Return to Video

Dịch Phụ Đề Với Amara

 • 0:01 - 0:04
  <br/>Khi bạn đang dịch phụ đề, bạn <br/>có thể xem các ngôn ngữ tham khảo bên trái,
 • 0:04 - 0:07
  và gõ bản dịch của bạn vào bảng điều khiển giữa.
 • 0:07 - 0:11
  Chú ý rằng bạn sẽ tự động dịch<br/>đã thông tin thời gian,
 • 0:11 - 0:14
  và tất cả các bạn sẽ cần phải làm là dịch<br/>khoảng trống ở giữa,
 • 0:14 - 0:16
  rằng trận đấu với phụ đề tham khảo bên trái.
 • 0:17 - 0:20
  Khi bạn đang thực hiện dịch mỗi dòng của ngôn ngữ tham khảo,
 • 0:20 - 0:22
  chuyển sang bước tiếp theo bằng cách nhấn vào,
 • 0:22 - 0:24
  Có, dịch tiêu đề.
 • 0:26 - 0:28
  Sau đó, bạn có thể chuyển sang đồng bộ hóa dịch của bạn.
 • 0:30 - 0:33
  Bạn có thể tùy chỉnh thời gian của bạn để <br/>làm cho nó phù hợp với video hoàn hảo,
 • 0:33 - 0:36
  bằng cách kéo thả <br/>phụ đề vào thời gian,
 • 0:36 - 0:39
  hoặc sử dụng các mũi tên lên và xuống <br/>trên bàn phím của bạn.
 • 0:40 - 0:45
  Bạn cũng có thể nhấp vào biểu tượng + để tạo ra một dòng mới<br/>giữa hai tuyến đường hiện có.
 • 0:45 - 0:49
  Này hoạt động tuyệt vời khi bạn có thể cần<br/>bao gồm văn bản có liên quan trên màn hình,
 • 0:49 - 0:51
  hoặc bất kỳ âm thanh có thể đã bị bỏ qua.
 • 0:52 - 0:56
  Nếu bạn cần phải tái phù hợp với tài liệu tham khảo <br/>ngôn ngữ và bản dịch của bạn
 • 0:56 - 0:58
  Bạn có thể làm như vậy bằng cách nhấn vào biểu tượng khóa,
 • 0:59 - 1:01
  rescrolling bạn dịch để phù hợp với,
 • 1:01 - 1:04
  và sau đó nhấp vào biểu tượng khóa <br/>một lần nữa để di chuyển chúng lại với nhau.
 • 1:05 - 1:07
  Khi bạn đang thực hiện điều chỉnh đồng bộ,
 • 1:07 - 1:10
  nhấn Start Rà soát để đảm bảo <br/>mọi thứ đều vừa phải.
 • 1:11 - 1:13
  Một khi bạn đã kết thúc với việc xem xét,
 • 1:13 - 1:15
  nhấn nút Hoàn thành để trình phụ đề của bạn.
Title:
Dịch Phụ Đề Với Amara
Description:

This video shows how to translate subtitles in Amara's Subtitle Editor.

To check out the Amara editor, go to http://www.amara.org
Don't see subtitles for your language? Create them here!: http://www.amara.org/en/videos/mBUYmL6sROYS/info/translating-subtitles-with-amara/

more » « less
Video Language:
English
Team:
Volunteer
Duration:
01:17

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions