Return to Video

Hoe je betere politieke gesprekken voert

 • 0:01 - 0:04
  Waarschijnlijk heb je het gevoel,
  net als de meeste mensen,
 • 0:04 - 0:07
  dat polarisatie erger wordt in ons land,
 • 0:07 - 0:11
  dat de kloof tussen
  linkse en rechtse partijen
 • 0:11 - 0:15
  in ons leven nog niet zo groot is geweest.
 • 0:15 - 0:20
  Misschien vraag je je redelijkerwijs af
  of onderzoek je intuïtie onderbouwt.
 • 0:21 - 0:25
  Kort gezegd is het antwoord helaas 'ja'.
 • 0:27 - 0:29
  In ieder onderzoek, constateren we
 • 0:29 - 0:33
  dat liberalen en conservatieven
  verder uit elkaar zijn gegroeid.
 • 0:33 - 0:38
  Ze bouwen steeds meer een muur
  om zich heen in ideologische silo's,
 • 0:38 - 0:42
  consumeren een ander soort nieuws,
  praten enkel met gelijkgestemden
 • 0:42 - 0:46
  en kiezen er vaker voor
  om in andere delen van het land te wonen.
 • 0:47 - 0:50
  Het meest verontrustende
  hieraan is, denk ik,
 • 0:50 - 0:54
  de toenemende vijandigheid
  die vanaf beide kanten te zien is.
 • 0:54 - 0:56
  Liberalen en conservatieven,
 • 0:56 - 0:58
  Democraten en Republikeinen,
 • 0:58 - 1:01
  kunnen elkaar vaak niet uitstaan.
 • 1:02 - 1:04
  Je ziet het op veel
  verschillende manieren.
 • 1:04 - 1:07
  Ze willen niet met elkaar
  bevriend zijn of samen uitgaan.
 • 1:07 - 1:11
  Als ze dit doen en erachter komen,
  vinden ze elkaar minder aantrekkelijk,
 • 1:11 - 1:15
  en ze willen vaak niet dat
  hun kinderen met iemand trouwen
 • 1:15 - 1:16
  die de andere partij steunt,
 • 1:16 - 1:19
  wat een nogal schokkend
  statistisch gegeven is.
 • 1:20 - 1:22
  De studenten waarmee ik werk
  in mijn laboratorium,
 • 1:22 - 1:26
  hebben het over een bepaald
  sociaal patroon --
 • 1:26 - 1:29
  Ik ben een filmfanaat,
  dus heb ik vaak zoiets van:
 • 1:29 - 1:32
  in wat voor soort film
  bevinden we ons met dit patroon?
 • 1:33 - 1:36
  In wat voor soort film bevinden
  we ons met politieke polarisatie?
 • 1:37 - 1:40
  Het kan een rampenfilm zijn.
 • 1:41 - 1:43
  Het lijkt uiteraard op een ramp.
 • 1:43 - 1:45
  Het kan een oorlogsfilm zijn.
 • 1:46 - 1:47
  Past ook goed.
 • 1:47 - 1:51
  Maar ik blijf continu denken dat we
  ons in een zombie-apocalyps-film bevinden.
 • 1:51 - 1:53
  (Gelach)
 • 1:53 - 1:55
  Toch? Je kent ze wel.
 • 1:55 - 1:58
  Mensen die rondstruinen in roedels,
 • 1:58 - 1:59
  die niet voor zichzelf kunnen denken
 • 1:59 - 2:01
  en in de greep van deze groepsmentaliteit
 • 2:01 - 2:05
  proberen hun ziekte te verspreiden
  en de samenleving te vernietigen.
 • 2:05 - 2:08
  Je denkt waarschijnlijk net zoals ik,
 • 2:08 - 2:11
  dat je de goede kerel bent
  in de zombie-apocalyps-film.
 • 2:11 - 2:11
  Toch?
 • 2:11 - 2:15
  Alle haat en polarisatie
  wordt gestimuleerd door anderen,
 • 2:15 - 2:17
  omdat we Brad Pitt zijn, toch?
 • 2:18 - 2:21
  Vrijdenkend, rechtvaardig,
 • 2:21 - 2:23
  gewoon proberen vast te houden
  waaraan we gehecht zijn,
 • 2:23 - 2:27
  geen toegewijde infanterie
  in het leger van de ondoden.
 • 2:27 - 2:28
  Dat niet.
 • 2:28 - 2:29
  Nooit ofte nimmer.
 • 2:30 - 2:32
  Maar het zit zo:
 • 2:32 - 2:35
  in wat voor soort film
  denken zíj dat ze zitten?
 • 2:35 - 2:36
  Toch?
 • 2:36 - 2:39
  Ze denken ongetwijfeld
  dat ze de goede kerels zijn
 • 2:39 - 2:41
  in de zombie-apocalyps-film. Toch?
 • 2:41 - 2:44
  Geloof me maar dat ze denken
  dat zij Brad Pitt zijn
 • 2:44 - 2:46
  en dat wij de zombies zijn.
 • 2:49 - 2:51
  Wie zegt dat ze ongelijk hebben?
 • 2:52 - 2:56
  Ik denk dat de waarheid is
  dat we allen hiervan deel uitmaken.
 • 2:56 - 2:59
  Het goede hieraan is dat we
  deel kunnen uitmaken van de oplossing.
 • 3:00 - 3:02
  Dus wat gaan we doen?
 • 3:03 - 3:08
  Wat kunnen we doen om polarisatie
  in het alledaagse leven te doorbreken?
 • 3:08 - 3:11
  Wat kunnen we doen om aansluiting
  te vinden en te communiceren
 • 3:11 - 3:13
  met onze politieke tegenhangers?
 • 3:14 - 3:18
  Dit waren precies de vragen
  waar mijn collega Matt Feinberg en ik
 • 3:18 - 3:20
  een paar jaar geleden
  gefascineerd door raakten,
 • 3:20 - 3:23
  en we begonnen
  dit onderwerp te onderzoeken.
 • 3:23 - 3:26
  Één van de eerste dingen die we ontdekten
 • 3:26 - 3:29
  waarvan ik denk dat het nuttig
  is om polarisatie te begrijpen,
 • 3:29 - 3:30
  is te beseffen
 • 3:30 - 3:35
  dat de politieke kloof in ons land is
  verstevigd door een diepere morele kloof.
 • 3:35 - 3:40
  Één van de meest robuuste bevindingen uit
  de geschiedenis van politieke psychologie
 • 3:40 - 3:44
  is dit patroon dat geïdentificeerd is
  door Jon Haidt en Jesse Graham,
 • 3:44 - 3:45
  psychologen,
 • 3:45 - 3:47
  dat aangeeft dat liberalen
  en conservatieven
 • 3:47 - 3:49
  geneigd zijn om allerlei
  waarden te onderschrijven
 • 3:49 - 3:51
  op verschillende niveaus.
 • 3:51 - 3:56
  We constateren bijvoorbeeld dat liberalen
  geneigd zijn om waarden zoals gelijkheid
 • 3:56 - 4:00
  en eerlijkheid en zorg
  en bescherming tegen schade
 • 4:00 - 4:02
  meer te onderschrijven dan conservatieven.
 • 4:02 - 4:07
  Conservatieven zijn geneigd om waarden
  zoals loyaliteit, vaderlandsliefde,
 • 4:07 - 4:11
  respect voor autoriteit
  en morele zuiverheid
 • 4:11 - 4:13
  meer te onderschrijven dan liberalen.
 • 4:14 - 4:18
  Matt en ik dachten dat deze morele kloof
 • 4:18 - 4:21
  misschien nuttig is om te kunnen begrijpen
 • 4:21 - 4:23
  hoe liberalen en conservatieven
  met elkaar praten
 • 4:23 - 4:26
  en waarom ze vaak langs elkaar heen praten
 • 4:26 - 4:27
  wanneer zij dit doen.
 • 4:27 - 4:29
  We voerden een onderzoek uit
 • 4:29 - 4:32
  waar we liberalen wierven
  voor een onderzoek
 • 4:32 - 4:35
  waarin ze een overtuigend
  betoog moesten schrijven
 • 4:35 - 4:39
  dat overtuigend is voor een conservatief
  die homohuwelijken ondersteunt.
 • 4:40 - 4:43
  We constateerden dat liberalen
  geneigd zijn om argumenten te maken
 • 4:43 - 4:47
  wat betreft de liberale morele
  waarden van gelijkheid en eerlijkheid.
 • 4:47 - 4:49
  Ze noemden dingen zoals:
 • 4:49 - 4:53
  "Iedereen dient het recht te hebben om
  te houden van degene waarvoor ze kiezen",
 • 4:53 - 4:55
  en "Zij" -- Amerikaanse
  homo's in dit geval --
 • 4:55 - 4:58
  "verdienen dezelfde gelijke rechten
  als andere Amerikanen."
 • 4:58 - 5:02
  Over het geheel gezien,
  constateerden we dat 69% van de liberalen
 • 5:02 - 5:07
  één van de meer liberale morele waarden
  aanriepen om hun betoog op te bouwen,
 • 5:07 - 5:11
  en slechts 9% riepen één van de meer
  conservatieve morele waarden aan,
 • 5:11 - 5:14
  terwijl ze toch moesten proberen
  conservatieven te overtuigen.
 • 5:14 - 5:18
  Toen we conservatieven onderzochten
  en overtuigende betogen lieten maken
 • 5:18 - 5:21
  om Engels de officiële taal
  te maken voor de VS,
 • 5:21 - 5:24
  een klassiek conservatief
  politiek standpunt,
 • 5:24 - 5:26
  ontdekten we dat ze
  er niet veel beter in zijn.
 • 5:26 - 5:28
  59% van hen maakten betogen
 • 5:28 - 5:31
  gebaseerd op één van de meer
  conservatieve morele waarden,
 • 5:31 - 5:33
  en slechts 8% gebruikten
  een liberale morele waarde,
 • 5:33 - 5:36
  ook al moesten ze zich focussen
  op het overtuigen van liberalen.
 • 5:37 - 5:42
  Je kunt meteen zien waarom
  we in de problemen zitten. Toch?
 • 5:42 - 5:46
  Morele waarden van mensen
  zijn hun diepste geloofsovertuigingen.
 • 5:46 - 5:49
  Mensen zijn bereid te vechten
  en te sterven voor hun waarden.
 • 5:49 - 5:52
  Waarom zouden ze dit laten varen
  om het met jou eens te zijn
 • 5:52 - 5:55
  over iets waar ze het helemaal
  niet met jou eens willen zijn?
 • 5:55 - 5:59
  Als het overtuigende betoog
  dat je afsteekt tegen je Republikeinse oom
 • 5:59 - 6:01
  betekent dat hij
  niet alleen zijn opvatting,
 • 6:01 - 6:04
  maar ook zijn onderliggende
  waarden moet veranderen,
 • 6:04 - 6:06
  zul je daar niet ver mee komen.
 • 6:06 - 6:07
  Wat werkt dus beter?
 • 6:08 - 6:12
  Volgens ons kan het met een techniek
  die we morele herkadering noemen
 • 6:12 - 6:15
  en we bestudeerden dit
  in een reeks experimenten.
 • 6:15 - 6:17
  In één van deze experimenten
 • 6:17 - 6:20
  wierven we liberalen
  en conservatieven voor een onderzoek
 • 6:20 - 6:22
  waar ze één van drie betogen lazen
 • 6:22 - 6:25
  voordat hun houding
  tegenover het milieu werd onderzocht.
 • 6:26 - 6:27
  Het allereerste betoog
 • 6:27 - 6:31
  was een vrijwel conventioneel
  pro-ecologisch betoog
 • 6:31 - 6:35
  dat liberale waarden aanriep
  van zorg en bescherming tegen schade.
 • 6:35 - 6:37
  Er werden dingen gezegd zoals:
  "Op veel belangrijke manieren
 • 6:37 - 6:40
  brengen we reële schade toe
  aan de steden waarin we wonen",
 • 6:40 - 6:43
  en "Het is noodzakelijk
  dat we nu stappen ondernemen
 • 6:43 - 6:46
  om verdere vernietiging
  van onze aarde te voorkomen."
 • 6:47 - 6:49
  Een andere groep deelnemers
 • 6:49 - 6:51
  lieten we een heel andere betoog lezen
 • 6:51 - 6:55
  dat was ontworpen om in te haken op de
  conservatieve waarde van morele puurheid.
 • 6:56 - 6:58
  Het was ook een pro-ecologisch betoog
 • 6:58 - 7:00
  en het bevatte dingen zoals:
 • 7:00 - 7:04
  "Het zuiver houden van onze bossen,
  drinkwater en lucht is erg belangrijk."
 • 7:05 - 7:07
  "We zouden de vervuiling
  in de steden waarin we wonen
 • 7:07 - 7:09
  als walgelijk moeten beschouwen."
 • 7:09 - 7:11
  En: "Het verminderen
  van vervuiling helpt ons
 • 7:11 - 7:15
  de puurheid en schoonheid te bewaren
  van de steden waarin we wonen."
 • 7:15 - 7:17
  De derde groep deelnemers
 • 7:17 - 7:19
  lieten we een non-politiek
  betoog te lezen.
 • 7:19 - 7:22
  Het was een vergelijkingsgroep
  voor onze nulmeting.
 • 7:22 - 7:24
  Toen we daarna respondenten ondervroegen
 • 7:24 - 7:26
  over hun houding jegens het milieu,
 • 7:26 - 7:29
  ontdekten we dat het liberalen
  niet uitmaakt wat voor betoog ze lazen.
 • 7:29 - 7:32
  Ze hadden doorgaans sowieso
  een uiterst milieuvriendelijk gedrag.
 • 7:32 - 7:35
  Liberalen zijn voor
  ecologische bescherming.
 • 7:35 - 7:36
  Conservatieven, daarentegen,
 • 7:36 - 7:41
  voelden aanzienlijk meer sympathie voor
  progressieve ecologische beleidslijnen
 • 7:41 - 7:43
  en ecologische bescherming
 • 7:43 - 7:45
  als ze het betoog over morele
  puurheid hadden gelezen
 • 7:45 - 7:48
  in plaats van één van de overige betogen.
 • 7:48 - 7:51
  We ontdekten dat conservatieven
  die het betoog over morele puurheid lazen
 • 7:51 - 7:54
  aanzienlijk vaker aangaven
  dat ze geloofden in klimaatopwarming
 • 7:54 - 7:56
  en daar ook bezorgd over waren,
 • 7:56 - 7:59
  ook al stond er niets over
  klimaatopwarming in dit betoog.
 • 7:59 - 8:02
  Dat is slechts een gerelateerd
  ecologisch probleem.
 • 8:02 - 8:05
  Maar dat is hoe robuust het effect was
  van morele herkadering.
 • 8:06 - 8:10
  We bestudeerden dit voor een groot
  aantal verschillende politieke kwesties.
 • 8:11 - 8:13
  Als je conservatieven wilt overhalen
 • 8:13 - 8:17
  voor kwesties als homohuwelijken
  of nationale ziektekostenverzekering,
 • 8:17 - 8:20
  helpt het om liberale politieke kwesties
  te binden aan conservatieve waarden,
 • 8:20 - 8:23
  zoals vaderlandsliefde en morele puurheid.
 • 8:24 - 8:26
  We hebben het ook andersom bestudeerd.
 • 8:26 - 8:30
  Als je liberalen rechts wilt plaatsen
  voor conservatieve politieke kwesties,
 • 8:30 - 8:34
  zoals militaire uitgaven en Engels
  de officiële taal te maken voor de VS,
 • 8:34 - 8:36
  kom je overtuigender over
 • 8:36 - 8:39
  als je deze conservatieve kwesties
  bindt aan liberale morele waarden,
 • 8:39 - 8:41
  zoals gelijkheid en eerlijkheid.
 • 8:43 - 8:45
  Deze onderzoeken hebben
  dezelfde duidelijke boodschap:
 • 8:45 - 8:48
  als je iemand wilt
  overtuigen inzake beleid,
 • 8:48 - 8:52
  is het nuttig om dat beleid te verbinden
  met zijn onderliggende morele waarden.
 • 8:54 - 8:56
  Als je het zo uitlegt,
 • 8:56 - 8:57
  lijkt het zeer duidelijk. Toch?
 • 8:57 - 8:59
  Zoals, waarom zijn we hier vanavond?
 • 8:59 - 9:00
  Waarom --
 • 9:00 - 9:02
  (Gelach)
 • 9:02 - 9:04
  Het is ongelooflijk intuïtief.
 • 9:05 - 9:09
  Ook al is dit zo, het is iets
  waarmee we heel erg worstelen.
 • 9:09 - 9:13
  Het blijkt dat wanneer we iemand willen
  overtuigen over een politieke kwestie,
 • 9:13 - 9:15
  we praten alsof we in een spiegel kijken.
 • 9:15 - 9:20
  We overtuigen niet echt,
  we dreunen gewoon de redenen op
 • 9:20 - 9:23
  waarom we zelf geloven
  in een bepaald politieke standpunt.
 • 9:23 - 9:28
  Toen we deze herkaderde morele
  argumenten ontwierpen bleven we zeggen:
 • 9:28 - 9:30
  "Empathie en respect,
  empathie en respect."
 • 9:31 - 9:32
  Als je hierop kan inhaken,
 • 9:32 - 9:34
  kan je aansluiting vinden
 • 9:34 - 9:37
  en zou je iemand
  kunnen overtuigen in dit land.
 • 9:38 - 9:40
  Als ik weer denk
 • 9:40 - 9:42
  aan het soort film waarin we ons bevinden,
 • 9:42 - 9:44
  heb ik me wellicht
  zojuist mee laten slepen.
 • 9:44 - 9:47
  Misschien is het
  geen zombie-apocalyps-film.
 • 9:47 - 9:50
  Misschien zo'n film met twee agenten
  die elkaar niet liggen.
 • 9:50 - 9:52
  (Gelach)
 • 9:52 - 9:54
  Doe mee, doe gewoon maar mee..
 • 9:54 - 9:56
  (Gelach)
 • 9:56 - 9:59
  Je kent het wel: er is een blanke
  en een donkergekleurde agent,
 • 9:59 - 10:01
  of misschien een slordige
  en een pietje precies.
 • 10:01 - 10:04
  Wat het ook is, ze kunnen
  niet met elkaar overweg
 • 10:04 - 10:05
  vanwege dit verschil.
 • 10:06 - 10:09
  Wanneer ze uiteindelijk naar elkaar
  toe groeien en samenwerken,
 • 10:09 - 10:11
  is de saamhorigheid die ze voelen
 • 10:11 - 10:14
  groter omdat ze de kloof
  moesten overbruggen. Toch?
 • 10:15 - 10:17
  Onthoud dat in dit soort films
 • 10:17 - 10:20
  het meestal het ergst is
  in de confrontatiescène
 • 10:20 - 10:23
  wanneer onze hoofdrolspelers
  niets met elkaar gemeen hebben.
 • 10:23 - 10:26
  Misschien bevinden
  we ons daar nu in dit land,
 • 10:26 - 10:28
  laat in de confrontatiescène
  van zo'n film --
 • 10:28 - 10:31
  (Gelach)
 • 10:31 - 10:34
  afstandelijk maar op het punt staand
  om weer naar elkaar te groeien.
 • 10:35 - 10:37
  Het klinkt goed,
 • 10:37 - 10:39
  maar als we dit willen laten gebeuren
 • 10:39 - 10:42
  denk ik dat de verantwoordelijkheid
  bij ons begint.
 • 10:43 - 10:45
  Dit is mijn oproep aan jullie:
 • 10:45 - 10:47
  laten we dit land
  opnieuw opbouwen.
 • 10:49 - 10:52
  Laten we dit doen ondanks de politici
 • 10:52 - 10:55
  en de media, Facebook, Twitter
 • 10:55 - 10:57
  en reorganisatie van het parlement
 • 10:57 - 10:59
  en alles, alle dingen die ons scheiden.
 • 11:00 - 11:03
  Laten we dit doen omdat het moet.
 • 11:04 - 11:08
  Laten we dit doen,
  omdat deze haat en minachting
 • 11:08 - 11:11
  die elke dag door ons heen stroomt
 • 11:11 - 11:15
  ons lelijk maakt en ons corrumpeert,
 • 11:15 - 11:18
  en het bedreigt de structuur
  van onze samenleving.
 • 11:20 - 11:23
  We zijn het elkaar
  en ons land verschuldigd
 • 11:23 - 11:25
  om contact te maken
  en aansluiting te vinden.
 • 11:26 - 11:29
  We kunnen het niet toelaten
  om ze nog langer te haten
 • 11:30 - 11:33
  en we kunnen ze ook niet toelaten
  ons nog langer te haten.
 • 11:34 - 11:35
  Empathie en respect.
 • 11:36 - 11:37
  Empathie en respect.
 • 11:38 - 11:39
  Als je erover nadenkt,
 • 11:39 - 11:42
  zijn we dat op zijn minst verschuldigd
  aan onze medeburgers.
 • 11:42 - 11:44
  Bedankt.
 • 11:44 - 11:48
  (Applaus)
Title:
Hoe je betere politieke gesprekken voert
Speaker:
Robb Willer
Description:

Rob Willer bestudeert de krachten die ons bij elkaar brengen en scheiden. Als sociale psycholoog onderzoekt hij hoe morele waarden -- een gebruikelijke bron van verdeeldheid -- ook kan worden gebruikt om mensen bij elkaar te brengen. Willer deelt boeiende inzichten over hoe we de ideologische kloof zouden kunnen overbruggen en biedt een aantal intuïtieve tips over de mogelijkheden om meer overtuigingskracht te krijgen in politieke gesprekken.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
12:01

Dutch subtitles

Revisions