Return to Video

Translating Subtitles With Amara

 • 0:00 - 0:02
  та хадмал орчуулга хийж байгаа бол
 • 0:02 - 0:04
  зүүн талын хэлний лавлагааг нээж
 • 0:04 - 0:07
  орчуулсан өгүүлбэрийг дундын самбар дээр бичнэ.
 • 0:07 - 0:10
  таны орчуулгын хугацаа нь автомат мэдээлэлтэй гэдэгээ анхаарна уу
 • 0:10 - 0:14
  Таны хийх ёстой бүх зүйл бол
 • 0:14 - 0:16
  зүүн талд хадмал орчуулганд тааруулаад орчуулсан өгүүлбэрээ дундын хоосон зай дээр бичих юм.
 • 0:16 - 0:20
  Та бүх мөрийн өгүүлбэрүүдийг орчуулаад дуусангуут
 • 0:20 - 0:24
  дараагийн шат болох гарчиг орчуулах товчлуур дээр дарна.
 • 0:25 - 0:28
  Дараа нь та таны орчуулгыг сүүлийн хэлбэрт аваачих sync timing-д дарна.
 • 0:29 - 0:32
  Энэ нь хадмал орчуулгыг хөдөлгөөд
 • 0:32 - 0:36
  видео ба хадмалын хугацааг тааруулна
 • 0:36 - 0:39
  эсвэл keyboardын товчлуурыг ашиглаж болно
 • 0:39 - 0:41
  Мөн шинэ мөр нэмэх бол
 • 0:41 - 0:45
  ''+ ''тэмдэгэн дээр дарна
 • 0:45 - 0:49
  энэ нь мөрд багтахгүй байгаа өгүүлбэрийг
 • 0:49 - 0:51
  танд их тустай
 • 0:52 - 0:56
  Та хэл ба орчуулгыг дахин тааруулах бол
 • 0:56 - 1:00
  Lock дүрсэн дээр дарж болно
 • 1:00 - 1:04
  Lock дүрсэн дээр дахин даараад гүүлгэнэ
 • 1:04 - 1:07
  Хэрвээ та sync хийж дууссан бол
 • 1:07 - 1:10
  Start Reviewing дээр дарж шалгана
 • 1:10 - 1:13
  та хийсэн орчуулгыг шалгаж дууссан бол
 • 1:13 - 1:16
  Complete товчлуур-д дарж орчуулсан хадмалуудаа илгээнэ
Title:
Translating Subtitles With Amara
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Volunteer
Duration:
01:17

Mongolian subtitles

Revisions Compare revisions