Return to Video

Kako bi vize za gostujuće radnike mogle da transformišu američki imigracioni sistem

 • 0:01 - 0:03
  Od oktobra 2018,
 • 0:03 - 0:07
  Huan Karlos Rivera
  nije više mogao da priušti
 • 0:07 - 0:10
  da živi u svom domu
  u Kopanu, u Hondurasu.
 • 0:10 - 0:12
  Kako prenose "Jutarnje novosti Dalasa",
 • 0:12 - 0:16
  banda je uzimala 10 posto njegove zarade
  iz njegove berbernice.
 • 0:17 - 0:21
  Njegovu suprugu su napali
  dok je odlazila na posao u vrtiću.
 • 0:21 - 0:25
  I bili su zabrinuti zbog bezbednosti
  njihove mlade kćerke.
 • 0:25 - 0:27
  Šta su mogli da urade?
 • 0:27 - 0:28
  Da pobegnu?
 • 0:28 - 0:30
  Da traže azil u drugoj državi?
 • 0:30 - 0:32
  Nisu želeli to da urade.
 • 0:32 - 0:35
  Samo su želeli da žive bezbedno
  u svojoj zemlji.
 • 0:36 - 0:38
  Ali njihove opcije su bile ograničene.
 • 0:38 - 0:39
  Stoga je tog meseca,
 • 0:39 - 0:43
  Huan Karlos preselio svoju porodicu
  na bezbednije mesto,
 • 0:43 - 0:48
  dok se on pridružio grupi migranata
  na dugom i opasnom putovanju
 • 0:48 - 0:50
  od Centralne Amerike do posla,
 • 0:50 - 0:56
  za koji je član porodice rekao
  da ga čeka u Sjedinjenim Državama.
 • 0:56 - 0:58
  Do sada smo svi upoznati
  sa tim šta ih je dočekalo
 • 0:58 - 1:01
  na američko-meksičkoj granici.
 • 1:01 - 1:05
  Sve strože i strože kazne
  za one koji su tu prelazili granicu.
 • 1:05 - 1:08
  Krivično gonjenje zbog ilegalnog prelaska.
 • 1:08 - 1:10
  Nehuman pritvor.
 • 1:10 - 1:13
  A što je najužasnije -
  razdvajanje porodica.
 • 1:14 - 1:18
  Ovde sam da vam kažem
  da je ovakav pristup ne samo pogrešan,
 • 1:18 - 1:20
  već i nepotreban.
 • 1:20 - 1:24
  Ovo uverenje da su nehumana sredstva
 • 1:24 - 1:27
  jedini način da se uspostavi red
 • 1:27 - 1:28
  je netačan.
 • 1:28 - 1:32
  I u suštini je ono suprotno tome istinito.
 • 1:32 - 1:38
  Jedino će humani sistem
  stvoriti red na granici.
 • 1:40 - 1:44
  Kada je sigurno, uredno
  i legalno putovanje u Ameriku dostupno,
 • 1:44 - 1:48
  veoma malo ljudi bira put
  koji je nebezbedan,
 • 1:48 - 1:51
  neuredan i ilegalan.
 • 1:51 - 1:53
  Sad, cenim ideju
 • 1:53 - 1:57
  da bi legalna imigracija
  mogla da reši graničnu krizu
 • 1:57 - 1:59
  možda zvuči pomalo maštovito.
 • 2:00 - 2:02
  Ali evo ih dobre vesti:
 • 2:02 - 2:04
  uradili smo ovo i pre.
 • 2:05 - 2:08
  Radim na imigraciji već godinama
 • 2:08 - 2:09
  na Kato Institutu
 • 2:09 - 2:11
  i drugim istraživačkim
  centrima u Vašingtonu
 • 2:11 - 2:15
  i kao viši politički savetnik
  za republikanskog člana Kongresa,
 • 2:15 - 2:19
  pregovaram dvostranačku
  imigracionu reformu.
 • 2:20 - 2:22
  I video sam iz prve ruke
 • 2:22 - 2:27
  kako je Amerika implementirala
  sistem humanog reda na granici
 • 2:27 - 2:29
  sa Meksikom.
 • 2:29 - 2:32
  Zove se program gostujućeg radnika.
 • 2:32 - 2:34
  A evo ih i još bolje vesti:
 • 2:34 - 2:39
  ovaj uspeh možemo da ponovimo
  sa Centralnom Amerikom.
 • 2:40 - 2:42
  Naravno, neki ljudi
 • 2:42 - 2:44
  će i dalje morati
  da traže azil na granici.
 • 2:44 - 2:49
  Ali da bi se razumelo koliko uspešno
 • 2:49 - 2:53
  bi ovo moglo biti za imigrante
  poput Huan Karlosa,
 • 2:53 - 2:55
  shvatite da je do nedavno
 • 2:55 - 2:59
  skoro svaki imigrant kog je
  granična policija uhapsila
 • 2:59 - 3:01
  bio Meksikanac.
 • 3:02 - 3:06
  Godine 1986. je svaki agent
  granične patrole
 • 3:06 - 3:09
  uhapsio 510 Meksikanaca.
 • 3:10 - 3:12
  I preko jednog dnevno.
 • 3:13 - 3:15
  Do 2019. ovaj broj je bio samo osam.
 • 3:15 - 3:18
  To je jedan svaka 43 dana.
 • 3:18 - 3:21
  Smanjenje od 98 posto.
 • 3:23 - 3:26
  Pa kuda su to svi Meksikanci otišli?
 • 3:26 - 3:29
  Najznačajnija promena
 • 3:29 - 3:31
  je to da su SAD počele da izdaju
 • 3:31 - 3:35
  stotine hiljada gostujućih
  radnih viza Meksikancima,
 • 3:35 - 3:38
  kako bi mogli da dođu legalno.
 • 3:38 - 3:43
  Hose Vaskez Kabrera je bio među prvim
  gostujućim meksičkim radnicima
 • 3:43 - 3:46
  koji je iskoristio prednosti
  ovog proširenja vize.
 • 3:46 - 3:50
  Rekao je "Njujork Tajmsu"
  da je pre njegove vize
 • 3:50 - 3:54
  počinio zastrašujuće ilegalne
  prelaske preko granice,
 • 3:54 - 3:57
  hrabro protiv skoro smrtonosne
  vrućine i izdajničkog predela.
 • 3:59 - 4:04
  Jedanput je zmija ubila člana
  njegove grupe.
 • 4:05 - 4:08
  Hiljade drugih Meksikanaca
  takođe nisu uspeli,
 • 4:08 - 4:12
  umirući od dehidratacije u pustinjama
  ili utopivši se u Rio Grandeu.
 • 4:13 - 4:17
  Milioni drugih su uhvaćeni i uhapšeni.
 • 4:17 - 4:21
  Gostujuće radne vize su zamalo
  okončale ovaj nehuman haos.
 • 4:22 - 4:24
  Kao što je Vaskez Kabrera rekao:
 • 4:24 - 4:28
  "Više ne moram da rizikujem svoj život
 • 4:28 - 4:30
  da bih izdržavao svoju porodicu.
 • 4:30 - 4:33
  I kada sam ovde, ne moram da se krijem."
 • 4:34 - 4:38
  Vize za gostujuće radnike su zapravo
  smanjile broj ilegalnih prelazaka
 • 4:38 - 4:40
  više nego broj izdatih viza.
 • 4:41 - 4:44
  Hose Basilio, drugi meksički
  gostujući radnik,
 • 4:44 - 4:48
  je objasnio zašto
  "Vašington Postu" u aprilu.
 • 4:48 - 4:53
  Rekao je da uprkos tome
  što nije dobio vizu ove godine,
 • 4:53 - 4:57
  ne bi rizikovao sve svoje buduće prilike
 • 4:57 - 4:59
  prelazeći ilegalno.
 • 4:59 - 5:02
  Ovo verovatno objašnjava zašto je
 • 5:02 - 5:05
  od 1996. do 2019.
 • 5:05 - 5:11
  za svakog gostujućeg radnika
  primljenog legalno iz Meksika,
 • 5:11 - 5:15
  došlo do pada od dva hapšenja za one
  Meksikance koji su prelazili ilegalno.
 • 5:17 - 5:18
  Sada, tačno je da
 • 5:18 - 5:23
  meksički gostujući radnici
  rade neke izuzetno teške poslove.
 • 5:23 - 5:26
  Beru voće, čiste krabe,
 • 5:26 - 5:28
  uređuju pejzaže na 40 stepeni.
 • 5:29 - 5:32
  I neki kritičari smatraju
  da gostujuće radne vize
 • 5:32 - 5:34
  zapravo nisu humane
 • 5:34 - 5:37
  i da su radnici samo
  zloupotrebljeni robovi.
 • 5:37 - 5:43
  Ali je Vaskez Kabrera smatrao da je
  viza gostujućeg radnika oslobađajuća.
 • 5:43 - 5:45
  Ne robija.
 • 5:45 - 5:48
  I on je poput skoro svih ostalih
  gostujućih radnika,
 • 5:48 - 5:53
  odabrao legalan put umesto
  ilegalnog, iznova i iznova.
 • 5:55 - 6:00
  Proširenje vize gostujućeg radnika
  za Meksikance
 • 6:00 - 6:04
  je bilo među najznačajnijim
  humanim promenama
 • 6:04 - 6:08
  ikada sprovedenim
  u američkoj imigracionoj politici.
 • 6:08 - 6:11
  I ta humana promena
 • 6:11 - 6:14
  je nametnula red haosu.
 • 6:16 - 6:19
  Pa gde ovo ostavlja ljude
  iz Centralne Amerike
 • 6:19 - 6:21
  poput Huan Karlosa?
 • 6:22 - 6:25
  Pa ljudi iz Centralne Amerike su primili
 • 6:25 - 6:31
  samo tri posto viza gostujućih
  radnika izdatih u 2019,
 • 6:31 - 6:37
  čak iako je njihov udeo
  u graničnim hapšenjima skočio na 74%.
 • 6:37 - 6:42
  SAD su izdale samo jednu vizu
  gostujućeg radnika za ljude
 • 6:42 - 6:43
  iz Centralne Amerike
 • 6:43 - 6:48
  za svakih 78 koji su ilegalno
  prešli granicu 2019.
 • 6:49 - 6:52
  Stoga ako ne mogu da dobiju
  papire kod kuće,
 • 6:52 - 6:55
  mnogi rizikuju,
 • 6:55 - 7:00
  dolazeći preko Meksika, tražeći azil
  na granici ili prelaze ilegalno,
 • 7:00 - 7:04
  čak iako poput Huan Karlosa
  više vole da dođu da rade.
 • 7:05 - 7:08
  SAD mogu bolje da urade.
 • 7:08 - 7:11
  Treba da stvore nove vize
  za gostujuće radnike,
 • 7:11 - 7:14
  posebno za ljude iz Centralne Amerike.
 • 7:15 - 7:18
  Ovo bi podstaklo američke poslodavce
 • 7:18 - 7:21
  da traže i zaposle ljude
  iz Centralne Amerike,
 • 7:21 - 7:24
  plaćajući njihove letove do SAD-a
 • 7:24 - 7:28
  i odvraćajući ih od ilegalne,
  opasne putanje ka severu.
 • 7:29 - 7:33
  Ljudi iz Centralne Amerike bi mogli
  da stvore uspešne živote kod kuće
 • 7:33 - 7:35
  bez potrebe da traže azil na granici
 • 7:35 - 7:37
  ili da prelaze ilegalno,
 • 7:37 - 7:40
  oslobađajući prezasićen sistem.
 • 7:40 - 7:42
  Neki ljudi bi mogli reći
 • 7:42 - 7:45
  da puštanje radnika da idu tamo-ovamo
 • 7:45 - 7:48
  nikada neće funkcionisati
  u Centralnoj Americi
 • 7:48 - 7:51
  gde je velika stopa nasilja.
 • 7:51 - 7:54
  Ali opet, uspelo je u Meksiku,
 • 7:54 - 7:59
  čak dok se stopa ubistava u Meksiku
  utrostručila u prethodnoj deceniji
 • 7:59 - 8:03
  do višeg nivoa nego
  u većini Centralne Amerike.
 • 8:04 - 8:06
  I odgovaralo bi Huan Karlosu,
 • 8:06 - 8:09
  koji je rekao da uprkos pretnjama
 • 8:09 - 8:12
  bi samo želeo da živi
  u Sjedinjenim Državama privremeno,
 • 8:12 - 8:14
  kako bi zaradio dovoljno novca
 • 8:14 - 8:17
  da izdržava svoju porodicu
  u njihovom novom domu.
 • 8:17 - 8:23
  Čak je predložio da bi program gostujućeg
  radnika bio jedna od najboljih stvari
 • 8:23 - 8:26
  da se pomogne ljudima
  iz Hondurasa poput njega.
 • 8:26 - 8:33
  Sintija, 29-godišnja samohrana majka
  troje dece iz Hondurasa,
 • 8:33 - 8:35
  se izgleda slaže.
 • 8:35 - 8:39
  Ona je rekla "Vol Strit Žurnalu"
  da je došla zbog posla,
 • 8:39 - 8:42
  kako bi izdržavala svoju decu i majku.
 • 8:43 - 8:47
  Ankete ljudi iz Centralne Amerike
  koji su putovali kroz Meksiko,
 • 8:47 - 8:50
  koje je sproveo koledž
  "Severna Granica" iz Meksika,
 • 8:50 - 8:54
  potvrđuju da su Huan i Sintija norma.
 • 8:55 - 8:59
  Većina, ne svi, ali većina
  zaista dolazi zbog poslova,
 • 8:59 - 9:01
  čak iako, poput Rivera,
 • 9:01 - 9:04
  se i suočavaju sa ozbiljnim
  pretnjama kod kuće.
 • 9:05 - 9:11
  Koliko bi minimalno plaćen posao
  pomogao čoveku iz Hondurasa,
 • 9:11 - 9:13
  poput Huana ili Sintije?
 • 9:14 - 9:18
  Ljudi iz Hondurasa poput njih zarade
 • 9:18 - 9:21
  za mesec dana u Americi
 • 9:21 - 9:27
  koliko bi zaradili radeći
  čitave godine u Hondurasu.
 • 9:27 - 9:30
  Nekoliko godina rada u Americi
 • 9:30 - 9:35
  bi mogle da pokrenu osobu
  iz Centralne Amerike u višu srednju klasu
 • 9:35 - 9:36
  gde je lakše susresti se sa bezbednošću.
 • 9:37 - 9:41
  Ono što nedostaje ljudima
  iz Centalne Amerike nije želja za radom.
 • 9:41 - 9:45
  Nije želja da doprinesu
  američkoj ekonomiji,
 • 9:45 - 9:48
  da doprinesu životima Amerikanaca.
 • 9:49 - 9:53
  Ono što im nedostaje
  je legalna alternativa za azil.
 • 9:53 - 9:55
  Mogućnost da to urade legalnim putem.
 • 9:56 - 9:59
  Naravno da novi program gostujućeg radnika
 • 9:59 - 10:05
  neće 100 posto rešiti
  ovaj kompleksni fenomen.
 • 10:06 - 10:11
  Mnogi azilanti će morati
  i dalje da traže bezbednost
 • 10:11 - 10:13
  na američkoj granici.
 • 10:13 - 10:15
  Ali sa smanjenim protokom,
 • 10:15 - 10:19
  lakše možemo utvrditi načine
  da se da se nosimo s njima humano.
 • 10:20 - 10:21
  Ali naposletku,
 • 10:21 - 10:26
  nijedna jedinstvena politika
  nije dokazala da je uradila više
 • 10:26 - 10:33
  kako bi kreirala imigracioni sistem
  koji je i human i uredan
 • 10:33 - 10:36
  nego da se radnicima dozvoli
  legalan dolazak.
 • 10:37 - 10:38
  Hvala.
 • 10:38 - 10:43
  (Aplauz)
Title:
Kako bi vize za gostujuće radnike mogle da transformišu američki imigracioni sistem
Speaker:
Dejvid Bir (David Bier)
Description:

SAD bi mogle da stvore humaniji imigracioni sistem; zapravo se to dogodilo ranije, govori politički analitičar Dejvid J. Bir. Ukazujući na istorijske uspehe američkog programa za gostujuće radnike, koji dopušta stranim radnicima da legalno ulaze i rade u zemlji, Bir pokazuje zašto bi proširenje programa za ljude iz Centralne Amerike moglo da ublaži graničnu krizu i pruži nove prilike za imigrante.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
10:56

Serbian subtitles

Revisions Compare revisions