Return to Video

U slavu konflikta

 • 0:01 - 0:02
  Pre dvadeset godina,
 • 0:02 - 0:05
  kad sam bio advokat
  i pravnik za ljudska prava
 • 0:05 - 0:08
  stalno zaposlen u Londonu
 • 0:08 - 0:10
  u najvišem sudu u zemlji
 • 0:10 - 0:15
  koji i dalje zaseda, neki bi rekli
  zbog istorijske greške,
 • 0:15 - 0:16
  u ovoj zgradi ovde,
 • 0:17 - 0:20
  upoznao sam mladića
  koji je upravo dao otkaz
 • 0:20 - 0:22
  u britanskom ministarstvu
  spoljnih poslova.
 • 0:22 - 0:24
  Kad sam ga upitao: "Zašto si dao otkaz",
 • 0:24 - 0:25
  ispričao mi je ovu priču.
 • 0:27 - 0:29
  Jednog jutra je otišao kod šefa i rekao:
 • 0:29 - 0:33
  "Hajde da nešto preduzmemo
  povodom kršenja ljudskih prava u Kini."
 • 0:34 - 0:36
  A njegov šef je odgovorio:
 • 0:36 - 0:39
  "Ne možemo uraditi bilo šta
  zbog kršenja ljudskih prava u Kini
 • 0:39 - 0:42
  jer imamo trgovinske odnose s Kinom."
 • 0:43 - 0:45
  Pa je moj prijatelj otišao povijenog repa
 • 0:45 - 0:48
  i šest meseci kasnije
  ponovo se vratio kod šefa,
 • 0:49 - 0:51
  a ovaj put je rekao:
 • 0:51 - 0:54
  "Preduzmimo nešto
  povodom ljudskih prava u Burmi",
 • 0:54 - 0:56
  kako se tada zvala.
 • 0:56 - 0:59
  Njegov šef je ponovo zastao
 • 0:59 - 1:03
  i rekao: "Oh, ali ne možemo da uradimo
  bilo šta povodom ljudskih prava u Burmi
 • 1:03 - 1:06
  jer nemamo bilo kakve
  trgovinske odnose s Burmom."
 • 1:06 - 1:08
  (Smeh)
 • 1:08 - 1:10
  Ovo je bio trenutak
  kad je znao da mora da ide.
 • 1:10 - 1:12
  Nije ga samo licemerje dotuklo.
 • 1:13 - 1:16
  Radilo se o nespremnosti njegove vlade
 • 1:16 - 1:19
  da uđe u knflikt s drugim vladama,
 • 1:19 - 1:21
  u žestoke rasprave,
 • 1:21 - 1:25
  dok sve vreme nevini ljudi ispaštaju.
 • 1:26 - 1:28
  Stalno nam govore
 • 1:28 - 1:30
  da je konflikt loš,
 • 1:31 - 1:33
  a da je kompromis dobar;
 • 1:34 - 1:35
  da je konflikt loš,
 • 1:35 - 1:37
  ali da je konsenzus dobar;
 • 1:38 - 1:40
  da je konflikt loš,
 • 1:40 - 1:43
  a saradnja je dobra.
 • 1:44 - 1:45
  Međutim, po mom mišljenju,
 • 1:45 - 1:48
  to je suviše pojednostavljeno
  viđenje sveta.
 • 1:48 - 1:50
  Ne možemo da znamo
 • 1:50 - 1:52
  da li je konflikt loš,
 • 1:52 - 1:55
  dok ne znamo ko se bori,
 • 1:55 - 1:57
  zbog čega se bori
 • 1:57 - 1:59
  i kako se bori.
 • 1:59 - 2:02
  A kompromisi mogu da budu
  u potpunosti truli,
 • 2:02 - 2:05
  ako povređuju ljude
  koji ne donose odluke,
 • 2:06 - 2:08
  ljude koji su ranjivi, obespravljeni,
 • 2:08 - 2:11
  ljude koje imamo obavezu da štitimo.
 • 2:12 - 2:16
  Sad, možda ste unekoliko
  skeptični zbog advokata
 • 2:16 - 2:19
  koji se zalaže za prednosti konflikta
 • 2:19 - 2:21
  i za stvaranje problema
  nasuprot kompromisima,
 • 2:21 - 2:23
  ali sam takođe kvalifikovani posrednik,
 • 2:23 - 2:27
  a ovih dana provodim vreme
  besplatno držeći govore o etici.
 • 2:27 - 2:30
  Kao što me menadžer moje banke
  voli da podseti, gubim status.
 • 2:32 - 2:35
  Ali ako prihvatite moj argument,
 • 2:35 - 2:38
  to bi trebalo da promeni, ne samo to
  kako vodimo privatne živote,
 • 2:39 - 2:41
  koje bih želeo za kratko
  da ostavim po strani,
 • 2:42 - 2:45
  već će da promeni i način
  na koji razmišljamo o većim problemima
 • 2:45 - 2:48
  javnog zdravlja i okoline.
 • 2:49 - 2:51
  Dozvolite da objasnim.
 • 2:52 - 2:55
  Svaki osnovac u Sjedinjenim Državama,
 • 2:55 - 2:57
  uključujući i moju 12-ogodišnju kćerku,
 • 2:57 - 3:01
  uči da postoje tri grane vlade:
 • 3:01 - 3:05
  zakonodavna, izvršna i sudska grana.
 • 3:06 - 3:07
  Džejms Madison je napisao:
 • 3:07 - 3:12
  "Ako postoji neki princip
  svetiji u našem Ustavu,
 • 3:12 - 3:15
  i zaista u bilo kom slobodnom ustavu,
 • 3:15 - 3:17
  od bilo kog drugog,
 • 3:17 - 3:19
  to je onaj koji razdvaja
 • 3:19 - 3:23
  zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast."
 • 3:24 - 3:27
  Sad, tvorci sistema
  nisu samo bili zabrinuti
 • 3:27 - 3:31
  zbog koncentracije i vršenja vlasti.
 • 3:31 - 3:35
  Takođe su razumeli opasnost uticaja.
 • 3:36 - 3:42
  Sudije ne mogu da određuju
  ustavnost zakona,
 • 3:42 - 3:45
  ako učestvuju u njihovom sastavljanju,
 • 3:45 - 3:49
  niti mogu da pozivaju druge
  grane vlasti na odgovornost,
 • 3:49 - 3:51
  ako sarađuju s njima
 • 3:51 - 3:54
  ili imaju bliske veze s njima.
 • 3:55 - 3:59
  Ustav je, kako je to
  jedan čuveni akademik sročio:
 • 3:59 - 4:02
  "poziv na borbu."
 • 4:02 - 4:05
  A služe nama ljudima,
 • 4:05 - 4:09
  kada se ove grane uistinu međusobno bore.
 • 4:11 - 4:15
  Sad, prepoznajemo važnost borbe,
 • 4:15 - 4:18
  ne samo u javnom sektoru
 • 4:18 - 4:20
  među našim granama vlade.
 • 4:20 - 4:24
  Takođe nam je poznata
  i u privatnom sektoru,
 • 4:24 - 4:26
  u odnosima među korporacijama.
 • 4:27 - 4:32
  Zamislimo da se dva američka
  avioprevoznika zajedno dogovore
 • 4:32 - 4:35
  da neće obarati cene
 • 4:35 - 4:39
  u njihovoj ekonomskoj klasi
  ispod 250 dolara po karti.
 • 4:40 - 4:43
  To je saradnja, neki bi rekli dosluh,
 • 4:43 - 4:45
  a ne konkurencija
 • 4:45 - 4:48
  i na štetu je nas ljudi
 • 4:48 - 4:50
  jer skuplje plaćamo karte.
 • 4:51 - 4:53
  Slično, zamislite
  da dva avioprevoznika kažu:
 • 4:53 - 4:58
  "Pazite, avioprevoznik A će da uzme
  rutu od Los Anđelesa do Čikaga",
 • 4:58 - 5:01
  a avioprevoznik B kaže: "Mi ćemo da uzmemo
  rutu od Čikaga do Vašingtona
 • 5:01 - 5:03
  i nećemo biti konkurencija."
 • 5:03 - 5:07
  Ponovo, radi se o saradnji ili dosluhu,
  umesto konkurentnosti
 • 5:07 - 5:10
  i na štetu je nas ljudi.
 • 5:12 - 5:17
  Te razumemo važnost borbe
 • 5:17 - 5:22
  kada se radi o odnosima
  između grana vlade,
 • 5:23 - 5:25
  javnog sektora.
 • 5:25 - 5:28
  Takođe razumemo važnost konflikta
 • 5:28 - 5:33
  kada se radi o odnosima
  među korporacijama,
 • 5:33 - 5:34
  privatnom sektoru.
 • 5:34 - 5:37
  Ali zaboravili smo je
 • 5:37 - 5:41
  u odnosima između
  javnog i privatnog sektora.
 • 5:41 - 5:45
  A vlade širom sveta sarađuju s industrijom
 • 5:45 - 5:49
  kako bi rešili probleme
  javnog zdravlja i okoline,
 • 5:49 - 5:52
  često sarađujući baš s onim korporacijama
 • 5:52 - 5:58
  koje stvaraju ili pogoršavaju
  probleme koje pokušavaju da reše.
 • 5:59 - 6:03
  Rečeno nam je da su ovi odnosi
 • 6:03 - 6:04
  situacije bez gubitnika.
 • 6:05 - 6:09
  Ali šta ako je neko na gubitku?
 • 6:10 - 6:13
  Daću vam neke primere.
 • 6:14 - 6:17
  Agencija Ujedinjenih nacija je odlučila
  da se bavi ozbiljnim problemom:
 • 6:17 - 6:21
  lošom sanitacijom u školama
  u ruralnoj Indiji.
 • 6:22 - 6:26
  Uradili su to ne samo u saradnji
  sa nacionalnom i lokalnom vladom,
 • 6:26 - 6:29
  već i sa televizijskom firmom
 • 6:29 - 6:33
  i sa velikom multinacionalnom
  firmom gaziranih pića.
 • 6:34 - 6:37
  U zamenu za manje od milion dolara,
 • 6:37 - 6:41
  gde je korporacija dobila prednosti
  višemesečne reklamne kampanje,
 • 6:41 - 6:43
  uključujući 12-očasovni teleton,
 • 6:43 - 6:47
  sa sve upotrebom firminog logoa
  i zaštitnih boja.
 • 6:48 - 6:50
  Ovo je bio dogovor,
 • 6:50 - 6:53
  koji je bio u potpunosti razumljiv
 • 6:53 - 6:55
  s tačke gledišta korporacije.
 • 6:55 - 6:58
  Uvećava ugled firme
 • 6:58 - 7:00
  i stvara odanost brendu
  i njegovim proizvodima.
 • 7:01 - 7:03
  Ali po mom mišljenju,
 • 7:03 - 7:07
  ovo je suštinski problematično
  za vladinu agenciju,
 • 7:07 - 7:11
  agenciju koja ima misiju
  da promoviše održivost.
 • 7:12 - 7:15
  Povećanjem potrošnje
  pića sa šećernim zaslađivačima,
 • 7:15 - 7:19
  proizvedenih iz oskudnih zaliha vode
  i koji se piju iz plastičnih flaša,
 • 7:19 - 7:22
  u državi koja se već bori sa gojaznošću,
 • 7:22 - 7:26
  ovo niti je održivo
  s gledišta javnog zdravlja,
 • 7:26 - 7:29
  niti sa gledišta ekologije.
 • 7:29 - 7:32
  A kako bi rešila jedan problem
  javnog zdravlja,
 • 7:32 - 7:34
  agencija seje seme
 • 7:34 - 7:36
  drugog.
 • 7:37 - 7:42
  Ovo je tek jedan primer
  od desetina koje sam otkrio
 • 7:42 - 7:47
  tokom istraživanja za knjigu
  o odnosima između vlade i industrije.
 • 7:47 - 7:51
  Takođe bih mogao da vam govorim
  o inicijativama u parkovima
 • 7:51 - 7:52
  u Londonu i širom Britanije,
 • 7:52 - 7:55
  koji uključuju istu firmu
  koja promoviše vežbanje
 • 7:56 - 8:00
  ili zaista o britanskoj vladi
  koja stvara dobrovoljne garancije
 • 8:00 - 8:03
  u partnerstvu s industrijom,
 • 8:03 - 8:05
  umesto da reguliše industriju.
 • 8:05 - 8:11
  Ove saradnje ili partnerstva
  su postale paradigma u javnom zdravstvu
 • 8:11 - 8:15
  i, opet, imaju smisla
  s tačke gledišta industrije.
 • 8:15 - 8:19
  Omogućuju im da formulišu
  probleme i rešenja u javnom zdravstvu
 • 8:19 - 8:21
  tako da oni predstavljaju
  najmanju pretnju,
 • 8:21 - 8:24
  kako bi bili najsaglasniji
  s njihovim komercijalnim interesima.
 • 8:24 - 8:26
  Tako gojaznost postaje problem
 • 8:26 - 8:31
  odlučivanja pojedinca,
 • 8:31 - 8:33
  ličnog ponašanja,
 • 8:33 - 8:36
  lične odgovornosti
  i nedostatka fizičke aktivnosti.
 • 8:36 - 8:38
  To nije problem,
 • 8:38 - 8:40
  kada se ovako formuliše,
 • 8:40 - 8:43
  multinacionalnog prehrambenog sistema
  koji uključuje veće korporacije.
 • 8:43 - 8:45
  I, opet, ne krivim industriju.
 • 8:45 - 8:48
  Industrija se prirodno uključuje
  u strategije uticaja
 • 8:48 - 8:51
  kako bi promovisala sopstvene
  komercijalne interese.
 • 8:52 - 8:55
  Međutim, vlade imaju odgovornost
 • 8:55 - 8:57
  da razviju kontrastrategije
 • 8:57 - 8:59
  da zaštite nas
 • 8:59 - 9:01
  i opšte dobro.
 • 9:02 - 9:06
  Greška koju vlade prave
 • 9:06 - 9:09
  kada sarađuju na ovaj način
 • 9:09 - 9:10
  s industrijom
 • 9:10 - 9:13
  je to da stapaju
 • 9:13 - 9:15
  opšte dobro
 • 9:15 - 9:16
  i zajednički jezik.
 • 9:17 - 9:20
  Kada sarađujete s industrijom,
 • 9:20 - 9:23
  nužno sklanjate sa stola
 • 9:23 - 9:26
  ono što bi moglo da podstiče opšte dobro,
  na šta industrija neće pristati.
 • 9:26 - 9:29
  Industrija neće pristati
  na pojačanu regulaciju,
 • 9:29 - 9:33
  ukoliko ne smatraju da bi to
  odbilo još veću regulaciju
 • 9:33 - 9:37
  ili bi možda izbacilo
  neku konkurenciju sa tržišta.
 • 9:38 - 9:40
  Niti firme mogu da pristanu
  da urade određene stvari,
 • 9:40 - 9:43
  na primer da povećaju cene
  svojih nezdravih proizvoda
 • 9:43 - 9:45
  jer bi to narušilo zakon o konkurenciji,
 • 9:45 - 9:47
  kako smo utvrdili.
 • 9:49 - 9:52
  Stoga, naše vlade ne bi trebalo da mešaju
 • 9:52 - 9:54
  opšte dobro sa zajedničkim jezikom,
 • 9:54 - 10:00
  naročito kad zajednički jezik
  znači postizanje dogovora sa industrijom.
 • 10:01 - 10:02
  Želim da vam dam još jedan primer,
 • 10:02 - 10:04
  da se pomaknemo sa visokoprofilne saradnje
 • 10:04 - 10:07
  na nešto što je ispod zemlje,
 • 10:07 - 10:10
  i bukvalno i figurativno:
 • 10:10 - 10:13
  hidraulično kopanje prirodnog gasa.
 • 10:13 - 10:17
  Zamislite da ste kupili zemljišnu parcelu,
 • 10:17 - 10:19
  ne znajući da su prodata
  prava na minerale.
 • 10:19 - 10:21
  To se desilo pre pomame za gasom.
 • 10:22 - 10:25
  Izgradite svoj dom iz snova na tom placu
 • 10:25 - 10:27
  i uskoro
 • 10:27 - 10:32
  otkrijete da naftna kompanija
  gradi bunarsku platformu na vašoj zemlji.
 • 10:33 - 10:36
  To su bile nedaće porodice Halovič.
 • 10:37 - 10:40
  Za kratak vremenski period,
 • 10:40 - 10:43
  počeli su da se žale na glavobolje,
 • 10:43 - 10:46
  bolove u grlu, peckanje u očima,
 • 10:47 - 10:49
  uz smetnje zbog buke, vibriranje
 • 10:49 - 10:52
  i jaka svetla od plamsanja prirodnog gasa.
 • 10:53 - 10:55
  Veoma glasno su iznosili kritike,
 • 10:56 - 10:57
  a potom su ućutali.
 • 10:58 - 11:02
  I zahvajujući "Pitsburg Post-gazeti"
  gde je objavljena ova slika,
 • 11:02 - 11:05
  i još jednim novinama,
  otkrili smo zašto su ućutali.
 • 11:05 - 11:08
  Novinari su pošli na sud i pitali:
  "Šta se desilo sa Halovičima?"
 • 11:08 - 11:12
  A ispostavilo se da su Haloviči
  postigli tajno poravnanje
 • 11:12 - 11:16
  sa rukovodiocima naftne firme,
  i to je bilo poravnanje "uzmi-ili-ostavi".
 • 11:16 - 11:17
  Naftna firma je rekla,
 • 11:17 - 11:19
  možete da uzmete šestocifreni iznos,
 • 11:19 - 11:21
  preselite se drugde
  i započnite život iznova,
 • 11:21 - 11:23
  ali zauzvrat
 • 11:23 - 11:27
  morate da obećate da nećete govoriti
  o svom iskustvu s našom firmom,
 • 11:27 - 11:29
  da nećete govoriti
  o svom iskustvu s kopanjem gasa,
 • 11:29 - 11:33
  nećete govoriti o zdravstvenim posledicama
 • 11:34 - 11:37
  koje su potencijalno otkrivene
  tokom lekarskog pregleda.
 • 11:38 - 11:41
  Sad, ne krivim Haloviče jer su prihvatili
 • 11:41 - 11:43
  poravnanje "uzmi-ili-ostavi"
 • 11:43 - 11:46
  i što su započeli svoje živote drugde.
 • 11:46 - 11:47
  I možemo da razumemo
 • 11:47 - 11:50
  zašto bi firma želela
  da utiša šarku koja škripi.
 • 11:50 - 11:54
  Želim da uprem prst
  u pravni i regulatorni sistem,
 • 11:54 - 11:56
  sistem u kom postoji mreža sporazuma,
 • 11:56 - 11:58
  baš poput ovoga,
 • 11:58 - 12:02
  koja služi za utišavanje ljudi
  i skrivanje jedinica podataka
 • 12:03 - 12:05
  od eksperata za javno zdravlje
  i epidemologa,
 • 12:05 - 12:07
  sistem u kom će se regulatori
 • 12:07 - 12:10
  čak uzdržati od izdavanja ukaza o prestupu
 • 12:10 - 12:11
  u slučaju zagađenja,
 • 12:11 - 12:14
  ukoliko se vlasnik zemljišta
  i plinska firma
 • 12:14 - 12:15
  dogovore o poravnanju.
 • 12:15 - 12:19
  Ovo nije sistem koji je samo loš
  sa tačke gledišta zdravstva;
 • 12:19 - 12:22
  on izlaže opasnosti lokalne porodice
 • 12:22 - 12:25
  koje su u neznanju.
 • 12:27 - 12:32
  Sad, dao sam vam dva primera,
  ne zato što su to usamljeni primeri.
 • 12:32 - 12:34
  To su primeri sistemskog problema.
 • 12:34 - 12:37
  Mogao bih da podelim neke protivprimere,
 • 12:37 - 12:40
  na primer, slučaj javnog zvaničnika
 • 12:40 - 12:43
  koji tuži farmaceutsku firmu
 • 12:43 - 12:44
  zbog prikrivanja činjenice
 • 12:44 - 12:51
  da njihovi antidepresanti povećavaju
  samoubilačke misli kod adolescenata.
 • 12:51 - 12:55
  Mogao bih da vam govorim o regulatoru
  koji se ustremio na prehrambenu firmu
 • 12:55 - 12:59
  jer je preuveličavala navodnu
  zdravstvenu korist njihovog jogurta.
 • 12:59 - 13:02
  I mogu da vam govorim o zakonodavcu
 • 13:02 - 13:06
  koji se uprkos žestokom lobiranju,
  usmerenom sa obe strane,
 • 13:06 - 13:10
  bori za zaštitu okoline.
 • 13:11 - 13:13
  Ovo su usamljeni primeri,
 • 13:13 - 13:17
  ali su svetionici u mraku
 • 13:17 - 13:21
  i mogu da nam pokažu put.
 • 13:22 - 13:26
  Započeo sam predlažući
  da se ponekad moramo upustiti u sukob.
 • 13:27 - 13:31
  Vlade bi trebalo da se rvu,
 • 13:31 - 13:37
  bore, ponekad uključuju
  u direktan sukob sa korporacijama.
 • 13:38 - 13:42
  Ne iz razloga što su vlade
  po prirodi dobre,
 • 13:42 - 13:44
  a korporacije su po prirodi zle.
 • 13:45 - 13:49
  I jedni i drugi
  su sposobni za dobro i zlo.
 • 13:49 - 13:54
  Ali korporacije, razume se, delaju u cilju
  promovisanja svojih komercijalnih interesa
 • 13:55 - 14:01
  a rade to tako što nekad podrivaju,
  a nekad promovišu opšte dobro.
 • 14:01 - 14:05
  Međutim, odgovornost je vlada
 • 14:05 - 14:08
  da štite i promovišu opšte dobro.
 • 14:08 - 14:11
  I trebalo bi da insistiramo
 • 14:11 - 14:14
  da se bore za to.
 • 14:15 - 14:17
  Zato što su vlade
 • 14:17 - 14:19
  zaštitnici
 • 14:20 - 14:21
  javnog zdravlja;
 • 14:22 - 14:25
  vlade su zaštitnici
 • 14:25 - 14:27
  okoline;
 • 14:27 - 14:28
  i vlade su te
 • 14:28 - 14:30
  koje su zaštitnici
 • 14:30 - 14:35
  tih suštinskih delova našeg opšteg dobra.
 • 14:36 - 14:37
  Hvala vam.
 • 14:37 - 14:43
  (Aplauz)
Title:
U slavu konflikta
Speaker:
Džonatan Marks (Jonathan Marks)
Description:

Sukob ne valja; kompromis, konsenzus i saradnja su dobri - barem nam je tako rečeno. Advokat i etičar biologije, Džonatan Marks, dovodi u pitanje ovu konvencionalnu mudrost, pokazujući kako vlade mogu da ugroze javno zdravlje, ljudska prava i okolinu kada se uortače sa industrijom. Važan, aktuelan podsetnik da opšte dobro i zajednički jezik nisu jedno te isto.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
14:56

Serbian subtitles

Revisions