Return to Video

Kako voditi bolje političke razgovore

 • 0:01 - 0:04
  Verovatno ste stekli utisak,
  kao i većina ljudi,
 • 0:04 - 0:07
  da polarizacija postaje sve gora
  u našoj zemlji,
 • 0:08 - 0:11
  da je podela na levicu i desnicu
 • 0:11 - 0:15
  lošija nego što je bila u bilo koje vreme.
 • 0:15 - 0:17
  Možda se, takođe, sa razlogom pitate
 • 0:17 - 0:20
  da li istraživanje
  podržava vašu intuiciju.
 • 0:21 - 0:25
  Ukratko, odgovor je, nažalost, da.
 • 0:27 - 0:28
  U istraživanju za istraživanjem,
 • 0:28 - 0:33
  otkrivamo da su se liberali
  i konzervativci znatno međusobno udaljili.
 • 0:33 - 0:38
  Sve se više ograđuju
  u skučene ideološke prostore,
 • 0:38 - 0:42
  konzumirajući različite vesti,
  razgovarajući samo sa istomišljenicima,
 • 0:42 - 0:46
  a sve više njih bira da živi
  u različitim delovima zemlje.
 • 0:47 - 0:51
  Smatram da od svega toga
  najviše uznemirava kada se vidi
 • 0:51 - 0:54
  ova rastuća netrpeljivost na obe strane.
 • 0:54 - 0:56
  Liberali i konzervativci,
 • 0:56 - 0:58
  demokrate i republikanci
 • 0:58 - 1:01
  sve više i više ne vole jedni druge.
 • 1:02 - 1:04
  Vidite to na više različitih načina.
 • 1:04 - 1:08
  Ne žele da budu prijatelji jedni drugima.
  Ne žele da se zabavljaju jedni sa drugima.
 • 1:08 - 1:11
  Ako se to desi, ako saznaju,
  vide jedno drugo kao manje privlačne
 • 1:11 - 1:14
  i sve više ne žele da njihova deca
  stupe u brak sa nekim
 • 1:14 - 1:16
  ko podržava drugu stranku,
 • 1:16 - 1:18
  što je naročito šokantan podatak.
 • 1:20 - 1:22
  Znate, u mojoj laboratoriji,
  sa studentima sa kojima radim,
 • 1:22 - 1:26
  kad govorimo o nekoj vrsti
  društvenog obrasca -
 • 1:26 - 1:29
  ja sam zaluđenik za filmove,
  pa se često pitam:
 • 1:30 - 1:32
  „U kakvom smo filmu sa ovim obrascem?“
 • 1:33 - 1:36
  Dakle, u kakvom smo filmu
  sa političkom polarizacijom?
 • 1:37 - 1:40
  Pa, mogao bi biti film o katastrofi.
 • 1:41 - 1:43
  Svakako se čini kao katastrofa.
 • 1:43 - 1:45
  Mogao bi biti ratni film.
 • 1:46 - 1:47
  Takođe se uklapa.
 • 1:47 - 1:51
  No, ja uporno mislim
  da smo u filmu apokalipse zombija.
 • 1:51 - 1:53
  (Smeh)
 • 1:54 - 1:55
  Znate tu vrstu.
 • 1:55 - 1:58
  Tu su ljudi koji tumaraju u grupama,
 • 1:58 - 1:59
  ne razmišljaju svojom glavom,
 • 1:59 - 2:01
  obuzeti mentalitetom mase,
 • 2:01 - 2:04
  pokušavajući da prošire
  svoju bolest i unište društvo.
 • 2:05 - 2:08
  Verovatno mislite, kao i ja,
 • 2:08 - 2:11
  da ste dobar lik
  u filmu o apokalipsi zombija,
 • 2:11 - 2:15
  a svu tu mržnju i polarizaciju
  propagiraju drugi ljudi,
 • 2:15 - 2:17
  jer mi smo Bred Pit, zar ne?
 • 2:18 - 2:20
  Slobodoumni, pravedni,
 • 2:20 - 2:23
  samo pokušavamo da zadržimo
  ono do čega nam je stalo.
 • 2:23 - 2:27
  Znate, nismo pešaci u vojsci zombija.
 • 2:27 - 2:28
  To ne.
 • 2:28 - 2:29
  To nikako.
 • 2:30 - 2:32
  Međutim, evo u čemu je stvar.
 • 2:32 - 2:34
  Šta mislite, u kom filmu oni misle da su?
 • 2:37 - 2:39
  Pa, oni potpuno veruju da su dobri likovi
 • 2:39 - 2:41
  u filmu o apokalipsi zombija, zar ne?
 • 2:41 - 2:44
  I bolje bi vam bilo da poverujete
  da misle da su Bred Pit,
 • 2:44 - 2:46
  a da smo mi zombiji.
 • 2:49 - 2:51
  Ko može da kaže da nisu u pravu?
 • 2:52 - 2:56
  Mislim da je istina da smo svi deo ovoga.
 • 2:56 - 2:59
  Dobra strana toga
  je da možemo biti deo rešenja.
 • 3:00 - 3:02
  Pa, šta ćemo da radimo?
 • 3:03 - 3:08
  Šta možemo da učinimo da narušimo
  polarizaciju u svakodnevnom životu?
 • 3:08 - 3:11
  Šta možemo da uradimo
  da bismo se povezali i komunicirali
 • 3:11 - 3:13
  sa našim političkim suparnicima?
 • 3:14 - 3:18
  Pa, upravo to su pitanja
  kojima smo ja i moj kolega, Met Fajnberg,
 • 3:18 - 3:20
  postali opčinjeni pre nekoliko godina
 • 3:20 - 3:22
  i počeli smo da sprovodimo
  istraživanje na ovu temu.
 • 3:23 - 3:26
  Jedna od prvih stvari koju smo otkrili,
 • 3:26 - 3:29
  za koju mislim da je veoma korisna
  za razumevanje polarizacije,
 • 3:29 - 3:32
  je razumeti da političku podelu
  u našoj zemlji
 • 3:32 - 3:35
  podupire dublja moralna podela.
 • 3:35 - 3:40
  Jedan od najsnažnijih nalaza
  u istoriji političke psihologije
 • 3:40 - 3:45
  je obrazac koji su identifikovali
  Džon Hajt i Džesi Grejem, psiholozi,
 • 3:45 - 3:49
  da liberali i konzervativci
  obično podržavaju različite vrednosti
 • 3:49 - 3:50
  u različitoj meri.
 • 3:51 - 3:55
  Na primer, nalazimo da liberali
  obično podržavaju vrednosti
 • 3:55 - 4:00
  poput jednakosti, pravednosti
  i zaštite od nepravdi
 • 4:00 - 4:02
  u većoj meri od konzervativaca,
 • 4:02 - 4:07
  a konzervativci obično podržavaju
  vrednosti poput lojalnosti, patriotizma,
 • 4:07 - 4:11
  poštovanja prema autoritetu
  i moralne čistote
 • 4:11 - 4:13
  više nego liberali.
 • 4:14 - 4:18
  Met i ja smo pomislili
  da bi možda ta moralna podela
 • 4:18 - 4:21
  mogla biti od pomoći u razumevanju
 • 4:21 - 4:24
  načina na koji liberali i konzervativci
  međusobno razgovaraju
 • 4:24 - 4:27
  i zašto se toliko često
  mimoilaze u razgovoru.
 • 4:27 - 4:29
  Stoga smo sproveli istraživanje
 • 4:29 - 4:32
  u kome smo doveli liberale,
 • 4:32 - 4:34
  gde je trebalo da napišu ubedljiv esej
 • 4:34 - 4:39
  koji bi bio ubedljiv za konzervativca
  u prilog istopolnog braka.
 • 4:40 - 4:43
  Otkrili smo da su liberali
  bili skloni da iznose argumente
 • 4:43 - 4:47
  koji se tiču liberalnih moralnih vrednosti
  jednakosti i pravednosti.
 • 4:47 - 4:49
  Navodili su stvari poput:
 • 4:49 - 4:52
  „Svi treba da imaju pravo
  da vole koga izaberu“,
 • 4:52 - 4:55
  i „Oni“ - a „oni“ su gej Amerikanci -
 • 4:55 - 4:58
  „zaslužuju jednaka prava
  kao i drugi Amerikanci.“
 • 4:58 - 5:02
  Sve u svemu, pronašli smo
  da se 69 procenata liberala
 • 5:02 - 5:07
  pri sastavljanju eseja pozivalo na jednu
  od liberalnijih moralnih vrednosti,
 • 5:07 - 5:11
  a samo devet procenata se pozivalo
  na jednu od konzervativnijih vrednosti,
 • 5:11 - 5:14
  iako je trebalo da pokušaju
  da ubede konzervativce.
 • 5:14 - 5:18
  A kada smo izučavali konzervativce
  i zadali im da iznesu ubedljive argumente
 • 5:19 - 5:21
  u prilog proglašavanja engleskog
  kao zvaničnog jezika SAD-a,
 • 5:21 - 5:24
  klasično konzervativne političke pozicije,
 • 5:24 - 5:26
  pronašli smo da nisu mnogo bolji u tome.
 • 5:26 - 5:28
  Pedeset devet procenata njih
  je iznelo argumente
 • 5:28 - 5:31
  koji se tiču jedne od konzervativnijih
  moralnih vrednosti,
 • 5:31 - 5:34
  a samo osam posto se pozivalo
  na liberalnu moralnu vrednost,
 • 5:34 - 5:37
  iako je trebalo da budu usmereni
  na to da budu ubedljivi za liberale.
 • 5:37 - 5:42
  Odmah možete videti
  zašto smo u nevolji, zar ne?
 • 5:42 - 5:46
  Moralne vrednosti ljudi
  su njihova najdublja uverenja.
 • 5:46 - 5:49
  Ljudi su spremni da se bore
  i da umru za svoje vrednosti.
 • 5:50 - 5:52
  Zašto bi odustali od toga
  samo da bi se složili sa vama
 • 5:52 - 5:56
  u vezi sa nečim oko čega baš i ne žele
  da se slože sa vama?
 • 5:56 - 5:59
  Ako to ubedljivo obraćanje
  koje podnosite svom ujaku republikancu
 • 5:59 - 6:01
  znači da ne samo da treba
  da promeni svoje gledište,
 • 6:01 - 6:04
  već da mora i da promeni
  svoje osnovne vrednosti,
 • 6:04 - 6:05
  to neće daleko odmaći.
 • 6:06 - 6:08
  Šta bi moglo da bolje deluje?
 • 6:08 - 6:12
  Pa, smatramo da je to tehnika
  koju nazivamo moralno preokviravanje
 • 6:13 - 6:15
  i izučavali smo je u nizu eksperimenata.
 • 6:15 - 6:17
  U jednom od tih eksperimenata
 • 6:17 - 6:20
  sakupili smo liberale
  i konzervativce u istraživanju
 • 6:20 - 6:22
  gde su čitali jedan od tri eseja
 • 6:22 - 6:25
  pre nego što su anketirani
  u pogledu stavova prema životnoj sredini.
 • 6:26 - 6:27
  Prvi od tih eseja
 • 6:27 - 6:31
  bio je relativno konvencionalni esej
  za zaštitu životne sredine
 • 6:31 - 6:35
  koji je pobuđivao liberalne vrednosti
  brige i zaštite od nepravde.
 • 6:35 - 6:37
  Govorio je stvari poput:
  „Na mnogo bitnih načina,
 • 6:37 - 6:40
  nanosimo pravu štetu
  mestima u kojima živimo“
 • 6:40 - 6:43
  i „Od ključnog je značaja
  da sada preduzmemo korake
 • 6:43 - 6:46
  da bismo sprečili
  dalje uništavanje naše Zemlje.“
 • 6:47 - 6:49
  Drugoj grupi učesnika
 • 6:49 - 6:51
  je zadato da pročitaju
  veoma drugačiji esej
 • 6:51 - 6:55
  koji je osmišljen tako da zadire
  u konzervativnu vrednost moralne čistote.
 • 6:56 - 6:58
  To je, takođe, bio esej
  u prilog zaštite sredine
 • 6:58 - 7:00
  i navodio je stvari poput:
 • 7:00 - 7:04
  „Održavanje naših šuma, pijaće vode
  i neba čistim je od presudnog značaja.“
 • 7:05 - 7:09
  „Zagađivanje mesta na kojima živimo
  treba da smatramo odvratnim“,
 • 7:09 - 7:12
  kao i: „Smanjenje zagađivanja
  nam može pomoći da očuvamo
 • 7:12 - 7:14
  ono što je čisto i lepo
  u mestima u kojima živimo.“
 • 7:16 - 7:17
  Zatim smo imali treću grupu
 • 7:17 - 7:20
  kojoj je dodeljeno da čita
  samo esej nevezan za politiku.
 • 7:20 - 7:23
  To je bila samo grupa za poređenje
  da bismo dobili osnovni nivo.
 • 7:23 - 7:24
  Otkrili smo, kada smo anketirali ljude
 • 7:24 - 7:27
  u vezi sa njihovim stavovima
  prema životnoj sredini nakon toga,
 • 7:27 - 7:30
  da kod liberala nije bilo bitno
  koji esej su pročitali.
 • 7:30 - 7:34
  Bez obzira na to su bili skloni da imaju
  izrazite stavove za zaštitu sredine.
 • 7:34 - 7:36
  Liberali podržavaju
  zaštitu životne sredine.
 • 7:36 - 7:37
  Konzervativci su, međutim,
 • 7:37 - 7:41
  značajno više podržavali
  progresivnu ekološku politiku
 • 7:41 - 7:43
  i zaštitu životne sredine
 • 7:43 - 7:45
  kada bi pročitali esej o moralnoj čistoti
 • 7:45 - 7:47
  nego kada bi pročitali
  jedan od druga dva eseja.
 • 7:48 - 7:51
  Čak smo pronašli da su konzervativci
  koji su pročitali esej o moralnoj čistoti
 • 7:51 - 7:54
  bili značajno skloniji da kažu
  da veruju u globalno zagrevanje
 • 7:54 - 7:56
  i bili su zabrinuti zbog njega,
 • 7:56 - 7:59
  iako ovaj esej nije ni pominjao
  globalno zagrevanje.
 • 7:59 - 8:02
  To je samo srodna ekološka tema.
 • 8:02 - 8:05
  Toliko je bio snažan ovaj efekat
  moralnog preokviravanja.
 • 8:06 - 8:10
  Izučavali smo ovo na mnoštvu
  različitih političkih pitanja.
 • 8:10 - 8:13
  Dakle, ako hoćete
  da pokrenete konzervativce
 • 8:13 - 8:17
  u pogledu pitanja poput istopolnog braka
  ili nacionalnog zdravstvenog osiguranja,
 • 8:17 - 8:20
  pomaže ako ta liberalna politička pitanja
  vežete za konzervativne vrednosti
 • 8:20 - 8:23
  kao što su patriotizam i moralna čistota.
 • 8:24 - 8:26
  Izučavali smo to i obrnuto.
 • 8:26 - 8:30
  Ako hoćete da pokrenete liberale na desno,
  u vezi sa konzervativnim političkim temama
 • 8:30 - 8:34
  kao što su vojni troškovi i proglašenje
  engleskog jezika za zvanični jezik SAD-a,
 • 8:34 - 8:35
  bićete mnogo ubedljiviji
 • 8:35 - 8:39
  ako ta konzervativna politička pitanja
  vežete za liberalne moralne vrednosti
 • 8:39 - 8:41
  kao što su jednakost i pravednost.
 • 8:43 - 8:45
  Sva ova istraživanja
  imaju istu jasnu poruku -
 • 8:46 - 8:48
  ako želite da ubedite nekoga
  u vezi sa određenom politikom,
 • 8:48 - 8:52
  od pomoći je ako povežete tu politiku
  sa njegovim osnovnim moralnim vrednostima.
 • 8:54 - 8:56
  Kada to tako kažete,
 • 8:56 - 8:57
  deluje vrlo očigledno, zar ne?
 • 8:57 - 8:59
  U fazonu, zašto smo došli ovde večeras?
 • 8:59 - 9:00
  Zašto -
 • 9:00 - 9:02
  (Smeh)
 • 9:02 - 9:04
  Neverovatno je intuitivno.
 • 9:05 - 9:09
  Iako jeste tako, to je nešto
  oko čega se zaista mučimo.
 • 9:09 - 9:13
  Ispostavilo se da kada hoćemo da ubedimo
  nekog u vezi sa političkim pitanjem,
 • 9:13 - 9:15
  govorimo kao da se obraćamo ogledalu.
 • 9:15 - 9:20
  Ne ubeđujemo toliko
  koliko recitujemo sopstvene razloge
 • 9:20 - 9:23
  zašto verujemo u neku političku poziciju.
 • 9:23 - 9:28
  Stalno smo govorili kada smo osmišljavali
  ove preokvirene moralne argumente:
 • 9:28 - 9:30
  „Empatija i poštovanje,
  empatija i poštovanje.“
 • 9:31 - 9:32
  Ako možete da uđete u to,
 • 9:33 - 9:34
  možete se povezati
 • 9:34 - 9:37
  i možda ćete moći da ubedite
  nekoga u ovoj zemlji.
 • 9:38 - 9:40
  Ako ponovo razmislim
 • 9:40 - 9:42
  o tome u kom smo filmu,
 • 9:43 - 9:45
  možda sam se prethodno zaneo.
 • 9:45 - 9:47
  Možda nije film o apokalipsi zombija.
 • 9:47 - 9:49
  Možda se radi o filmu
  sa pandurima ortacima.
 • 9:50 - 9:52
  (Smeh)
 • 9:52 - 9:54
  Samo prihvatite to, molim vas.
 • 9:54 - 9:56
  (Smeh)
 • 9:56 - 9:59
  Znate taj tip - imate belog policajca
  i policajca koji je crnac,
 • 9:59 - 10:02
  ili možda pogubljenog
  i organizovanog policajca.
 • 10:02 - 10:05
  Šta god da je u pitanju,
  ne slažu se zbog te razlike,
 • 10:06 - 10:09
  ali na kraju, kada moraju
  da se udruže i sarađuju,
 • 10:09 - 10:11
  solidarnost koju osećaju
 • 10:11 - 10:14
  je još veća zbog tog jaza
  koji su morali da prevaziđu, zar ne?
 • 10:15 - 10:17
  Sećate se da je u tim filmovima
 • 10:17 - 10:20
  obično najgore u drugom činu
 • 10:20 - 10:23
  kada su naši junaci udaljeniji
  nego ikada pre.
 • 10:23 - 10:26
  Možda je to mesto
  na kome se nalazimo u ovoj zemlji,
 • 10:26 - 10:28
  u poodmaklom drugom činu
  filma sa pandurima ortacima -
 • 10:28 - 10:31
  (Smeh)
 • 10:31 - 10:34
  razjedinjenim, ali uskoro
  će se ponovo udružiti.
 • 10:35 - 10:37
  Dobro zvuči,
 • 10:37 - 10:39
  ali ako hoćemo da se to dogodi,
 • 10:39 - 10:42
  mislim da odgovornost počinje sa nama.
 • 10:43 - 10:45
  Stoga je moj poziv vama
 • 10:45 - 10:47
  da ponovo ujedinimo ovu zemlju.
 • 10:49 - 10:52
  Hajde da to uradimo uprkos političarima,
 • 10:52 - 10:57
  medijima, Fejsbuku, Tviteru,
  kongresnim izmenama granica okruga
 • 10:57 - 10:59
  i svemu tome, svim stvarima
  koje nas razdvajaju.
 • 11:00 - 11:03
  Uradimo to jer je ispravno.
 • 11:04 - 11:08
  I uradimo to jer nas ova mržnja i prezir
 • 11:08 - 11:11
  koji svakodnevno prožimaju sve nas
 • 11:11 - 11:15
  čine groznim i kvare nas,
 • 11:15 - 11:18
  a to preti samoj strukturi našeg društva.
 • 11:20 - 11:23
  Dugujemo jedni drugima i našoj zemlji
 • 11:23 - 11:25
  da pružimo ruku i pokušamo da se povežemo.
 • 11:26 - 11:29
  Ne možemo priuštiti da ih više mrzimo,
 • 11:30 - 11:33
  a ni da im dopustimo da nas mrze.
 • 11:34 - 11:35
  Empatija i poštovanje.
 • 11:36 - 11:37
  Empatija i poštovanje.
 • 11:38 - 11:42
  Ako razmislite o tome, to je najmanje
  što dugujemo našim sugrađanima.
 • 11:42 - 11:44
  Hvala.
 • 11:44 - 11:46
  (Aplauz)
Title:
Kako voditi bolje političke razgovore
Speaker:
Rob Viler (Robb Willer)
Description:

Rob Viler izučava sile koje nas ujedinjuju i razdvajaju. Kao socijalni psiholog, on izučava kako se moralne vrednosti, obično uzrok razdora, takođe mogu upotrebiti da udruže ljude. Viler deli ubedljive uvide o tome kako možemo premostiti ideološku podelu i nudi izvesne intuitivne savete o načinima na koje možemo biti ubedljiviji kada razgovaramo o politici.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
12:01

Serbian subtitles

Revisions