Serbian subtitles

← Želite pravičan svet? Budite neočekivani saveznik

Svet jednak za sve počinje sa vama. Nita Mosbi Tajler, borac za jednakost, pokazuje kroz ključne momente svog života zašto borba za ljude koji trpe nepravdu, iako je mi ne osećamo, vodi pravičnoj i fer budućnosti za sve nas.

Get Embed Code
39 Languages