Return to Video

چگونه یک پزشک در مورد تردید در استفاده از واکسن با بیمارانش صحبت می‌کند

 • 0:01 - 0:02
  خوش آمدید.
 • 0:02 - 0:07
  اکثر کانادایی ها می‌دانند که وقتی
  واکسن کووید در دسترس قرار گیرد
 • 0:07 - 0:08
  بایستی استفاده شود.
 • 0:08 - 0:11
  اما، همانگونه که شنیدید، بسیاری
  از کانادایی‌ها سئوال‌هایی دارند.
 • 0:11 - 0:13
  بنابراین، برای پاسخ،
 • 0:13 - 0:16
  دکتر کورا کنستان تینسکو،
  متخصص بیماری‌های عفونی،
 • 0:16 - 0:19
  که در کلینیک مخالفین واکسیناسیون
 • 0:19 - 0:21
  در بیمارستان کودکان
  آلبرتا در کلگری کار می کند.
 • 0:22 - 0:25
  و دکتر، من حتی نمی‌دانستم جایی مثل
  (کلینیک) شما وجود داشته باشد.
 • 0:26 - 0:28
  دقیقاً چه کسی به شما معرفی می‌شود؟
 • 0:28 - 0:31
  ما بیشتر آن را به یک روند
  ساده تبدیل کرده‌ایم
 • 0:31 - 0:34
  و در واقع از جامعه پزشکان خارج شده‌ایم
 • 0:34 - 0:36
  و به آنها گفته‌ایم که ما در اینجا هستیم
 • 0:36 - 0:39
  تا از آنها پشتیبانی کنیم زیرا
  آنها بیماران را به ما معرفی می‌کنند.
 • 0:39 - 0:44
  و آیا شما متقاعد کردن مردم را
  برای واکسیناسیون وظیفه خود می‌دانید؟
 • 0:46 - 0:49
  من وظیفه خود می‌دانم که از افرادی که
 • 0:49 - 0:52
  تصمیم به واکسیناسیون می‌گیرند حمایت کنم.
 • 0:53 - 0:57
  چگونه صحبت می‌کنید؟
  یا حتی از کجا شروع می‌کنید؟
 • 1:00 - 1:03
  من هر بار به خودم یادآوری می‌کنم
 • 1:03 - 1:06
  که درذهن هر یک از افراد مردد
  به گرفتن واکسن که ملاقات می‌کنم،
 • 1:06 - 1:08
  والدینی وجود دارد که سعی می‌کنند
 • 1:08 - 1:12
  بهترین تصمیم را برای
  خود و خانواده‌اشان بگیرند.
 • 1:12 - 1:14
  و در واقع این کار به شهامت زیادی نیاز دارد
 • 1:14 - 1:18
  زیرا آنها با ترس‌ها و اطلاعات غلط
  دست و پنجه نرم می‌کنند،
 • 1:18 - 1:20
  و به طور کلی مسئله عدم اعتماد است.
 • 1:20 - 1:25
  لذا ما زمان زیادی را برای ایجاد ارتباط
  و جلب اعتماد با هر خانواده صرف می‌کنیم،
 • 1:25 - 1:30
  اطلاعات بیشتری در مورد آنها کسب می‌کنیم
  تا در واقع بتوانیم به صورت مناسب
 • 1:30 - 1:34
  ارتباط و پیام رسانی در مورد
  واکسیناسیون با آنها برقرار کنیم،
 • 1:34 - 1:37
  و بعد، ما با (تشکیلات) بهداشت
  عمومی همکاری نزدیک داریم،
 • 1:37 - 1:40
  جایی که آنها واکسن ها را تجویز می‌کنند.
 • 1:40 - 1:44
  و برای من جالب است که شما
  می گویید عدم اعتماد وجود دارد.
 • 1:45 - 1:49
  چطور حتی می توانید توصیه کردن
 • 1:49 - 1:52
  به یک دولت استانی، محلی
  یا فدرال را شروع کنید
 • 1:52 - 1:55
  برای ایحاد ان و یا ساخت آن؟
 • 1:57 - 2:00
  من واقعاً فکر می‌کنم وقتی
  به اعتماد فکر می‌کنیم
 • 2:00 - 2:04
  باید در سطح شخصی و در سطح جامعه
  فکر کنیم.
 • 2:04 - 2:06
  و در سطح شخصی،
 • 2:06 - 2:11
  برمی‌گردد به مسئله ارزیابی و مقایسه کردن
 • 2:11 - 2:16
  و این که روشن شود فایده واکسن در مقابل
 • 2:16 - 2:19
  ریسک بیماری برای هر یک از ما چیست.
 • 2:20 - 2:22
  بنابراین، وقتی صحبت کووید - ۱۹ می‌شود،
 • 2:22 - 2:26
  من هر کانادایی را تشویق می‌کنم
  در مورد این بیماری همه گیر فکر کند،
 • 2:26 - 2:29
  چه کاری برای این بیماری
  همه گیر انجام داده اند
 • 2:29 - 2:31
  و این ویروس چه چیزی را از آنها گرفته است.
 • 2:31 - 2:33
  لدا ممکن است برخی عزیزان
  خود را از دست داده‌ باشند،
 • 2:33 - 2:38
  برخی تعامل اجتماعی خود را،
  عدم امکان رفتن به مدرسه برای بچه‌ها.
 • 2:38 - 2:41
  برای همه ما هزینه دارد
 • 2:41 - 2:44
  و لذا منافعی هم داراست.
 • 2:44 - 2:49
  و بعد، همه ما باید برای
  واکسینه شدن اقدام کنیم
 • 2:49 - 2:52
  تا نشان دهیم که دراین مورد
  همه با هم هستیم.
 • 2:52 - 2:55
  و سپس، هنگامی که در
  سطح جامعه حرکت می کنیم،
 • 2:55 - 2:58
  ایجاد این اعتماد بسیار مهم است.
 • 2:58 - 3:01
  و این کار سختی است که به عهده می‌گیرید،
 • 3:01 - 3:04
  زیرا شما باید پیچیدگی رفتار
  انسان را در نظر بگیرید،
 • 3:04 - 3:07
  به ویژه در مورد کووید-۱۹.
 • 3:07 - 3:10
  و نهادهای بهداشتی ما به
  تنهایی نمی‌توانند این کار را انجام دهند.
 • 3:10 - 3:13
  من نمی‌خواهم این، به عنوان یک سئوال
  به دور از عاطفه و احساس تلقی شود،
 • 3:13 - 3:16
  اما از کجا می‌دانید کاری را
  که انجام می‌دهید جواب می‌دهد؟
 • 3:16 - 3:19
  چون شما کسی نیستید که
  واکسن را تزریق می‌کند، درست است؟
 • 3:19 - 3:23
  آیا به اصطلاح میزان موفقیت
  خود را پیگیری می‌کنید؟
 • 3:23 - 3:24
  بستگی به نوع نگرش ما دارد ،
 • 3:24 - 3:28
  حدود %۵۰ تا %۶۵ موارد
 • 3:28 - 3:30
  بیماران پس از مراجعه به کلینیک ما،
 • 3:30 - 3:32
  در مورد واکسیناسیون اقدام می‌کنند.
 • 3:32 - 3:36
  و در دنیای مخالفین و یا تردید در
  استفاده از واکسن، این موفقیت تلقی می‌شود.
 • 3:36 - 3:37
  این یک گفتگوی جالبی بوده است.
 • 3:37 - 3:41
  دکتر کنستانتین سکو ، از وقتی که
  در اختیار ما گذاشتید سپاسگزارم.
 • 3:41 - 3:43
  واقعاً از حضور در اینجا مشعوفم،
  متشکرم از دعوت شما.
Title:
چگونه یک پزشک در مورد تردید در استفاده از واکسن با بیمارانش صحبت می‌کند
Description:

دکتر کورا کنستان تینسکو، متخصص بیماری‌های عفونی، از کلینیک مخالفین واکسیناسیون در کلگری، در مورد شیوه صحبت کردن (با بیماران) درمورد تردید در واکسیناسیون، تاثیر این صحبت‌ها و چگونگی پیام رسانی در مورد واکسن کووید - ۱۹ صحبت می‌کند

more » « less
Video Language:
English
Team:
Amplifying Voices of Change
Project:
COVID-19 Pandemic
Duration:
03:44

Persian subtitles

Revisions Compare revisions