YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Vietnamese subtitles

← Nir Eyal nói về cách tạo ra thông báo hiệu quả

Get Embed Code
14 Languages

Showing Revision 10 created 10/25/2015 by Da Nguyen.

 1. Thông báo hiệu quả là gì?
 2. Quả là một câu hỏi hay.
 3. Rất nhiều lần khi tôi dạy mọi người
  về mô hình móc câu, họ cho rằng
 4. đã hiểu giai đoạn kích hoạt,
  ta cần thúc đẩy mọi người hành động,
 5. nhưng làm sao đảm bảo
  không gửi thư rác?
 6. Làm sao biết được không phải
  do ta gửi quá nhiều yếu tố kích hoạt
 7. nên không còn hiệu quả?
 8. Có một bí quyết ở đây.
 9. Bí quyết là chúng ta phải
  kết hợp các yếu tố kích hoạt bên ngoài,
 10. là thông báo,
 11. thông điệp báo cho người dùng cần làm gì,
  với yếu tố kích hoạt bên trong.
 12. Kích hoạt bên trong là tình trạng này,
  cảm xúc, thói quen,
 13. vị trí, hay bất cứ điều gì thúc đẩy
  người dùng tự ý hành động.
 14. Vậy thì ta càng kết nối chặt chẽ
  hai yếu tố này.
 15. Ta càng có thể kết nối chặt chẽ
  thông báo với cảm xúc
 16. hay sự thôi thúc kiểu như
  tôi đang cần cái này.
 17. Thật kỳ diệu.
 18. Sự khác biệt giữa
  điều kỳ diệu và THƯ RÁC, là bối cảnh.
 19. Cốt lõi là đó.
 20. Khi bạn gắn kết hai điều này,
  và tất nhiên là
 21. việc này bắt đầu bằng chuyện xem xét,
  kể một ít chuyện về người dùng của bạn
 22. để tìm ra thời điểm nào trong ngày
  họ cần đến sản phẩm này nhất.
 23. Đừng chỉ gửi thông báo
  vô thưởng vô phạt cho họ suốt cả ngày.
 24. Mà hãy kết hợp gửi các thông báo đó
  ở thời điểm
 25. và nơi chốn khi người dùng có khả năng
  cần đến các giải pháp nhất.
 26. Vì vậy nếu có một khoảnh khắc thú vị,
  bạn hãy kết hợp với tính xác thực.
 27. Đúng vậy.
  Đó là thời điểm mà
 28. người dùng cần điều này
 29. Lấy ví dụ như, tôi đang xây dựng
  một ứng dụng chơi nhạc.
 30. Một dịch vụ về âm nhạc hay tin tức,
  cho là vậy.
 31. Thời điểm tuyệt vời để gộp nhu cầu
  là khi tôi đã có thói quen
 32. bật đài radio.
 33. Đúng.
 34. Nếu bạn sử dụng dữ liệu định vị địa lý,
  kiểu khác hay kiểu thời gian trong ngày,
 35. hoặc thông tin lịch hẹn,
  cái gì đó người dùng có thể cho bạn biết
 36. về cách họ cư xử hàng ngày,
  để bạn có thể theo đó nhắm mục tiêu
 37. mà kích hoạt vào đúng thời điểm
  việc đó tạo cảm giác tuyệt vời.
 38. Ngay khi tôi đang sắp sửa bật đài radio,
 39. tôi chọn dùng ứng dụng này.