YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Mongolian subtitles

← Translating Subtitles With Amara

Get Embed Code
45 Languages

Showing Revision 2 created 10/12/2017 by Gula Alihan.

 1. та хадмал орчуулга хийж байгаа бол
 2. зүүн талын хэлний лавлагааг нээж
 3. орчуулсан өгүүлбэрийг дундын самбар дээр бичнэ.
 4. таны орчуулгын хугацаа нь автомат мэдээлэлтэй гэдэгээ анхаарна уу
 5. Таны хийх ёстой бүх зүйл бол
 6. зүүн талд хадмал орчуулганд тааруулаад орчуулсан өгүүлбэрээ дундын хоосон зай дээр бичих юм.
 7. Та бүх мөрийн өгүүлбэрүүдийг орчуулаад дуусангуут
 8. дараагийн шат болох гарчиг орчуулах товчлуур дээр дарна.
 9. Дараа нь та таны орчуулгыг сүүлийн хэлбэрт аваачих sync timing-д дарна.
 10. Энэ нь хадмал орчуулгыг хөдөлгөөд
 11. видео ба хадмалын хугацааг тааруулна
 12. эсвэл keyboardын товчлуурыг ашиглаж болно
 13. Мөн шинэ мөр нэмэх бол
 14. ''+ ''тэмдэгэн дээр дарна
 15. энэ нь мөрд багтахгүй байгаа өгүүлбэрийг
 16. танд их тустай
 17. Та хэл ба орчуулгыг дахин тааруулах бол
 18. Lock дүрсэн дээр дарж болно
 19. Lock дүрсэн дээр дахин даараад гүүлгэнэ
 20. Хэрвээ та sync хийж дууссан бол
 21. Start Reviewing дээр дарж шалгана
 22. та хийсэн орчуулгыг шалгаж дууссан бол
 23. Complete товчлуур-д дарж орчуулсан хадмалуудаа илгээнэ