Return to Video

Моралните опасности от използването на несмъртоносни оръжия

 • 0:00 - 0:02
  Това, за което искам да говоря днес,
 • 0:02 - 0:06
  се отнася до някои от проблемите, с които армията на Западния свят
 • 0:06 - 0:09
  (Австралия, Съединените Щати, Великобритания, и така нататък)
 • 0:09 - 0:11
  се сблъсква в някои от внедряванията си,
 • 0:11 - 0:14
  с които се занимава в съвременния свят в момента.
 • 0:14 - 0:16
  Ако се замислим за местата,
 • 0:16 - 0:19
  на които сме изпратили австралийския военен персонал в последните години,
 • 0:19 - 0:22
  очевидните са Ирак и Авганистан,
 • 0:22 - 0:24
  но също така Източен Тимор
 • 0:24 - 0:26
  и Соломоновите острови и така нататък.
 • 0:26 - 0:28
  Много от тези внедрявания,
 • 0:28 - 0:31
  на които изпращаме военен персонал тези дни
 • 0:31 - 0:33
  не са традиционни войни.
 • 0:33 - 0:35
  Всъщност, много от нещата,
 • 0:35 - 0:38
  които караме военния персонал да върши в тези ситуации
 • 0:38 - 0:41
  са неща, които в техните собствени държави (Австралия, Съединените щати, и така нататък)
 • 0:41 - 0:44
  се извършват от полицията.
 • 0:44 - 0:46
  И така, куп проблеми изникват
 • 0:46 - 0:48
  за военния персонал в тези ситуации --
 • 0:48 - 0:51
  не само защото те правят неща, за които не са добре обучени,
 • 0:51 - 0:53
  но също защото
 • 0:53 - 0:56
  тези, които обикновено вършат тези неща в собствените си страни
 • 0:56 - 0:58
  са обучени
 • 0:58 - 1:00
  и оборудвани по друг начин.
 • 1:00 - 1:02
  Много са причините, поради които
 • 1:02 - 1:04
  всъщност изпращаме военен персонал
 • 1:04 - 1:06
  вместо полицията да върши тази работа.
 • 1:06 - 1:09
  Ако Австралия трябваше да изпрати хиляда души утре
 • 1:09 - 1:11
  до Западна Гвинея, например,
 • 1:11 - 1:13
  ние не разполагаме с хиляда полицаи, навъртащи се наоколо,
 • 1:13 - 1:15
  които биха могли да заминат утре,
 • 1:15 - 1:17
  но разполагаме с хиляда войника, които могат да заминат.
 • 1:17 - 1:20
  Така че, когато трябва да изпратим някого, ние пращаме военните,
 • 1:20 - 1:22
  защото те са там, те са на разположение
 • 1:22 - 1:24
  и, по дяволите, защото те са свикнали да отиват и вършат тези неща
 • 1:24 - 1:26
  и да живеят сами
 • 1:26 - 1:28
  без да имат цялата тази допълнителна подкрепа.
 • 1:28 - 1:30
  Така че, в този смисъл, те могат да го направят.
 • 1:30 - 1:33
  Но те не са обучени по същия начин като полицейските служители
 • 1:33 - 1:36
  и със сигурност не са екипирани по същия начин като полицията.
 • 1:36 - 1:38
  И така, това е породило много проблеми за тях,
 • 1:38 - 1:40
  когато трябва да се занимават с такива разногласия.
 • 1:40 - 1:42
  Едно специфично нещо, което е изникнало
 • 1:42 - 1:44
  и към което съм особено заинтересуван
 • 1:44 - 1:46
  е въпроса дали,
 • 1:46 - 1:48
  когато изпращаме военните да вършат тази работа,
 • 1:48 - 1:50
  ние трябва да ги екипираме по различен начин,
 • 1:50 - 1:52
  и по точно, дали не би трябвало да им дадем достъп
 • 1:52 - 1:55
  до някои от несмъртоносните оръжия, с които полицията разполага.
 • 1:55 - 1:57
  Тъй като те изпълняват някои от същите задължения,
 • 1:57 - 1:59
  може би те трябва да разполагат със същото оборудване.
 • 1:59 - 2:01
  Разбира се има редица ситуации,
 • 2:01 - 2:03
  в които бихме си помислили, че това оборудване би било много полезно.
 • 2:03 - 2:06
  Например, когато говорим за военните контролно-пропусквателни пунктове.
 • 2:06 - 2:08
  Ако някой се доближава до тези контролно-пропусквателни пунктове
 • 2:08 - 2:10
  и военния персонал не е сигурен
 • 2:10 - 2:12
  дали този някой е враждебно настроен или не.
 • 2:12 - 2:14
  Да кажем, че някой доближава
 • 2:14 - 2:16
  и те си казват: "Това бомбаджия-самоубиец ли е или не?
 • 2:16 - 2:18
  Има ли нещо скрито под дрехите си? Какво ще се случи?"
 • 2:18 - 2:20
  Те не знаят дали този човек е враждебен или не.
 • 2:20 - 2:22
  Ако този човек не следва указания,
 • 2:22 - 2:24
  те може да го застрелят
 • 2:24 - 2:26
  и след това да разберат,
 • 2:26 - 2:28
  че, да, те са застреляли правилния човек
 • 2:28 - 2:30
  или, не, това е бил просто един невинен човек,
 • 2:30 - 2:32
  който не е разбрал какво става.
 • 2:32 - 2:34
  И ако имаха несмъртоносни оръжия,
 • 2:34 - 2:36
  те биха казали: "Ние може да ги използваме в такива ситуации.
 • 2:36 - 2:38
  Ако простреляме някой, който не е враждебен,
 • 2:38 - 2:40
  поне няма да го убием."
 • 2:40 - 2:42
  Друга ситуация.
 • 2:42 - 2:44
  Тази снимка е, всъщност, от една от мисиите
 • 2:44 - 2:46
  на Балканите към края на 1990-те години.
 • 2:46 - 2:48
  Ситуацията е малко по-различна,
 • 2:48 - 2:50
  когато те знаят, че някой е враждебно настроен --
 • 2:50 - 2:52
  когато някой стреля по тях
 • 2:52 - 2:55
  или прави нещо друго, което е очевидно враждебно, хвърля камъни, или каквото и да е.
 • 2:55 - 2:58
  Но ако те отговорят, има и други хора наоколо,
 • 2:58 - 3:01
  които са невинни и които също могат да бъдат наранени --
 • 3:01 - 3:05
  дали косвено, за което военните често не искат да говорят.
 • 3:05 - 3:07
  Така че, отново биха си казали: "Ако имахме достъп до несмъртоносни оръжия
 • 3:07 - 3:09
  и някой е враждебно настроен,
 • 3:09 - 3:11
  ние можем да направим нещо, за да се оправим с тях,
 • 3:11 - 3:13
  знаейки, че ако уцелим някой невинен,
 • 3:13 - 3:15
  поне няма да го убием."
 • 3:15 - 3:17
  Друго предложение е било,
 • 3:17 - 3:19
  след като поставяме много роботи на бойното поле,
 • 3:19 - 3:21
  ние можем да видим как в бъдеще
 • 3:21 - 3:24
  се изпращат на бойното поле роботи, които функционират самостоятелно.
 • 3:24 - 3:27
  Ще вземат самостоятелни решения за това, по кого да стрелят и по кого да не стрелят
 • 3:27 - 3:29
  без човешка намеса.
 • 3:29 - 3:31
  И така идеята е, хей,
 • 3:31 - 3:33
  ако ще пращаме роботи и ще им позволяваме да правят това,
 • 3:33 - 3:36
  може би ще е добра идея, ако тези неща
 • 3:36 - 3:38
  са снабдени с несмъртоносни оръжия,
 • 3:38 - 3:41
  така че ако роботът вземе погрешното решение и стреля по грешния човек,
 • 3:41 - 3:43
  поне няма да убие някого.
 • 3:43 - 3:46
  Сега има редица видове различни несмъртоносни оръжия,
 • 3:46 - 3:48
  някои от които очевидно са на разположение сега
 • 3:48 - 3:50
  и някои от които в момента се разработват.
 • 3:50 - 3:52
  Така че разполагаме с традиционните неща като лютив спрей,
 • 3:52 - 3:54
  лютивия спрей е там горе,
 • 3:54 - 3:56
  или електрошоков пистолет, ей тук.
 • 3:56 - 3:59
  Това горе в дясно е всъщност заслепяващ лазер,
 • 3:59 - 4:01
  предназначен моментално да заслепи човек
 • 4:01 - 4:03
  и да го дезориентира.
 • 4:03 - 4:05
  Също разполагаме с несмъртоносни муниции,
 • 4:05 - 4:07
  съдържащи гумени сачми,
 • 4:07 - 4:09
  вместо традиционните метални сачми.
 • 4:09 - 4:12
  А това в средата, големия камион,
 • 4:12 - 4:14
  всъщност се нарича "Система за активно отхвърляне"
 • 4:14 - 4:17
  и е нещо, над което армията на Щатите работи в момента.
 • 4:17 - 4:20
  В основата си е голям микровълнов предавател.
 • 4:20 - 4:23
  Донякъде е класическа идея за топлинен лъч.
 • 4:23 - 4:26
  Излъчва на много голямо разстояние
 • 4:26 - 4:28
  в сравнение с тези други подобни неща.
 • 4:28 - 4:30
  И ако някой е улучен с него,
 • 4:30 - 4:32
  той чувства внезапно отделяне на топлина
 • 4:32 - 4:34
  и иска да се махне от пътя.
 • 4:34 - 4:37
  Много по-изтънчен е от микровълнова фурна,
 • 4:37 - 4:39
  но в основата си сварява водните молекули
 • 4:39 - 4:41
  на повърхността на кожата ти.
 • 4:41 - 4:43
  И ти чувстваш тази огромна топлина
 • 4:43 - 4:45
  и си казваш: "Искам да се махна от пътя."
 • 4:45 - 4:48
  А, те си мислят, че това ще бъде много полезно
 • 4:48 - 4:50
  на места, където трябва да се разгони тълпа от определен район,
 • 4:50 - 4:52
  ако тази тълпа е враждебно настроена.
 • 4:52 - 4:55
  Ако трябва да държим хора далече от някое място,
 • 4:55 - 4:58
  ние можем да направим това с подобни неща.
 • 4:58 - 5:00
  Очевидно е, че има редица различни видове
 • 5:00 - 5:03
  несмъртоносни оръжия, които можем да дадем на военния персонал
 • 5:03 - 5:05
  и има редица ситуации,
 • 5:05 - 5:08
  в които те ги гледат и си казват: "Хей, тези неща биха били много полезни."
 • 5:08 - 5:10
  Но както вече казах,
 • 5:10 - 5:12
  армията и полицията
 • 5:12 - 5:14
  са много различни.
 • 5:14 - 5:16
  Да, няма нужда да се вглеждаш много в тази снимка,
 • 5:16 - 5:18
  за да разбереш, че те може да бъдат много различни.
 • 5:18 - 5:20
  Особено,
 • 5:20 - 5:22
  в отношението, с което използват сила
 • 5:22 - 5:24
  и начина, по който са обучени да използват сила
 • 5:24 - 5:26
  е особено различен.
 • 5:26 - 5:28
  Полицията
 • 5:28 - 5:31
  (и знам, понеже съм помагал в обучаването на полицейски служители),
 • 5:31 - 5:34
  най-вече полицията в Западната юрисдикция поне,
 • 5:34 - 5:37
  е тренирана да намалява сила,
 • 5:37 - 5:39
  да опита и избягва използването на сила,
 • 5:39 - 5:41
  когато е възможно,
 • 5:41 - 5:43
  и да използва смъртоносна сила
 • 5:43 - 5:46
  само в краен случай.
 • 5:46 - 5:49
  Военния персонал е трениран за война
 • 5:49 - 5:52
  и за това те са тренирани да използват смъртоносна сила в момента,
 • 5:52 - 5:55
  в който нещата тръгнат на зле.
 • 5:56 - 6:00
  В момента, в който фекалната материя удари въртящата се турбина,
 • 6:00 - 6:03
  можеш да започнеш да стреляш по хора.
 • 6:03 - 6:05
  Така че, тяхното отношение
 • 6:05 - 6:07
  към използването на смъртоносна сила е много различно
 • 6:07 - 6:09
  и аз мисля, че е очевидно,
 • 6:09 - 6:12
  че и отношението им към използването на несмъртоносни оръжия
 • 6:12 - 6:15
  също би било различно от това на полицията.
 • 6:15 - 6:17
  И след като сме имали толкова много проблеми
 • 6:17 - 6:20
  с използването на несмъртоносни оръжия по различни начини от полицията,
 • 6:20 - 6:23
  мисля, че би било добра идея да разгледаме някои от тези неща
 • 6:23 - 6:25
  и да се опитаме да ги приложим във военен контекст.
 • 6:25 - 6:27
  Аз бях много изненадан, когато започнах да правя това,
 • 6:27 - 6:29
  да видя, че даже онези,
 • 6:29 - 6:32
  които се застъпват за използването на несмъртоносни оръжия от военните
 • 6:32 - 6:34
  не са се замисляли върху това.
 • 6:34 - 6:36
  Те общо взето изглежда, че си мислят:
 • 6:36 - 6:38
  "Ами, защо трябва да се интересуваме от това, което се е случило с полицията?
 • 6:38 - 6:40
  Ние разглеждаме нещо по-различно."
 • 6:40 - 6:42
  И не ми се струва, че разпознават, всъщност, че
 • 6:42 - 6:44
  те разглеждат общо взето едни и същи неща.
 • 6:44 - 6:46
  И аз, всъщност, започнах да разследвам някои от тези проблеми
 • 6:46 - 6:48
  и да се вглеждам в начина,
 • 6:48 - 6:51
  по който полицията използва несмъртоносни оръжия, когато те са въведени
 • 6:51 - 6:53
  и някои от проблемите, които може да възникнат
 • 6:53 - 6:55
  от тези неща,
 • 6:55 - 6:57
  когато те всъщност започнат да ги използват.
 • 6:57 - 6:59
  И разбира се, като австралиец,
 • 6:59 - 7:01
  започнах да се вглеждам в случаи в Австралия,
 • 7:01 - 7:04
  знаейки от собствен опит за някои от различните пъти,
 • 7:04 - 7:07
  когато несмъртоносни оръжия са били въведени в Австралия.
 • 7:07 - 7:09
  Значи, едно от нещата, на които обърнах специално внимание,
 • 7:09 - 7:11
  беше използването на О.С. спрей
 • 7:11 - 7:13
  или лютив спрей
 • 7:13 - 7:15
  от австралийската полиция
 • 7:15 - 7:17
  и кога това е било въведено, какво е станало
 • 7:17 - 7:19
  и такива подобни въпроси.
 • 7:19 - 7:21
  И едно от проучванията, които открих,
 • 7:21 - 7:23
  особено интересно,
 • 7:23 - 7:25
  беше извършено в Куинсланд,
 • 7:25 - 7:28
  защото те имаха пробен период за използването на лютив спрей
 • 7:28 - 7:31
  преди всъщност да го въведат навсякъде.
 • 7:31 - 7:34
  И аз разгледах някои от диаграмите тук.
 • 7:34 - 7:36
  Когато лютивия спрей бе въведен в Куинсланд,
 • 7:36 - 7:38
  те бяха много категорични.
 • 7:38 - 7:41
  Министъра на полицията има цяла камара публични изказвания по въпроса,
 • 7:41 - 7:43
  които казваха: "Това е изрично предназначено
 • 7:43 - 7:45
  да даде на полицията избор
 • 7:45 - 7:48
  между викане и стреляне.
 • 7:48 - 7:51
  Това е нещо, което те могат да използват вместо огнестрелно оръжие
 • 7:51 - 7:54
  в ситуации, в които преди те е трябвало да прострелят някого."
 • 7:54 - 7:57
  И така аз разгледах всички тези полицейски диаграми, свързани с престрелки.
 • 7:57 - 7:59
  И всъщност не можеш да ги откриеш много лесно
 • 7:59 - 8:01
  за отделните щати в Австралия.
 • 8:01 - 8:03
  Аз успях да намеря само тези.
 • 8:03 - 8:05
  Този репорт е от Австралийския институт по криминология.
 • 8:05 - 8:07
  Както можете да видите от дребния шрифт, ако може да го видите най-отгоре:
 • 8:07 - 8:10
  "Смъртни случаи, предизвикани от полицейска стрелба" означава не само хора, които са застреляни от полицията,
 • 8:10 - 8:14
  но и хора, които са се застреляли в присъствието на полицията.
 • 8:14 - 8:16
  Но това са данните от цялата страна.
 • 8:16 - 8:18
  А, червената стрелка представлява мястото,
 • 8:18 - 8:20
  където Куинсланд всъщност си каза:
 • 8:20 - 8:23
  "Да, това е момента, когато ще дадем на всички полицейски служители в целия щат
 • 8:23 - 8:25
  достъп до лютив спрей."
 • 8:25 - 8:28
  И така, може да видите, че има шест смъртни случая, водещи
 • 8:28 - 8:30
  до това всяка година за няколко години.
 • 8:30 - 8:32
  Преди няколко години имаше скок, разбира се,
 • 8:32 - 8:34
  но това всъщност не беше Куинсланд.
 • 8:34 - 8:37
  Някой знае ли къде беше? Не, не е Порт Артур.
 • 8:37 - 8:39
  Виктория? Да, правилно.
 • 8:39 - 8:42
  Този скок беше изцяло във Виктория.
 • 8:42 - 8:44
  И така, не че Куинсланд имаше особен проблем
 • 8:44 - 8:48
  със смъртни случаи по време на полицейски престрелки и така нататък.
 • 8:48 - 8:50
  И така, шест престрелки в цялата страната,
 • 8:50 - 8:52
  сравнително последователно през годините преди.
 • 8:52 - 8:55
  Следващите две години са годините, които изучаваха -- 2001 и 2002.
 • 8:55 - 8:58
  Някой иска ли да опита да познае колко пъти,
 • 8:58 - 9:00
  като се има в предвид как те са въвели това,
 • 9:00 - 9:03
  колко пъти полицията в Куинсланд е използвала лютив спрей през този период?
 • 9:03 - 9:05
  Стотици? Един, три.
 • 9:05 - 9:08
  Хиляда е по-близо.
 • 9:10 - 9:12
  Категорично въведен
 • 9:12 - 9:14
  като алтернатива на използването на смъртоносна сила --
 • 9:14 - 9:17
  алтернатива между крещене и стрелба.
 • 9:17 - 9:19
  Ще се поставя в неизгодно положение
 • 9:19 - 9:22
  като кажа, че ако полицията в Куинсланд нямаше лютив спрей,
 • 9:22 - 9:25
  те нямаше да застрелят 2226 човека
 • 9:25 - 9:28
  само през тези две години.
 • 9:28 - 9:30
  Всъщност, ако разгледате проучванията,
 • 9:30 - 9:32
  които те са разгледали --
 • 9:32 - 9:35
  материала, който събираха и проучваха --
 • 9:35 - 9:38
  може да видите, че заподозрените са били въоръжени
 • 9:38 - 9:40
  в около 15% от случаите,
 • 9:40 - 9:42
  в които е използван лютив спрей.
 • 9:42 - 9:45
  Използван е рутинно през този период
 • 9:45 - 9:47
  и, разбира се, все още се използва рутинно,
 • 9:47 - 9:49
  защото не е имало оплаквания,
 • 9:49 - 9:52
  поне не в контекста на това проучване.
 • 9:52 - 9:54
  Използван е рутинно
 • 9:54 - 9:56
  като средство за разправа с хора, които са избухливи;
 • 9:56 - 9:58
  които може да избухнат
 • 9:58 - 10:00
  и също доста често е използван
 • 10:00 - 10:02
  срещу хора, които чисто и просто
 • 10:02 - 10:06
  били пасивно неотстъпчиви.
 • 10:06 - 10:08
  Този човек не прави нищо насилствено,
 • 10:08 - 10:10
  но той просто не прави това, което искат от него.
 • 10:10 - 10:12
  Той не изпълнява наставленията, които му се дават,
 • 10:12 - 10:14
  така че ще го напръскаме с лютив спрей.
 • 10:14 - 10:18
  Това ще го накара да побърза. Така всичко ще върви по-гладко.
 • 10:18 - 10:20
  Това е нещо, което изрично е било въведено
 • 10:20 - 10:22
  като алтернатива на огнестрелните оръжия,
 • 10:22 - 10:24
  но се използва рутинно
 • 10:24 - 10:26
  като начин за разправа
 • 10:26 - 10:28
  с редица други проблеми.
 • 10:28 - 10:30
  Сега един от особените въпроси,
 • 10:30 - 10:33
  който произлиза от използването на несмъртоносни оръжия от армията --
 • 10:33 - 10:36
  и хора, които си казват: "Ами, може и да произлязат някои проблеми" --
 • 10:36 - 10:39
  има два основни проблема, над които се фокусират.
 • 10:39 - 10:41
  Един от тези проблеми
 • 10:41 - 10:44
  е, че несмъртоносните оръжия може да се използват безразборно.
 • 10:44 - 10:47
  Един от основните принципи, който ръководи използването на сила от армията
 • 10:47 - 10:49
  е, че трябва да си разумен.
 • 10:49 - 10:52
  Трябва да внимаваш, по кого стреляш.
 • 10:52 - 10:55
  И така един от проблемите, представени във връзка с използването на несмъртоносни оръжия
 • 10:55 - 10:57
  е, че те може да се използват безразборно --
 • 10:57 - 10:59
  да се използват срещу редица хора,
 • 10:59 - 11:02
  само защото вече няма нужда да се тревожиш чак толкова.
 • 11:02 - 11:04
  И всъщност, един особен пример,
 • 11:04 - 11:06
  когато мисля, че това се случва и който може да разгледаме,
 • 11:06 - 11:09
  беше обсадата на театър „Дубровка” в Москва през 2002.
 • 11:09 - 11:11
  Най-вероятно много от вас, не както повечето от студентите ми в Академията на австралийските отбранителни сили,
 • 11:11 - 11:13
  са всъщност достатъчно големи да помнят този случай.
 • 11:13 - 11:16
  И така, чеченците дошли и обсадили театъра.
 • 11:16 - 11:19
  Те държали около 700 души като заложници.
 • 11:19 - 11:21
  Пуснали доста хора,
 • 11:21 - 11:24
  но все още имали 700 заложника.
 • 11:24 - 11:27
  И руската специална военна полиция,
 • 11:27 - 11:29
  специалните части, Спецназ,
 • 11:29 - 11:31
  дошла и всъщност щурмувала театъра.
 • 11:31 - 11:34
  И начина, по който направили това, бил като напълнили цялата сграда с упойващ газ.
 • 11:34 - 11:36
  И се оказало,
 • 11:36 - 11:39
  че много от заложниците всъщност загинали
 • 11:39 - 11:42
  в резултат на вдишването на този газ.
 • 11:42 - 11:44
  Използвали го безразборно.
 • 11:44 - 11:47
  Те напълнили целия театър с газ.
 • 11:47 - 11:49
  Така че, не е изненадващо, че много хора загинали,
 • 11:49 - 11:51
  защото си нямаш и на представа какво количество газ
 • 11:51 - 11:53
  всеки човек ще вдиша,
 • 11:53 - 11:55
  в какво положение ще паднат,
 • 11:55 - 11:57
  когато са в безсъзнание и така нататък.
 • 11:57 - 12:00
  Всъщност, само двама човека били простреляни
 • 12:00 - 12:02
  в този случай.
 • 12:02 - 12:04
  Така че когато разгледали случая по-късно,
 • 12:04 - 12:06
  само двама човека
 • 12:06 - 12:08
  очевидно били простреляни от терористите
 • 12:08 - 12:10
  или простреляни от полицията,
 • 12:10 - 12:12
  която дошла и се опитала да се справи със ситуацията.
 • 12:12 - 12:14
  Фактически всеки, който загинал,
 • 12:14 - 12:16
  е загинал, защото е вдишал газ.
 • 12:16 - 12:18
  Окончателния брой на загиналите заложниците
 • 12:18 - 12:20
  е неясен,
 • 12:20 - 12:22
  но със сигурност е повече от това,
 • 12:22 - 12:24
  защото и други умрели през следващите няколко дена.
 • 12:24 - 12:26
  И така, това е един от проблемите, за които се говореше,
 • 12:26 - 12:28
  че може да се използва безразборно.
 • 12:28 - 12:30
  Втория проблем, за който се говори понякога
 • 12:30 - 12:32
  във връзка с използването на несмъртоносни оръжия от армията
 • 12:32 - 12:35
  и е причината, поради която от конвенцията за химическите оръжия,
 • 12:35 - 12:37
  е ясно, че не може да се използват средства за борба с масови безредици
 • 12:37 - 12:39
  като оръжие за водене на война.
 • 12:39 - 12:42
  Проблемът в това е, че
 • 12:42 - 12:45
  несмъртоносните оръжия могат да бъдат използвани не само като алтернатива на смъртоносната сила,
 • 12:45 - 12:48
  но като нещо, което да я подпомогне --
 • 12:48 - 12:50
  несмъртоносните оръжия се използват първоначално,
 • 12:50 - 12:53
  така че смъртоносните оръжия да са по-ефективни.
 • 12:53 - 12:55
  Хората, по които ще стреляш
 • 12:55 - 12:57
  няма как да се махнат от пътя.
 • 12:57 - 13:00
  Те няма да бъдат наясно какво се случва и можеш да ги убиеш по-лесно.
 • 13:00 - 13:03
  И всъщност, точно това се случило тук.
 • 13:03 - 13:06
  Терористите, които паднали в безсъзнание от газта
 • 13:06 - 13:08
  не били задържани,
 • 13:08 - 13:11
  а чисто и просто застреляни в главата.
 • 13:11 - 13:13
  И така, това несмъртоносно оръжие
 • 13:13 - 13:15
  било използвано, всъщност,
 • 13:15 - 13:18
  за да увеличи ефективността на смъртоносната сила
 • 13:18 - 13:20
  и да направи убиването по-успешно
 • 13:20 - 13:23
  в този определен случай.
 • 13:23 - 13:25
  Още един проблем, който искам да спомена на бързо
 • 13:25 - 13:27
  е, че има куп проблеми
 • 13:27 - 13:29
  с начина, по който хората са всъщност обучавани
 • 13:29 - 13:31
  да използват несмъртоносни оръжия
 • 13:31 - 13:33
  и са тренирани и тогава са изпитвани и така нататък.
 • 13:33 - 13:36
  Защото те са изпитвани в приятна, безопасна обстановка.
 • 13:36 - 13:39
  И хората са обучавани да ги използват в приятна, безопасна обстановка
 • 13:39 - 13:42
  като тази, в която можеш да видиш точно какво става.
 • 13:42 - 13:45
  Човекът, който използва лютивия спрей, носи гумена ръкавица,
 • 13:45 - 13:47
  за да е сигурен, че няма да се замърси и прочие.
 • 13:47 - 13:49
  Но несмъртоносните оръжия не се използват така в реалния живот.
 • 13:49 - 13:51
  Те се използват в реалния свят,
 • 13:51 - 13:55
  като например в Тексас, по този начин.
 • 13:55 - 13:58
  Признавам си, че този определен случай
 • 13:58 - 14:00
  беше причината да се заинтересувам по тази тема.
 • 14:00 - 14:03
  Случи се докато работех като научен сътрудник във Военноморската Академия на Съединените Щати.
 • 14:03 - 14:06
  И новинарски репортажи започнаха да пристигат за тази ситуация,
 • 14:06 - 14:09
  в която една жена спорела с полицейски служител.
 • 14:09 - 14:11
  Тя не била избухлива.
 • 14:11 - 14:13
  Всъщност, той най-вероятно бил около 15 сантиметра по-висок от мен,
 • 14:13 - 14:16
  а тя била горе-долу толкова висока.
 • 14:16 - 14:18
  В последствие тя му казала:
 • 14:18 - 14:20
  "Ами, аз ще се върна в колата си."
 • 14:20 - 14:22
  А, той й рекъл: "Ако се върнеш в колата си, ще те електрошокирам."
 • 14:22 - 14:25
  А, тя му отвърнала: "О, давай. Електрошокирай ме." Той така и направил.
 • 14:25 - 14:27
  И всичко е заснето на видео,
 • 14:27 - 14:31
  което записвало от полицейската кола.
 • 14:31 - 14:34
  Значи, тя била на 72 години
 • 14:34 - 14:38
  и му се видяло, че това бил най-подходящия начин да се разправи с нея.
 • 14:38 - 14:40
  И други подобни примери
 • 14:40 - 14:42
  с други хора, където си мислиш:
 • 14:42 - 14:45
  "Това ли е наистина най-подходящия начин да се използват несмъртоносни оръжия?"
 • 14:45 - 14:47
  "Началник на полицията стреля с електоршоков пистолет в главата на 14-годишно момиче."
 • 14:47 - 14:50
  "Тя се опитваше да избяга. Какво друго можех да направя?"
 • 14:50 - 14:53
  (Смях)
 • 14:53 - 14:55
  Или Флорида:
 • 14:55 - 14:58
  "Полицията използва електрошоков пистолет срещу 6-годишно момче в начално училище."
 • 14:58 - 15:00
  И те очевидно научили много от този случай,
 • 15:00 - 15:02
  защото в същия район:
 • 15:02 - 15:04
  "Полицията преразглежда политиката си след електрошокиране на деца:
 • 15:04 - 15:07
  второ дете било ударено с електрошоков пистолет само след седмици."
 • 15:07 - 15:09
  Същия полицейски район.
 • 15:09 - 15:12
  Още едно дете само седмици след като 6-годишното момче било електрошокирано.
 • 15:12 - 15:14
  За да не си помислите,
 • 15:14 - 15:16
  че това се случва само в Щатите,
 • 15:16 - 15:18
  същото се е случвало и в Канада.
 • 15:18 - 15:20
  Един колега
 • 15:20 - 15:22
  ми изпрати това от Лондон.
 • 15:22 - 15:25
  Но любимия ми случай, да си призная честно,
 • 15:25 - 15:28
  е всъщност от Щатите:
 • 15:28 - 15:31
  "Офицери удрят с електрошоков пистолет 86-годишна жена инвалид в леглото й."
 • 15:31 - 15:35
  Проверих докладите от този случай.
 • 15:35 - 15:38
  Прегледах ги. Бях много изненадан.
 • 15:38 - 15:41
  Очевидно, тя била застанала по застрашителен начин в леглото си.
 • 15:41 - 15:43
  (Смях)
 • 15:43 - 15:45
  Не се шегувам. Точно това бяха думите.
 • 15:45 - 15:48
  "Тя застана по застрашителен начин в леглото си."
 • 15:48 - 15:50
  Добре.
 • 15:50 - 15:52
  Но бих искал да ви напомня за какво говоря.
 • 15:52 - 15:54
  Аз говоря за използването на несмъртоносни оръжия от армията.
 • 15:54 - 15:56
  И каква е връзката?
 • 15:56 - 15:58
  Полицията е всъщност по-ограничена в използването на сила
 • 15:58 - 16:00
  от армията.
 • 16:00 - 16:03
  Те са обучени да бъдат по-сдържани в използването на сила от военните.
 • 16:03 - 16:06
  Те са тренирани да обмислят повече, да опитат и охладят нещата.
 • 16:06 - 16:09
  Така че, ако тези проблеми възникват от използването на несмъртоносни оръжия от полицейските офицери,
 • 16:09 - 16:11
  какво по дяволите би ви карало да си мислите,
 • 16:11 - 16:14
  че нещата ще са по-различни с военните?
 • 16:15 - 16:18
  Последното, което бих искал да кажа е,
 • 16:18 - 16:20
  че когато говоря с полицията
 • 16:20 - 16:22
  за това как изглежда идеалното несмъртоносно оръжие,
 • 16:22 - 16:24
  те почти неизбежно казват едно и също нещо.
 • 16:24 - 16:27
  Те казват: "Ами, трябва да е нещо, което е достатъчно неприятно,
 • 16:27 - 16:29
  така че хората да не искат да са ударени с него.
 • 16:29 - 16:31
  Така че, ако заплашиш да го използваш,
 • 16:31 - 16:34
  хората ще отстъпят,
 • 16:34 - 16:36
  но също така трябва да е нещо,
 • 16:36 - 16:40
  което не оставя дълготрайни последици."
 • 16:40 - 16:43
  С други думи, идеалното несмъртоносно оръжие
 • 16:43 - 16:45
  е нещо, което е идеално за злоупотреба.
 • 16:45 - 16:47
  Какво ли биха направили тези хора,
 • 16:47 - 16:49
  ако имаха достъп до електрошокови пистолети
 • 16:49 - 16:51
  или до екипираната, портативна версия
 • 16:51 - 16:53
  на "Системата за активно отхвърляне" --
 • 16:53 - 16:56
  малък топлинен лъч, който могат да използват срещу хора
 • 16:56 - 16:58
  без да се тревожат.
 • 16:58 - 17:01
  И така, мисля че, да, възможно е
 • 17:01 - 17:03
  несмъртоносните оръжия да са страхотни в тези ситуации,
 • 17:03 - 17:05
  но също така има и редица проблеми,
 • 17:05 - 17:07
  които трябва да се обмислят.
 • 17:07 - 17:09
  Благодаря.
 • 17:09 - 17:11
  (Аплодисменти)
Title:
Моралните опасности от използването на несмъртоносни оръжия
Speaker:
Стивън Колмън
Description:

Лютивия спрей и електрошоковите пистолети все повече се използват както от полицията, така и от армията. И по-екзотични несмъртоносни оръжия като топлинни лъчи са в процес на разработване. На TEDxCanberra, етика Стивън Колмън разглежда неочакваните последствия от тяхното въвеждане и задава някои предизвикателни въпроси.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
17:11
Anton Hikov edited Bulgarian subtitles for Non-lethal weapons, a moral hazard?
Diana Moore added a translation

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions