YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Czech subtitles

← Amara - překlad titulků

Get Embed Code
45 Languages

Showing Revision 1 created 07/16/2014 by Martina.

 1. Když překládáte titulky, vlevo najdete jazyk, který překládáte,
 2. a do prostředního sloupce vpisujete překlad.
 3. Všimněte si, že váš překlad má automaticky informaci o časování
 4. a že jen musíte překládat do prázdného místa uprostřed,
 5. které odpovídá titulkům nalevo.
 6. Až dopřekládáte všechny věty,
 7. přejděte kliknutím na další krok.
 8. Yes, translate the title. (překlad názvu)
 9. Pak už můžete přejít na synchronizaci překladu.
 10. Aby časování bezchybně odpovídalo videu,
 11. použijte klikání nebo posunování titulků na časové ose
 12. nebo šipky nahoru a dolů na své klávesnici.
 13. Kliknutím na tlačítko + vytvoříte nový řádek mezi dvěma stávajícími.
 14. To je užitečné, když potřebujete zahrnout text
 15. či zvuk videa, které byly opomenuty.
 16. Pokud potřebujete upravit překlad, aby souhlasil s původními titulky,
 17. klikněte na ikonu zámku,
 18. posuňte svůj překlad tak, aby seděl,
 19. a pak opět klikněte na ikonu zámku, aby se titulky v obou jazycích spojily.
 20. Jestliže máte synchronizaci hotovou,
 21. přejděte na Start Reviewing a ujistěte se, že vše vypadá v pořádku.
 22. Až dokončíte kontrolu,
 23. klikněte na tlačítko Complete, čímž odešlete své titulky.