Return to Video

Hükûmetler neden refaha öncelik vermeli

 • 0:01 - 0:07
  Buradan yaklaşık iki km uzakta,
  Edinburgh'nın Old Town kısmında
 • 0:07 - 0:09
  Panmure House var.
 • 0:10 - 0:11
  Panmure House...
 • 0:11 - 0:18
  dünyanın tanıdığı İskoç ekonomist
 • 0:18 - 0:19
  Adam Smith'in eviydi.
 • 0:20 - 0:25
  "Ulusların Zenginliği" isimli
  önemli çalışmasında
 • 0:25 - 0:29
  Adam Smith pek çok şeyin yanında
 • 0:29 - 0:32
  bir ülkenin zenginlik ölçütünün
 • 0:32 - 0:36
  yalnızca altın ve gümüş rezervlerinden
  ibaret olmadığını savundu.
 • 0:36 - 0:42
  Ona göre ölçüt,
  ülkenin üretim ve ticaret toplamıydı.
 • 0:42 - 0:49
  Sanırım bu, bugün gayrisafi
  yurt içi hasıla olarak bildiğimiz şeyin
 • 0:49 - 0:52
  en erken tanımlarından biriydi.
 • 0:53 - 0:56
  Elbette o zamandan bu yana geçen senelerde
 • 0:56 - 1:02
  üretim ve ticaret ölçümü, yani GSYİH
 • 1:02 - 1:05
  çok daha önemli hâle geldi,
 • 1:05 - 1:06
  öyle ki bugün --
 • 1:06 - 1:10
  Adam Smith'in amacının
  bu olduğunu da düşünmüyorum --
 • 1:10 - 1:15
  GSYİH, bir ülkenin genel başarısında
 • 1:15 - 1:18
  en önemli ölçüt olarak görülüyor.
 • 1:18 - 1:24
  Benim görüşüm ise
  bunun artık değişmesi gerektiği.
 • 1:25 - 1:30
  Ülke olarak ölçmek istediğimiz şey
  önemli olan şeydir.
 • 1:30 - 1:34
  Asıl önemli olan bu,
  çünkü bu siyasete yön verir,
 • 1:34 - 1:38
  kamu faaliyetlerine yön verir.
 • 1:38 - 1:40
  Böylesi bir içerikte de
 • 1:40 - 1:47
  bir ülkenin başarısını ölçmede
  GSYİH kısıtlamaları
 • 1:47 - 1:50
  fazla bariz.
 • 1:50 - 1:55
  GSYİH tüm işimizin verimini ölçüyor
 • 1:56 - 1:59
  ama bu işlerin doğası hakkında
  hiçbir bilgi vermiyor,
 • 1:59 - 2:03
  bu işin faydalı veya tatmin edici
  olup olmadığı gibi.
 • 2:03 - 2:10
  Örneğin yasa dışı uyuşturucu tüketimi
  üzerine değer koyabiliyor
 • 2:10 - 2:13
  ama ödemesiz sağlık hizmetine değil.
 • 2:14 - 2:18
  Kısa vadeli faaliyete değer veriyor,
 • 2:18 - 2:25
  ekonomiye güç veren faaliyetlere,
  bu faaliyetler uzun vadede
 • 2:25 - 2:30
  gezegenimizin sürdürülebilirliğine
  çok büyük zarar veriyor olsa da.
 • 2:31 - 2:34
  Son on yıl içinde yansıttığımız
 • 2:34 - 2:38
  siyasi ve ekonomik yükselme,
 • 2:38 - 2:41
  büyüyen eşitsizlik,
 • 2:41 - 2:46
  iklim krizinin zorluklarına bakış açımız,
 • 2:46 - 2:48
  giderek artan otomasyon,
 • 2:48 - 2:52
  yaşlanan bir nüfus...
 • 2:52 - 2:59
  bir ülke ve bir toplum olarak
  başarılı olmaya yönelik
 • 2:59 - 3:03
  çok daha kapsamlı
  bir tanıma olan gereksinim
 • 3:03 - 3:07
  adeta zorunlu ve giderek artıyor da.
 • 3:07 - 3:10
  Bu yüzden de İskoçya 2018'de
 • 3:10 - 3:15
  önder olarak ilk adımı attı
  ve yeni bir ağ kurdu:
 • 3:15 - 3:21
  Wellbeing Economy Governments grubu,
 • 3:21 - 3:23
  İskoçya, İzlanda ve Yeni Zelanda'yı
 • 3:23 - 3:30
  malum sebeplerden dolayı
  kurucu üyeler olarak bir araya getirdi.
 • 3:30 - 3:33
  Bazen SIN ülkeler olarak anılıyoruz,
 • 3:33 - 3:37
  oysa odak noktamız ortak fayda.
 • 3:38 - 3:42
  Bu grubun amacı,
 • 3:42 - 3:44
  GSYİH'nin dar çerçeveli ölçümüne
  meydan okumak.
 • 3:45 - 3:48
  Ekonomik büyüme önemli,
 • 3:48 - 3:50
  evet önemli,
 • 3:50 - 3:54
  ancak önemli olan tek şey değil.
 • 3:54 - 4:00
  Ve GSYİH büyümesi için
  başka hiçbir şeyden ödün verilmemeli.
 • 4:01 - 4:04
  Oluşturduğumuz bu grubun amacı,
 • 4:04 - 4:08
  ekonomik politikanın amacı
 • 4:08 - 4:11
  toplu olarak refah olmalı:
 • 4:11 - 4:15
  Bir nüfusun ne kadar
  mutlu ve sağlıklı olduğu,
 • 4:15 - 4:19
  yalnızca ne kadar zengin olduğu değil.
 • 4:19 - 4:22
  Birazdan bu politikanın
  etkilerine değineceğim.
 • 4:22 - 4:25
  Ama öyle sanıyorum ki
  bugün yaşadığımız dünyada,
 • 4:25 - 4:28
  çok daha derin bir etkisi var.
 • 4:28 - 4:30
  Refah konusuna yöneldiğimizde
 • 4:30 - 4:33
  bir sohbet başlatıyoruz,
 • 4:33 - 4:37
  bu sohbette çok derin
  ve çok temel sorular ortaya çıkıyor.
 • 4:37 - 4:40
  Hayatta bizim için önemli olan ne?
 • 4:41 - 4:45
  Yaşadığımız topluluklarda
  neye önem veriyoruz?
 • 4:45 - 4:49
  Asıl olmak istediğimiz...
 • 4:49 - 4:51
  ...ne tür bir ülke? Ne tür bir toplum?
 • 4:52 - 4:55
  İnsanları bu sorulara yönelterek
 • 4:55 - 4:57
  onlardan cevap bulmalarını istediğimizde
 • 4:57 - 5:00
  şuna inanıyorum ki
  bugün gelişen dünyada
 • 5:00 - 5:01
  pek çok ülkede hâkim olan
 • 5:01 - 5:09
  siyasetin yabancılaştıran
  ve tatminsiz etkisini düzeltmede
 • 5:09 - 5:12
  çok daha fazla şansımız var.
 • 5:12 - 5:16
  İskoçya'nın bu yola baş koyması
  2007 yılına dayanıyor,
 • 5:16 - 5:20
  o zaman kendi ulusal performans
  altyapımızı yayımlamıştık,
 • 5:20 - 5:24
  bugün kendimizi ölçtüğümüz
  göstergelere bakıyorduk.
 • 5:24 - 5:28
  O çeşitli göstergeler arasında
  gelir eşitsizliği vardı,
 • 5:28 - 5:30
  çocukların mutluluğu,
 • 5:30 - 5:34
  yeşil alanlara erişim, konutlar.
 • 5:34 - 5:38
  Bunların hiçbiri
  GSYİH istatistiklerinde yok
 • 5:38 - 5:44
  ama sağlıklı ve mutlu bir toplum için
  her biri temel.
 • 5:44 - 5:50
  (Alkışlar)
 • 5:50 - 5:53
  İşte bu geniş çerçeveli yaklaşım
  ekonomik stratejimizin merkezinde,
 • 5:53 - 5:57
  ekonomik rekabette yaptığımız gibi
 • 5:57 - 6:00
  eşitsizlik konusuna da
  eşit önemi veriyoruz.
 • 6:00 - 6:02
  Adil çalışmaya bir bağlılığımız var,
 • 6:02 - 6:05
  çalışmanın tatmin edici
  ve iyi maaşlı olduğundan emin olmaya.
 • 6:05 - 6:09
  Bir Adil Geçiş Komisyonu oluşturma
  kararını zaten verdik,
 • 6:09 - 6:13
  sıfır karbon ekonomisine giden
  yolumuzda bize rehberlik edecek.
 • 6:13 - 6:17
  Geçmişteki ekonomik
  dönüşümlerden biliyoruz ki
 • 6:17 - 6:21
  eğer dikkatli olmazsak
  kazanandan çok kaybeden olacak.
 • 6:21 - 6:25
  İklim değişikliği ve otomasyon
  zorluklarıyla yüzleşirken de
 • 6:25 - 6:28
  bu hataları tekrar yapmamalıyız.
 • 6:29 - 6:32
  Bence burada,
  İskoçya'da yaptığımız iş çok önemli
 • 6:32 - 6:35
  ama diğer ülkelerden öğrenecek
  çok ama çok şeyimiz var.
 • 6:35 - 6:38
  Biraz önce Wellbeing ağındaki
 • 6:38 - 6:41
  partner uluslardan bahsettim:
 • 6:41 - 6:43
  İzlanda ve Yeni Zelanda.
 • 6:43 - 6:47
  Bunun konuyla ilgili olup olmadığı
  kararını size bırakacağım;
 • 6:47 - 6:51
  bu ülkelerin üçü de şu anda
  bir kadın tarafından yönetiliyor.
 • 6:51 - 6:58
  (Alkışlar)
 • 7:02 - 7:04
  Onlar da harika iş çıkarıyorlar.
 • 7:04 - 7:09
  2019 yılında Yeni Zelanda
  ilk Wellbeing Bütçesini yayımladı,
 • 7:09 - 7:11
  merkezinde akıl sağlığı vardı;
 • 7:11 - 7:17
  İzlanda eşit ödeme, çocuk yardımı
  ve ebeveyn haklarına önderlik ediyor,
 • 7:17 - 7:20
  refah bir ekonomi
  yaratma konusunu açılınca
 • 7:20 - 7:23
  hemen aklımıza gelmeyen konular
 • 7:23 - 7:28
  ama sağlıklı bir ekonomi
  ve mutlu bir toplum için
 • 7:28 - 7:30
  çok temel konular.
 • 7:30 - 7:35
  Konuşmama Adam Smith
  ve ''Ulusların Zenginliği''yle başladım.
 • 7:35 - 7:40
  Adam Smith'in daha önceki çalışması
  ''Ahlaki Duygular Kuramı''nda,
 • 7:40 - 7:43
  ki aynı derecede önemli diye düşünüyorum,
 • 7:43 - 7:47
  şu gözlemi yaptı,
  her hükûmetin değeri
 • 7:47 - 7:49
  parçalı bir şekilde ölçülür,
 • 7:49 - 7:52
  öyle ki bu insanları mutlu eder.
 • 7:53 - 7:56
  Bence bu çok güzel temel bir prensip,
 • 7:57 - 8:02
  refah konusunu tutundurmaya
  çalışan tüm ülke grupları için.
 • 8:02 - 8:05
  Hiçbirimiz yanıtları bilmiyoruz,
 • 8:05 - 8:09
  hatta Adam Smith'in doğduğu yer,
  İskoçya bile.
 • 8:09 - 8:13
  Ancak bugün yaşadığımız dünyada,
  büyüyen ayrım ve eşitsizliklerle,
 • 8:13 - 8:16
  tatminsizlik ve yabancılaşmayla
 • 8:16 - 8:18
  bu soruları sorup onlara yanıt aramak
 • 8:18 - 8:22
  ve yalnızca zenginlik değil
 • 8:22 - 8:26
  merkezinde refah olan
  bir toplum vizyonu yaratmak
 • 8:26 - 8:32
  daha önce hiç olmadığı kadar önemli.
 • 8:32 - 8:38
  (Alkışlar)
 • 8:38 - 8:43
  Şu anda İskoçya'nın güzel
  ve güneşli başkentinde --
 • 8:43 - 8:45
  (Kahkahalar)
 • 8:45 - 8:50
  Aydınlanma döneminde
  dünyaya liderlik eden ülkedesiniz,
 • 8:50 - 8:54
  sanayi çağında dünyaya önderlik
  edilmesine yardım eden ülkede,
 • 8:54 - 8:56
  şu anda düşük karbon çağına doğru
 • 8:56 - 8:59
  dünyaya önderlik etmeye hazırlanan ülkede.
 • 8:59 - 9:04
  Şuna kararlıyım ki İskoçya aynı zamanda
 • 9:04 - 9:09
  yaptığımız her şeyde insan refahını
  merkezine koyacak şekilde
 • 9:09 - 9:14
  dünya çapında ülke ve hükûmetlerin odağını
  değiştirmeye yardım eden ülke olacak.
 • 9:14 - 9:18
  Bence bunu bu nesle borçluyuz.
 • 9:18 - 9:20
  Kesinlikle bunu bir sonraki nesle de
 • 9:20 - 9:24
  ve sonrasındaki nesillere de borçlu
  olduğumuzu düşünüyorum.
 • 9:24 - 9:27
  Bunu yaptığımız takdirde,
  Aydınlanma ülkesinden önderlik yaparak
 • 9:27 - 9:32
  evimizde daha iyi,
  daha sağlıklı, daha adil
 • 9:32 - 9:34
  ve daha mutlu bir toplum yaratabiliriz.
 • 9:34 - 9:36
  Biz de İskoçya'da üzerimize düşeni yaparak
 • 9:36 - 9:41
  daha adil ve daha mutlu
  bir dünya yaratıyoruz.
 • 9:41 - 9:42
  Çok teşekkür ederim.
 • 9:42 - 9:48
  (Alkışlar)
Title:
Hükûmetler neden refaha öncelik vermeli
Speaker:
Nicola Sturgeon
Description:

2018 yılında İskoçya, İzlanda ve Yeni Zelanda, GSYİH'nin bir ülkenin başarısının nihai ölçümü olarak kabulüne meydan okumak amacıyla Wellbeing Economy Governments grubunu kurdu. Bu geleceğe dair konuşmada, İskoçya'nın Başbakanı Nicola Sturgeon ''refah ekonomisi''nin önemli etkileri olan sonuçlarını açıklıyor -- eşit gelir, çocuk yardımı, akıl sağlığı ve yeşile olan erişim gibi -- ve bu yeni odak noktasının küresel zorluklarla yüzleşmede nasıl yardım edebileceğini gösteriyor.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
10:00

Turkish subtitles

Revisions Compare revisions