Vietnamese subtitles

← Jack Whitten: An Artist's Life | Art21 "Extended Play"

Get Embed Code
17 Languages

Showing Revision 4 created 04/15/2018 by Ha Vu.

  1. (Tiếng mài giũa)
  2. Jack Whitten - Cuộc Đời Của Một Họa Sĩ
  3. Giờ tôi đang thấy bản thân
  4. thực hiện một loại hội họa
  5. mà bàn tay tôi không chạm vào nó