Vietnamese subtitles

← Khadir - Teespring Introduction Monetization Strategies App Monetization Udacity

Get Embed Code
14 Languages

Showing Revision 1 created 10/18/2015 by sp11.

 1. Hãy cùng xem đáp án.
 2. Đầu tiên, ở trên cùng màn hình, ta có hình
  chiếc phong bì màu xanh và một dấu nháy.
 3. Đây là một hình ảnh, vì vậy
  đó chính là một ImageView.
 4. Tiếp theo, chúng ta có
  ba dòng chữ, và
 5. chúng chính là ba textview khác nhau,
  vì chúng có kiểu chữ,
 6. cỡ chữ và màu chữ khác nhau.
 7. Và chúng cũng được đặt ở
  ba vị trí khác nhau trên màn hình,
 8. vì vậy chúng ta sẽ chọn TextViews.
 9. Cuối cùng là một nút mà người dùng
  có thể bấm vào để đăng nhập
 10. vì vậy ta chọn nút bấm.
 11. Nếu bạn đã có câu trả lời đúng,
  xin chúc mừng.
 12. Nếu không thì cũng đừng lo lắng,
  chúng ta còn rất nhiều bài tập khác.