Return to Video

Translating Subtitles With Amara

 • 0:01 - 0:04
  Kada prevodite titlove, sa leve strane možete videti zadati jezik
 • 0:04 - 0:07
  i iskucati svoj prevod u prostoru u sredini.
 • 0:07 - 0:11
  Primetićete da vaš prevod ima automatski određeno vreme
 • 0:11 - 0:14
  i sve što treba da uradite jeste da u praznim poljima u sredini kucate prevod
 • 0:14 - 0:16
  koji će odgovarati zadatim titlovima sa leve strane.
 • 0:17 - 0:20
  Kada završite prevođenje celokupnog teksta sa zadatkog jezika,
 • 0:20 - 0:22
  pređite na sledeći korak klikom na
 • 0:22 - 0:24
  "Yes, translate the title."
 • 0:26 - 0:29
  Onda možete preći na sinhronizaciju svog prevoda.
 • 0:30 - 0:33
  Možete podesiti da se prevod savršeno uklapa u video
 • 0:33 - 0:36
  klikovima i pomeranjem titlova po vremenskoj liniji
 • 0:36 - 0:39
  ili korišćenjem gornje i donje strelice na tastaturi.
 • 0:40 - 0:45
  Možete i da klknete na "+" i tako napravite novi prostor za tekst između dva već postojeća.
 • 0:45 - 0:49
  Ovo je odlično za upisivanje teksta koji nije izgovoren, već je upisan na snimku
 • 0:49 - 0:51
  ili za zvukove koji nisu zapisani.
 • 0:52 - 0:56
  Ako želite da vam se zadati jezik i prevod ponovo slože,
 • 0:56 - 0:58
  kliknite na ikonicu za zaključavanje,
 • 0:59 - 1:01
  pomerite prevod da se složi sa titlom
 • 1:01 - 1:04
  a zatim ponovo kliknite ikonicu za zaključavanje kako biste ih objedinili.
 • 1:05 - 1:07
  Kada završite sa sinhronizacijom,
 • 1:07 - 1:10
  kliknite "Start Reviewing" kako biste proverili da li sve dobro funkcioniše.
 • 1:11 - 1:13
  Kada završite proveru
 • 1:13 - 1:15
  kliknite "Complete" kako biste priložili svoje titlove.
Title:
Translating Subtitles With Amara
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Volunteer
Duration:
01:17

Serbian subtitles

Revisions