Return to Video

Stephen Coleman: Den moraliska faran med icke-dödliga vapen.

 • 0:00 - 0:02
  Vad jag vill prata om med er om idag
 • 0:02 - 0:06
  är några av de problem som militären i västvärlden --
 • 0:06 - 0:09
  Australien, USA, Storbritanien och så vidare --
 • 0:09 - 0:11
  möter i några av de uppdrag
 • 0:11 - 0:14
  som de genomför just nu i den moderna världen.
 • 0:14 - 0:16
  Om ni betänker dessa saker
 • 0:16 - 0:19
  som vi har skickat australiensiska militärer till de senaste åren,
 • 0:19 - 0:22
  vi har det uppenbara såsom Irak och Afghanistan,
 • 0:22 - 0:24
  men vi har också saker som Östtimor
 • 0:24 - 0:26
  och Salomonöarna och så vidare.
 • 0:26 - 0:28
  Och många av dessa insatser
 • 0:28 - 0:31
  som vi faktiskt skickar militären till nu för tiden
 • 0:31 - 0:33
  är inte traditionella krig.
 • 0:33 - 0:35
  Faktum är att många av uppgifterna
 • 0:35 - 0:38
  som vi ber militären att utföra i dessa situationer
 • 0:38 - 0:41
  är sådana att i de egna länderna, Australien, USA och så vidare,
 • 0:41 - 0:44
  skulle dessa utföras av poliser.
 • 0:44 - 0:46
  Så det finns en hel hög med problem som dyker upp
 • 0:46 - 0:48
  för militärens personal i dessa situationer,
 • 0:48 - 0:51
  eftersom de gör saker som de inte har blivit ordentligt tränade till,
 • 0:51 - 0:53
  och de utför saker
 • 0:53 - 0:56
  där de som vanligen utför dessa i de egna länderna
 • 0:56 - 0:58
  har blivit väldigt annorlunda tränade att göra
 • 0:58 - 1:00
  och väldigt annourlunda utrustade inför.
 • 1:00 - 1:02
  Det finns en uppsjö av anledningar
 • 1:02 - 1:04
  varför vi faktiskt skickar militärer
 • 1:04 - 1:06
  snarare än poliser för att utföra dessa jobb.
 • 1:06 - 1:09
  Om Australien behövde skicka tusen personer imorgon
 • 1:09 - 1:11
  till Västra Papua till exempel,
 • 1:11 - 1:13
  då har vi inte tusen poliser som bara väntar
 • 1:13 - 1:15
  och kan åka imorgon
 • 1:15 - 1:17
  men vi har faktiskt tusen soldater som kan åka.
 • 1:17 - 1:20
  Så när vi behöver skicka någon, då skickar vi militären --
 • 1:20 - 1:22
  eftersom de finns där, de är tillgängliga
 • 1:22 - 1:24
  och för tusan, de är vana att åka iväg och göra saker som dessa,
 • 1:24 - 1:26
  klara sig själva
 • 1:26 - 1:28
  och inte ha allt det där extra stödet.
 • 1:28 - 1:30
  I den meningen är de kapabla att göra det.
 • 1:30 - 1:33
  Men de är inte tränade på samma sätt som polisen är
 • 1:33 - 1:36
  och de är verkligen inte utrustade på samma sätt som polisen är.
 • 1:36 - 1:38
  Och detta har skapat massor av problem för dem
 • 1:38 - 1:40
  när de hanterar dessa problem.
 • 1:40 - 1:42
  En särskild fråga som dyker upp
 • 1:42 - 1:44
  och som jag är särskilt intresserad av
 • 1:44 - 1:46
  är frågan huruvida vi borde,
 • 1:46 - 1:48
  när vi skickar militär personal på dessa typer av uppdrag,
 • 1:48 - 1:50
  utrusta dem annourlunda,
 • 1:50 - 1:52
  och i synnerhet om vi borde ge dem tillgång
 • 1:52 - 1:55
  till några av de typer av icke-dödliga vapen som polisen har.
 • 1:55 - 1:57
  Eftersom de till viss del har samma typ av uppgifter,
 • 1:57 - 1:59
  borde de kanske ha några av de sakerna.
 • 1:59 - 2:01
  Och naturligtvis, det finns ett stort antal platser
 • 2:01 - 2:03
  där man skulle tro att dessa saker skulle vara mycket användbara.
 • 2:03 - 2:06
  Till exempel, där man har militära kontrollpunkter.
 • 2:06 - 2:08
  Om personer närmar sig dessa kontroller
 • 2:08 - 2:10
  och om militären där är osäkra på
 • 2:10 - 2:12
  om denne person är fientlig eller inte.
 • 2:12 - 2:14
  Säg att en person närmar sig,
 • 2:14 - 2:16
  och de frågar sig, "Är detta en självmordsbombare eller inte?"
 • 2:16 - 2:18
  Har de någonting gömt under kläderna? Vad kommer att hända?
 • 2:18 - 2:20
  De vet inte om personen är fientlig eller inte.
 • 2:20 - 2:22
  Om denna person inte följer instruktioner
 • 2:22 - 2:24
  kan det sluta med de blir skjutna
 • 2:24 - 2:26
  för att det sedan upptäcka
 • 2:26 - 2:28
  antingen, ja, vi sköt rätt person,
 • 2:28 - 2:30
  eller, nej, det var bara en oskyldig person
 • 2:30 - 2:32
  som inte förstod vad som pågick.
 • 2:32 - 2:34
  Om de hade haft icke-dödliga vapen
 • 2:34 - 2:36
  skulle de ha sagt, "Vi kan använda dem i den typen av situation.
 • 2:36 - 2:38
  Om vi skjuter någon som inte är fientlig,
 • 2:38 - 2:40
  har vi åtminstonde inte dödat dem."
 • 2:40 - 2:42
  Ännu en situation.
 • 2:42 - 2:44
  Detta foto är faktiskt från ett av uppdragen
 • 2:44 - 2:46
  i Balkan under det sena 90-talet.
 • 2:46 - 2:48
  Situationen är lite annourlunda
 • 2:48 - 2:50
  där de kanske vet att någon är fientlig,
 • 2:50 - 2:52
  där de har någon som skjuter mot dem
 • 2:52 - 2:55
  eller gör något annat som är tydligt fientligt, kastar sten eller så.
 • 2:55 - 2:58
  Men om de svarar, finns det en uppsjö av andra personer omkring
 • 2:58 - 3:01
  som är oskyldiga och kanske blir skadade --
 • 3:01 - 3:05
  blir indirekta förluster som militären helst inte vill prata om.
 • 3:05 - 3:07
  Igen skulle de säga, "Om vi hade tillgång till icke-dödliga vapen,
 • 3:07 - 3:09
  om vi vet att någon är fientlig,
 • 3:09 - 3:11
  kan vi göra något för att ta itu med dem
 • 3:11 - 3:13
  och veta att om vi träffar någon annan runt omkring,
 • 3:13 - 3:15
  kommer vi igen, åtminstone inte döda dem."
 • 3:15 - 3:17
  Ett annat förslag har varit,
 • 3:17 - 3:19
  eftersom vi sätter ut så många robotar i fältet
 • 3:19 - 3:21
  ser vi att tiden närmar sig
 • 3:21 - 3:24
  där de faktiskt kan skicka ut autonoma robotar i fält.
 • 3:24 - 3:27
  Dessa kommer att fatta sina egna beslut gällande vem som skall skjutas eller ej
 • 3:27 - 3:29
  utan någon människa med i beslutet.
 • 3:29 - 3:31
  Och förslaget är då,
 • 3:31 - 3:33
  om vi skickar ut robotar och tillåter dem att göra detta,
 • 3:33 - 3:36
  är det kanske en god idé, igen
 • 3:36 - 3:38
  om de är beväpnade med icke-dödliga vapen
 • 3:38 - 3:41
  så om roboten fattar ett dåligt beslut och skjuter fel person,
 • 3:41 - 3:43
  har vi igen, faktiskt inte dödat dem.
 • 3:43 - 3:46
  Det finns en stor variation av olika icke-dödliga vapen,
 • 3:46 - 3:48
  några som uppenbarligen finns tillgängliga nu,
 • 3:48 - 3:50
  och några som är under utveckling.
 • 3:50 - 3:52
  Ni har traditionella typer så som pepparspray,
 • 3:52 - 3:54
  O.C spray uppe i toppen där,
 • 3:54 - 3:56
  och Tasers (elpistoler) här borta.
 • 3:56 - 3:59
  Den uppe i toppen där är faktiskt en skinande laser
 • 3:59 - 4:01
  som är avsedd att förblinda en person tillfälligt
 • 4:01 - 4:03
  och förvirra dem.
 • 4:03 - 4:05
  Ni har icke-dödliga hagelpatroner
 • 4:05 - 4:07
  som innehåller gummikulor
 • 4:07 - 4:09
  istället för de traditionella av metall.
 • 4:09 - 4:12
  Och denna i mitten, den stora lastbilen,
 • 4:12 - 4:14
  kallas faktiskt för Active Denial System (Aktivt stoppsystem) --
 • 4:14 - 4:17
  något som USA:s militär jobbar på just nu.
 • 4:17 - 4:20
  Det är i grunden en stor mikrovågssändare.
 • 4:20 - 4:23
  Det är den klassiska idén om en värmestråle.
 • 4:23 - 4:26
  Den når ut en riktigt lång sträcka
 • 4:26 - 4:28
  jämfört med andra typer av liknande lösningar.
 • 4:28 - 4:30
  Och alla som träffas med den
 • 4:30 - 4:32
  känner ett snabbt slag av hetta
 • 4:32 - 4:34
  och vill bara komma ur dess väg.
 • 4:34 - 4:37
  Det är mycket mer avancerad än en mikrovågsugn,
 • 4:37 - 4:39
  men i grund och botten kokar den vattenmolekylerna
 • 4:39 - 4:41
  i de yttersta lagren av ert skin.
 • 4:41 - 4:43
  Så man känner denna massiva hetta,
 • 4:43 - 4:45
  och känner, "Jag vill härifrån."
 • 4:45 - 4:48
  Och tanken är att denna blir mycket användbar
 • 4:48 - 4:50
  på ställen där vi behöver flytta en grupp från ett särskilt område,
 • 4:50 - 4:52
  om gruppen uppträder hotfullt.
 • 4:52 - 4:55
  Om vi behöver hålla folk borta från ett särskilt ställe,
 • 4:55 - 4:58
  kan vi göra det med denna typ av lösningar.
 • 4:58 - 5:00
  Uppenbarligen finns det ett stort urval av olika typer
 • 5:00 - 5:03
  av icke-dödliga vapen vi kan ge till militären
 • 5:03 - 5:05
  och det finns ett flertal tillfällen
 • 5:05 - 5:08
  där vi tittar på dessa och säger, "Dessa kan bli riktigt användbara."
 • 5:08 - 5:10
  Men som jag sa,
 • 5:10 - 5:12
  militären och polisen
 • 5:12 - 5:14
  är väldigt olika.
 • 5:14 - 5:16
  Ni behöver inte titta särskilt noga
 • 5:16 - 5:18
  för att förstå att de skulle vara mycket olika.
 • 5:18 - 5:20
  I synnerhet,
 • 5:20 - 5:22
  inställningen till att använda våld
 • 5:22 - 5:24
  och sättet de är tränade att använda våld
 • 5:24 - 5:26
  är synnerligen annourlunda.
 • 5:26 - 5:28
  Polisen --
 • 5:28 - 5:31
  som jag vet då jag hjälpt till att träna polisen --
 • 5:31 - 5:34
  polisen, i synnerhet i västvärlden åtminstonde,
 • 5:34 - 5:37
  är tränade att trappa ner våld,
 • 5:37 - 5:39
  och försöker undvika att använda våld
 • 5:39 - 5:41
  där det är möjligt,
 • 5:41 - 5:43
  och att använda dödligt våld
 • 5:43 - 5:46
  är en absolut sista åtgärd.
 • 5:46 - 5:49
  Militär personal tränas för krig,
 • 5:49 - 5:52
  och de tränas att, så fort saker går illa,
 • 5:52 - 5:55
  svara med dödligt våld.
 • 5:56 - 6:00
  Från det ögonblick då avföringen träffar den roterande turbinen,
 • 6:00 - 6:03
  kan du börja skjuta folk.
 • 6:03 - 6:05
  Deras attityd gentemot
 • 6:05 - 6:07
  användandet av dödligt våld är mycket annourlunda,
 • 6:07 - 6:09
  och jag tycket det är ganska uppenbart
 • 6:09 - 6:12
  att deras attityd för användandet av icke-dödliga vapen
 • 6:12 - 6:15
  också skulle vara mycket olikt den som polisen har.
 • 6:15 - 6:17
  Eftersom vi redan har så många problem
 • 6:17 - 6:20
  med polisens användning av icke-dödliga vapen på olika sätt,
 • 6:20 - 6:23
  tyckte jag att det skulle vara en god idé att titta på några av dessa saker
 • 6:23 - 6:25
  och försöka relatera dem till ett militärt synsätt.
 • 6:25 - 6:27
  Jag blev riktigt överraskad när jag började med detta,
 • 6:27 - 6:29
  över att se, som det visade sig,
 • 6:29 - 6:32
  att även de som förespråkade användningen av icke-dödliga vapen av militären
 • 6:32 - 6:34
  i realiteten inte hade gjort det.
 • 6:34 - 6:36
  De verkar allmänt tänka som så att,
 • 6:36 - 6:38
  "Varför skulle vi bry oss om hur det gick för polisen?
 • 6:38 - 6:40
  Vi möter någonting annourlunda,"
 • 6:40 - 6:42
  och verkade inte inse det faktum,
 • 6:42 - 6:44
  att de i stora drag mötte samma sorts saker.
 • 6:44 - 6:46
  Jag började faktiskt undersöka några av dessa frågor
 • 6:46 - 6:48
  och ta en titt
 • 6:48 - 6:51
  på vilket sätt polisen använde icke-dödliga vapen när de introducerades
 • 6:51 - 6:53
  och på några av problemen som kunde uppstå
 • 6:53 - 6:55
  från dessa sorts saker
 • 6:55 - 6:57
  när de faktiskt introducerade dem.
 • 6:57 - 6:59
  Naturligtvis, som australiensare,
 • 6:59 - 7:01
  började jag titta på Australien,
 • 7:01 - 7:04
  med återigen, kunskapen från mina egna erfarenheter sedan tidigare
 • 7:04 - 7:07
  när icke-dödliga vapen introducerades i Australien.
 • 7:07 - 7:09
  En av de saker jag i synnerhet tittade på
 • 7:09 - 7:11
  var användningen av pepparspray,
 • 7:11 - 7:13
  oleoresin capsicum spray, pepparspray,
 • 7:13 - 7:15
  hos den australiensiska polisen
 • 7:15 - 7:17
  och att se vad som hände när den introducerades
 • 7:17 - 7:19
  och liknande saker.
 • 7:19 - 7:21
  En studie som jag hittade,
 • 7:21 - 7:23
  en som var synnerligen intressant,
 • 7:23 - 7:25
  var faktiskt från Queensland,
 • 7:25 - 7:28
  då de hade en försöksperiod för användandet av pepparspray
 • 7:28 - 7:31
  innan de släppte den till ett större område.
 • 7:31 - 7:34
  Så jag tog och tittade på några av siffrorna från denna.
 • 7:34 - 7:36
  När de introducerade pepparspray i Queensland,
 • 7:36 - 7:38
  var de mycket precisa.
 • 7:38 - 7:41
  Polisministern gav en hel hög av uttalanden omkring det,
 • 7:41 - 7:43
  de sa att, "Detta är uttryckligen avsett
 • 7:43 - 7:45
  att ge polisen ett alternativ
 • 7:45 - 7:48
  mellan att skrika och att skjuta.
 • 7:48 - 7:51
  Det är något som de kan använda istället för ett skjutvapen
 • 7:51 - 7:54
  i de situationerna där de tidigare behövde skjuta någon."
 • 7:54 - 7:57
  Så jag tittade på siffrorna över polisens skjutande.
 • 7:57 - 7:59
  Och ni kan faktiskt inte hitta dessa så enkelt
 • 7:59 - 8:01
  för de enskilda australiensiska staterna.
 • 8:01 - 8:03
  Jag kunde bara hitta dessa.
 • 8:03 - 8:05
  Detta är från det australiensiska brottsinstitutets rapport.
 • 8:05 - 8:07
  Som ni kan se från det finstilta, om ni kan läsa i toppen:
 • 8:07 - 8:10
  "Polisens dödsskjutningar" betyder inte bara personer som blev skjutna av polisen,
 • 8:10 - 8:14
  utan även personer som skjutit sig själva i polisens närvaro.
 • 8:14 - 8:16
  Men detta är siffror från hela landet.
 • 8:16 - 8:18
  Och den röda pilen visar på den punkt
 • 8:18 - 8:20
  där Queensland faktiskt sa,
 • 8:20 - 8:23
  "Ja, här är där vi skall ge alla poliser i hela staten
 • 8:23 - 8:25
  tillgång till pepparspray."
 • 8:25 - 8:28
  Ni kan se att det var sex dödsfall innan det
 • 8:28 - 8:30
  varje år under ett antal år.
 • 8:30 - 8:32
  Det fannas en topp, naturligtvis, ett par år innan,
 • 8:32 - 8:34
  men det var faktiskt inte i Queensland.
 • 8:34 - 8:37
  Vet någon var det var? Inte Port Arthur, nej.
 • 8:37 - 8:39
  Victoria? Ja, riktigt.
 • 8:39 - 8:42
  Toppen var enbart Victoria.
 • 8:42 - 8:44
  Så det handlade inte om att Queensland hade ett särskilt problem
 • 8:44 - 8:48
  med dödsfall från polisens skottlossning eller så.
 • 8:48 - 8:50
  Sex dödskjutningar över hela landet,
 • 8:50 - 8:52
  ganska konsekvent under de föregående åren.
 • 8:52 - 8:55
  De nästkommande två åren var då de hade studien --2001, 2002.
 • 8:55 - 8:58
  Någon som vill gissa hur många gånger,
 • 8:58 - 9:00
  med tanke på hur de introducerade detta,
 • 9:00 - 9:03
  som polisen i Queensland använde pepparspray under den tiden?
 • 9:03 - 9:05
  Hundra? En, tre.
 • 9:05 - 9:08
  Tusen börjar närma sig.
 • 9:10 - 9:12
  Enbart introducerad
 • 9:12 - 9:14
  som ett alternativ till dödligt våld --
 • 9:14 - 9:17
  ett alternativ mellan att skrika och att skjuta.
 • 9:17 - 9:19
  Nu går jag lite på lina här
 • 9:19 - 9:22
  när jag säger att om polisen i Queensland inte hade pepparsprey,
 • 9:22 - 9:25
  så hade de förmodligen inte skjutit 2,226 personer
 • 9:25 - 9:28
  under dessa två år.
 • 9:28 - 9:30
  Faktum är, att om ni tittar
 • 9:30 - 9:32
  på studierna som vi har,
 • 9:32 - 9:35
  materialet de samlade in och undersökte,
 • 9:35 - 9:38
  kan ni se att de misstänkta bara var beväpnade
 • 9:38 - 9:40
  i cirka 15 procent av fallen
 • 9:40 - 9:42
  där pepparspray användes.
 • 9:42 - 9:45
  Det användes rutinmässigt under denna period,
 • 9:45 - 9:47
  och, naturligtvis, är fortfarande rutinmässigt använt --
 • 9:47 - 9:49
  eftersom det inte framkom några klagomål på det,
 • 9:49 - 9:52
  inte inom ämnet för denna studien i alla fall --
 • 9:52 - 9:54
  det användes rutinmässigt
 • 9:54 - 9:56
  för att hantera personer som var våldsamma,
 • 9:56 - 9:58
  som var potentielt våldsamma,
 • 9:58 - 10:00
  och rätt så ofta använt
 • 10:00 - 10:02
  för att hantera personer som bara
 • 10:02 - 10:06
  var passivt samarbetsovilliga.
 • 10:06 - 10:08
  Denna person gör inget våldsamt,
 • 10:08 - 10:10
  med de gör helt enkelt inte som vi vill.
 • 10:10 - 10:12
  De lyder inte de order som vi ger dem,
 • 10:12 - 10:14
  så vi ger dem en salva av pepparsprayen.
 • 10:14 - 10:18
  Det kommer att öka på saker. Allt blir bättre på det sättet.
 • 10:18 - 10:20
  Detta var något som uttryckligen introducerades
 • 10:20 - 10:22
  som ett alternativ till skjutvapen,
 • 10:22 - 10:24
  men det används rutinmässigt
 • 10:24 - 10:26
  för att hantera en stor mängd
 • 10:26 - 10:28
  av andra typer av problem.
 • 10:28 - 10:30
  En särskild fråga som har kommit upp
 • 10:30 - 10:33
  med militärens användande av icke-dödliga vapen --
 • 10:33 - 10:36
  och personer som säger, "Tja, det kanske finns en del problem" --
 • 10:36 - 10:39
  så finns det en del specifica problem att fokusera på.
 • 10:39 - 10:41
  Ett av dessa problem
 • 10:41 - 10:44
  är att icke-dödliga vapen kan användas urskillningslöst.
 • 10:44 - 10:47
  En av de fundamentala principerna i militärens användande av våld
 • 10:47 - 10:49
  är att man måste vara urskiljande.
 • 10:49 - 10:52
  Man måste vara försiktig med vem man skjuter på.
 • 10:52 - 10:55
  Så ett av problemen som föreslagits med icke-dödliga vapen
 • 10:55 - 10:57
  är att de kan komma att användas urskillningslöst --
 • 10:57 - 10:59
  att man använder dem mot en stor grupp av personer
 • 10:59 - 11:02
  eftersom man inte behöver oroa sig så mycket längre.
 • 11:02 - 11:04
  Och faktum är, att vid ett fall
 • 11:04 - 11:06
  där jag tror att det hände och ni kan se det
 • 11:06 - 11:09
  var belägringen av Dubrovka-teatern i Moskva år 2002,
 • 11:09 - 11:11
  vilken förmodligen många av er, till skillnad från mina studenter vid ADFA,
 • 11:11 - 11:13
  faktiskt är gamla nog att minnas.
 • 11:13 - 11:16
  Tjetjener hade gått in och tagit kontroll över teatern.
 • 11:16 - 11:19
  De höll omkring 700 personer som gisslan.
 • 11:19 - 11:21
  De hade släppt ett gäng människor,
 • 11:21 - 11:24
  men de hade fortfarande runt 700 i gisslan.
 • 11:24 - 11:27
  Och den ryska säkerhetspolisen,
 • 11:27 - 11:29
  specialstyrkorna, Spetsnaz,
 • 11:29 - 11:31
  gick faktiskt in och stormade teatern.
 • 11:31 - 11:34
  Och sättet de gjorde det på var att pumpa hela byggnaden full av bedövningsgas.
 • 11:34 - 11:36
  Och det visade sig
 • 11:36 - 11:39
  att flera av gisslan faktiskt dog
 • 11:39 - 11:42
  som en följd av att ha andats in gasen.
 • 11:42 - 11:44
  Den användes urskillningslöst.
 • 11:44 - 11:47
  De fyllde hela teatern med gasen.
 • 11:47 - 11:49
  Och inte som en överraskning dog folk,
 • 11:49 - 11:51
  eftersom man inte vet hur mycket av gasen
 • 11:51 - 11:53
  som varje person kommer att inandas,
 • 11:53 - 11:55
  i vilken position de kommer falla ihop i
 • 11:55 - 11:57
  när de blir medvetslösa och så vidare.
 • 11:57 - 12:00
  Faktum är att bara några personer blev skjutna
 • 12:00 - 12:02
  vid denna händelsen.
 • 12:02 - 12:04
  Så när de tittade på det efteråt,
 • 12:04 - 12:06
  var det bara några personer
 • 12:06 - 12:08
  som hade blivit skjutna av gisslantagarna
 • 12:08 - 12:10
  eller skjutna av polisstyrkan
 • 12:10 - 12:12
  när de gick in för att ta hand om läget.
 • 12:12 - 12:14
  Nästan alla som dog
 • 12:14 - 12:16
  dog av att andas in gasen.
 • 12:16 - 12:18
  Den slutliga siffran av döda gisslan
 • 12:18 - 12:20
  är lite oklar,
 • 12:20 - 12:22
  men det är säkert några fler än så,
 • 12:22 - 12:24
  eftersom det fanns de som dog inom de närmaste dagarna.
 • 12:24 - 12:26
  Detta var ett särskilt problem de pratade om,
 • 12:26 - 12:28
  att det kunde komma att användas urskillningslöst.
 • 12:28 - 12:30
  Ett annat problem som folk pratar om
 • 12:30 - 12:32
  med militärens användning av icke-dödliga vapen,
 • 12:32 - 12:35
  och det är faktiskt orsaken till varför det i konventionen om kemiska vapen,
 • 12:35 - 12:37
  står att man inte får använda verktyg avsedda för upplopp
 • 12:37 - 12:39
  som ett vapen i krig,
 • 12:39 - 12:42
  problemet med det blir att det verkar som att ibland
 • 12:42 - 12:45
  kan icke-dödliga vapen användas, inte som ett alternativ till dödligt våld,
 • 12:45 - 12:48
  utan som en förstärkare av dödligt våld --
 • 12:48 - 12:50
  att man använder icke-dödliga vapen först
 • 12:50 - 12:53
  så att de dödliga vapnen faktiskt blir mer effektiva.
 • 12:53 - 12:55
  Personerna man skjuter på
 • 12:55 - 12:57
  kommer inte att kunna komma undan.
 • 12:57 - 13:00
  De kommer inte att vara medvetna om vad som händer och man kan döda dem lättare.
 • 13:00 - 13:03
  Faktum är, att det är precis vad som hände här.
 • 13:03 - 13:06
  Gisslantagarna som hade blivit medvetslösa av gasen
 • 13:06 - 13:08
  greps inte,
 • 13:08 - 13:11
  de blev helt enkelt skjutna i huvudet.
 • 13:11 - 13:13
  Så detta icke-dödliga vapen
 • 13:13 - 13:15
  blev i realiteten, i detta fall
 • 13:15 - 13:18
  använt som en förstärkare av dödligt våld
 • 13:18 - 13:20
  för att göra dödandet mer effektivt
 • 13:20 - 13:23
  i detta fallet.
 • 13:23 - 13:25
  Ytterligare ett problem som jag snabbt vill nämna
 • 13:25 - 13:27
  är att det finns en hel hög av problem
 • 13:27 - 13:29
  med sättet som folk blir lärda
 • 13:29 - 13:31
  i att använda icke-dödliga vapen
 • 13:31 - 13:33
  och hur de tränas och blir testade och så vidare.
 • 13:33 - 13:36
  Eftersom de testas i fina, säkra omgivningar.
 • 13:36 - 13:39
  Och folk blir utbildade in att använda dem i fina, säkra omgviningar
 • 13:39 - 13:42
  som denna, där man kan se exakt vad som pågår.
 • 13:42 - 13:45
  Personen med pepparsprayen bär gummihandskar
 • 13:45 - 13:47
  för att de inte skall få något av det på sig och så vidare.
 • 13:47 - 13:49
  Med det används aldrig på det sättet.
 • 13:49 - 13:51
  Det kommer att användas ute i verkliga världen,
 • 13:51 - 13:55
  som i Texas, som så här.
 • 13:55 - 13:58
  Jag erkänner, just detta fallet
 • 13:58 - 14:00
  väckte faktiskt min nyfikenhet kring detta.
 • 14:00 - 14:03
  Det hände när jag jobbade som forskarassistent vid USA:s marinakademi.
 • 14:03 - 14:06
  Och nyheterna började rapportera om denna situation
 • 14:06 - 14:09
  där en kvinna grälade med en polis.
 • 14:09 - 14:11
  Hon var inte våldsam.
 • 14:11 - 14:13
  Faktum är att han nog var 15 cm längre än mig,
 • 14:13 - 14:16
  och hon var ungefär så här hög.
 • 14:16 - 14:18
  Och slutligen sa hon till honom
 • 14:18 - 14:20
  "Jag kommer att gå tillbaka in i min bil."
 • 14:20 - 14:22
  Och han säger, "Om du gör det kommer jag chocka dig med el-pistolen."
 • 14:22 - 14:25
  Och hon säger, "Varsågod, chocka mig." Och han gör då det.
 • 14:25 - 14:27
  Och allt detta fångas av videokameran
 • 14:27 - 14:31
  som filmar i fronten på polisbilen.
 • 14:31 - 14:34
  Och hon är 72,
 • 14:34 - 14:38
  och detta verkar vara det mest passande sättet att hantera henne.
 • 14:38 - 14:40
  Ytterligare exempel på samma typ av händelse
 • 14:40 - 14:42
  med andra personer där man skulle tycka
 • 14:42 - 14:45
  man skulle tycka, "Är detta verkligen ett passande sätt att använda icke-dödliga vapen?"
 • 14:45 - 14:47
  "Polischef el-chockar 14-åring i huvudet."
 • 14:47 - 14:50
  "Hon sprang iväg. Vad skulle jag annars göra?"
 • 14:50 - 14:53
  (Skratt)
 • 14:53 - 14:55
  Eller i Florida:
 • 14:55 - 14:58
  "Polis el-chockar 6-åring vid grundskola."
 • 14:58 - 15:00
  Och uppenbarligen lärde de sig något av det
 • 15:00 - 15:02
  eftersom i samma distrikt,
 • 15:02 - 15:04
  "Polis ser över rutiner efter barn har el-chockats:
 • 15:04 - 15:07
  andra barnet el-chockat inom några veckor."
 • 15:07 - 15:09
  Samma polisdistrikt.
 • 15:09 - 15:12
  Ytterligare barn inom veckor efter att ha el-chockat 6-åriga pojken.
 • 15:12 - 15:14
  Och om ni bara tror
 • 15:14 - 15:16
  att det kommer att hända i USA,
 • 15:16 - 15:18
  det hände i Kanada också.
 • 15:18 - 15:20
  Och en kollega till mig
 • 15:20 - 15:22
  skickade mig denna från London.
 • 15:22 - 15:25
  Men min personliga favorit, om jag skall erkänna det,
 • 15:25 - 15:28
  kommer faktiskt från USA:
 • 15:28 - 15:31
  "Polis el-chockar 86-årig handikappad kvinna i hennes säng."
 • 15:31 - 15:35
  Jag kollade rapporten på denna.
 • 15:35 - 15:38
  Jag tittade på den. Jag var riktigt överraskad.
 • 15:38 - 15:41
  Uppenbarligen hade hon antagit en mer hotfull ställning i sin säng.
 • 15:41 - 15:43
  (Skratt)
 • 15:43 - 15:45
  Jag skojar inte. Det är precis vad det stod.
 • 15:45 - 15:48
  "Hon antog en mer hotfull ställning i sin säng."
 • 15:48 - 15:50
  Ok.
 • 15:50 - 15:52
  Men jag påminner er om vad jag pratar om,
 • 15:52 - 15:54
  jag pratar om militärens användning av icke-dödliga vapen.
 • 15:54 - 15:56
  Så varför är detta relevant?
 • 15:56 - 15:58
  Eftersom polisen faktiskt är mer återhållsam med användningen av våld
 • 15:58 - 16:00
  än vad militären är.
 • 16:00 - 16:03
  De tränas att vara mer återhållsamma med våldet än militären.
 • 16:03 - 16:06
  De tränas att tänka till mer, att försöka lugna läget.
 • 16:06 - 16:09
  Så om man har dessa problem med poliser och icke-dödliga vapen,
 • 16:09 - 16:11
  vad i hela fridens namn får er att tro
 • 16:11 - 16:14
  att det kommer att gå bättre för militären?
 • 16:15 - 16:18
  Den sista saken jag vill säga är att,
 • 16:18 - 16:20
  när jag pratar med polisen
 • 16:20 - 16:22
  om hur ett perfekt icke-dödligt vapen skulle se ut,
 • 16:22 - 16:24
  säger de oundvikligen samma sak.
 • 16:24 - 16:27
  De säger att, "Det skall vara något som är elakt nog
 • 16:27 - 16:29
  så att folk inte vill bli träffade av det.
 • 16:29 - 16:31
  Så att när man hotar med att använda det,
 • 16:31 - 16:34
  kommer folk att foga sig,
 • 16:34 - 16:36
  men det skall också vara något
 • 16:36 - 16:40
  som inte lämnar några varaktiga effekter."
 • 16:40 - 16:43
  Med andra ord, det perfekta icke-dödliga vapnet
 • 16:43 - 16:45
  är något som är perfekt för missbruk.
 • 16:45 - 16:47
  Vad skulle dessa killarna gjort
 • 16:47 - 16:49
  om de hade haft tillgång till el-pistoler
 • 16:49 - 16:51
  eller till en bemannad, flyttbar version
 • 16:51 - 16:53
  av det aktiva stoppsystemet --
 • 16:53 - 16:56
  en liten värmestråle som man kan använda på folk
 • 16:56 - 16:58
  utan att oroa sig för det.
 • 16:58 - 17:01
  Jag tror, att det finns sätt på vilka
 • 17:01 - 17:03
  icke-dödliga vapen kommer att vara fantastiska i dessa lägen,
 • 17:03 - 17:05
  men det finns också massor av problem
 • 17:05 - 17:07
  som måste beaktas.
 • 17:07 - 17:09
  Tackar så mycket.
 • 17:09 - 17:11
  (Applåder)
Title:
Stephen Coleman: Den moraliska faran med icke-dödliga vapen.
Speaker:
Stephen Coleman
Description:

Pepparspray och elpistoler ökar i användning av både polisen och militären, och mer exotiska icke-dödliga vapen så som värmestrålar är på gång. Vid TEDxCanberra utforskar etikern Stephen Coleman de oväntade konsekvenserna av dessa vapens introduktion och ställer några utmanande frågor.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
17:11
Johan Cegrell added a translation

Swedish subtitles

Revisions