Vietnamese subtitles

← Jack Whitten: An Artist's Life | Art21 "Extended Play"

Get Embed Code
17 Languages

Showing Revision 6 created 04/15/2018 by Ha Vu.

  1. (Tiếng mài giũa)
  2. Jack Whitten - Cuộc Đời Của Một Họa Sĩ
  3. Giờ tôi đang thấy bản thân
  4. thực hiện một loại hội họa
  5. mà bàn tay tôi không chạm vào nó
  6. Đây là chuyển thể của bảng màu của họa sĩ
  7. Được rồi
  8. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng