Return to Video

Jack Whitten: An Artist's Life | Art21 "Extended Play"

 • 0:09 - 0:14
  (Tiếng mài giũa)
 • 0:15 - 0:19
  Jack Whitten - Cuộc Đời Một Họa Sĩ
 • 0:23 - 0:28
  Giờ tôi đang thấy bản thân
  thực hiện một loại hội họa
 • 0:28 - 0:31
  mà bàn tay tôi không chạm vào nó
 • 0:32 - 0:37
  Đây là chuyển thể của bảng màu của họa sĩ
 • 0:52 - 0:54
  Được rồi
 • 0:56 - 1:00
  Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng
 • 1:04 - 1:07
  Mỗi một phần đều chứa đựng thông tin
 • 1:08 - 1:11
  nó được gói gọn vào mỗi phần
 • 1:12 - 1:15
  bởi nó liên quan rất nhiều
  đến công nghệ hiện đại
 • 1:15 - 1:18
  Bạn biết đấy, những đơn vị thông tin
 • 1:18 - 1:19
  Đại loại như thế
 • 1:23 - 1:26
  Tôi có thể tạo dựng những gì tôi muốn
 • 1:27 - 1:30
  Tôi không phải một họa sĩ trần thuật
 • 1:30 - 1:35
  Tôi không thiên về làm ý tưởng
  hay tạo bức tranh thể hiện ý tưởng ấy
 • 1:36 - 1:37
  Tôi không làm vậy
 • 1:38 - 1:45
  Tất cả luôn về tính vật chất của màu sơn
 • 1:55 - 1:57
  Tôi lớn lên ở Bessemer, Alabama
 • 1:58 - 2:02
  Mọi thứ đều tách biệt -
  phương tiện đi lại, xe buýt
 • 2:02 - 2:06
  Tôi gọi nó là chế độ A-pác-thai kiểu Mỹ
 • 2:06 - 2:10
  Tôi luôn vẽ tranh và làm hội họa từ nhỏ
 • 2:10 - 2:13
  Nhưng việc ấy không được khuyến khích,
 • 2:13 - 2:24
  bởi lối suy nghĩ hội họa là một sở thích
  thú vị, nhưng không thể kiếm sống với nó
 • 2:24 - 2:27
  Rất may, tôi tốt nghiệp với điểm số cao
 • 2:28 - 2:30
  Tôi đi đến Tuskegee
 • 2:30 - 2:35
  Đáng lẽ tôi đã là bác sĩ Lực lượng
  Không quân Mĩ và là một phi công
 • 2:35 - 2:39
  Nhưng sâu trong tôi biết rằng
  tôi là một họa sĩ
 • 2:39 - 2:42
  Hội họa là những gì tôi muốn thực hiện
 • 2:46 - 2:49
  Tuskegee không có chương trình dạy hội họa
 • 2:49 - 2:53
  Nên tôi rời Tuskegee
  để học ở Southern University
 • 2:54 - 2:58
  Mọi thứ diễn ra tốt đẹp
  trong một thời gian
 • 2:58 - 3:02
  Nhưng tôi đã can dự vào
  những cuộc biểu tình chính trị
 • 3:02 - 3:06
  Chúng tôi tổ chức một
  cuộc tuần hành nhân quyền lớn từ
 • 3:06 - 3:10
  trung tâm Baton Rouge
  đến các văn phòng công chức nhà nước
 • 3:11 - 3:16
  Cuộc tuần hành ấy, điều tôi trải nghiệm,
  đã khiến tôi rời xa miền Nam
 • 3:16 - 3:19
  Sau cuộc tuần hành đó, sự kiện mà
  trở nên nguy hiểm và bạo lực
 • 3:20 - 3:23
  Nó thay đổi tôi, theo khía cạnh chính trị,
  mãi mãi
 • 3:30 - 3:35
  Mùa thu năm 1960, tôi đi xe buýt Greyhound
  từ New Orleans
 • 3:35 - 3:37
  Để làm bài thi tại Đại học Cooper Union
 • 3:37 - 3:38
  Và tôi được nhận
 • 3:39 - 3:41
  Tôi học vẽ tranh - sơn màu
 • 3:41 - 3:44
  Nó là một điều thật tốt,
  và tôi không cần trả học phí
 • 3:44 - 3:48
  Khi tôi đến New York,
  những người đầu tiên tôi gặp là
 • 3:48 - 3:49
  Romare Bearden,
 • 3:50 - 3:51
  Roman Lewis,
 • 3:52 - 3:54
  và Jacob Lawrence.
 • 3:55 - 3:59
  Và vào năm 1960 tại Thành phố New York,
  cảnh tượng được mở ra
 • 3:59 - 4:01
  Bill de Kooning nói chuyện với bạn!
 • 4:02 - 4:06
  Tôi có cuộc hội thoại, cái tôi hay gọi,
  ở hai đầu của sự khác biệt.
 • 4:06 - 4:10
  Tôi không phân biệt người da trắng, da màu
  hay bất cứ điều gì như thế.
 • 4:10 - 4:11
  Tôi thật sự không.
 • 4:11 - 4:14
  Nếu họ biết thông tin gì đó,
  và bản năng mách bảo tôi rằng,
 • 4:14 - 4:16
  "Này, bạn phải gặp người đó",
 • 4:16 - 4:19
  "Bạn phải biết họ đang làm gì",
  "Bạn phải hiểu rõ điều này",
 • 4:19 - 4:20
  thì tôi sẽ tiến tới.
 • 4:21 - 4:25
  Người họa sĩ trẻ phải có điều gì đó
  để phản ứng lại.
 • 4:27 - 4:30
  Ảnh hưởng đầu tiên của tôi
  là từ Arshile Gorky.
 • 4:32 - 4:34
  Không ai bắt đầu và phát triển
  từ cái đầu của Zeus!
 • 4:35 - 4:36
  Đó là ảnh hưởng đầu tiên của tôi.
 • 4:37 - 4:39
  Chủ nghĩa siêu thực thời kì đầu.
 • 4:39 - 4:41
  Trường phái biểu hiện ẩn dụ.
 • 4:42 - 4:47
  Nhưng đến cuối những năm 60,
  tôi có một thay đổi mạnh mẽ
 • 4:47 - 4:52
  hướng đến những ý tưởng có tính khái niệm
  và liên quan đến tính vật chất của sơn màu
 • 4:54 - 4:57
  Tôi bỏ tất cả dải màu quang phổ.
 • 4:57 - 5:00
  Tạo bước chuyển lớn sang acrylic.
 • 5:00 - 5:01
  Tái cơ cấu cả studio.
 • 5:01 - 5:04
  Tái cơ cấu suy nghĩ của tôi về vẽ tranh.
 • 5:05 - 5:07
  Tôi tạo ra một dụng cụ
 • 5:07 - 5:09
  Tôi gọi nó là "Nhà phát triển.''
 • 5:10 - 5:12
  Với dụng cụ ấy,
 • 5:12 - 5:19
  Tôi có thể dàn những khối acrylic lớn
  khắp bề mặt tấm vải bạt.
 • 5:19 - 5:23
  Tôi gọi chúng là tranh "phiến".
  P-H-I-Ế-N.
 • 5:23 - 5:25
 • 5:26 - 5:30
 • 5:30 - 5:33
 • 5:33 - 5:35
 • 5:37 - 5:41
 • 5:43 - 5:46
 • 5:46 - 5:48
 • 5:49 - 5:54
 • 5:54 - 5:55
 • 5:55 - 5:59
 • 6:01 - 6:06
 • 6:07 - 6:12
 • 6:13 - 6:18
 • 6:18 - 6:20
 • 6:20 - 6:21
 • 6:33 - 6:35
 • 6:36 - 6:40
 • 6:43 - 6:45
 • 6:47 - 6:49
 • 6:50 - 6:54
 • 6:54 - 6:55
 • 6:56 - 6:59
 • 7:02 - 7:04
 • 7:05 - 7:11
 • 7:12 - 7:15
 • 7:15 - 7:19
 • 7:25 - 7:29
 • 7:30 - 7:33
 • 7:35 - 7:39
 • 7:41 - 7:45
 • 7:48 - 7:53
 • 7:53 - 7:54
 • 7:56 - 7:59
 • 8:16 - 8:20
 • 8:20 - 8:23
 • 8:23 - 8:24
 • 8:30 - 8:33
 • 8:33 - 8:38
 • 8:38 - 8:41
 • 8:42 - 8:45
 • 8:45 - 8:48
 • 8:49 - 8:51
 • 8:53 - 8:58
 • 8:59 - 9:05
Title:
Jack Whitten: An Artist's Life | Art21 "Extended Play"
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Art21
Project:
"Extended Play" series
Duration:
09:19

Vietnamese subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions