YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Serbian subtitles

← Translating Subtitles With Amara

Get Embed Code
45 Languages

Showing Revision 1 created 06/22/2014 by 035aki.

 1. Kada prevodite titlove, sa leve strane možete videti zadati jezik
 2. i iskucati svoj prevod u prostoru u sredini.
 3. Primetićete da vaš prevod ima automatski određeno vreme
 4. i sve što treba da uradite jeste da u praznim poljima u sredini kucate prevod
 5. koji će odgovarati zadatim titlovima sa leve strane.
 6. Kada završite prevođenje celokupnog teksta sa zadatkog jezika,
 7. pređite na sledeći korak klikom na
 8. "Yes, translate the title."
 9. Onda možete preći na sinhronizaciju svog prevoda.
 10. Možete podesiti da se prevod savršeno uklapa u video
 11. klikovima i pomeranjem titlova po vremenskoj liniji
 12. ili korišćenjem gornje i donje strelice na tastaturi.
 13. Možete i da klknete na "+" i tako napravite novi prostor za tekst između dva već postojeća.
 14. Ovo je odlično za upisivanje teksta koji nije izgovoren, već je upisan na snimku
 15. ili za zvukove koji nisu zapisani.
 16. Ako želite da vam se zadati jezik i prevod ponovo slože,
 17. kliknite na ikonicu za zaključavanje,
 18. pomerite prevod da se složi sa titlom
 19. a zatim ponovo kliknite ikonicu za zaključavanje kako biste ih objedinili.
 20. Kada završite sa sinhronizacijom,
 21. kliknite "Start Reviewing" kako biste proverili da li sve dobro funkcioniše.
 22. Kada završite proveru
 23. kliknite "Complete" kako biste priložili svoje titlove.