Vietnamese subtitles

← Defining Customer Terms App Monetization Udacity

Get Embed Code
14 Languages

Showing Revision 1 created 10/10/2015 by sp16.

 1. Chúng ta đã nghe một chút về khách
  hàng trong vài phần cuối cùng.
 2. Không có gì ngạc nhiên khi khách hàng đóng
  vai trò to lớn đối với sự thành công hay
 3. thất bại của doanh nghiệp.
 4. Họ có đưa tiền cho bạn
  hay không?
 5. Có một vài chỉ số bạn nên chú
  ý liên quan đến khách hàng,

  6
  00:00:17,610 --> 00:00:20,760
  sự trung thành, giữ khách hàng
  và chi phí có khách hàng mới.
 6. Sự trung thành của khách hàng đo
  lường hiệu suất của khách hàng,
 7. tần suất họ mua hàng, tần suất
  họ ghé thăm trang web,
 8. về cơ bản họ chọn sản phẩm
  của bạn như thói quen.
 9. Mức độ giữ khách đo lường
  số lượng người dùng
 10. giữ được trong khoảng thời gian cụ thể.
 11. Và điều này đặc biệt quan trọng đối
  với mô hình dựa trên thuê bao mà
 12. chúng ta sẽ tìm hiểu thêm sau.
 13. Bạn có thể tính mức độ giữ khách hàng
  bằng cách lấy tổng số khách hàng
 14. vào cuối khoảng thời gian cụ thể và
  trừ tổng số khách hàng mới
 15. mà bạn có trong khoảng
  thời gian đó.
 16. Và bạn chia số đó cho tất cả khách hàng
  mà bạn có lúc bắt đầu khoảng thời gian.
 17. Nhân số đó với 100 và
  bạn sẽ có số phần trăm.
 18. Chi phí có khách hàng mới,
  như tên gọi của nó
 19. là số tiền bạn bỏ ra để
  có được người dùng mới.
 20. Bạn có thể tính chi phí có khách hàng mới
  bằng cách lấy tổng số chi phí bỏ ra
 21. và chia cho tổng số người dùng mới
  trong một khoảng thời gian cụ thể.
 22. Giờ điều gì tạo nên con số hợp lý cho mỗi
  chỉ số này hoàn toàn phụ thuộc vào bạn.
 23. Hiển nhiên, con số giữ lại khách hàng
  100% là lý tưởng,
 24. nhưng nó cũng không hẳn như vậy.
 25. Sau này bạn sẽ tham khảo
  các chỉ số này nhiều lần,
 26. khi bạn tiến hành phương thức kiếm tiền
  và quan tâm đến việc lặp lại nó.
 27. Vậy hãy dành thời gian để nghĩ về
  thành công sẽ đến với sản phẩm
 28. của bạn như thế nào.
 29. Sau này bạn sẽ tham khảo
  các chỉ số này nhiều lần,
 30. khi bạn tiến hành phương pháp tiền tệ
  hóa và quan tâm đến việc lặp lại nó.
 31. Vậy hãy dành thời gian để nghĩ về
  thành công sẽ đến với sản phẩm
 32. của bạn như thế nào, chỉ số nào có thể sử
  dụng để đo sự trung thành của khách hàng,
 33. phần trăm khách hàng bạn
  mong muốn giữ lại hợp lý.
 34. Sử dụng ô này để ghi lại phản hồi.