Return to Video

Преведување Поднаслови Со Амара

 • 0:01 - 0:04
 • 0:04 - 0:07
 • 0:07 - 0:11
 • 0:11 - 0:14
 • 0:14 - 0:16
 • 0:17 - 0:20
 • 0:20 - 0:22
 • 0:22 - 0:24
 • 0:26 - 0:28
 • 0:30 - 0:33
 • 0:33 - 0:36
 • 0:36 - 0:39
 • 0:40 - 0:45
 • 0:45 - 0:49
 • 0:49 - 0:51
 • 0:52 - 0:56
 • 0:56 - 0:58
 • 0:59 - 1:01
 • 1:01 - 1:04
 • 1:05 - 1:07
 • 1:07 - 1:10
 • 1:11 - 1:13
 • 1:13 - 1:15
Title:
Преведување Поднаслови Со Амара
Description:

Ова видео покажува како се преведуваат поднаслови во Уредникот на Поднаслови на Амара. Тоа е четвртото од четири видео туторијали за уредникот на Поднаслови:

1. http://www.amara.org/en/videos/JPKkPWXIDG7x/info/typing-step/,
2. http://www.amara.org/en/videos/92ZTkq7LdjGw/info/syncing-step/,
3. http://www.amara.org/en/videos/q08QOYcI4KWh/info/review-step/,
4. http://www.amara.org/en/videos/mBUYmL6sROYS/info/translating-subtitles-with-amara/.

За да го провериш Амара уредникот, оди на http://www.amara.org

more » « less
Video Language:
English
Team:
Volunteer
Duration:
01:17

Macedonian subtitles

Incomplete

Revisions