YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Vietnamese subtitles

← Dịch Phụ Đề Với Amara

Get Embed Code
45 Languages

Showing Revision 3 created 03/23/2016 by Thành Lương.

 1. Khi bạn đang dịch phụ đề, bạn có thể xem các ngôn ngữ tham khảo bên trái,
 2. và gõ bản dịch của bạn vào giữa bảng điều khiển.
 3. Chú ý rằng bạn sẽ tự động dịch có thông tin thời gian,
 4. và tất cả những gì bạn sẽ cần phải làm là dịch khoảng trống ở giữa,
 5. nó phù hợp với phụ đề tham khảo bên trái.
 6. Khi bạn hoàn thành dịch mỗi dòng của ngôn ngữ tham khảo,
 7. chuyển sang bước tiếp theo bằng cách nhấn vào,
 8. Vâng, dịch tiêu đề.
 9. Sau đó, bạn có thể chuyển sang đồng bộ hóa dịch của bạn.
 10. Bạn có thể tùy chỉnh thời gian của bạn để làm cho nó phù hợp với video hoàn hảo,
 11. bằng cách kéo và thả phụ đề vào thời gian,
 12. hoặc sử dụng các MŨI TÊN LÊN và XUỐNG trên bàn phím của bạn.
 13. Bạn cũng có thể nhấp vào biểu tượng + để tạo ra một dòng mới giữa hai tuyến đường hiện có.
 14. Nó hoạt động tuyệt vời khi bạn có thể cần bao gồm văn bản có liên quan trên màn hình,
 15. hoặc bất kỳ âm thanh có thể đã bị bỏ qua.
 16. Nếu bạn cần phải tái hợp với tài liệu tham khảo ngôn ngữ và bản dịch của bạn
 17. Bạn có thể làm như vậy bằng cách nhấn vào biểu tượng khóa,
 18. rescrolling phần dịch để phù hợp,
 19. và sau đó nhấp vào biểu tượng khóa một lần nữa để di chuyển chúng lại với nhau.
 20. Khi bạn hoàn thành điều chỉnh đồng bộ,
 21. nhấn BẮT ĐẦU DUYỆT LẠI để đảm bảo mọi thứ đều vừa phải.
 22. Một khi bạn đã kết thúc với việc duyệt,
 23. nhấn nút HOÀN THÀNH để trình phụ đề của bạn.