Vietnamese subtitles

← 04-01 Memory_Performance_Intro

04-01 Memory_Performance_Intro

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 7 created 02/26/2016 by sp4.

 1. - Ồ chào Colt,
  - Có chuyện gì vậy?
 2. [KHÔNG RÕ].
 3. - Được, cho tôi một ly latte nhé?
 4. - [KHÔNG RÕ]
  - Ồ, anh nói đúng, đúng vậy.
 5. À, nhân tiện thì bộ nhớ quản lý
  của Java rất ổn
 6. Tôi tiết kiệm thời gian vì không cần lo
  khi nào đối tượng kích hoạt nữa
 7. - [KHÔNG RÕ]
 8. Đúng, như một thiết lập hoàn hảo
  cho lập trình viên.
 9. Phân bổ đối tượng,
  hệ thống giải phóng chúng.
 10. Để tôi tập trung làm những thứ thú vị hơn.
 11. - [KHÔNG RÕ].
 12. - Đúng, và tuyệt nhất là nó
  miễn phí, hệ thống tự thực hiện nó.
 13. - [KHÔNG RÕ].
 14. - Không, thật, bộ nhớ quản lý đó
  miễn phí, không cần trả một xu.
 15. - [KHÔNG RÕ].
 16. - Ồ anh bạn, hãy nắm lấy nó,
  Tôi có thể viết mã nhưng tôi muốn,
 17. Garbage Collector làm phần còn lại.
 18. - [KHÔNG RÕ].
 19. - Ồ
  - [KHÔNG RÕ].
 20. - Được.
 21. - [KHÔNG RÕ].
  - Anh nói đúng.
 22. - [KHÔNG RÕ].
 23. - Ồ vậy anh nói có một loại phí
  với các sự kiện garbage collection
 24. - Đúng
  - Và nó sẽ diễn ra
 25. trong hời gian ngắn thôi.
 26. - [KHÔNG RÕ].
 27. - Ok, được rồi, tôi sẽ cẩn thận hơn
  khi viết loops.
 28. - [KHÔNG RÕ].
 29. - Đúng, tôi rất ghét tiêu hao
  vào tốc độ khung của ứng dụng.
 30. - [KHÔNG RÕ].
 31. - Ồ vậy lúc đó làm sao
  để tôi phát hiện ra những vấn đề này?
 32. - [KHÔNG RÕ].
 33. - Chạy các công cụ à, được rồi.
 34. - [KHÔNG RÕ].
  - Ok, nghe ổn đó, gặp anh sau nhé.
 35. À đợi đã, làm gấp đôi nhé
  Tôi sẽ cần tới nó.