Return to Video

Stephen Coleman: Rreziqet morale të armëve jo-vdekjeprurëse.

 • 0:00 - 0:02
  Sot dua të ju flas
 • 0:02 - 0:06
  për disa probleme me të cilat ushtria e botës perëndimore
 • 0:06 - 0:09
  Australia, Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe, dhe të tjera --
 • 0:09 - 0:11
  ballafaqohen në disa raste të vendosjeve të trupave
 • 0:11 - 0:14
  me të cilat ata po ballafaqohen në këtë moment në botën moderne.
 • 0:14 - 0:16
  Nëse mendoni për gjërat
 • 0:16 - 0:19
  në të cilat kemi futur personelin ushtarak të Australisë gjatë këtyre viteve të fundit,
 • 0:19 - 0:22
  kemi gjëra evidente sikurse Iraku dhe Afganistani,
 • 0:22 - 0:24
  por gjithashtu kemi raste si Timori Lindor
 • 0:24 - 0:26
  dhe Ishujt e Solomonit dhe disa të tjera.
 • 0:26 - 0:28
  Shumica e këtyre vendosjeve të trupave
 • 0:28 - 0:31
  në të cilat po dërgojmë personel ushtarak
 • 0:31 - 0:33
  nuk janë luftëra tradicionale.
 • 0:33 - 0:35
  Në fakt, shumica prej këtyre punëve
 • 0:35 - 0:38
  që po u kërkojmë personelit ushtarak të bëjnë në këto situata
 • 0:38 - 0:41
  janë të cilat, në vendet e tyre si Australi, Shtete të Bashkuara dhe të tjera,
 • 0:41 - 0:44
  do të kryheshin nga oficerë të policisë.
 • 0:44 - 0:46
  Ka shumë probleme që lindin
 • 0:46 - 0:48
  për personelin ushtarak në këto situata,
 • 0:48 - 0:51
  sepse ata po bëjnë gjëra për të cilat nuk janë stërvitur,
 • 0:51 - 0:53
  dhe po bëjnë gjëra
 • 0:53 - 0:56
  të cilat njerëzit që i bëjnë në vendet e tyre
 • 0:56 - 0:58
  stërviten shumë ndryshe
 • 0:58 - 1:00
  dhe janë të pajisur me mjete tjera.
 • 1:00 - 1:02
  Ka shumë arsye përse
 • 1:02 - 1:04
  dërgojmë personel ushtarak
 • 1:04 - 1:06
  në vend të policisë për të kryer këto detyra.
 • 1:06 - 1:09
  Po qe se Australisë do t'i duhej të dërgonte 1000 njerëz nesër
 • 1:09 - 1:11
  në Papuan Perëndimore p.sh.,
 • 1:11 - 1:13
  ne në fakt nuk i kemi 1000 oficierë të policisë të gatshëm
 • 1:13 - 1:15
  që do mund të niseshin nesër
 • 1:15 - 1:17
  mirëpo i kemi 1000 ushtarë që do mund të shkonin.
 • 1:17 - 1:20
  Kështu që kur kemi nevojë të dërgojmë dikë, atëherë dërgojmë ushtrinë --
 • 1:20 - 1:22
  sepse ata janë të gatshëm
 • 1:22 - 1:24
  dhe tashmë janë mësuar me këto gjëra
 • 1:24 - 1:26
  dhe të jetojnë vetëm
 • 1:26 - 1:28
  dhe të mos kenë kaq shumë përkrahje.
 • 1:28 - 1:30
  Për këto arsye ata mund t' ia dalin mbanë.
 • 1:30 - 1:33
  Mirëpo ata nuk janë të stërvitur në të njëjtën mënyrë sikur oficerët e policisë
 • 1:33 - 1:36
  dhe po ashtu nuk janë të pajisur në të njëjtën mënyrë.
 • 1:36 - 1:38
  Kjo ka krijuar shumë probleme për ta
 • 1:38 - 1:40
  kur vie koha të ballafaqohen me këto çështje.
 • 1:40 - 1:42
  Një gjë në vecanti që ka dalur
 • 1:42 - 1:44
  për të cilën jam shumë i interesuar
 • 1:44 - 1:46
  vshtë çështja nëse,
 • 1:46 - 1:48
  kur dërgojmë personel ushtarak për të kryer këto detyra,
 • 1:48 - 1:50
  duhet t'i pajisim ata ndryshe,
 • 1:50 - 1:52
  dhe në vecanti, nëse duhet t'u japim qasje
 • 1:52 - 1:55
  në disa prej këtyre armëve jo-vdejkeprurëse që policia posedon.
 • 1:55 - 1:57
  Meqenëse ata kryejnë disa punë të ngjajshme,
 • 1:57 - 1:59
  ndoshta është e drejtë që ata të kenë disa prej këtyre gjërave.
 • 1:59 - 2:01
  Dhe sigurisht që ka një varg vendesh
 • 2:01 - 2:03
  ku këto gjëra mund të jenë shumë të dobishme.
 • 2:03 - 2:06
  P.sh. tek postblloqet ushtarake.
 • 2:06 - 2:08
  Një rast i tillë është kur personeli ushtarak në këto postblloqe
 • 2:08 - 2:10
  është i pasigurtë nëse personi që po afrohet
 • 2:10 - 2:12
  është armik ose jo.
 • 2:12 - 2:14
  Ta marrim si shembull këtë personin këtu dhe të themi që po ofrohet,
 • 2:14 - 2:16
  dhe ata mendojnë "Eshtë ky vetëvrasës me bombë apo jo?"
 • 2:16 - 2:18
  A kanë dicka të fshehur nën rroba?Cfarë do ndodhë?
 • 2:18 - 2:20
  Ata nuk e dinë nëse ky person është armik apo jo.
 • 2:20 - 2:22
  Po qe se ky person nuk ndjek udhëzimet,
 • 2:22 - 2:24
  ata mund të shtiejnë në të
 • 2:24 - 2:26
  dhe pastaj të marrin vesh
 • 2:26 - 2:28
  nëse në të vërtetë kishin shtirë në njeriun e duhur,
 • 2:28 - 2:30
  apo nëse ai ishte thejshtë një njeri i pafajshëm
 • 2:30 - 2:32
  i cili nuk kishte dijeni se cfarë po ndodhte.
 • 2:32 - 2:34
  Po qe se këta ushtarë do ishin të pajisur me armë jo-vdekjeprurëse
 • 2:34 - 2:36
  do të mund t'i përdornin ato në këso lloj situatash.
 • 2:36 - 2:38
  Po qe se shtiem në dikë që nuk është i rrezikshëm,
 • 2:38 - 2:40
  të paktën nuk e vrasim."
 • 2:40 - 2:42
  Një shembull tjetër.
 • 2:42 - 2:44
  Kjo foto është nga një mision
 • 2:44 - 2:46
  në Ballkan në fund '90-tave.
 • 2:46 - 2:48
  Situata është pak më ndryshe
 • 2:48 - 2:50
  sepse ata kanë më shumë njohuri dhe e dinë që personi është i armiqësor
 • 2:50 - 2:52
  pasi dikush po shtie mbi ta
 • 2:52 - 2:55
  ose po bën dicka që është e rrezikshme si p.sh. gjuan me gurë.
 • 2:55 - 2:58
  Por po qe se ata i kundërpërgjigjen, shumë njerë tjerë
 • 2:58 - 3:01
  të pafajshëm që ndodhen përreth mund të lëndohen --
 • 3:01 - 3:05
  dhe do shkaktonte dëm shtesë për të cilat ushtria shpesh herë mundohet të mos flasë.
 • 3:05 - 3:07
  Edhe në këtë rast ata do thonin "Po qe se kemi qasje në armë jo-vdekjeprurëse,
 • 3:07 - 3:09
  dhe përballemi me dikë që është i rrezikshëm,
 • 3:09 - 3:11
  mund të gjejmë një mënyrë tjetër për t'u marrë me ta
 • 3:11 - 3:13
  dhe dimë që po qe se lëndojmë edhe dikë tjetër përreth,
 • 3:13 - 3:15
  të paktën nuk i vrasim.
 • 3:15 - 3:17
  Një tjetër sugjerim që është shtruar,
 • 3:17 - 3:19
  duke marrë parsysh faktin që tani përdorim shumë robotë në zona lufte,
 • 3:19 - 3:21
  brenda pak kohë
 • 3:21 - 3:24
  do të mund të jemi dërgojmë robotë në zona luftë të cilët janë të autonomë.
 • 3:24 - 3:27
  Këta robotë do të kenë aftësi të marrin vendimet e tyre dhe vendosin se në kë të shtien e në kë jo
 • 3:27 - 3:29
  pa ndonjë njeri që t'i udhëzojë.
 • 3:29 - 3:31
  Në këtë rast sugjerimi ka të bëjë me
 • 3:31 - 3:33
  atë se nëse do të lejojmë robotët që të kryejnë këto detyra,
 • 3:33 - 3:36
  ndoshta do të ishte ide më e mirë
 • 3:36 - 3:38
  po qe se ata do të ishin të pajisur me armë jo-vdekjeprurëse
 • 3:38 - 3:41
  ashtu që edhe po qe se roboti merr një vendim të gabuar dhe shtien në personin e gabuar.
 • 3:41 - 3:43
  të paktën nuk e vrasin.
 • 3:43 - 3:46
  Ka një varg armësh jo-vdekjeprurëse,
 • 3:46 - 3:48
  disa prej të cilave janë të disponueshme tani,
 • 3:48 - 3:50
  dhe disa të tjera janë duke u zhvilluar.
 • 3:50 - 3:52
  Kemi gjëra tradicionale sikur spreji djegës,
 • 3:52 - 3:54
  llak O.C. atje lartë
 • 3:54 - 3:56
  ose armë me elektroshok (Taser) këtu.
 • 3:56 - 3:59
  Ky në të djathtë është një taser verbërues
 • 3:59 - 4:01
  që ka për qëllim të verbëroj personin për një cast
 • 4:01 - 4:03
  dhe ta çorientojë.
 • 4:03 - 4:05
  Ka edhe fishekë tekeje jo-vdekjeprurëse
 • 4:05 - 4:07
  që përmbajnë fishkë gome
 • 4:07 - 4:09
  në vend të atyre tradicionale metalike.
 • 4:09 - 4:12
  Kjo foto në mes, ky kamioni i madh,
 • 4:12 - 4:14
  njihet si Sistemi Aktiv Mohues --
 • 4:14 - 4:17
  dhe ushtria e SHBA-ve është duke punur në zhvillimin e tij.
 • 4:17 - 4:20
  Eshtë një transmetuel me mikrovalë.
 • 4:20 - 4:23
  Eshtë sikur ideja juaj klasike e rrezeve të ngrohjes.
 • 4:23 - 4:26
  Arrin largësi të mëdha,
 • 4:26 - 4:28
  në krahasim me këto gjërat tjera.
 • 4:28 - 4:30
  Personat që goditen nga ajo
 • 4:30 - 4:32
  ndjejnë një shpërthim të papritur të nxehtësisë
 • 4:32 - 4:34
  dhe janë të prirut të largohen nga rruga.
 • 4:34 - 4:37
  Eshtë shumë më e përsosur në krahasim me një furrë me mikrovalë,
 • 4:37 - 4:39
  por thejshtë shkakton molekulat e ujit që të vlojnë
 • 4:39 - 4:41
  në sipërfaqen e jashtme të lëkurës.
 • 4:41 - 4:43
  Kur goditesh nga ajo e ndjen këtë ngrohje të jashtëzakonshme dhe
 • 4:43 - 4:45
  mendimi i parë që të vie në kokë është të largohesh që aty.
 • 4:45 - 4:48
  Mendohet që kjo lloj artilerie të jetë e dobishme
 • 4:48 - 4:50
  në vende ku është e nevojshme të shpërndahet një turmë
 • 4:50 - 4:52
  nëse turma është e rrezikshme.
 • 4:52 - 4:55
  Në raste kur është e nevojshme të mbajmë njerëzit larg nga një zonë e caktuar,
 • 4:55 - 4:58
  mund ta bëjmë atë me këso gjërash.
 • 4:58 - 5:00
  Pra sic e shihni ka një varg
 • 5:00 - 5:03
  armsësh jo-vdekjeprurëse me të cilat mund të pajisim personelin ushtarak
 • 5:03 - 5:05
  dhe ka lloj lloj situatash
 • 5:05 - 5:08
  në të cilat këto armë mund të jenë të dobishme.
 • 5:08 - 5:10
  Mirëpo sic thashë edhe më parë
 • 5:10 - 5:12
  ushtria dhe policia
 • 5:12 - 5:14
  janë të ndryshme.
 • 5:14 - 5:16
  Nuk ke nevojë të vrasësh mendjen shumë gjatë
 • 5:16 - 5:18
  për të vërejtur dallimet mes tyre.
 • 5:18 - 5:20
  Në veçanti,
 • 5:20 - 5:22
  qëndrimi ndaj përdorimit të forcës
 • 5:22 - 5:24
  dhe mënyra se si ata janë të stërvitur të perdorin forcën
 • 5:24 - 5:26
  është e ndryshme.
 • 5:26 - 5:28
  Policia --
 • 5:28 - 5:31
  une e di këtë sepse kam ndihmuar në stërvitjen e policëve --
 • 5:31 - 5:34
  policia, në disa autoritetete Perëdnrimore të paktën,
 • 5:34 - 5:37
  janë të stërvitur që të zvogëlojnë sasinë e forcës,
 • 5:37 - 5:39
  të provojnë të mënjanojnë përdorimin e forcës
 • 5:39 - 5:41
  kudo që të jetë e mundur,
 • 5:41 - 5:43
  dhe të përdorin forcën
 • 5:43 - 5:46
  si zgjidhje të fundit.
 • 5:46 - 5:49
  Personeli ushtarak stërviten për luftë,
 • 5:49 - 5:52
  dhe janë të stërvitur ashtu që posa gjërat të marrin kthesën për të keq,
 • 5:52 - 5:55
  përgjigjja e tyre është forca vdekjeprurëse.
 • 5:56 - 6:00
  Çastin që gjërat marrin kthesën për të keq,
 • 6:00 - 6:03
  ke të drejtë të shtiesh në njerëz.
 • 6:03 - 6:05
  Qëndrimet e tyre
 • 6:05 - 6:07
  ndaj përdorimit të forcës janë shumë të ndryshme
 • 6:07 - 6:09
  dhe besoj që është mjaft e qartë
 • 6:09 - 6:12
  që qëndrimi i tyre ndaj përdorimit të forcës jo-vdekjeprurëse
 • 6:12 - 6:15
  do të ishte i ndryshëm nga ai që kanë policia.
 • 6:15 - 6:17
  Meqenëse tashmë kemi pasur shumë probleme
 • 6:17 - 6:20
  me përdorimin e armëve jo-vdekjeprurëse nga policia në shumë mënyra,
 • 6:20 - 6:23
  besoj se do ishte ide e mirë t'u hedhim një sy disa gjërave
 • 6:23 - 6:25
  dhe të provojmë t'i ndërlidhim me kontekstin ushtarak.
 • 6:25 - 6:27
  U befasova shumë kur fillova të bëjë këtë
 • 6:27 - 6:29
  të shoh se në fakt
 • 6:29 - 6:32
  edhe ata njerëz që përkrahin përdorimin e armëve jo-vdekjeprurëse nga ushtria
 • 6:32 - 6:34
  nuk kishin bërë një gjë të tille.
 • 6:34 - 6:36
  Duket se ata mendojnë
 • 6:36 - 6:38
  " Pse të na bëhet neve vonë se cfarë ndodh me policinë?
 • 6:38 - 6:40
  Ne kemi një këndvështrim tjetër."
 • 6:40 - 6:42
  dhe si duket nuk ishin në gjendje të kuptonin faktin që
 • 6:42 - 6:44
  para tyre qëndronte e njëjta gjë.
 • 6:44 - 6:46
  Andaj unë fillova t'i hulumtoj disa prej këtyre cështjeve
 • 6:46 - 6:48
  dhe të shoh
 • 6:48 - 6:51
  se si policia përdorin armët jo-vdekjeprurëse kur ato u paraqiten atyre
 • 6:51 - 6:53
  dhe disa nga problemet që mund të lindin
 • 6:53 - 6:55
  nga këto gjëra
 • 6:55 - 6:57
  kur ato u ofrohen atyre.
 • 6:57 - 6:59
  Sigurisht, meqenëse jam Australian,
 • 6:59 - 7:01
  fillova të hulumtoj gjërat në Australi,
 • 7:01 - 7:04
  dhe duke u nisur nga përvoja ime me rastet kur
 • 7:04 - 7:07
  këto armë jo-vdekjeprurëse ishin ofruar në Australi.
 • 7:07 - 7:09
  Njëra prej gjërave në të cilat u fokusova në vecanti
 • 7:09 - 7:11
  ishte përdorimi i piper-djegësit,
 • 7:11 - 7:13
  ose sic njihet ndryshe llaku oleoresin capsicum,
 • 7:13 - 7:15
  nga policia Australiane
 • 7:15 - 7:17
  dhe të shoh se cfarë kishte ndodhur kur rastet kur këto armë u ishin ofruar atyre
 • 7:17 - 7:19
  dhe gjëra të tilla.
 • 7:19 - 7:21
  Gjeta një studim
 • 7:21 - 7:23
  shumë interesant
 • 7:23 - 7:25
  që ishte bërë në Queensland,
 • 7:25 - 7:28
  sepse ata kishin një periudhë testimi për përdorimin e piper-djegësit
 • 7:28 - 7:31
  para se ta ofronin më gjerë.
 • 7:31 - 7:34
  Pastaj u hodha një sy disa prej figurave këtu.
 • 7:34 - 7:36
  Kur ata paraqitën piper-djegësin në Queensland,
 • 7:36 - 7:38
  ishin shumë të qartë dhe hollësishëm.
 • 7:38 - 7:41
  Ministri i policisë dha një sërë deklaratash publike në lidhje me këtë.
 • 7:41 - 7:43
  thonin,"Kjo ka për qëllim
 • 7:43 - 7:45
  t'u jap policëve një alternativë
 • 7:45 - 7:48
  mes të bërtiturit dhe të shtënave.
 • 7:48 - 7:51
  Ata mund të përdorin këtë në vend të armëve zjarri
 • 7:51 - 7:54
  në situata kur më parë u është dashur që të shtienin në dikë."
 • 7:54 - 7:57
  U hodha një sy shifrave të këtyre qitjeve nga policia.
 • 7:57 - 7:59
  Është mjaft e vështirë 'ti gjesh
 • 7:59 - 8:01
  për secilin shtet të Australisë.
 • 8:01 - 8:03
  Këto janë të gjitha që arrita të gjejë.
 • 8:03 - 8:05
  Kjo është nga një raport nga Instituti Australian i Kriminologjisë.
 • 8:05 - 8:07
  Siç mund ta shihni nga këto shkronjat e vogla, nëse mund ta lexoni:
 • 8:07 - 8:10
  "Vdekjet në lidhje me të shtënat nga policia" e cila përfshinë njerëzit që janë qëlluar nga policia
 • 8:10 - 8:14
  dhe ata që kanë qëlluar veten në prani të policisë.
 • 8:14 - 8:16
  Por këto janë shifra nga i gjithë vendi.
 • 8:16 - 8:18
  Dhe shigjeta e kuqe përfaqëson pikën
 • 8:18 - 8:20
  ku Quenssland deklaroi
 • 8:20 - 8:23
  "Ky është vendi ku policia nga tërë vendi
 • 8:23 - 8:25
  do të ketë qasje në piper-djegësin."
 • 8:25 - 8:28
  Për shumë vite
 • 8:28 - 8:30
  kishte rreth 6 vdekje.
 • 8:30 - 8:32
  Situata arriti kulmin, para disa vitesh,
 • 8:32 - 8:34
  por nuk ishte në Queensland.
 • 8:34 - 8:37
  E di kush se ku ndodhi kjo? Nuk ishte as Port Arthur.
 • 8:37 - 8:39
  Victoria? Po, e saktë.
 • 8:39 - 8:42
  Ky kulm u arrit në Victoria.
 • 8:42 - 8:44
  Nuk është se Quenssland kishte ndonjë problem në vecanti
 • 8:44 - 8:48
  me vdekje të shkaktuara nga policia.
 • 8:48 - 8:50
  Gjashtë të shtëna në tërë shtetin,
 • 8:50 - 8:52
  mjaft konsekuente gjatë viteve paraprake.
 • 8:52 - 8:55
  Studimet u kryen në dy vitet e ardhshme -- 2001, 2002.
 • 8:55 - 8:58
  Dëshiron kush të provojë t'ia qëllojë,
 • 8:58 - 9:00
  duke marrë parasyshë mënyrën se si ata e kanë paraqitur këtë,
 • 9:00 - 9:03
  se sa herë policia në Queensland përdori piper-djegësin gjatë kësaj periudhe?.
 • 9:03 - 9:05
  qindra herë? Një, tre.
 • 9:05 - 9:08
  Apo më mirë mijëra herë.
 • 9:10 - 9:12
  E paraqitur saktësisht
 • 9:12 - 9:14
  si alternativë ndaj përdorimit të forcës --
 • 9:14 - 9:17
  një alternativë mes të bërtiturit dhe qitjes me armë.
 • 9:17 - 9:19
  Do marrrë kurajon të kundërshtojë shumicën prej njerëzve
 • 9:19 - 9:22
  dhe të them se po qe se policia e Queensland të mos kishin piper-djegës,
 • 9:22 - 9:25
  nuk do ishin ndjerë të detyruar të qëllonin 2,226 njerëz
 • 9:25 - 9:28
  gjatë këtyre dy viteve.
 • 9:28 - 9:30
  Në fakt, po t'u heshësh një sy
 • 9:30 - 9:32
  studimeve në të cilat ata ishin fokusuar,
 • 9:32 - 9:35
  informacioni që ata po mblidhnin dhe shqyrtonin,
 • 9:35 - 9:38
  mund të shohni se të dyshuarit ishin të armatosur
 • 9:38 - 9:40
  vetëm në 15% të rasteve
 • 9:40 - 9:42
  ku piper-djegësi ishte përdorur.
 • 9:42 - 9:45
  Gjatë kësaj periudhe përdorej në mënyrë rutinore,
 • 9:45 - 9:47
  dhe akoma përdoret ashtu --
 • 9:47 - 9:49
  sepse nuk kishte ankesa rreth përdorimit të tij,
 • 9:49 - 9:52
  të paktë jo brenda kontekstit të këtij studimi --
 • 9:52 - 9:54
  përdorejj në mënyrë rutinore
 • 9:54 - 9:56
  për t'u ballafaquar me njerëz që ishin të dhunshëm,
 • 9:56 - 9:58
  potencialisht të dhunshëm,
 • 9:58 - 10:00
  dhe shpesh përdorej
 • 10:00 - 10:02
  për t'u ballafaquar me njerëz që
 • 10:02 - 10:06
  nuk bashkpunonin dhe nuk ndiqnin udhëzimet.
 • 10:06 - 10:08
  Ky person nuk po bën gjë të dhunshme,
 • 10:08 - 10:10
  mirëpo thejsht nuk u binden urdhërave tanë.
 • 10:10 - 10:12
  Ata nuk u binden udhëzimeve tona,
 • 10:12 - 10:14
  andaj ne i sulmojmë me piper-djegës.
 • 10:14 - 10:18
  Kjo me siguri që do i bëjë të largohen që aty dhe cdo do përfundojmë si jo më mirë.
 • 10:18 - 10:20
  Kjo u paraqit pikërisht si
 • 10:20 - 10:22
  alternativë ndaj armëve zjarri,
 • 10:22 - 10:24
  mirëpo po përdoret në mënyrë rutinore
 • 10:24 - 10:26
  për t'u ballafaquar me një varg
 • 10:26 - 10:28
  problemesh tjera.
 • 10:28 - 10:30
  Një prej çështjeve që lind
 • 10:30 - 10:33
  si shkak i përdorimit të armëve jo-vdekjeprurëse nga ana e ushtrisë --
 • 10:33 - 10:36
  dhe njerëz që pohojnë se është paraqitur ndonjë problem --
 • 10:36 - 10:39
  ka disa probleme që bëhen qendra e vëmendjes.
 • 10:39 - 10:41
  Njëri prej këtyre problemeve
 • 10:41 - 10:44
  është se armët jo-vdekjeprurvse mund të përdoren pa dallim.
 • 10:44 - 10:47
  Një prej parimeve themelore të përdorimit të forcës nga ana e ushtrisë
 • 10:47 - 10:49
  është se duhet të bësh dallime (diskriminosh).
 • 10:49 - 10:52
  Duhet të jesh i kujdesshëm ndaj kujt shtien.
 • 10:52 - 10:55
  Një prej problemeve që është sugjeruar të jetë i lidhur ngushtë me armë jo-vdekjeprurëse
 • 10:55 - 10:57
  është fakti që mund të përdoren pa dallim --
 • 10:57 - 10:59
  që mund t'i përdorësh ndaj një grupi të gjërë njerëzish
 • 10:59 - 11:02
  ngase nuk ke nevojë të shqetësohesh edhe aq.
 • 11:02 - 11:04
  Në fakt, një rast të vecantë
 • 11:04 - 11:06
  ku mund ta vëresh këtë dukuri
 • 11:06 - 11:09
  ishte rasti i rrethimit të Teatrit të Dubrokvës në Moskë në vitin 2002,
 • 11:09 - 11:11
  gjë për të cilën shumë prej jush, për dallim nga studentët e mi në ADFA,
 • 11:11 - 11:13
  jeni mjaft të rritur për ta mbajtur mend.
 • 11:13 - 11:16
  Chechenët kishin marrë kontrollën mbi teatrin.
 • 11:16 - 11:19
  Mbanin peng diku rreth 700 njerëz.
 • 11:19 - 11:21
  Kishin liruar disa,
 • 11:21 - 11:24
  mirëpo akoma kishte 700 njerëz aty brenda që mbaheshin peng.
 • 11:24 - 11:27
  Pilicia speciale ushtarake e Rusisë,
 • 11:27 - 11:29
  forcat speciale, Spetsnaz,
 • 11:29 - 11:31
  erdhën dhe sulmuan teatrin.
 • 11:31 - 11:34
  Ata bënë këtë duke mbushur tërë teatrin me gaz anestetik
 • 11:34 - 11:36
  Më pas u kuptua
 • 11:36 - 11:39
  që shumë prej pengjeve kishin vdekur
 • 11:39 - 11:42
  si rezultat i thithjes së gazit.
 • 11:42 - 11:44
  Në këtë rast ishte përdorur pa dallim.
 • 11:44 - 11:47
  Ata mbushën tërë teatrin me gaz.
 • 11:47 - 11:49
  Dhe nuk ështve befasishme që njerëzit vdiqën,
 • 11:49 - 11:51
  sepse nuk mund të llogaritet se cfarë sasie të këtij gazi
 • 11:51 - 11:53
  do thithë secili njeri,
 • 11:53 - 11:55
  në cfarë pozite do të alivanosen
 • 11:55 - 11:57
  kur humbin vetëdijen e kështu me rradhë.
 • 11:57 - 12:00
  Vetë dy njerëz u qëlluan
 • 12:00 - 12:02
  gjatë këtij rasti.
 • 12:02 - 12:04
  Kur shqyrtuan situatën më pas,
 • 12:04 - 12:06
  panë se vetëm dy njerëz
 • 12:06 - 12:08
  ishin qëlluar nga mbajtësit e pengjeve
 • 12:08 - 12:10
  ose ishin qëlluar nga forcat policore
 • 12:10 - 12:12
  që po mundoheshin të futeshin brenda dhe të ballafaqoheshin me situatën.
 • 12:12 - 12:14
  Praktikisht të gjithë ata që gjetë vdekjen
 • 12:14 - 12:16
  ishte për shkak të thithjes së gazit.
 • 12:16 - 12:18
  Numri i saktë i të vdekurve
 • 12:18 - 12:20
  është paksa i paqartë,
 • 12:20 - 12:22
  mirëpo është më i madh nga ajo që raportuar.
 • 12:22 - 12:24
  pasi disa njerëz vdiqën në ditët që vijuan.
 • 12:24 - 12:26
  Ky ishte një nga problemet që ata diskutuan
 • 12:26 - 12:28
  në raste kur këto lloj armësh përdoren pa dallim.
 • 12:28 - 12:30
  Problemi tjetër për të cilin flasin disa njerëz
 • 12:30 - 12:32
  rreth përdorimit të armëve jo-vdekjeprurëse nga ana e ushtrisë,
 • 12:32 - 12:35
  dhe që në të njëjtën kohë është tema kryesrore e debatit në konventën e armëve kimike,
 • 12:35 - 12:37
  është e qartë që nuk mund të përdorësh agjentët për kontrollimin e turmave të trazuara
 • 12:37 - 12:39
  sikur ato të ishin armë lufte,
 • 12:39 - 12:42
  problemi në këtë rast është se nganjëherë
 • 12:42 - 12:45
  armët jo-vdekjeprurëse mund të përdoren, jo si alternativë ndaj forcës vdekjeprurëse,
 • 12:45 - 12:48
  por si shtesë --
 • 12:48 - 12:50
  meqë rast së pari përdoren armët jo-vdekjeprurëse
 • 12:50 - 12:53
  duke u lënë hapësirë armëve vdekjeprurëse të përdoren në mënyrë më efektive.
 • 12:53 - 12:55
  Njerëzit që i vë në shënjestër
 • 12:55 - 12:57
  nuk do të mund të largohen që aty.
 • 12:57 - 13:00
  Ata do hutohen shumë në kësi lloj situatash
 • 13:00 - 13:03
  andaj do të jetë më e lehtë ti vrasësh.
 • 13:03 - 13:06
  Mbajtësit e pengjeve që ishin alivanosur nga gazi
 • 13:06 - 13:08
  nuk ishin dërguar në kujdestari,
 • 13:08 - 13:11
  por thejshtë ishin qëlluar në kokë.
 • 13:11 - 13:13
  Kjo armë jo-vdekjeprurëse
 • 13:13 - 13:15
  u përdor si shumëzues i armëve vdekjeprurëse
 • 13:15 - 13:18
  në këtë rast
 • 13:18 - 13:20
  për të rritur efikasitetin e vrasjeve
 • 13:20 - 13:23
  në këtë situatë.
 • 13:23 - 13:25
  Një tjetër problem që dua ta përmend
 • 13:25 - 13:27
  ka të bëjë me menyrën se si njerëzit
 • 13:27 - 13:29
  mësohen të përdorin
 • 13:29 - 13:31
  armët jo-vdekjeprurëse
 • 13:31 - 13:33
  se si trajnohen më pas, si vihen në provë, e kështu me rradhë.
 • 13:33 - 13:36
  Sepse këto armë vihen në provë në mjedise të sigurta.
 • 13:36 - 13:39
  Dhe njerëzit mësohen t'i përdorin në mjeside të sigurta
 • 13:39 - 13:42
  si ky, ku mund ta shihni shumë qartë se cfarë po ndodhë,.
 • 13:42 - 13:45
  Personi që po liron piper-djegësin ka të mbathur një dorezë gome
 • 13:45 - 13:47
  për t'u siguruar që nuk kontaminohen me atë.
 • 13:47 - 13:49
  Mirëpo piper-djegësit kurrë nuk përdoren në këtë mënyre.
 • 13:49 - 13:51
  Në botën reale ata përdoren në këtë mënyrë,
 • 13:51 - 13:55
  si ky shembulli në Texas.
 • 13:55 - 13:58
  Ky ishte rasti
 • 13:58 - 14:00
  që më zgjoi kureshtjen rreth kësaj cështje.
 • 14:00 - 14:03
  Ndodhi përderisa po punoja si hulumtues në Akademinë Detare të SHBA-ve.
 • 14:03 - 14:06
  Gjatë kësaj periudhe kishte disa raporte rreth një rasti
 • 14:06 - 14:09
  ku një grua po grindej me një oficer policie.
 • 14:09 - 14:11
  Ajo nuk po sillej dhunshëm.
 • 14:11 - 14:13
  Në fakt, ai ishte ndoshta 15 cm më i gjatë se unë,
 • 14:13 - 14:16
  dhe ajo ishte kaq e gjatë.
 • 14:16 - 14:18
  Pas një kohe ajo i tha atij
 • 14:18 - 14:20
  "Do kthehem në veturën time tani."
 • 14:20 - 14:22
  Dhe ai i thotë "Po qe se kthehesh në veturën tënde, do të të qëllojë me taser.``
 • 14:22 - 14:25
  Ai i përgjigjet ``Hë pra, jepi. Më qëllo.`` Dhe ai e qëlloi me taser.
 • 14:25 - 14:27
  E tërë kjo u filmua nga videokamera
 • 14:27 - 14:31
  që gjendej në veturën e policisë.
 • 14:31 - 14:34
  Ajo ishte 72 vjecare,
 • 14:34 - 14:38
  dhe siç vërehet kjo ishte mënyra më e mirë për t'u sjellur me të.
 • 14:38 - 14:40
  Ka edhe raste të tjera të ngjajshme
 • 14:40 - 14:42
  që të bëjnë të mendosh
 • 14:42 - 14:45
  ``A ë shtë kjo mënyra e duhur e përdorimit të armë ve jo-vdekjeprurëse?"
 • 14:45 - 14:47
  "Shefi i policisë qëllon vajzën 14 vjecare në kokë me taser"
 • 14:47 - 14:50
  "Ajo po ikte me vrap. Cfarë duhet të bëja unë ?"
 • 14:50 - 14:53
  (Qeshje)
 • 14:53 - 14:55
  Ose rasti në Florida:
 • 14:55 - 14:58
  "Policia qëllon me taser një djalosh 6 vjecare në një shkollë fillore."
 • 14:58 - 15:00
  Ata morrën një mësim të mirë nga ky rast
 • 15:00 - 15:02
  sepse në të njëjtin qark,
 • 15:02 - 15:04
  "Policia rishqyrton rregulloren pas rasteve të fëmijë ve që u shokuan me taser:
 • 15:04 - 15:07
  fëmija i dytë qëllohet me armë elektroshokuese (taser) brenda dy javësh."
 • 15:07 - 15:09
  I njëjti qark policor.
 • 15:09 - 15:12
  Fëmija i dytë i qëlluar me taser pak javë pasi u qëllua 6 vjecari.
 • 15:12 - 15:14
  Në rast se mendoni
 • 15:14 - 15:16
  se këto gjëra ndodhin vetëm në SHBA,
 • 15:16 - 15:18
  mund të ju them se kjo ndodhi edhe në Kanada.
 • 15:18 - 15:20
  Një kolege e imja
 • 15:20 - 15:22
  më dërgoi këtë nga Londra (Kanadë).
 • 15:22 - 15:25
  mirëpo rasti im më i preferuar nga të gjithë
 • 15:25 - 15:28
  ka ndodhur në SHBA:
 • 15:28 - 15:31
  Oficerët qëllojnë me taser një grua 86 vjecare me aftësi të kufizuara në shtratin e saj."
 • 15:31 - 15:35
  U hodha një sy raporteve rreth këtij rasti.
 • 15:35 - 15:38
  Isha shumë i befasuar.
 • 15:38 - 15:41
  Raportet deklaronin që ajo kishtë zënë një pozitë të rrezikshme në shtratin e saj.
 • 15:41 - 15:43
  (Qeshje)
 • 15:43 - 15:45
  Nuk bëj shaka. Pikërisht ashtu thuhej në raport.
 • 15:45 - 15:48
  "Ajo zuri një pozitë më të rrezikshme në shtratin e saj."
 • 15:48 - 15:50
  Në rregull.
 • 15:50 - 15:52
  Do ju rikujtoj se për cfarë po flas,
 • 15:52 - 15:54
  po flas për përdorimin e armëve jo-vdekjeprurëse nga ana e ushtrisë.
 • 15:54 - 15:56
  Por cfarë rëndësie ka kjo?
 • 15:56 - 15:58
  Ka shumë rëndësi sepse policia janë më të kufizuar kur vie tek përdorimi i forcës
 • 15:58 - 16:00
  në krahasim me ushtrinë.
 • 16:00 - 16:03
  Ata janë të stërvitur në atë mënyrë që të jenë më të kufizuar se ushtria.
 • 16:03 - 16:06
  Ata janë të stërvitur që të mendojnë më shumë, të provojnë të qetësojnë situatën.
 • 16:06 - 16:09
  Po qe se ke kësi lloj problemesh me oficer policie që bartin armë jo-vdekjeprurëse,
 • 16:09 - 16:11
  cfarë do ju bënte të mendonit
 • 16:11 - 16:14
  se do ishte ndryshe me personel ushtarak?
 • 16:15 - 16:18
  Dua ta përmbyll duke thënë
 • 16:18 - 16:20
  se kur jam duke u mbajtur fjalim policëve
 • 16:20 - 16:22
  se si do dukej arma jo-vdekjeprurëse e përsosur,
 • 16:22 - 16:24
  ata thonë të njajtën gjë në mënyrë të pashmangshme.
 • 16:24 - 16:27
  Thonë," Duhet të jetë dicka e rrezikshme
 • 16:27 - 16:29
  aq sa të bëjë njerëzit që t'ia kenë frikën pak"
 • 16:29 - 16:31
  Nëse i kërcënon se do ta përdorësh,
 • 16:31 - 16:34
  njerëzit do të binden,
 • 16:34 - 16:36
  por në të njëjtën kohë duhet të jetë dicka që nuk
 • 16:36 - 16:40
  lë efekte të përhershme."
 • 16:40 - 16:43
  Thënë ndyshe, arma jo-vdekjeprurvse e përsosur
 • 16:43 - 16:45
  është në të njëjtën kohë arma e përsosur për shpërdorim.
 • 16:45 - 16:47
  Cfarë do kishin bërë këta persona
 • 16:47 - 16:49
  po qe se do kishin qasje në tasers
 • 16:49 - 16:51
  ose në një version të mbartshëm të
 • 16:51 - 16:53
  Sistemit Aktiv Mohues --
 • 16:53 - 16:56
  një rreze nxehtësie e vogël që mund ta përdorësh në njerëz
 • 16:56 - 16:58
  pa u brengosur.
 • 16:58 - 17:01
  Andaj mendojë që ka mënyra
 • 17:01 - 17:03
  të përdorimit të armëve jo-vdekjeprurëse që do jenë efikase në raste të këtilla,
 • 17:03 - 17:05
  por kjo shoqërohet poashtu edhe me një varg problemesh
 • 17:05 - 17:07
  që duhet marrë parasysh.
 • 17:07 - 17:09
  Ju faleminderit.
 • 17:09 - 17:11
  (Duartrokitje)
Title:
Stephen Coleman: Rreziqet morale të armëve jo-vdekjeprurëse.
Speaker:
Stephen Coleman
Description:

Përdorimi i piper-djegësit dhe taserve nga ana e policisë dhe ushtrisë është në rritje e sipër, dhe tjera armë jo-vdekjeprurëse më ekzotike si rrezet e nxehta janë duke u përpunuar. Në TEDxCanberra, studiuesi i etikës Stephen Coleman hulumton pasojat e papritura të futjes në përdorim të këtyre armëve dhe bën disa pyetje sfiduese.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
17:11

Albanian subtitles

Revisions