Catalan subtitles

← 01x-07 Distribution Complexity

Get Embed Code
11 Languages

Showing Revision 2 created 04/25/2013 by 91837.

  1. Aquí hi han 4 exemples de canals de distribució: integrador de sistemes, distribuïdora, el web, i vendes directes.
  2. Vull que comenceu a pensar quin canal pot tenir més complexitat
  3. i quin canal en pot tenir menys.
  4. Enumereu des de l'1 (el que menys) al 4 (el que més).