живеем в свят на непрекъснати промени.
 • 0:11 - 0:15
  Огромна миграция на хора
  към големи градове
 • 0:15 - 0:18
  с все по-високи небостъргачи
 • 0:18 - 0:21
  и все по-обширни гета.
 • 0:21 - 0:26
  Искаме още повече горива и храна,
 • 0:26 - 0:28
  налице е непредвидима промяна на климата
 • 0:29 - 0:35
  в свят, в който населението
  постоянно расте.
 • 0:36 - 0:38
  Трябва ли да се тревожим?
 • 0:38 - 0:42
  Трябва ли да се страхуваме?
 • 0:43 - 0:46
  Как да възприемаме всичко това?
 • 0:53 - 0:59
  7 милиарда души живеят на
  нашата прекрасна планета.
 • 0:59 - 1:04
  Но когато някои хора се замислят за
  бъдещето, те изпадат в паника!
 • 1:04 - 1:06
  Други предпочитат изобщо
  да не мислят за това.
 • 1:06 - 1:10
  Тази вечер аз ще ви покажа
  как стоят нещата в действителност.
 • 1:10 - 1:13
  Казвам се Ханс Розлинг, статистик съм...
 • 1:13 - 1:15
  НЕ, НЕ, НЕ... не тръгвайте!
 • 1:15 - 1:20
  С най-пресни данни от всички държави
  ще ви покажа света в нова светлина.
 • 1:20 - 1:23
  Ще ви разкажа как населението
  на света се променя
 • 1:23 - 1:28
  и как данните сочат какъв
  ще бъде светът в бъдеще.
 • 1:28 - 1:32
  Несъмнено сме поставени пред
  сериозни предизвикателства,
 • 1:33 - 1:37
  но добрата новина е, че бъдещето
  може да не е толкова мрачно
 • 1:37 - 1:42
  и че човечеството вече е по-добре,
  отколкото много от вас смятат!
 • 1:44 - 1:45
  "Не изпадайте в паника!"
 • 1:46 - 1:47
  "Истината за човешката популация"
 • 1:47 - 1:50
  "с професор Ханс Рослинг"
 • 1:51 - 1:53
  Бебета...
 • 1:53 - 1:55
  ... всяко едно е щастие.
 • 1:55 - 1:59
  Но много хора смятат, че ръстът на
  населението е извън контрол.
 • 2:00 - 2:02
  Някои дори говорят за демографски взрив!
 • 2:03 - 2:06
  Прави ли са?
 • 2:08 - 2:12
  Каква е днешната популация?
  Как се стигна дотук?
 • 2:12 - 2:16
  Ще ви разкажа история за
  всички хора, живели някога...
 • 2:16 - 2:20
  ... е, поне през последните
  няколко хил. години.
 • 2:20 - 2:22
  Започваме!
 • 2:22 - 2:25
  Чертая ви две оси.
 • 2:25 - 2:33
  Това е времето в години, а това —
  човешката популация в милиарди.
 • 2:33 - 2:41
  10 хил. г. пр.н.е., когато хората
  започват да отглеждат растения,
 • 2:41 - 2:45
  археологически изчисления сочат, че све-
  товната популация е била едва 10 милиона.
 • 2:45 - 2:49
  10 милиона!
  Колкото днешна Швеция!
 • 2:49 - 2:53
  Цял свят само за шведите!
 • 2:53 - 3:01
  През годините се появяват повече фермери,
  храна и хора... и цели империи.
 • 3:01 - 3:06
  Египет, Китай, Индия и
  накрая Европа!
 • 3:06 - 3:10
  Популацията продължава да расте,
  но много бавно.
 • 3:10 - 3:14
  И спирам тук — 1800 г.,
 • 3:14 - 3:20
  защото тогава популацията ни
  наброява 1 милиард.
 • 3:20 - 3:29
  През всичкото това време ръстът
  е бил частица от процент!
 • 3:29 - 3:35
  Индустриалната революция на XIX в. проме-
  ня всичко и популацията бързо расте.
 • 3:36 - 3:39
  За малко повече от 100 години
  то достига 2 милиарда.
 • 3:39 - 3:43
  Когато аз тръгнах на училище,
  беше 3 милиарда.
 • 3:43 - 3:50
  Много хора и експерти казваха: "Планетата
  не може да поддържа повече хора."
 • 3:50 - 3:52
  Но ето какво всъщност се случи...
 • 3:52 - 3:59
  Станахме 4 милиарда...
  5 милиарда... 6... 7 милиарда!
 • 3:59 - 4:05
  Повече от половината от
  световната популация е родена
 • 4:05 - 4:09
  по мое време. И продължава да расте.
 • 4:10 - 4:16
  Най-големият ръст през
  последните години е в Азия.
 • 4:16 - 4:21
  Например в Бангладеш популацията се
  е утроила само през моя живот.
 • 4:21 - 4:28
  От 50 милиона,
  сега са на над 150 милиона.
 • 4:28 - 4:33
  В момента това една от най-гъсто
  населените държави в света.
 • 4:33 - 4:40
  Около 15 милиона вече живеят само
  в многолюдната столица Дака.
 • 4:40 - 4:48
  Безпокоят за размера на тамошните семей-
  ства както в градовете, така и в селата.
 • 4:49 - 4:52
  Но Бангладеш се променя...
 • 4:52 - 4:59
  Това са семейство Кан — мама Таслима,
  малките Танджина и Садия,
 • 4:59 - 5:04
  и татко Ханан.
 • 5:04 - 5:07
  Жените се приготвят с часове,
  мъжете сме по-бързички.
 • 5:08 - 5:13
  Ако ще го изтриваш с ръце,
  то защо въобще го слагаш?
 • 5:14 - 5:18
  Таслима и Ханан идват от
  многобройни семейства,
 • 5:18 - 5:22
  но са решили да имат само 2 деца.
 • 5:22 - 5:25
  Навсякъде в Бангладеш
  се чува следният призив:
 • 5:26 - 5:29
  "Не повече от 2 деца —
  едно е дори по-добре!"
 • 5:34 - 5:37
  Късметлия съм, че имам само две деца.
 • 5:37 - 5:40
  Ако имах повече, не бих
  могъл да ги издържам.
 • 5:40 - 5:42
  Сега мога да им купувам
  каквото поискат.
 • 5:47 - 5:50
  Не ми останаха пари!
 • 5:51 - 5:56
  Таслима и Ханан са част от културна
  промяна към по-малки семейства.
 • 5:56 - 6:00
  Това е и професията на Таслима.
 • 6:00 - 6:04
  Тя работи за правителствената служба
  по семейно планиране,
 • 6:04 - 6:07
  която наема жени като нея
  във всяко селище.
 • 6:07 - 6:14
  Тя обикаля от врата на врата и помага
  на други да имат по-малко семейство.
 • 6:15 - 6:17
  Кога беше последният ти цикъл?
 • 6:17 - 6:19
  На 22-ри.
 • 6:19 - 6:21
  И не използваш никакви
  противозачатъчни?
 • 6:22 - 6:23
  А ако забременееш?
 • 6:24 - 6:26
  Аз не забременявам лесно.
 • 6:26 - 6:28
  Но ти вече имаш две деца.
 • 6:29 - 6:31
  Нямам време да ходя до клиниката.
 • 6:32 - 6:36
  Таслима предлага съвети, морална
  подкрепа и най-важното —
 • 6:36 - 6:38
  противозачатъчни.
 • 6:40 - 6:43
  Имаш вече три дъщери — наистина
  ли искаш да раждаш още?
 • 6:45 - 6:46
  Баща им взема решенията.
 • 6:46 - 6:50
  Но ти си тази, която ги ражда.
  Защо той да взема тези решения?
 • 6:51 - 6:53
  Теб ще те боли, не него.
 • 6:54 - 6:55
  Кой преживява всичко?
 • 6:56 - 7:00
  Да, но ако той иска момче,
  аз какво да направя?
 • 7:00 - 7:05
  Ето ти хапчета, вземай ги
  когато започне цикълът ти.
 • 7:10 - 7:13
  Необразованите най-
  трудно биват убеждавани.
 • 7:14 - 7:16
  Постепенно знанието
  се разпространява.
 • 7:17 - 7:23
  Какъв е успехът на Таслима за нама-
  ляването на раждаемостта в Бангладеш?
 • 7:23 - 7:26
  Това е броят на родени деца от една жена.
 • 7:26 - 7:29
  В Швеция основахме
  фондацията Гапмайндър,
 • 7:29 - 7:34
  за да представяме статистически данни
  по начин, разбираем за всеки.
 • 7:34 - 7:38
  Мога да ви покажа каква е
  ситуацията в Бангладеш.
 • 7:38 - 7:41
  На хоризонталната ос —
  брой бебета на жена.
 • 7:41 - 7:45
  От 1 до 8.
 • 7:45 - 7:49
  На вертикалната ос — средна
  продължителност на живота, т.е.
 • 7:49 - 7:54
  колко години живее всяко новородено.
 • 7:54 - 7:56
  От 30 до 90.
 • 7:56 - 8:00
  Започваме от 1972 г.
 • 8:00 - 8:05
  много важна година за Бангладеш —
  от тогава е автономна държава.
 • 8:05 - 8:08
  През 1972 г. Бангладеш е ето там
 • 8:08 - 8:11
  и имат средно по 7 деца на жена,
 • 8:12 - 8:15
  а продължителността на живота
  им е по-малко от 50 години.
 • 8:15 - 8:17
  Какво става откакто са автономни?
 • 8:17 - 8:22
  Удължава ли се животът?
  По-малко ли са децата?
 • 8:22 - 8:25
  Ето данните за Бангладеш.
 • 8:25 - 8:29
  Да, животът се удължава и
  бебетата намаляват — 6... 5
 • 8:29 - 8:31
  и животът се удължава... 4... 3...
 • 8:31 - 8:37
  и сега има средно 2.2 бебета на жена.
  Продължителност на живота — 70 години.
 • 8:37 - 8:43
  Почти невероятно! За 40 години Бангладеш
 • 8:43 - 8:48
  става от 7 до почти 2 деца на жена.
 • 8:48 - 8:52
  Това в Бангладеш е великолепно!
 • 8:52 - 8:57
  Но дали е само в Бангладеш?
  Ще ви покажа целия свят.
 • 8:57 - 9:02
  Връщаме се назад до 1963 г.
 • 9:02 - 9:05
  Ето ги държавите.
 • 9:05 - 9:13
  Зелените са двете америки.
  Жълтите са Европа.
 • 9:13 - 9:21
  Сините са Африка. Червените са
  Азия, Австралия и Нова Зеландия.
 • 9:21 - 9:25
  Големината на балончето
  показва населението. Вижте!
 • 9:25 - 9:32
  Големите са Китай и Индия.
  Бангладеш е малко зад тях.
 • 9:32 - 9:38
  През 1963 г. средният брой деца
  на всяка жена в света беше 5.
 • 9:38 - 9:42
  Но светът беше разделен — виждате ли?
 • 9:42 - 9:49
  Тези са развитите държави с малки
  семейства и дълъг живот.
 • 9:49 - 9:55
  А ето тук са развиващите се страни с
  големи семейства и кратък живот.
 • 9:55 - 9:58
  Много малко страни са по средата.
 • 9:58 - 10:00
  Да видим какво се е случило.
 • 10:00 - 10:02
  Пускам ви света!
 • 10:02 - 10:04
  Ето...
 • 10:04 - 10:08
  Голямото балонче на Китай,
  здравето се подобрява,
 • 10:08 - 10:11
  започват семейно планиране,
  движат се към по-малки семейства.
 • 10:11 - 10:14
  Зеленото балонче на
  Мексико, се доближава!
 • 10:14 - 10:17
  Това пък е Бразилия!
 • 10:17 - 10:22
  Ето я и Индия! Големите червени са
  азиатските страни и те идват насам.
 • 10:22 - 10:25
  Много африкански страни са все
  още с "много бебета на жена".
 • 10:25 - 10:30
  Бангладеш надминава Индия в
  посока по-малко семейство.
 • 10:30 - 10:33
  Вече почти всички държави са в тази
  част, дори Африка се движи нагоре.
 • 10:33 - 10:37
  Ох, това беше земетресението в Хаити!
 • 10:37 - 10:42
  И ето всичките сега са тук. Каква промяна!
 • 10:42 - 10:48
  Глобалната средна стойност е 2,5.
 • 10:48 - 10:52
  Преди 50 години беше 5.
 • 10:52 - 10:59
  Средният брой бебета
  на жена е намалял от 5 на 2,5!
 • 10:59 - 11:04
  И продължава да намалява...
  каква огромна промяна!
 • 11:04 - 11:11
  Смята се, че страни като Бангладеш
  са епицентър на демографския взрив —
 • 11:11 - 11:13
  това е напълно невярно!
 • 11:14 - 11:17
  Здравни работници като
  Таслима и колегите й,
 • 11:17 - 11:24
  които изведоха страните си от тук
  до там само за няколко десетилетия,
 • 11:24 - 11:29
  са героите на нашето време!
 • 11:29 - 11:32
  Промяната е невероятна!
 • 11:32 - 11:36
  Вече не живеем в разделен свят.
 • 11:37 - 11:42
  Но колко знаят хората за тази промяна?
 • 11:42 - 11:50
  Ние не само показваме данни,
  ние измерваме знанието на хората.
 • 11:51 - 11:57
  Направихме първото проучване в
  Швеция. Резултатите бяха подтискащи!
 • 11:57 - 12:04
  Второто във Великобритания беше
  обнадеждаващо, защото те все все пак
 • 12:05 - 12:07
  пак са били по целия свят.
  Чакахме добри резултати.
 • 12:07 - 12:13
  Първи въпрос: средно колко
  бебета на жена има в Бангладеш?
 • 12:13 - 12:19
  а) 2,5; б) 3,5; в) 4,5; г) 5,5.
 • 12:20 - 12:22
  Това са резултатите от Великобритания.
 • 12:28 - 12:33
  Вече знаете верния отговор — 2,5.
 • 12:33 - 12:38
  Само 12% от британците знаят това.
 • 12:38 - 12:43
  Предположихме, че необразованите
  смъкват резултата.
 • 12:44 - 12:50
  Отделихме тези от тях
  с висше образование.
 • 12:50 - 12:56
  Това са резултатите.
 • 12:58 - 13:01
  Те са се справили дори по-зле!
 • 13:01 - 13:05
  Може ли да се заключи, че британците
  имат слаби познания за света?
 • 13:05 - 13:07
  Не, не!
 • 13:07 - 13:12
  А ако бяхме попитали шимпанзета?
 • 13:12 - 13:18
  Пишем отговорите на банани и
  ги оставяме да изберат произволно.
 • 13:18 - 13:21
  Резултатите биха били такива.
 • 13:21 - 13:24
  Шимпанзетата нямат
  знания за Бангладеш.
 • 13:29 - 13:34
  По силата на шанса биха избрали
  два пъти повече верни отговори.
 • 13:36 - 13:42
  Повече от половината британци
  смятат, че отговорът е 4,5 и нагоре.
 • 13:43 - 13:49
  Проблемът не е липсата на знания,
  а предварителните схващания.
 • 13:49 - 13:52
  Британците дори не
  могат да си представят,
 • 13:52 - 13:58
  че жените в Бангладеш могат
  да имат средно по 2,2 деца.
 • 13:58 - 14:05
  Британците не знаят, че семейство като
  на Таслима е нормата в Бангладеш.
 • 14:05 - 14:12
  Не само там, но и навсякъде по света.
  Бразилия — 2 деца на семейство.
 • 14:12 - 14:16
  Виетнам — 2 деца на семейство.
 • 14:16 - 14:22
  Дори в Индия най-чести са
  семействата с по две деца.
 • 14:22 - 14:26
  В Африка, в големите градове
  като Адис Абаба
 • 14:27 - 14:30
  има дори по-малко от две деца на жена!
 • 14:30 - 14:34
  Това е и с мюсюлмански,
  будистки и християнски семейства.
 • 14:34 - 14:39
  Не зависи нито от религията, нито
  от културата, нито от континента —
 • 14:39 - 14:41
  семейства с 2 деца са навсякъде.
 • 14:42 - 14:46
  Промяната от големи към малки семейства
 • 14:46 - 14:51
  е едно от най-значимите неща,
  случили се в рамките на моя живот.
 • 14:51 - 14:54
  В историята няма прецедент!
 • 15:00 - 15:03
  Ето ни обратно в Бангладеш.
 • 15:03 - 15:10
  Да разберем причините за тази промяна.
 • 15:10 - 15:18
  Почти всички момичета в
  Бангладеш ходят на училище.
 • 15:18 - 15:25
  Правителството дори подкрепя финансово
  семействата за гимназиално образование.
 • 15:25 - 15:31
  В училището на Танджина
  момчетата са много по-малобройни.
 • 15:34 - 15:36
  Какво е това семейство?
 • 15:36 - 15:38
  Голямо!
 • 15:38 - 15:40
  Ще им стига ли храната?
 • 15:41 - 15:44
  Целта на този урок е повече от ясна.
 • 15:45 - 15:48
  А какво е това семейство?
 • 15:48 - 15:49
  Ще им бъде ли трудно?
 • 15:50 - 15:50
  Не!
 • 15:51 - 15:58
  Образованието е ефективно и дава
  възможности на бангладешките жени.
 • 15:58 - 16:05
  Въпреки неравенствата, има работни
  места, а Танджина се цели високо.
 • 16:05 - 16:08
  Обичам да ходя на училище.
 • 16:09 - 16:12
  Едно време са се женили млади
 • 16:12 - 16:14
  и не са имали възможност да учат.
 • 16:15 - 16:20
  Сега обаче мога да реша да
  стана доктор или инженер.
 • 16:20 - 16:25
  Все повече млади жени виждат
  новите възможности.
 • 16:26 - 16:31
  Не мога да си представя
  да се омъжа на 17.
 • 16:31 - 16:34
  Не искам да се омъжвам след две години.
 • 16:34 - 16:36
  Абсурд!
 • 16:37 - 16:39
  При нас беше различно,
 • 16:39 - 16:41
  но сега хората са много по-добре.
 • 16:43 - 16:47
  На колко години ще се
  омъжиш според теб?
 • 16:48 - 16:49
  На 25.
 • 16:50 - 16:53
  Първо ще завърша университет
  и ще си намеря работа.
 • 16:54 - 16:56
  Ще стана доктор. После ще се женя.
 • 16:57 - 16:59
  Много си ми умничка!
 • 17:03 - 17:09
  Оптимизмът на Таслима и
  нейните дъщери е нещо прекрасно.
 • 17:09 - 17:15
  За промяната в Бангладеш
  има и друга причина —
 • 17:15 - 17:20
  намаляването на детската смъртност.
 • 17:24 - 17:30
  Рамадан е — месец за постене.
 • 17:30 - 17:37
  Ханан помага на родителите му
  за празника на гробищата.
 • 17:38 - 17:40
  Натисни пръстта с ръце!
 • 17:40 - 17:48
  Три деца — братя и сестри на Ханан —
  са починали много малки.
 • 17:48 - 17:50
  Умряха от дребна шарка.
 • 17:51 - 17:54
  Много плакахме, много тъжно.
 • 17:55 - 17:58
  Ако тогава имаше доктори,
  можеше да ги лекуваме.
 • 17:58 - 17:59
  Щяха още да са живи.
 • 18:00 - 18:03
  Такова нещо не се забравя.
  Ще ги помня докато съм жив.
 • 18:03 - 18:06
  Когато родителите на Ханан били млади
 • 18:06 - 18:12
  едно от пет деца в Бангладеш
  умират преди да навършат 5 г.
 • 18:12 - 18:17
  Всички семейства тогава живели в
  постоянен страх от загуба на дете.
 • 18:18 - 18:22
  След първото дете се захващаш
  да правиш още.
 • 18:22 - 18:24
  Така, ако едно умре, ще ти
  останат повече от едно.
 • 18:25 - 18:27
  Така беше тогава.
 • 18:28 - 18:33
  Не смятахме, че имаме много
  деца, не мислехме за бъдещето.
 • 18:36 - 18:44
  През последните години в Бангладеш
  има голям прогрес в здравеопазването.
 • 18:45 - 18:48
  Ваксини, борба срещу инфекции,
  по-добра храна, хигиена —
 • 18:48 - 18:51
  всичко това спасява животите
  на милиони деца.
 • 18:52 - 18:57
  Родителите са наясно, че
  децата им вече оцеляват,
 • 18:57 - 19:02
  а това позволява семейно планиране.
 • 19:02 - 19:08
  Дори в бедните квартали в Дака
  жените имат средно по 2 деца.
 • 19:14 - 19:17
  Всичко това се дължи на
  оцеляването на децата.
 • 19:17 - 19:19
  Да се върнем назад във времето.
 • 19:19 - 19:25
  Защо човешката популация расте
  толкова бавно преди 1800 г.?
 • 19:25 - 19:30
  Според историческите данни,
 • 19:30 - 19:34
  2 родители имали средно по 6 деца.
 • 19:34 - 19:39
  Това би означавало увеличаване
  на популацията, нали? Да, но не.
 • 19:39 - 19:47
  Защото средно по 4 от тези деца
  умирали преди да станат възрастни.
 • 19:47 - 19:52
  Хората в миналото никога не са
  живеели в баланс с природата!
 • 19:52 - 19:55
  Те са умирали в баланс с природата!
 • 19:56 - 19:59
  Било е крайно тъжно!
 • 19:59 - 20:03
  Индустриалната революция
  обаче променя всичко това.
 • 20:03 - 20:11
  По-добри заплати, повече храна, чиста
  вода, канализация, сапун, медицина...
 • 20:11 - 20:17
  Защо популацията започва да расте?
  Заради повечето деца ли? Не!
 • 20:17 - 20:27
  През 1963 г. средният брой
  деца на жена беше снижен до 5.
 • 20:27 - 20:32
  Причината за ръста на популацията е
  намаляването на детската смъртност.
 • 20:32 - 20:35
  През 1963 г. оцеляват средно 4.
 • 20:35 - 20:40
  Но все още 1 от 5 умирали. Ужасно!
 • 20:40 - 20:49
  Едва през последните десетилетия
  детската смъртност е почти елиминирана.
 • 20:50 - 20:53
  Скоро ще доближим нов баланс.
 • 20:53 - 20:59
  Един добър баланс: 2 родителя
  с по 2 оцеляващи деца средно.
 • 20:59 - 21:02
  Това са щастливи семейства.
 • 21:02 - 21:06
  Това е най-нормалната
  семейна ситуация днес.
 • 21:06 - 21:09
  Какво означава това за бъдещето?
 • 21:10 - 21:13
  Ще ви покажа най-
  добрата прогноза —
 • 21:13 - 21:19
  тази на най-добрите демографи от ООН.
 • 21:19 - 21:21
  Тя изглежда така.
 • 21:21 - 21:28
  Ще растем до 8 милиарда...
  и до 9 милиарда.
 • 21:28 - 21:30
  Но вижте забавянето!
 • 21:30 - 21:34
  До края на века кривата
  става по-плоска.
 • 21:34 - 21:38
  Ако приближа, ще видите,
 • 21:38 - 21:44
  че се очаква забавяне и край
  на растежа на популацията.
 • 21:45 - 21:50
  Това все пак е прогноза и
  има известна несигурност.
 • 21:50 - 21:55
  Но сме убедени, че няма да има повече
  бърз растеж на популацията за идния век.
 • 21:56 - 22:00
  Това е благодарение на по-
  интелигентното родителско поведение.
 • 22:00 - 22:02
  Погледнете тук.
 • 22:03 - 22:06
  Сега ще ви покажа броя на децата в света.
 • 22:06 - 22:10
  Децата от 0 до 15-годишна възраст.
 • 22:10 - 22:12
  Ето ги.
 • 22:13 - 22:17
  Броят им се увеличава бавно
  и след това — много бързо.
 • 22:17 - 22:20
  В началото на века вече имаме
 • 22:20 - 22:23
  2 милиарда деца в целия свят.
 • 22:23 - 22:30
  2000 г. е важна година — тогава
  се роди моята първа внучка Дорис.
 • 22:30 - 22:35
  Тя се роди в много специално
  време за всички деца по света,
 • 22:35 - 22:41
  защото демографите
  изчисляват, че занапред
 • 22:41 - 22:45
  броят на децата ще остане
  приблизително един и същ.
 • 22:45 - 22:47
  Няма да се увеличава значително.
 • 22:47 - 22:52
  До края на века пак ще имаме
  2 млрд. деца в целия свят.
 • 22:52 - 23:00
  Дорис се роди във времето
  на световния детски пик.
 • 23:00 - 23:03
  Броят на децата не се увеличава.
 • 23:03 - 23:06
  Това може би ще ви обърка.
 • 23:06 - 23:13
  Как така популацията расте,
  а децата остават същия брой?
 • 23:13 - 23:16
  Откъде се вземат всички тези възрастни?
 • 23:16 - 23:20
  За да обясня това, трябва да
  зарежа тези технологични джаджи
 • 23:20 - 23:26
  и да употребя тежки
  образователни средства.
 • 23:26 - 23:30
  Дами и господа, представям ви
  популацията под формата на...
 • 23:30 - 23:34
  дунапренови блокчета!
 • 23:35 - 23:40
  Едно блокче е 1 милиард.
 • 23:40 - 23:44
  Сега има 2 милиарда деца в света.
 • 23:44 - 23:50
  Има 2 млрд. на възраст от 15 до 30 г.
 • 23:50 - 23:52
  Тези бройки са закръглени.
 • 23:52 - 23:54
  Има 1 млрд. на възраст 30 до 45 г.
 • 23:54 - 23:58
  Има 1 млрд. на възраст 45 до 60 г.
 • 23:58 - 24:03
  И най-отгоре е моето блокче —
  60 г. и по-възрастни.
 • 24:03 - 24:06
  Това е днешната човешка популация.
 • 24:06 - 24:10
  Виждате, че липсват 3 млрд.
 • 24:10 - 24:13
  Съвсем малко от тях липсват,
  защото са умрели.
 • 24:13 - 24:16
  Повечето от липсващите
  още не са се родили!
 • 24:16 - 24:22
  Преди 1980 г. много по-малко
  деца се раждат,
 • 24:22 - 24:25
  защото е имало
  по-малко раждащи майки.
 • 24:25 - 24:27
  Това е, с което разполагаме сега.
 • 24:27 - 24:29
  Какво ни очаква в бъдеще?
 • 24:29 - 24:32
  Какво се случва със
  стари хора като мен?
 • 24:33 - 24:34
  Умираме!
 • 24:34 - 24:38
  Точно така. Има поне един човек в
  публиката, който работи в болница.
 • 24:39 - 24:41
  И така... умират!
 • 24:41 - 24:46
  Тези остаряват с 15 г.
  и имат 2 млрд. деца.
 • 24:47 - 24:50
  Тези остаряват много, умират.
 • 24:50 - 24:54
  Тези остаряват с 15 г. и също
  имат 2 млрд. деца.
 • 24:54 - 24:59
  Тези умират и останалите остаряват
  с 15 г. и имат 2 млрд. деца.
 • 24:59 - 25:00
  А!
 • 25:00 - 25:03
  Без да се увеличава броят на децата,
 • 25:03 - 25:06
  без да се увеличава продължи-
  телността на живота,
 • 25:06 - 25:11
  неизбежно ще има 3 млрд.
  повече възрастни.
 • 25:11 - 25:15
  Това се случва, когато
  младите поколения порастват.
 • 25:15 - 25:21
  Има и малко добри новини
  за старците като мен.
 • 25:22 - 25:25
  Изчислява се, че старите ще
  живеят малко по-дълго от сега.
 • 25:25 - 25:29
  И затова добавяме още
  1 млрд. много възрастни.
 • 25:29 - 25:33
  Много се надявам, че
  ще бъда част от тях.
 • 25:33 - 25:39
  Защото така ще мога да продължа да
  чета годишните статистически отчети.
 • 25:39 - 25:46
  Защитниците на околната
  среда обаче се притесняват.
 • 25:46 - 25:51
  Казват ми: "трябва да спрем
  популацията до 8 млрд."
 • 25:51 - 25:56
  В разговорите ни става ясно, че не
  знаят за достигнатия световен детски пик.
 • 25:56 - 26:04
  Не знаят също, че идният растеж се дължи
  на неизбежното запълване от възрастни.
 • 26:04 - 26:10
  В последна сметка ще има
  толкова на брой хора.
 • 26:11 - 26:16
  Знаем колко милиарда ще бъдат.
  Знаем ли обаче къде ще живеят?
 • 26:16 - 26:19
  Сега и в бъдещето?
 • 26:21 - 26:26
  Ето го светът със седемте милиарда.
 • 26:26 - 26:33
  От 7 млрд. 1 живеят в двете америки.
 • 26:33 - 26:38
  1 млрд. живеят в Европа,
  1 млрд. — в Африка.
 • 26:38 - 26:42
  4 млрд. живеят в Азия.
 • 26:42 - 26:44
  Сега е така. Как да го
  запомним по-лесно?
 • 26:44 - 26:48
  Ето така — слагаме цифрите и казваме,
 • 26:48 - 26:51
  че са ПИН кодът на света — 1114.
 • 26:52 - 26:55
  Какво ще стане до 2050 г.?
 • 26:55 - 26:57
  Може да се каже, че знаем.
 • 26:57 - 27:02
  Европа ще остане така.
  Даже популацията там намалява.
 • 27:02 - 27:06
  В америките — малко повече.
  Най-вече пенсионери от Южна Америка.
 • 27:06 - 27:10
  Почти няма разлика.
 • 27:10 - 27:13
  В Азия ще има още 1 млрд.,
 • 27:13 - 27:16
  след което растежът в Азия приключва.
 • 27:16 - 27:21
  В Африка до 2050 г. популацията
  ще се удвои до 2 млрд.
 • 27:21 - 27:25
  Сега... до 2100 г.
 • 27:25 - 27:30
  И това знаем — в Европа, америките
  и Азия няма да има повече.
 • 27:30 - 27:35
  В Африка обаче попу-
  лацията ще се удвои.
 • 27:35 - 27:40
  Ще бъдат 4 милиарда.
 • 27:40 - 27:45
  През 2100 г. вероятно последният
  ПИН код ще е 1145.
 • 27:46 - 27:50
  През 2100 г. светът ще е различен.
 • 27:50 - 27:54
  Хората от стария запад
  (Европа и северна Америка)
 • 27:54 - 27:59
  ще бъдат по-малко от 10%
  от световната популация.
 • 27:59 - 28:03
  80% от световната популация
  ще живее в Азия и Африка.
 • 28:04 - 28:07
  Ще има ли достатъчно ресурси?
 • 28:08 - 28:14
  Това ще бъде голямо предизвикателство.
 • 28:14 - 28:22
  Според мен е възможно
  всички да живеят добре заедно.
 • 28:29 - 28:37
  Лесно е да се види потенциалът на про-
  спериращата и мирна Азия, дори с 5 млрд.
 • 28:37 - 28:40
  Япония, Южна Корея и др. вече са богати.
 • 28:40 - 28:49
  Все по-големи части от Китай,
  Индия, Индонезия и др. ги следват.
 • 28:49 - 28:55
  Дори в по-бедните азиатски държави
  вече се живее по-добре от преди.
 • 28:57 - 29:02
  А бъдещата Африка с 4 млрд.?
 • 29:03 - 29:08
  Очаква ли ги бедност?
 • 29:08 - 29:12
  Аз съм виждал крайна бедност в Африка.
 • 29:12 - 29:19
  Преди 30 г. работих там за
  две години като доктор
 • 29:19 - 29:25
  и то в една от най-бедните
  африкански държави — Мозамбик.
 • 29:25 - 29:33
  Мозамбик тъкмо беше извоювала
  независимост от Португалия.
 • 29:33 - 29:41
  Аз бях един от двамата доктори
  чужденци за общо 300 хил. човека.
 • 29:41 - 29:47
  Това беше болницата.
  Жена ми беше акушерка.
 • 29:47 - 29:50
  Това беше целият болничен екип.
 • 29:50 - 29:58
  Белите престилки имаха шанса да се
  обучат професионално за една година.
 • 29:58 - 30:01
  Останалите не можеха
  дори да четат и пишат,
 • 30:01 - 30:06
  но работеха с голяма
  мотивация и отдаденост!
 • 30:06 - 30:12
  Пациентите обаче боледуваха от
  ужасни болести поради бедността им.
 • 30:12 - 30:15
  Ние пък не винаги имахме средства,
 • 30:15 - 30:22
  а моята неопитност не можеше
  да покрие нуждата на пациентите.
 • 30:22 - 30:26
  Мозамбик все още е бедна държава.
 • 30:26 - 30:31
  Нещата обаче много са се про-
  менили за последните 30 години.
 • 30:36 - 30:43
  Вече има нова болница в
  града, в който работех аз.
 • 30:44 - 30:50
  Новата болница е по-голяма, има 15
  лекари и 11 от тях са от Мозамбик.
 • 30:50 - 30:54
  Всички са добре подготвени.
 • 30:55 - 31:01
  Началникът е д-р Кашимо, акушер.
 • 31:02 - 31:04
  По всичко личи, че
 • 31:04 - 31:06
  ще имате...
 • 31:06 - 31:08
  близнаци!
 • 31:09 - 31:13
  Това е прекрасна промяна!
 • 31:14 - 31:16
  Имаме спешно отделение,
 • 31:16 - 31:20
  педиатрия, ортопедична операционна,
 • 31:21 - 31:25
  голяма лаборатория и денонощна аптека.
 • 31:25 - 31:32
  Ежедневно се спасяват деца и родилки
  чрез Цезарово сечение — по мое време не.
 • 31:34 - 31:38
  Сега го правим тук
  с професионален екип
 • 31:38 - 31:45
  и в добре оборудвана операционна,
  както всяка друга по света.
 • 31:48 - 31:52
  Всичко е претърпяло подобрение.
 • 31:52 - 31:57
  Родените в Мозамбик днес ще
  имат много по-добро бъдеще.
 • 32:00 - 32:05
  Не само заради по-доброто здраве,
  но и заради цъфтящата икономика —
 • 32:05 - 32:08
  дейни пристанища и пазари,
 • 32:08 - 32:12
  нови индустрии и нови работни места.
 • 32:16 - 32:20
  Сигурно смятате, че това се
  отнася само за градовете.
 • 32:20 - 32:22
  Да, така е.
 • 32:22 - 32:27
  По-трудно е в провинциите,
  където живеят повечето хора.
 • 32:27 - 32:30
  Но нещата се променят и там.
 • 32:33 - 32:39
  В северен Мозамбик
  е провинцията Моговолас.
 • 32:40 - 32:45
  Това е домът на Оливия,
  Андре и техните деца.
 • 32:47 - 32:51
  Като повечето бедни хора
  по света, те са фермери.
 • 32:52 - 32:56
  Ядат това, което успеят да отгледат.
 • 33:00 - 33:04
  4:00 часа сутринта е, денят започва.
 • 33:07 - 33:09
  Андре се запътва към нивите.
 • 33:10 - 33:13
  Оливия отива да носи вода.
 • 33:13 - 33:16
  Ходенето е много, накъдето
  и да се запътят.
 • 33:18 - 33:20
  Отнема ми два часа да стигна до тук.
 • 33:22 - 33:26
  Ако има много хора, наливам
  вода за около два часа.
 • 33:28 - 33:32
  Гладна съм и уморена, когато се върна.
 • 33:34 - 33:40
  Без транспорт всичко се носи.
 • 33:43 - 33:47
  Оливия и Андре имат 8 деца.
 • 33:47 - 33:50
  Раждаемостта все още е висока
  в африканските провинции.
 • 33:50 - 33:55
  Най-бедните семейства имат
  най-много гърла за хранене.
 • 33:55 - 33:59
  Всичко, което могат да
  спестят, бива продадено.
 • 34:00 - 34:02
  Тежко е.
 • 34:03 - 34:10
  Сея какво ли не, но и така
 • 34:10 - 34:18
  пак не успявам да изкарам
  достатъчно пари за семейството.
 • 34:19 - 34:23
  Икономическият растеж все
  пак бавно стига и до провинциите.
 • 34:24 - 34:30
  Спестявах три години за този покрив.
 • 34:30 - 34:35
  Сега Андре си е поставил нова цел,
  която ще промени всичко.
 • 34:36 - 34:40
  Много ми трябва велосипед. С него
  навсякъде ще стигам по-лесно.
 • 34:42 - 34:47
  Един велосипед наистина
  променя живота на бедните хора.
 • 34:47 - 34:52
  Спестяват се часове на ден
  и се върши повече работа.
 • 34:52 - 34:56
  С велосипед могат да се носят
  и по-тежки товари до пазара
 • 34:56 - 34:58
  и да се спечелят повече пари.
 • 34:58 - 35:00
  Може да се пътува и
  да се намира работа.
 • 35:00 - 35:04
  А при болест биха могли да
  стигнат навреме до болницата.
 • 35:06 - 35:13
  Ще бъда много щастлив с велосипед.
 • 35:13 - 35:17
  Къща без велосипед не е дом!
 • 35:18 - 35:24
  Андре и Оливия спестяват от 2
  години насам. Още не им стигат.
 • 35:24 - 35:29
  Сега всичко зависи от сусамовите
  семена, които прибират.
 • 35:29 - 35:34
  Ако ги продадат на добра
  цена, може и да успеят.
 • 35:36 - 35:40
  Андре и Оливия живеят в
  една от най-бедните държави
 • 35:40 - 35:44
  и то в провинцията — най-
  бедната част на държавата.
 • 35:44 - 35:51
  Колко хора по света живеят като тях?
 • 35:51 - 35:53
  Сега ще ви покажа.
 • 35:53 - 35:56
  Много е просто. Бедни и богати.
 • 35:56 - 35:59
  Тук са всички 7 млрд.
 • 36:00 - 36:05
  Наредени са с цел опростяване
  от най-бедни до най-богати.
 • 36:05 - 36:11
  Колко $/ден печелят най-богатите?
 • 36:11 - 36:13
  Да видим.
 • 36:13 - 36:15
  О, о!
 • 36:15 - 36:16
  Леле, колко много...
 • 36:16 - 36:18
  Ой, ой, ой!
 • 36:18 - 36:20
  $100/ден.
 • 36:21 - 36:26
  Да видим средния милиард.
  Колко печелят?
 • 36:26 - 36:31
  Само $10/ден.
 • 36:31 - 36:36
  Това е най-бедният милиард.
  Колко печелят?
 • 36:36 - 36:38
  Хм...
 • 36:38 - 36:40
  Само $1/ден.
 • 36:41 - 36:43
  Това е разликата в световен мащаб.
 • 36:43 - 36:48
  Икономистите теглят черта, под която
  се говори за "крайна бедност".
 • 36:48 - 36:50
  Малко над $1.
 • 36:50 - 36:56
  С $1/ден едва изхранваш семейството и
  не си сигурен, че ще имаш храна друг ден.
 • 36:57 - 36:59
  1 млрд. души все още живеят така.
 • 36:59 - 37:03
  Вторият милиард е разделен от
  линията на крайната бедност.
 • 37:03 - 37:05
  Останалите са над нея.
 • 37:06 - 37:10
  Най-бедните не могат
  да си позволят обувки.
 • 37:10 - 37:15
  Ако пък вече имат обувки,
  следващата цел е велосипед.
 • 37:15 - 37:17
  Там са Андре и Оливия.
 • 37:17 - 37:21
  След велосипеда е мотопедът.
 • 37:21 - 37:24
  След мотопеда е автомобилът.
 • 37:25 - 37:29
  Помня нашия пръв семеен автомобил,
  малък син Фолксваген.
 • 37:30 - 37:35
  Първото нещо беше да отидем на почивка
  в Норвегия, защото е по-красива от Швеция.
 • 37:35 - 37:39
  Беше прекрасна почивка.
 • 37:39 - 37:45
  Сега съм в тази група. Мога да си
  позволя да ходя на почивка със самолет.
 • 37:45 - 37:48
  Да, има хора много по-богати от
  тези, които пътуват със самолети.
 • 37:49 - 37:55
  Някои са толкова богати, че
  планират почивка в космоса.
 • 37:55 - 38:00
  Разликата в доходите между
  самолетните и най-богатите
 • 38:00 - 38:05
  е почти толкова, колкото е
  разликата от самолетните
 • 38:05 - 38:08
  до най-бедните.
 • 38:08 - 38:14
  Най-важното за запомняне е следното.
 • 38:14 - 38:18
  Ще ми трябва стълба.
 • 38:18 - 38:23
  Понякога е нужна стара изпитана
  технология като стълбата.
 • 38:23 - 38:26
  Тук.
 • 38:29 - 38:33
  Ето, горе съм.
 • 38:33 - 38:40
  Ние, които живеем с по $100/ден,
  гледаме надолу към тези с по
 • 38:40 - 38:45
  $10 и $1/ден и двете групи ни
  изглеждат еднакво бедни.
 • 38:45 - 38:47
  Не виждаме разликата.
 • 38:47 - 38:51
  За нас те са на едно дередже.
 • 38:51 - 38:53
  И казваме: "А, те всички са бедни!"
 • 38:53 - 39:00
  Не, уверявам ви, срещал
  съм хора от края
 • 39:00 - 39:05
  и те много добре знаят
 • 39:05 - 39:11
  колко по-добър е животът с
  $10/ден от този с $1/ден.
 • 39:11 - 39:13
  Разликата е 10 пъти по-голяма!
 • 39:13 - 39:17
  Тази разлика е огромна.
 • 39:17 - 39:23
  За да разберем това, да се
  върнем към Андре и Оливия.
 • 39:23 - 39:27
  Всяка стъпка по тази линия
 • 39:27 - 39:30
  от обувките към велосипеда
 • 39:30 - 39:36
  отдалеч изглежда дребна,
  но за тях е огромна.
 • 39:37 - 39:46
  Ако купят велосипед, това значително
  ще ги улесни по пътя нагоре.
 • 39:47 - 39:54
  Днес те се приготвят да продадат
  сусамените зърна, които са отгледали.
 • 39:54 - 39:58
  Цената беше 25 метикала.
 • 39:59 - 40:02
  Тази година е по-добре.
 • 40:02 - 40:05
  Надяваме се да го продадем
  за 40-45 метикала.
 • 40:06 - 40:12
  Но Андре и Оливия трябва да
  внимават, ако искат честна сделка.
 • 40:12 - 40:20
  Някои купувачи преправят
  везните и мамят.
 • 40:20 - 40:26
  Ако ние сме измерили 10 кг., то
 • 40:26 - 40:36
  при тях ще покажат 7 или 8.
 • 40:36 - 40:39
  Андре отива да продава.
 • 40:39 - 40:45
  Надява се, че за последен път му се
  налага да иска помощ за транспорт.
 • 40:48 - 40:51
  Андре сега трябва да е съобразителен.
 • 40:53 - 40:57
  Хей, приятел, сметни както трябва!
 • 40:58 - 41:03
  Сделката е готова.
  Андре е доволен от цената.
 • 41:06 - 41:09
  Сега ще похарча паричките!
 • 41:10 - 41:15
  Моментът, за който семейството му
  работи толкова много, настъпва.
 • 41:33 - 41:38
  На Андре му отнема цяла сутрин,
  за да стигне пеша до пазара.
 • 41:38 - 41:43
  С велосипеда се прибра
  за по-малко от час.
 • 41:50 - 41:52
  Купил си велосипед!
 • 41:52 - 41:54
  Да, мила, най-накрая!
 • 42:02 - 42:05
  Велосипедът веднага влиза в употреба.
 • 42:06 - 42:08
  Децата ще носят вода с него.
 • 42:08 - 42:12
  Андре ще носи повече стока на пазара.
 • 42:12 - 42:18
  По-важното е, че ще могат
  по-лесно да ходят на курсове,
 • 42:18 - 42:23
  за да се научат да смятат,
  пишат и четат.
 • 42:25 - 42:31
  Сега ще спестявам за мотопед
  за децата и жена ми.
 • 42:32 - 42:34
  Това ще е занапред.
 • 42:39 - 42:46
  Прекрасно е как Андре и Оливия преси-
  чат линията на крайната бедност.
 • 42:46 - 42:49
  И ползват велосипеда, за да
  ходят на образователни курсове.
 • 42:50 - 42:55
  Образованието е много
  важно за прогреса на хората.
 • 42:55 - 43:01
  Колко обаче се знае за
  образованието в глобален мащаб?
 • 43:01 - 43:05
  Пак е време е за британска анкета!
 • 43:05 - 43:06
  Ето я.
 • 43:06 - 43:11
  Какъв процент от възрастните по
  цял свят могат да четат и пишат?
 • 43:12 - 43:18
  Според вас? Вдигнете
  ръце, ако смятате, че са 20%.
 • 43:18 - 43:20
  40%?
 • 43:22 - 43:24
  60%?
 • 43:24 - 43:27
  А 80%? Ах, ах, ах!
 • 43:27 - 43:31
  Ето резултатите на британците.
 • 43:36 - 43:43
  Вече се сещате кой е
  верният отговор, нали?
 • 43:43 - 43:47
  80%, разбира се!
 • 43:47 - 43:51
  Вие сте по-малко в грешка от британците.
 • 43:51 - 43:55
  Да, 80% от световната
  популация е грамотна.
 • 43:55 - 44:00
  По последни данни всъщност
  дори малко повече от 80%!
 • 44:00 - 44:05
  Ако сравним пак с шимпанзета,
 • 44:05 - 44:08
  т.е. с напълно произволни отговори,
 • 44:08 - 44:13
  шимпанзетата щяха да дадат 3 пъти
  повече верни отговори от британците.
 • 44:13 - 44:17
  А тези с висше образование?
 • 44:17 - 44:20
  Те са дори по-зле!
 • 44:20 - 44:24
  Какво се преподава в
  тези университети?
 • 44:24 - 44:31
  Схващанията за света са неадекватни.
  Медиите не комуникират актуални неща.
 • 44:31 - 44:35
  Дали е заради бързите промени?
 • 44:35 - 44:37
  Дами и господа,
 • 44:37 - 44:41
  представям ви любимата ми графика —
 • 44:41 - 44:49
  историята на държавите за последните
  200 години в рамките на 1 минута.
 • 44:49 - 44:55
  На едната ос са доходите. На другата —
  продължителност на живота.
 • 44:55 - 45:00
  Започваме с държавите през 1800 г.
 • 45:00 - 45:04
  Тогава всички са в ъгъла
  на болните и бедните.
 • 45:04 - 45:07
  Кратък живот, ниски доходи.
 • 45:07 - 45:09
  Ето го ефектът от индустри-
  алната революция.
 • 45:09 - 45:15
  В началото държавите в западна Европа
  забогатяват, но не са по-здрави.
 • 45:15 - 45:19
  Колониите им пък нямат
  никаква полза от това
 • 45:19 - 45:21
  и остават в ъгъла на бедните.
 • 45:21 - 45:27
  Богатството се увеличава тук,
  стигаме ХХ век.
 • 45:27 - 45:32
  Следва ужасната Първа световна война
  и икономическата криза от 29-та.
 • 45:32 - 45:34
  Ето я и Втората световна война.
 • 45:34 - 45:37
  О, сега стават независими!
 • 45:37 - 45:41
  С това се подобрява здравео-
  пазването от когато и да било.
 • 45:42 - 45:47
  Сега Китай и латиноамериканските
  държави бързо напредват икономически.
 • 45:48 - 45:49
  Стигат чак до тук.
 • 45:49 - 45:53
  Индия също напредва, както
  и африканските държави.
 • 45:53 - 45:56
  Промяната в световен
  мащаб е прекрасна!
 • 45:57 - 46:03
  Начело са САЩ и Великобритания,
  но те вече не напредват бързо.
 • 46:03 - 46:05
  Бързите са тези в средата.
 • 46:05 - 46:09
  Китай се движи много бързо. А Бангладеш...
 • 46:09 - 46:15
  Бангладеш вече е чак тук — здрави
  и с бърз икономически растеж.
 • 46:15 - 46:20
  Мозамбик са назад, но и те се
  движат бързо в правилната посока.
 • 46:21 - 46:25
  Всичко това обаче са средни стойности.
 • 46:25 - 46:30
  Какво да кажем за
  хората и техния живот?
 • 46:30 - 46:34
  Ще ви покажа нещо много
  вълнуващо за един статистик —
 • 46:34 - 46:39
  разпределение на доходите,
  т.е. разликата между хората.
 • 46:39 - 46:42
  Връщам балоните с 50 г. назад.
 • 46:42 - 46:45
  Ще гледаме само парите.
 • 46:45 - 46:52
  Удължаваме оста, защото богатите са
  много богати, а бедните — много бедни.
 • 46:52 - 46:55
  Затова разликата ще е по-голяма.
 • 46:55 - 47:00
  Пускаме ги надолу. Това е САЩ,
 • 47:00 - 47:03
  т.е. разпределението в САЩ.
 • 47:03 - 47:06
  Пускам и всички американски държави.
 • 47:06 - 47:10
  Виждате най-богатите и най-бедните хора.
 • 47:10 - 47:15
  Височината показва колко
  човека живеят с такъв доход.
 • 47:15 - 47:19
  Да пуснем и Европа.
 • 47:19 - 47:23
  Най-отгоре пускам и Африка.
 • 47:23 - 47:30
  Най-накрая пускам многобройната Азия.
 • 47:30 - 47:36
  През 1963 г. имаме две гърбици.
 • 47:36 - 47:40
  Приличат на камилски гърбици, нали?
 • 47:40 - 47:44
  Първата гърбица е на най-богатите
  от Европа и америките.
 • 47:44 - 47:49
  Втората гърбица е на бедните —
  основно от Азия и Африка.
 • 47:49 - 47:52
  Тук е линията на крайна бедност.
 • 47:52 - 47:58
  Виждате ли колко много живеят в
  крайна бедност само допреди 50 г.?
 • 47:58 - 48:00
  Повечето от тях са били в Азия.
 • 48:00 - 48:06
  Говореше се, че Азия никога няма да
  забогатее, както днес се говори за Африка.
 • 48:06 - 48:08
  Е, какво стана?
 • 48:08 - 48:09
  Пускам света.
 • 48:10 - 48:15
  Виждате, че много се раждат в бедност, но
  Азия се придвижва към по-високи доходи.
 • 48:15 - 48:19
  Цял 1 млрд. вече не са крайно бедни!
 • 48:19 - 48:24
  Светът се променя, камилата е мъртва.
 • 48:24 - 48:27
  Имаме нова бързоходна
  камила с една гърбица.
 • 48:28 - 48:31
  Това, което се вижда,
 • 48:31 - 48:36
  е съотношението между най-богатите
  (които са най-много в средата)
 • 48:36 - 48:41
  и най-бедните, които вече са най-малко.
 • 48:41 - 48:46
  Обърнете внимание, че 1 млрд. все
  още живеят в крайна бедност.
 • 48:47 - 48:53
  Въпросът е можем ли да продължим
  да изваждаме от крайна бедност
 • 48:53 - 48:57
  както сегашните, така
  и бъдещите африканци?
 • 48:59 - 49:07
  Смятам, че е възможно и
  дори по-вероятно това да стане.
 • 49:07 - 49:12
  Нужни са мъдри действия и много
  инвестиции, но може да се случи.
 • 49:14 - 49:20
  Африканските държави
  не се движат с една скорост.
 • 49:20 - 49:24
  Някои са бързи, други са проблемни.
 • 49:24 - 49:29
  Повечето обаче стабилно
  прогресират, както Мозамбик.
 • 49:31 - 49:35
  Какво да кажем за изхранването
  на хората в бъдеще?
 • 49:35 - 49:42
  Да, има такива проблеми и днес,
  но има и потенциал.
 • 49:42 - 49:49
  Земеделието в Африка сега е недоразвито.
  С технологии обаче ще стане по-ефективно.
 • 49:53 - 49:57
  В Африка има и проблеми с водоизточни-
  ците — не се употребяват оптимално.
 • 49:57 - 50:05
  С комбайни, трактори Африка ще успее
  да отглежда достатъчно реколта.
 • 50:06 - 50:11
  Не си въобразявайте,
  че само аз смятам така!
 • 50:11 - 50:20
  ООН си поставя нова цел — елиминация
  на крайната бедност в близките 20 г.
 • 50:21 - 50:27
  Всички знаят, че е трудно,
  но не е невъзможно.
 • 50:28 - 50:30
  Представете си ако се случи!
 • 50:30 - 50:35
  Видяхме, че богатите се движат,
 • 50:35 - 50:41
  както и средните.
  Бедните малко се запъват.
 • 50:42 - 50:47
  Тук се намират почти всички неграмотни.
 • 50:47 - 50:51
  Тук детската смъртност е висока
  и има многодетни семейства.
 • 50:52 - 50:59
  Крайната бедност се саморазпространява,
  ако не се вземат мерки.
 • 50:59 - 51:05
  Андре и Оливия и други като тях
  работят усърдно, за да се спасят
 • 51:05 - 51:11
  и само ако правителството
  и света им помогнат
 • 51:11 - 51:19
  с неща като училища, ваксини, пътища,
  електроенергия, противозачатъчни и т.н.
 • 51:19 - 51:25
  тогава ще се справят. Най-вече трябва
  сами да работят, разбира се.
 • 51:25 - 51:32
  Ето, Андре и Оливия минават
  линията на крайна бедност.
 • 51:32 - 51:37
  Възможно е за няколко десетилетия, да!
 • 51:37 - 51:41
  Но излизането от бедността
  е само началото.
 • 51:41 - 51:46
  Хората искат да живеят по-добре.
 • 51:46 - 51:49
  Какво означава "да живеят добре"?
 • 51:51 - 51:58
  Означава повече машини и повече
  консумация на енергия.
 • 51:58 - 52:07
  Това е проблем, защото води до
  заплахата от промяна в климата.
 • 52:07 - 52:12
  80% от енергията в света
  все още се набавя с горива.
 • 52:12 - 52:17
  Това може да доведе до
  страшни последици,
 • 52:17 - 52:25
  защото емисиите CO2 (въглероден
  диоксид) от горенето се увеличават.
 • 52:26 - 52:31
  Не съм аз този, който ще ви
  каже как точно ще стане това,
 • 52:31 - 52:34
  не съм и специалист
  по предотвратяването.
 • 52:35 - 52:42
  Мога обаче да ви покажа данните
  за това кой гори най-много.
 • 52:42 - 52:45
  Ето, вижте!
 • 52:45 - 52:49
  Помните ли скалата с
  най-бедните и най-богатите —
 • 52:49 - 52:54
  от "едвам си купуват обувки"
  до "летят със самолет"?
 • 52:54 - 53:03
  Това обозначава общата консумация
  на горива в света за 1 година —
 • 53:03 - 53:05
  въглища, нефт и природен газ.
 • 53:05 - 53:09
  Представя също и емисиите CO2.
 • 53:09 - 53:13
  Колко консумират най-богатите?
 • 53:14 - 53:16
  Половината!
 • 53:16 - 53:19
  А вторият милиард колко консумира?
 • 53:19 - 53:21
  Половината от останалото.
 • 53:21 - 53:24
  Ясно е колко консумира третият милиард —
 • 53:24 - 53:28
  половината от останалото.
  Останалите — незначително количество.
 • 53:28 - 53:38
  Стойностите са закръглени, но най-много
  консумират най-богатите 3 млрд.
 • 53:38 - 53:40
  Консумират повече от 85%.
 • 53:40 - 53:48
  Поне при най-богатите консумацията не
  расте, но ще видим дали може да се намали.
 • 53:48 - 53:53
  В идните десетилетия икономи-
  ческият растеж на тези 2 млрд.
 • 53:53 - 53:57
  ще увеличи консумацията
  и СО2 емисиите.
 • 53:58 - 54:03
  Дори и да елиминираме
  крайната бедност, мотопедите
 • 54:03 - 54:08
  не допринасят чак толкова
  за СО2 емисиите.
 • 54:08 - 54:15
  За следващите 40 г. повечето хора
  бъдат част от тази група.
 • 54:15 - 54:20
  Ако питате най-богатите обаче,
  те сякаш въобще не разбират!
 • 54:20 - 54:25
  Гледат отгоре и казват:
 • 54:25 - 54:30
  "О, вие там, не може да живеете като
  нас, ще унищожите планетата!"
 • 54:31 - 54:38
  Само дето ми се струва
  доста по-уместен този аргумент:
 • 54:38 - 54:43
  "Ха, че кои сте вие, че да ни
  казвате как да живеем?
 • 54:43 - 54:48
  Ако искате от нас да променим нещо,
  тогава защо не дадете добър пример?"
 • 54:50 - 54:56
  Има много неща, част от добрия живот,
  с които милиарди хора не разполагат.
 • 54:56 - 55:03
  В селото на Андре няма електроенергия.
 • 55:04 - 55:07
  В Мозамбик има много въглища.
 • 55:07 - 55:14
  Дори и да ги горят за електро-
  енергия, не смятам, че
 • 55:14 - 55:20
  по-големи консуматори от тях
  следва да им се бъркат.
 • 55:20 - 55:26
  Ще ви питам нещо, което често
  правя с моите студенти.
 • 55:26 - 55:31
  Първо, колко от вас не са пътували
  със самолет през тази година?
 • 55:34 - 55:35
  Аха!
 • 55:35 - 55:40
  Доста малко могат да се справят
  без летене. Вторият въпрос —
 • 55:40 - 55:46
  колко от вас не са ползвали
  пералня и перат на ръка чаршафи,
 • 55:46 - 55:49
  дрехи и др. през последната година?
 • 55:50 - 55:53
  Така си и знаех. Никой.
 • 55:53 - 55:59
  Всеки, който може да си позволи пералня,
  дори и най-върлите природозащитници!
 • 56:00 - 56:03
  Още помня деня, когато купихме пералня.
 • 56:04 - 56:07
  Първи ноември, 1952 г.
 • 56:07 - 56:11
  Баба ми беше поканена първа
  да сложи пране в нея.
 • 56:11 - 56:15
  През целия й живот тя е прала
  на ръка за 9-членно семейство.
 • 56:15 - 56:24
  Сложи прането в пералнята, седна
  на стол и зяпа пералнята цял час.
 • 56:24 - 56:26
  Беше като опиянена.
 • 56:26 - 56:32
  От това последва повече
  свободно време за майка ми.
 • 56:32 - 56:37
  Можеше да ми чете книжки, май
  заради това станах професор.
 • 56:37 - 56:41
  Нищо чудно, че благодаряхме
  на завода за метал,
 • 56:41 - 56:46
  на фабриката за прах за
  пране, на електроцентралата.
 • 56:48 - 56:50
  Сега
 • 56:50 - 56:57
  искам да ви дам само един скромен съвет.
 • 56:57 - 57:01
  Най-вече — гледайте данните!
 • 57:01 - 57:03
  Вижте фактите за света!
 • 57:03 - 57:11
  Така ще знаете в какъв свят живеем
  и как да подобрим нещата.
 • 57:12 - 57:16
  Предизвикателството да елиминираме
  крайната бедност вече е не е голямо.
 • 57:16 - 57:21
  За пръв път в историята са налице
  условията да го направим.
 • 57:23 - 57:27
  Ръстът на популацията
  вече не е проблем —
 • 57:28 - 57:31
  броят на децата не се увеличава.
 • 57:31 - 57:37
  Колкото до климата — все още
  можем да избегнем най-лошото.
 • 57:37 - 57:44
  Това обаче изисква от най-богатите
 • 57:44 - 57:52
  да оптимизират своята консумация така,
 • 57:52 - 57:58
  че 11 млрд. да могат да живеят като тях.
 • 57:58 - 58:01
  Никога не съм се наричал оптимист,
 • 58:01 - 58:04
  но казвам, че е възможно.
 • 58:04 - 58:08
  И светът е много по-добър,
  отколкото много от вас смятат!
 • 58:08 - 58:11
  Благодаря ви много!
Title:
DON'T PANIC — Hans Rosling showing the facts about population
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
58:51

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions