Aз и Земята | Alexander Ivanov | TEDxYouth@Uwekind

Като глух човек, който живее на Земята (Ear-th) (ear - ухо), аз се изправям пред предизвикателства най-вече защото планетата ни е адаптирана основно към звуци и чуващите хора. Моята мечта е да видя как името на нашата планетa се сменя на Eyeth ((eye - око), защото така ще отговори и на моите нужди от знаци и на тези на глухата общност.

Превод в ефир: Ашод Дерандонян Той е роден глух, но е израснал в чуваща среда и е посещавал масово училище. В ежедневието си се е сблъсквал с какви ли не предизвикателства при комуникация с околните. Въпреки всичко той с желание продължава да търси възможности за развитието на глухата общност, като предоставяне на услуги за достъп до информация, включване на глухите и слабочуващите хора в различните сфери на живота, възможност младите глухи хора да поемат активна роля в обществото. В момента Александър работи като графичен дизайнер на свободна практика. Освен това той е съосновател на фондация “Заслушай се”, с която печелят конкурса на Промяната 2015/2016 година, а през миналата година заедно с група млади учредители основават “МОГА” – Младежка организация на глухите активисти, чиято цел е да се превърне в една от основните движещи сили за социална промяна и създаването на толерантно и приемащо общество, не само за глухите хора, но и като цяло. This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at https://www.ted.com/tedx