Return to Video

Chiến thuật để có những cuộc hội thoại chính trị thành công hơn

 • 0:01 - 0:04
  Giống như hầu hết mọi người,
  các bạn đều ý thức được rằng
 • 0:04 - 0:08
  sự phân hoá đang diễn ra theo
  chiều hướng tiêu cực hơn ở nước ta,
 • 0:09 - 0:11
  đến nỗi sự chia tách giữa
  phe cánh tả và hữu
 • 0:14 - 0:15
  đã và đang tồn tại một cách tiêu cực
  trong cuộc sống của mỗi chúng ta.
 • 0:15 - 0:21
  Nhưng bạn cũng có những thắc mắc rất hợp
  lý liệu nghiên cứu có đúng với trực giác.
 • 0:21 - 0:25
  Và nói cho nhanh thì
  câu trả lời là đúng.
 • 0:27 - 0:29
  Bằng nhiều nghiên cứu,
  chúng tôi nhận thấy
 • 0:29 - 0:33
  những người theo chủ nghĩa tự do và
  bảo thủ đang ngày càng chia rẽ nhau.
 • 0:33 - 0:38
  Họ ngày càng giam mình trong
  những căn phòng hệ tư tưởng này,
 • 0:38 - 0:42
  "gặm nhấm" những tin tức khác nhau,
  chỉ nói chuyện với người cùng tư tưởng
 • 0:42 - 0:46
  và ngày càng nhiều người chọn sống ở
  các vùng khác nhau.
 • 0:47 - 0:50
  Và tôi nghĩ rằng
  điều đáng báo động nhất
 • 0:50 - 0:54
  là sự gia tăng hận thù
  giữa hai phe.
 • 0:54 - 0:56
  Chủ nghĩa tự do và bảo thủ,
 • 0:56 - 0:58
  Đảng Tự do và Cộng hoà,
 • 0:58 - 1:01
  càng ngày càng có nhiều người trong số họ
  không ưa nhau.
 • 1:02 - 1:04
  Bạn sẽ thấy điều này trên
  nhiều khía cạnh.
 • 1:04 - 1:08
  Họ không muốn làm bạn với đối phương.
  Không muốn hẹn hò với đối phương.
 • 1:08 - 1:11
  Nhưng nếu có xảy ra, thì họ cũng thấy
  đối phương không hấp dẫn lắm,
 • 1:11 - 1:14
  và càng ngày họ càng không muốn con cái
  mình lấy một người
 • 1:14 - 1:16
  ủng hộ cho một Đảng khác,
 • 1:16 - 1:18
  một số liệu rất bất ngờ.
 • 1:20 - 1:22
  Khi làm việc với học sinh
  của mình trong phòng thí nghiệm,
 • 1:22 - 1:26
  chúng tôi thường thảo luận về
  cái được gọi là chuẩn mực xã hội --
 • 1:26 - 1:29
  Là một tín đồ của phim ảnh
  nên tôi thường hay như thế này,
 • 1:30 - 1:32
  bộ phim về chúng ta ở đây
  với khuôn mẫu này thuộc thể loại nào?
 • 1:33 - 1:36
  Vậy bộ phim với sự chia rẽ chính trị
  thì thuộc thể loại nào?
 • 1:37 - 1:40
  Vâng, nó có thể là một bộ phim
  về thảm họa.
 • 1:41 - 1:43
  Nó chắc chắn là một thảm họa.
 • 1:43 - 1:45
  Cũng có thể là phim chiến tranh.
 • 1:46 - 1:47
  Cũng hợp lý.
 • 1:47 - 1:51
  Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta
  đang trong một bộ phim tận thế xác sống.
 • 1:51 - 1:53
  (Cười)
 • 1:53 - 1:55
  Phải không ạ? Chắc các bạn đã có đáp án.
 • 1:55 - 1:58
  Cảnh mọi người đi theo nhóm,
 • 1:58 - 1:59
  không nghĩ đến bản thân mình,
 • 1:59 - 2:01
  bị khống chế bởi vi rút lý trí này
 • 2:01 - 2:04
  đang cố lan truyền căn bệnh của chúng
  và hủy hoại xã hội.
 • 2:05 - 2:08
  Và chắc bạn cũng nghĩ như tôi rằng
 • 2:08 - 2:11
  bạn là người tốt trong bộ phim
  tận thế xác sống này,
 • 2:11 - 2:15
  và tất cả những sự ghen ghét và chia rẽ
  này là do người khác tuyên truyền,
 • 2:15 - 2:17
  vì chúng ta là Brad Pitt,
  phải không?
 • 2:18 - 2:21
  Tư tưởng độc lập, chính trực,
 • 2:21 - 2:23
  cố gắng gìn giữ những điều
  chúng ta yêu quý,
 • 2:23 - 2:27
  bạn biết đấy, không phải
 • 2:27 - 2:28
  Không phải thế.
 • 2:28 - 2:29
  Không bao giờ như vậy.
 • 2:30 - 2:32
  Nhưng câu hỏi là thế này:
 • 2:32 - 2:34
  bạn nghĩ họ đang trong
  bộ phim nào?
 • 2:35 - 2:37
  Phải không?
 • 2:37 - 2:39
  Vâng, họ chắc chắn sẽ nghĩ
  mình là người tốt
 • 2:39 - 2:41
  trong phim tận thể xác sống.
  Phải không?
 • 2:41 - 2:44
  Và bạn nên biết rằng họ tự coi mình
  là Brad Pitt
 • 2:44 - 2:46
  còn chúng ta là xác sống.
 • 2:49 - 2:51
  Và ai bảo là họ sai?
 • 2:52 - 2:56
  Tôi nghĩ rằng thực tế chúng ta
  đều chỉ là một phần của vấn đề này.
 • 2:56 - 2:59
  Và mặt tốt của nó là
  chúng ta có thể góp phần là giải pháp.
 • 3:00 - 3:02
  Vậy chúng ta nên làm gì?
 • 3:03 - 3:08
  Chúng ta có thể làm gì để hạn chế
  sự chia rẽ trong cuộc sống hàng ngày?
 • 3:08 - 3:11
  Chúng ta có thể làm gì để tiếp cận
  và giao tiếp với
 • 3:11 - 3:13
  người của phe đối diện?
 • 3:14 - 3:18
  Vâng, đây chính là những câu hỏi mà tôi
  cùng đồng nghiệp, Matt Feinberg,
 • 3:18 - 3:20
  rất hứng thú trong vài năm trở lại đây,
 • 3:20 - 3:22
  và chúng tôi bắt đầu
  nghiên cứu về vấn đề này.
 • 3:23 - 3:26
  Và một trong những điều đầu tiên
  chúng tôi phát hiện ra
 • 3:26 - 3:29
  là sẽ rất hữu ích
  khi tìm hiểu về sự phân cực
 • 3:29 - 3:31
  nếu bạn biết được rằng
 • 3:31 - 3:35
  sự chia rẽ chính trị xảy ra
  là do sự chia rẽ đạo đức sâu sắc.
 • 3:35 - 3:40
  Do đó một trong những khám phá
  mạnh mẽ nhất của lịch sử tâm lý chính trị
 • 3:40 - 3:44
  chính là mô hình này do
  Jon Haidt và Jesse Graham phát hiện,
 • 3:44 - 3:45
  theo hai nhà tâm lý học,
 • 3:45 - 3:49
  người ở Đảng Tự do và Bảo thủ có
  xu hướng chấp nhận những giá trị khác nhau
 • 3:49 - 3:50
  theo các mức độ khác nhau
 • 3:51 - 3:56
  Ví dụ, chúng ta thấy người theo CN tự do
  có xu hướng ủng hộ những giá trị
 • 3:56 - 4:00
  như sự bình đẳng, công bằng, được
  chăm sóc và bảo vệ khỏi các mối nguy hại
 • 4:00 - 4:02
  hơn so với người ở Đảng Bảo thủ.
 • 4:02 - 4:07
  Và người ở Đảng Bảo thủ ủng hộ
  các giá trị như lòng trung thành,
 • 4:07 - 4:11
  lòng yêu nước, tôn trọng chính phủ và
  đạo đức trong sạch
 • 4:11 - 4:13
  hơn so với người theo CN tự do.
 • 4:14 - 4:18
  Cả tôi và Matt đều nghĩ rằng
  có thể sự chia rẽ đạo đức này
 • 4:18 - 4:21
  sẽ giúp chúng ta hiểu được
  làm thế nào
 • 4:21 - 4:24
  người ở Đảng tự do và bảo thủ
  nói chuyện với nhau
 • 4:24 - 4:26
  và tại sao họ dường như
  hay nói về các chủ đề
 • 4:26 - 4:27
  khác nhau.
 • 4:27 - 4:29
  Do đó chúng tôi tiến hành một nghiên cứu
 • 4:29 - 4:32
  với những người tham gia theo Đảng Tự do
 • 4:32 - 4:35
  và họ được giao một nhiệm vụ là
  viết một bài luận
 • 4:35 - 4:39
  thuyết phục những người ở Đảng Bảo thủ
  ủng hộ cho hôn nhân đồng giới.
 • 4:40 - 4:43
  Và kết quả là người của Đảng Tự do
  có khuynh hướng thiên về
 • 4:43 - 4:47
  các giá trị đạo đức của sự bình đẳng
  và công bằng theo hướng tự do.
 • 4:47 - 4:49
  Vì thế họ nói như thế này:
 • 4:49 - 4:52
  "Mọi người đều có quyền yêu
  người mình thích,
 • 4:52 - 4:55
  và "Họ" - những người đồng tính,
 • 4:55 - 4:58
  cũng được hưởng quyền giống như
  bao người Mỹ khác".
 • 4:58 - 5:02
  Tóm lại, chúng tôi nhận thấy 69%
  trong số họ
 • 5:02 - 5:07
  đưa ra những dẫn chứng về giá trị đạo đức
  theo chủ nghĩa tự do,
 • 5:07 - 5:11
  và chỉ có 9% có những dẫn chứng
  theo chủ nghĩa bảo thủ,
 • 5:11 - 5:14
  ngay cả khi họ được giao nhiệm vụ
  thuyết phục người của Đảng Bảo thủ.
 • 5:14 - 5:18
  Và khi tiến hành nghiên cứu trên
  những người theo Đảng Bảo thủ
 • 5:19 - 5:21
  với nhiệm vụ biến tiếng Anh thành
  ngôn ngữ chính của nước Mỹ,
 • 5:21 - 5:24
  với một lập trường chính trị bảo thủ
  kiểu mẫu
 • 5:24 - 5:26
  chúng tôi cũng nhận được kết quả
  không khá hơn,
 • 5:26 - 5:28
  59% trong số họ sử dụng
 • 5:28 - 5:31
  những luận cứ thiên về
  giá trị đạo đức bảo thủ hơn,
 • 5:31 - 5:33
  và chỉ 8% mọi người dẫn chứng
  dựa trên giá trị tự do,
 • 5:33 - 5:36
  ngay cả khi họ được giao nhiệm vụ
  thuyết phục những người Dân chủ.
 • 5:37 - 5:42
  Các bạn có thể thấy được vấn đề mà
  chúng ta đang gặp phải?
 • 5:42 - 5:46
  Mọi người thường tôn sùng những giá trị
  đạo đức của riêng mình.
 • 5:46 - 5:49
  Họ sẵn sàng đấu tranh và hi sinh cho
  những giá trị của họ.
 • 5:50 - 5:52
  Tại sao họ lại phải từ bỏ
  chỉ để đồng tình với bạn ?
 • 5:52 - 5:56
  về việc mà rõ ràng họ không muốn đồng tình
  với bạn?
 • 5:56 - 5:59
  Nếu bạn dùng lời kêu gọi ấy thuyết phục
  ông chú theo Đảng Cộng hoà
 • 5:59 - 6:02
  có nghĩa là vị ấy không chỉ cần thay đổi
  quan điểm
 • 6:02 - 6:04
  vị ấy còn cần đổi đi giá trị cơ bản
  của mình
 • 6:04 - 6:05
  điều đó sẽ chẳng đi đến đâu
 • 6:06 - 6:07
  Điều gì sẽ tốt hơn?
 • 6:08 - 6:12
  Chúng tôi tin vào công nghệ
  "Tái định hình tinh thần"
 • 6:13 - 6:15
  Chúng tôi đã làm nhiều nghiên cứu
 • 6:15 - 6:17
  Ở một trong số đó
 • 6:17 - 6:20
  chúng tôi đã làm nghiên cứu với người theo
  Đảng tự do và Bảo thủ
 • 6:20 - 6:22
  họ đều được đọc 3 bài viết
 • 6:22 - 6:25
  trước khi chúng tôi quan sát thái độ
  của họ
 • 6:26 - 6:27
  Ở bài viết thứ nhất
 • 6:27 - 6:31
  liên quan đến Hiệp định Ủng hộ Môi trường
 • 6:31 - 6:35
  trong đó gợi nên những giá trị tự do
  về việc chăm sóc, bảo vệ môi trường
 • 6:35 - 6:37
  Trong đó có nói
  "Bằng nhiều cách khác nhau
 • 6:37 - 6:40
  chúng ta đã gây nên mối nguy hiểm cho
  môi trường sống"
 • 6:40 - 6:43
  và "Điều quan trọng bây giờ là hành động
  của chúng ta
 • 6:43 - 6:46
  để ngăn việc phá huỷ
  Trái đất mà ta đang sống"
 • 6:47 - 6:49
  Một nhóm người khác
 • 6:49 - 6:51
  được chỉ định đọc một bài luận
  khác hoàn toàn
 • 6:51 - 6:55
  động chạm nhiều đến giá trị bảo thủ
  và sự tinh khiết đạo đức
 • 6:56 - 6:58
  Đây cũng là bài luận về bảo vệ
  môi trường
 • 6:58 - 7:00
  trong đó có nói
 • 7:00 - 7:04
  "Giữ rừng, uống nước, bầu trời trong sạch
  chính là điều quan trọng cuộc sống"
 • 7:05 - 7:06
  "Ta nên chú ý đến sự ô nhiễm
 • 7:07 - 7:09
  ở nơi ta đang sống để biết cảm thấy
  ghê tởm"
 • 7:09 - 7:11
  Và "Giảm thiểu ô nhiễm giúp chúng ta
  bảo vệ
 • 7:11 - 7:14
  những điều tinh khiết, tươi đẹp ở nơi
  chúng ta đang sống"
 • 7:16 - 7:17
  Chúng tôi có nhóm thứ 3
 • 7:17 - 7:20
  đọc một bài luận không liên quan đến
  chính trị
 • 7:20 - 7:23
  đây chỉ là nhóm so sánh để chúng tôi có
  cơ sở đánh giá.
 • 7:23 - 7:25
  Đây là điều chúng tôi phát hiện
 • 7:25 - 7:27
  sau khi khảo sát thái độ với môi trường
  của họ:
 • 7:27 - 7:30
  những người theo chủ nghĩa tự do, không
  quan trọng họ đọc gì
 • 7:30 - 7:33
  Họ luôn có xu hướng bảo vệ môi trường
 • 7:33 - 7:35
  Họ sẵn sàng bảo vệ môi trường
 • 7:35 - 7:37
  Nhưng những người bảo thủ,
 • 7:37 - 7:41
  tỏ ra ủng hộ và cấp tiến hơn với những
  chính sách môi trường
 • 7:41 - 7:43
  và việc bảo vệ môi trường
 • 7:43 - 7:45
  nếu họ đọc bài luận về tính trong sạch
  của đạo đức
 • 7:45 - 7:47
  thay vì đọc 1 trong 2 bài viết
  còn lại
 • 7:48 - 7:51
  Người Bảo thủ đọc bài luận này
 • 7:51 - 7:55
  đều nói rằng họ tin vào việc Trái đất
  nóng lên
 • 7:55 - 7:57
  và tỏ ra lo lắng về việc này
 • 7:57 - 7:59
  mặc dù bài luận không hề đả động
  đến vấn đề này
 • 7:59 - 8:02
  Đây chỉ là vấn đề liên quan tới môi trường
 • 8:02 - 8:05
  Hiệu ứng của việc định hình đạo đức
  mạnh mẽ như thế đó
 • 8:06 - 8:10
  Chúng tôi đã nghiên cứu điều này thông qua
  một lượt những vấn đề chính trị
 • 8:10 - 8:13
  Nếu bạn muốn thay đổi quan điểm của
  người bảo thủ
 • 8:13 - 8:17
  về vấn đề như hôn nhân đồng giới, bảo hiểm
  y tế quốc gia
 • 8:17 - 8:20
  điều này giúp ý kiến của bên tự do
  liên kết với giá trị bên Bảo thủ
 • 8:20 - 8:23
  như lòng ái quốc và việc làm sạch đạo đức
 • 8:24 - 8:26
  Chúng tôi cũng nghiên cứu theo
  một hướng khác
 • 8:26 - 8:30
  Nếu muốn thay đổi suy nghĩ của bên tự do
  về vấn đề của bên Bảo thủ
 • 8:30 - 8:34
  như việc nâng cấp quân sự, lấy Tiếng Anh
  làm ngôn ngữ chính thức của Mỹ
 • 8:34 - 8:36
  bạn cần trở nên thuyết phục hơn
 • 8:36 - 8:39
  điều này giúp ý kiến của bên bảo thủ
  liên kết với giá trị bên Tự do
 • 8:39 - 8:41
  giống như sự bình đẳng, công bằng
 • 8:43 - 8:45
  Tất cả những nghiên cứu đều chỉ ra một điều
 • 8:46 - 8:48
  Nếu bạn muốn thuyết phục ai về chính sách
  nào đó
 • 8:48 - 8:52
  Việc kết nối các chính sách với giá trị
  đạo đức tiềm ẩn con người là rất hữu ích
 • 8:54 - 8:56
  Và nếu bạn nói điều đó như vậy
 • 8:56 - 8:57
  Nghe có vẻ hiển nhiên, đúng chứ
 • 8:57 - 8:59
  Như kiểu, tại sao chúng ta đến
 • 8:59 - 9:00
  đây tối nay?
  Tại sao?
 • 9:00 - 9:02
  (Tiếng cười)
 • 9:02 - 9:04
  Điều này vô cùng trực quan
 • 9:05 - 9:09
  Và kể cả thế, đó là điều chúng ta
  trật vật để làm được
 • 9:09 - 9:13
  Bạn biết đấy, nếu muốn thuyết phục một ai
  về vấn đề chính trị
 • 9:13 - 9:15
  hãy nói với người đó như nói với cái gương
 • 9:15 - 9:20
  Đừng thuyết phục quá nhiều với lí lẽ của
  chính bạn
 • 9:20 - 9:23
  về lí do chúng ta tin tưởng vào
  vài quan điểm chính trị
 • 9:23 - 9:28
  Chúng ta hãy nói một điều khi thuyết phục
  quan điểm về đạo đức
 • 9:28 - 9:30
  "Đồng cảm là tôn trọng,
  đồng cảm là tôn trọng"
 • 9:31 - 9:32
  Nếu bạn có thể nhớ điều đó
 • 9:33 - 9:34
  bạn có thể liên kết
 • 9:34 - 9:37
  và bạn có thể thuyết phục được ai đó
  trong đất nước này
 • 9:38 - 9:40
  Hãy nghĩ lại một lần nữa
 • 9:40 - 9:42
  về bộ phim nào mà chúng ta đang sống trong đó
 • 9:43 - 9:45
  ví như tôi bị cuốn vào bộ phim
 • 9:45 - 9:47
  Đây không phải phim zombie nổi dậy
 • 9:48 - 9:49
  Mà là phim về tình bạn giữa cảnh sát
 • 9:50 - 9:52
  (Tiếng cười)
 • 9:52 - 9:54
  Hãy cuốn vào đó và diễn thử xem
 • 9:54 - 9:56
  (Tiếng cười)
 • 9:56 - 9:59
  Bạn biết thể loại phim có một anh cớm da
  trắng và da đen
 • 9:59 - 10:01
  hoặc một anh bừa bộn và một anh ngăn nắp
 • 10:01 - 10:03
  Tóm lại, họ không hợp nhau
 • 10:03 - 10:05
  vì sự khác biệt này
 • 10:06 - 10:09
  Nhưng cuối cùng, khi họ đến với nhau và
  cùng hợp tác
 • 10:09 - 10:11
  tình đoàn kết mà họ cảm nhận được,
 • 10:11 - 10:14
  còn tuyệt vời hơn
 • 10:15 - 10:17
  Và hãy nhớ trong những bộ phim này
 • 10:17 - 10:20
  Điều tồi tệ nhất diễn ra vào giai thoại
  thứ 2 của phim
 • 10:20 - 10:23
  khi bước đi của hai người ấy trở nên xa
  cách
 • 10:23 - 10:26
  Có lẽ đó là nơi chúng ta đang sống trong
  đất nước này
 • 10:26 - 10:28
  giai thoại thứ 2 trong phim về cớm
 • 10:28 - 10:31
  (Tiếng cười)
 • 10:31 - 10:34
  tuy tách rời nhưng lại sớm trở về với nhau
 • 10:35 - 10:37
  Nghe có vẻ ổn đấy
 • 10:37 - 10:39
  nhưng nếu ta thực sự muốn nó xảy ra
 • 10:39 - 10:42
  tôi nghĩ trách nhiệm nằm ở chúng ta
 • 10:43 - 10:45
  Vì thế tôi muốn tất cả các bạn:
 • 10:45 - 10:47
  hãy cùng nhau hàn gắn đất nước
 • 10:49 - 10:52
  Hãy hành động mặc cho các nhà chính trị
 • 10:52 - 10:55
  giới truyền thông, Facebook và Twitter,
 • 10:55 - 10:57
  việc tái phân chia của Quốc hội
 • 10:57 - 10:59
  tất cả những điều đó đã chia rẽ chúng ta
 • 11:00 - 11:03
  Hãy cùng nhau hành động vì đó là lẽ phải.
 • 11:04 - 11:08
  Và hãy cùng nhau hành động vì
  sự ghen ghét và khinh bỉ này
 • 11:08 - 11:11
  đã ngấm vào máu của chúng ta
 • 11:11 - 11:15
  khiến chúng ta trở nên tha hóa
  và biến chất
 • 11:15 - 11:18
  và gây nguy hại đến cơ cấu xã hội
  của chúng ta.
 • 11:20 - 11:23
  Chúng ta mắc nợ người dân và đất nước
  điều đó
 • 11:23 - 11:25
  khi cố gắng tiếp cận và kết nối.
 • 11:26 - 11:29
  Chúng ta không thể ghét họ lâu đến thế,
 • 11:30 - 11:32
  và chúng ta cũng không thể để họ
  ghét chúng ta.
 • 11:34 - 11:35
  Sự cảm thông và tôn trọng.
 • 11:36 - 11:37
  Cảm thông và tôn trọng.
 • 11:38 - 11:42
  Nếu bạn suy nghĩ về nó, thì ít nhất
  chúng ta đang mắc nợ bạn bè của chúng ta.
 • 11:42 - 11:44
  Cảm ơn!
Title:
Chiến thuật để có những cuộc hội thoại chính trị thành công hơn
Speaker:
Robb Willer
Description:

Robb Willer chỉ ra rằng các thế lực có thể đoàn kết và chia rẽ chúng ta. Là một nhà tâm lý học xã hội, ông nghiên cứu về vấn đề làm sao mà các giá trị đạo đức , tiêu biểu là một nguồn gốc chia rẽ, cũng có thể được sử dụng để kết nối mọi người lại với nhau. Willer sẽ trình bày những nghiên cứu chuyên sâu mang tính thuyết phục về cách chúng ta có thể thu hẹp khoảng cách về tư tưởng và đưa ra một số lời khuyên tương quan về việc làm sao có thể có những cuộc bàn luận về chính trị một cách thuyết phục hơn.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
12:01

Vietnamese subtitles

Revisions