Return to Video

Tworzenie napisów z programem Amara

 • 0:01 - 0:04
  Podczas tworzenia napisów możesz skonsultować tekst źródłowy w kolumnie po lewej stronie,
 • 0:04 - 0:07
  a w środkowej kolumnie wpisać swoje tłumaczenie.
 • 0:07 - 0:11
  Czas trwania napisów pojawi się automatycznie,
 • 0:11 - 0:14
  wystarczy wpisać w puste pole pośrodku tłumaczenie.
 • 0:14 - 0:16
  które będzie zgadzało się z tekstem źródłowym po lewej stronie.
 • 0:17 - 0:20
  Kiedy przetłumaczysz już linijkę tekstu źródłowego
 • 0:20 - 0:22
  przejdź do następnej klikając przycisk
 • 0:22 - 0:24
  TAK przetłumacz tytuł.
 • 0:26 - 0:28
  Następnie możesz przystąpić do synchronizacji napisów.
 • 0:29 - 0:33
  Zsynchronizuj czas trwania napisów względem filmu
 • 0:33 - 0:36
  klikając na napisy i przesuwając je na osi czasu
 • 0:36 - 0:39
  albo używając strzałek w dół i w górę na klawiaturze.
 • 0:39 - 0:44
  Możesz kliknąć na ikonę z plusem +, aby dodać nową linijkę tekstu pomiędzy tymi już istniejącymi.
 • 0:45 - 0:50
  Jest to przydatne zwłaszcza wtedy, kiedy będziesz wpisywał dodatkowy tekst tłumaczenia
 • 0:50 - 0:52
  i uzupełniał to, co przeoczyłeś wcześniej.
 • 0:52 - 0:56
  Jeżeli chcesz ponownie dopasować język źródłowy do języka tłumaczenia
 • 0:56 - 0:59
  możesz to zrobić klikając w ikonę z zamkiem
 • 0:59 - 1:02
  i przewinąć tłumaczenie tak, aby pasowało do oryginału
 • 1:02 - 1:05
  a następnie znowu kliknąć w ikonę z zamkiem, aby ponownie połączyć tekst źródłowy z tłumaczeniem
 • 1:05 - 1:07
  Kiedy skończysz już synchronizację napisów,
 • 1:07 - 1:11
  kliknij przycisk ROZPOCZNIJ SPRAWDZANIE, aby sprawdzić efekty swojej pracy.
 • 1:11 - 1:12
  Po sprawdzeniu tłumaczenia
 • 1:12 - 1:16
  kliknij klawisz ZAKOŃCZ i upewnij się, że napisy zostały zapisane.
Title:
Tworzenie napisów z programem Amara
Description:

Na filmie zobaczysz jak stworzyć napisy do filmu w programie Amara Subtitle Editor.
Odwiedź stronę http://www.amara.org, aby dowiedzieć się więcej o programie Amara.

more » « less
Video Language:
English
Team:
Volunteer
Duration:
01:17

Polish subtitles

Revisions